logo

danchuk-v-d

Данчук Віктор Дмитрович — декан факультету транспортних та інформаційних технологій Національного транспортного університету. Доктор фізико-математичних наук, професор, дійсний член Академії будівництва України, академік Транспортної Академії України.

Заступники декана:

Дехтяр Марина Михайлівна, доцент кафедри інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки, кандидат технічних наук, доцент.

gerdjot-g-iГержод Галина Іванівна, доцент кафедри теорії та історії держави і права, кандидат історичних наук, доцент.

Лебідь Вікторія Вікторівна, доцент кафедри міжнародних перевезень та митного контролю, кандидат технічних наук, доцент.

Факультет транспортних та інформаційний технологій є навчально-науковим і адміністративно-структурним підрозділом Національного транспортного університету. Освітня діяльність факультету здійснюється за спеціальностями: 275 «Транспортні технології» (за видами), спеціалізація 275.03 «Транспортні технології» (на автомобільному транспорті)», 122 «Комп’ютерні науки», 121 «Інженерія програмного забезпечення», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Підготовка студентів здійснюється за освітніми рівнями «бакалавр» та «магістр». Вступ на освітній рівень «бакалавр» здійснюється на основі повної загальної середньої освіти та на основі освітнього рівня молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра. В рамках спеціальностей, здобувачі освіти навчаються за такими освітніми  програмами.

Освітній рівень «бакалавр»

 275 «Транспортні технології» (за видами), спеціалізація 275.03 «Транспортні технології» (на автомобільному транспорті)»Транспортні технології та управління на автомобільному транспорті:

 • Організація міжнародних перевезень;
 • Митна справа у транспортній галузі;
 • Транспортні технології та управління на автомобільному транспорті;
 • Транспортна логістика міста;
 • Транспортно-логістичні системи вантажних автомобільних перевезень;
 • Інтелектуальні системи управління дорожнім рухом.

122 «Комп’ютерні науки»:

 • Інформаційні управляючі системи та технології;
 • Інформаційна безпека в комп’ютеризованих системах».

121 «Інженерія програмного забезпечення»:

 • Інженерія програмного забезпечення.

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»:

 • Управління документаційними процесами та науково-технічний переклад;
 • Управління інформаційно-аналітичною діяльністю та комунікації з громадськістю.

Освітній рівень «магістр»

 275 «Транспортні технології» (за видами), спеціалізація 275.03 «Транспортні технології» (на автомобільному транспорті)»

 • Організація міжнародних перевезень;
 • Митна справа у транспортній галузі;
 • Транспортні технології та управління на автомобільному транспорті;
 • Транспортна логістика міста;
 • Транспортно-логістичні системи вантажних автомобільних перевезень;
 • Інтелектуальні системи управління дорожнім рухом.
 • Освітньо-наукова програма: Розумний транспорт та логістика для міст.

122 «Комп’ютерні науки»:

 • Комп’ютерні науки.

121 «Інженерія програмного забезпечення»:

 • Інженерія програмного забезпечення.

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»:

 • Консолідована інформація.

На факультеті працює близько 130 висококваліфікованих наукових та педагогічних працівників і навчається понад 1500 студентів денної форми навчання. До складу факультету входить 6 кафедр:

Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю. Завідувач кафедри – Прокудін Георгій Семенович, доктор технічних наук, професор, академік Української академії економічної кібернетики, нагороджений знаком «Відмінник освіти України» та знаком “Почесна відзнака АсМАП України” ІІ ступеня, академік Транспортної академії України, член спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій. Кафедра є випусковою, здійснює підготовку здобувачів освіти за освітнім рівнем «бакалавр» за спеціальністю 275 «Транспортні технології» (за видами), спеціалізація 275.03 «Транспортні технології» (на автомобільному транспорті)», освітніми програмами: «Організація міжнародних перевезень», «Митна справа у транспортній галузі» та за освітнім рівнем «магістр» за спеціальністю 275 «Транспортні технології» (за видами), спеціалізація 275.03 «Транспортні технології» (на автомобільному транспорті)» за освітніми програмами «Організація міжнародних перевезень», «Митна справа у транспортній галузі».

Кафедра транспортних технологій. Завідувач кафедри – Хабутдінов Рамазан Абдуллайович, доктор технічних наук, професор, нагороджений знаком «За наукові досягнення», член спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій. Сфера наукових інтересів: наукові основи формування енергозберігаючих технологій автомобільних перевезень. Кафедра є випусковою, здійснює підготовку  здобувачів освіти за освітнім рівнем «бакалавр»  за спеціальністю 275 «Транспортні технології» (за видами), спеціалізація 275.03 «Транспортні технології» (на автомобільному транспорті)», освітня програма «Транспортні технології та управління на автомобільному транспорті» та «магістр» за спеціальністю 275 «Транспортні технології» (за видами), спеціалізація 275.03 «Транспортні технології» (на автомобільному транспорті)», освітня програма «Транспортні технології та управління на автомобільному транспорті».

Кафедра транспортних систем та безпеки дорожнього руху. Завідувач кафедри – Поліщук Володимир Петрович, доктор технічних наук, професор, академік Транспортної академії України, Почесний автотранспортник України, Почесний дорожник України, нагороджений знаком «Відмінник освіти України», член спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій. Кафедра є випусковою, здійснює підготовку здобувачів освіти за освітнім рівнем «бакалавр» за спеціальністю 275 «Транспортні технології» (за видами), спеціалізація 275.03 «Транспортні технології» (на автомобільному транспорті)», освітня програма за освітніми програми: «Інтелектуальні системи управління дорожнім рухом»; «Транспортна логістика міста» та  «Транспортно-логістичні  системи вантажних автомобільних перевезень» та за освітнім рівнем «магістр» за спеціальністю 275 «Транспортні технології» (за видами), спеціалізація 275.03 «Транспортні технології» (на автомобільному транспорті)» за освітніми програмами «Інтелектуальні системи управління дорожнім рухом»; «Транспортна логістика міста» та  «Транспортно-логістичні  системи вантажних автомобільних перевезень», а також за освітньо-науковою програмою «Розумний транспорт та логістика для міст» в рамках міжнародного проекту Master in SMArt transport and LODistics for cities.

Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. Завідувач кафедри – Аль-Амморі Алі Нурддинович, доктор технічних наук, професор, академік Транспортної академії України, член спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій. Здійснює керівництво інформаційно-обчислювальним центром НТУ. Член жюрі Малої наукової академії України  по технологіям програмування. Кафедра є випусковою, здійснює підготовку здобувачів освіти за освітнім рівнем «бакалавр»  за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки», освітня програма «Інформаційна безпека в комп’ютеризованих системах»; за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» за освітніми програмами: «Управління документаційними процесами та науково-технічний переклад», «Управління інформаційно-аналітичною діяльністю та комунікації з громадськістю» та за освітнім рівнем «магістр» за спеціальності 029 ««Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», за освітньою програмою «Консолідована інформація».

Кафедра інформаційних систем і технологій. Завідувач кафедри – Гавриленко Валерій Володимирович, доктор фізико-математичних наук, професор, академік Транспортної академії України, академік Академії інженерних наук України, член Національного комітету України з теоретичної та прикладної механіки, нагороджений знаком «Відмінник освіти України», член спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій. Кафедра є випусковою, здійснює підготовку  здобувачів освіти за освітнім рівнем «бакалавр»  за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» за освітньою програмою «Інформаційні управляючі системи та технології»; за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» за освітньою програмою «Інженерія програмного забезпечення» та магістрів за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» за освітньою програмою «Комп’ютерні науки»; за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» за освітньою програмою «Інженерія програмного забезпечення».

Кафедра вищої математики. Завідувач кафедри – Гуляєв Валерій Іванович, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України, член спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій. Кафедра здійснює викладання дисциплін «Вища математика», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика» на всіх факультетах університету.

 

На факультеті проводиться активна науково-дослідна робота. Протягом останніх десяти років сформовано ряд наукових шкіл, що знайшли своє визнання у міжнародному науковому співтоваристві. Пріоритетними напрямами наукової діяльності кафедр факультету є такі: загальна теорія систем та математичне моделювання систем розвитку, розробка наукових основ функціонування квазіінтелектуальних мережевих інформаційних систем в освіті та на транспорті, розробка теорії транспортних процесів і систем, розробка загальної теорії транспортних систем, розробка методологічних принципів управління рухом на автомобільних дорогах, проектування автоматизованих систем управління рухом, розробка фундаментальних основ комп’ютерної інженерії дорожньо-будівельних матеріалів із заданими властивостями, моделювання задач оптимізації і математичного програмування та створення на їх основі технічних засобів, гідромеханіка підземних вод, коливальні процеси оболонок при обертанні, впровадження сучасних комп’ютерних технологій в економічних та інженерних розрахунках, застосування інформаційних технологій при навігації та управління на транспорті, формування високоефективної контейнерної транспортної системи міжміських автомобільних та змішаних перевезень, формування раціональних маршрутних систем, розробка та впровадження ресурсозберігаючих технологій, удосконалення методів організації дорожнього руху, розробка методології удосконалення транспортних систем міст, дослідження психофізіологічних особливостей поведінки водіїв, математичні моделі та аналіз структурно-динамічних характеристик і механізмів взаємодії в неупорядкованих конденсованих речовинах, фізика фазових структурних перетворень у сегнетоелектричних кристалах при різних температурах.

Факультет розвиває творчі і професійні контакти з навчально-дослідницькими закладами  України, Італії, Німеччини, Польщі, Франції. Посилюються міжнародні зв’язки з університетами Іспанії, Німеччини, Ізраїлю, США, Литви, Румунії та інших країн. Має місце активна співпраця з підприємствами автомобільної та дорожньою галузей. Укладено та підписано ряд угод про співпрацю зі Службою міжнародних автомобільних перевезень України (СМАП), Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників України (АсМАП), ДАІ, з такими корпораціями, як «УкрАВТО», «AIS» та «NIKO». Кафедри факультету активно співпрацюють з багатьма ІТ-компаніями, зокрема «Microsoft в Україні», корпорацією «Парус», ТОВ «Skylock Україна», ТОВ «Euromobile Ukraine», ТОВ «Інтелектуальні системи ГЕО», ТОВ «КІГЛІ», ТОВ «Промтехніка», «Synergon» (Угорщина) тощо.

Факультет бере активну участь у міжнародному науковому і навчальному співробітництві в рамках виконання міжнародних проектів. Зокрема, в рамках виконання проектів за програмою міжнародного співробітництва з ЄС ERASMUS +  КА 2., ERASMUS +  КА 1.

Більш докладну інформацію про ці спеціальності можна отримати на вебсторінці Спеціальності університету.


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, М. Бойчука 42, к. 203

Телефон: (044)-284-66-01

E-mail: ntuftit@gmail.com

Інстаграм

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО