logo

prokudin-g-s

Прокудін Георгій Семенович — завідувач кафедри міжнародних перевезень та митного контролю, доктор технічних наук, професор, академік Транспортної Академії України, академік Української Академії Економічної кібернетики, Відмінник освіти України, автор понад 370 наукових та навчально-методичних праць, з яких 1 монографія, 5 навчальних посібників, 31 свідоцтво про внесення суб’єкта підприємницької діяльності до Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення. Має 7 захищених кандидатів технічних наук.

Кафедру було створено у 2011 році рішенням Вченої Ради Національного транспортного університету від 24.06.2011р. № 343 з метою удосконалення організації навчального процесу, раціонального використання матеріальної бази університету та розподілу педагогічного навантаження на базі кафедри «Транспортні технології». В результаті було створено дві кафедри: «Транспортні технології» і «Міжнародні перевезення та митний контроль». Завідувачем кафедри «Міжнародні перевезення та митний контроль» був призначений доктор технічних наук, професор Прокудін Георгій Семенович.

 

mizhnarod_perevez

Викладачі кафедри:

Кунда Неоніла Тарасівна – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент;

Шарай Світлана Михайлівна – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент;

Гужевська Любов Анатоліївна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент;

Лебідь Ірина Георгіївна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент;

Петрик Анатолій Васильович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент;

Процик Олександр Петрович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент;

Силенко Валентин Євгенович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент;

Лебідь Вікторія Вікторівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук;

Чупайленко Олексій Андрійович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент;

Гілевська Катерина Юріївна – доцент кафедри, кандидат технічних наук;

Козлов Аркадій Костянтинович доцент кафедри;

Ануфрієва Тетяна Геннадіївна – старший викладач кафедри;

Третиниченко Олександр Григорович – старший викладач кафедри;

Катрушенко Наталія Анатоліївна – старший викладач кафедри;

Хоботня Тетяна Георгіївна – старший викладач кафедри;

Денис Олена Віталіївна асистент кафедри;

Лога Світлана Володимирівна – завідуюча учбовою лабораторією.

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

 1. Моделі і методи оптимізації перевезень у транспортних системах/ [укл.Г.С.Прокудін]; Нац. трансп. ун-т. – К. : НТУ, 2006. – 224 с.
 2. Дослідження операцій у транспортних системах : навч. посібник для студ. напряму “Транспортні технології” вищ. навч. закладів / [укл. Н. Т. Кунда]. – К. : Видавничий Дім “Слово”, 2008. – 400 c. (з грифом МОНУ).
 3. Конвенції та угоди у сфері міжнародних автомобільних перевезень: навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом “Транспортні технології” / [укл. Н.Т. Кунда, Н. М. Дащенко] ; Нац. трансп. ун-т. – К. : НТУ, 2010. – 141 с.
 4. Організація міжнародних автомобільних перевезень : навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом “Транспортні технології”/ [укл. Н.Т. Кунда]. – К.: Видавничий Дім “Слово”, 2010. – 462 с. (з грифом МОНУ).
 5. Комп`ютерні технології статистичного аналізу на транспорті : навчальний посібник [укл. В. Д. Данчук, Г. С. Прокудін, О. І. Цуканов, Н. М. Цимбал]. – К. : НТУ, 2013. – 280 с.
 6. Навчальний термінологічний словник для фахівців з міжнародних перевезень / загал. ред. Г. С. Прокудіна ; [укл. Н. Т. Кунда, А. В. Петрик, О. А. Чупайленко, С. М. Шарай, Е. Ю. Махмудов, О. Г. Третиниченко, В. Є. Силенко, В. В. Лебідь]. – К. : НТУ, 2015. – 167 с.
 7. Базовий термінологічний словник з організації митного контролю на транспорті (для іноземних студентів): навчальний посібник [укл. О. П. Процик,  Ю. О. Сілантьєва та інші] / під загал. ред. Г.С. Прокудіна. – К. : НТУ, 2016. – 251 с.
 8. Прикладна теорія руху автопоїзда : навчальний посібник / В.П. Сахно, В.М. Поляков, С.М. Шарай, В.М. Босенко. – К. : НТУ, 2016. – 232 с.
 9. Моделі, методи і алгоритми розв’язання задач теорії ігор / В.Д. Данчук, Г.С. Прокудін, О.І. Цуканов, А. Аль-Амморі // Навчальний посібник. – К.: НТУ, 2018. – 292 с.

Основні напрями науково-дослідної роботи кафедри:

 • розробка теорії транспортного процесу автомобільних перевезень пасажирів і вантажів у міжнародному сполученні;
 • формування високоефективної контейнерної транспортної системи міжміських та міжнародних автомобільних та змішаних перевезень;
 • розробка наукових основ управління пасажиропотоками і формування раціональних маршрутних систем;
 • розробка загальної теорії транспортних накопичувальних систем;
 • підвищення ефективності функціонування інтегрованих транспортних систем у міжнародному сполученні;
 • математичне моделювання транспортних процесів і систем;
 • розробка теоретичних основ і методів системного керування магістральними автомобільними вантажними перевезеннями;
 • розробка теоретичних основ і практичних методів оптимізації перевезень пасажирів і вантажів в транспортних системах.

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри навчається вісімнадцять аспірантів і один докторант.


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, Омеляновича-Павленка 1, к. 437.
Телефон: +38 (044) 280-84-02
E-mail: mptamk@ukr.net

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО