logo

prokudin-g-s

Прокудін Георгій Семенович — завідувач кафедри міжнародних перевезень та митного контролю, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент Транспортної Академії України, академік Української Академії Економічної кібернетики, Відмінник освіти України.

 

Кафедру було створено у 2011 році рішенням Вченої Ради Національного транспортного університету від 24.06.2011р. № 343 з метою удосконалення організації навчального процесу, раціонального використання матеріальної бази університету та розподілу педагогічного навантаження на базі кафедри «Транспортні технології». В результаті було створено дві кафедри: «Транспортні технології» і «Міжнародні перевезення та митний контроль». Завідувачем кафедри «Міжнародні перевезення та митний контроль» був призначений доктор технічних наук, професор Прокудін Георгій Семенович.

На кафедрі працюють дев’ятнадцять штатних викладачів, у тому числі три професори, десять доцентів, чотири старших викладача та два асистента.

mizhnarod_perevez

Викладачі кафедри:

Кунда Неоніла Тарасівна – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент;

Шарай Світлана Михайлівна – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент;

Гужевська Любов Анатоліївна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент;

Дудник Олексій Сергійович – доцент кафедри, кандидат технічних наук;

Лебідь Ірина Георгіївна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент;

Петрик Анатолій Васильович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент;

Процик Олесандр Петрович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент;

Силенко Валентин Євгенович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент;

Лебідь Вікторія Вікторівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук;

Чупайленко Олексій Андрійович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент;

Козлов Аркадій Костянтинович доцент кафедри;

Гілевська Катерина Юріївна – доцент кафедри, кандидат технічних наук;

Ануфрієва Тетяна Геннадіївна – старший викладач кафедри;

Третиниченко Олександр Григорович – старший викладач кафедри;

Катрушенко Наталія Анатоліївна – старший викладач кафедри;

Хоботня Тетяна Георгіївна – старший викладач кафедри;

Денис Олена Віталіївна асистент кафедри.

 

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

 

 1. Дослідження операцій у транспортних системах : навч. посібник для студ. напряму “Транспортні технології” вищ. навч. закладів / [укл. Н. Т. Кунда]. – К. : Видавничий Дім “Слово”, 2008. – 400 c. (з грифом МОНУ).
 2. Конвенції та угоди у сфері міжнародних автомобільних перевезень: навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом “Транспортні технології” / [укл. Н.Т.Кунда, Н. М. Дащенко] ; Нац. трансп. ун-т. – К. : НТУ, 2010. – 141 с.
 3. Організація міжнародних автомобільних перевезень : навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом “Транспортні технології”/ [укл. Н.Т.Кунда]. – К.: Видавничий Дім “Слово”, 2010. – 462 с. (з грифом МОНУ).
 4. Комп`ютерні технології статистичного аналізу на транспорті : навчальний посібник [укл. В. Д. Данчук, Г. С. Прокудін, О. І. Цуканов, Н. М. Цимбал]. – К. : НТУ, 2013. – 280 с.
 5. Навчальний термінологічний словник для фахівців з міжнародних перевезень / заг. редакція Г. С. Прокудіна ; [укл. Н. Т. Кунда, А. В. Петрик, О. А. Чупайленко, С. М. Шарай, Е. Ю. Махмудов, О. Г. Третиниченко, В. Є. Силенко, В. В. Лебідь]. – К. : НТУ, 2015. – 167 с.
 6. Базовий термінологічний словник з організації митного контролю на транспорті (для іноземних студентів): навчальний посібник [укл. О. П. Процик,  Ю. О. Сілантьєва та інші]/під загал.ред. Г.С. Прокудіна. – К. : НТУ, 2016. – 251 с.

Основні напрями науково-дослідної роботи кафедри:

 • розробка теорії транспортного процесу автомобільних перевезень пасажирів і вантажів у міжнародному сполученні;
 • формування високоефективної контейнерної транспортної системи міжміських та міжнародних автомобільних та змішаних перевезень;
 • розробка наукових основ управління пасажиропотоками;
 • розробка загальної теорії транспортних накопичувальних систем;
 • формування раціональних маршрутних систем;
 • математичне моделювання транспортних процесів і систем;
 • розробка теоретичних основ і практичних методів оптимізації перевезень пасажирів і вантажів в транспортних системах.

 

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри 15 аспірантів.


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, Омеляновича-Павленка 1, к. 437.

Телефон: +38 (044) 280-84-02

E-mail: mptamk@ukr.net

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО