logo

prokudin-g-sПрокудін Георгій Семенович — завідувач кафедри міжнародних перевезень та митного контролю, доктор технічних наук, професор, академік Української Академії Економічної кібернетики, Відмінник освіти України, автор понад 250 наукових та навчально-методичних праць, з яких 1 монографія, 4 навчальних посібника, 15 свідоцтв про внесення суб’єкта підприємницької діяльності до Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення. Має 5 захищених кандидатів технічних наук.

Кафедру було створено у 2011 році вході виконання рішення Вченої Ради університету від 24.06.2011р. № 343 з метою удосконалення організації навчального процесу, раціонального використання матеріальної бази університету та розподілу педагогічного навантаження на базі кафедри «Транспортні технології». Таким чином було створено дві кафедри: «Транспортні технології» і «Міжнародні перевезення та митний контроль». Завідувачем кафедри «Міжнародні перевезення та митний контроль» був призначений доктор технічних наук, професор Прокудін Георгій Семенович.

На кафедрі працюють дев`ятнадцать штатних викладачів, у тому числі три професори, дев’ять доцентів, чотири старших викладача та три асистента.

mizhnarod_perevez

Викладачі кафедри:

Кунда Неоніла Тарасівна – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Шарай Світлана Михайлівна – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Гужевська Любов Анатоліївна – кандидат технічних наук, доцент.

Дудник Олексій Сергійович – кандидат технічних наук.

Лебідь Ірина Георгіївна – кандидат технічних наук, доцент.

Петрик Анатолій Васильович – кандидат технічних наук, доцент.

Процик Олесандр Петрович – кандидат технічних наук, доцент.

Силенко Валентин Євгенович – кандидат технічних наук, доцент.

Сілантьєва Юлія Олександрівна – кандидат технічних наук, доцент.

Чупайленко Олексій Андрійович – кандидат технічних наук, доцент.

Козлов Аркадій Константинович доцент кафедри.

Ануфрієва Тетяна Геннадіївна – старший викладач.

Гілевська Катерина Юріївна – старший викладач.

Лебідь Вікторія Вікторівна – старший викладач.

Третиниченко Олександр Григорович – старший викладач.

Катрушенко Наталія Анатоліївна – старший викладач.

Денис Олена Віталіївна асистент.

Хоботня Тетяна Георгіївна – асистент.

Лога Світлана Володимирівна – завідуюча лабораторією.

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

 1. Комп`ютерні технології статистичного аналізу на транспорті : навчальний посібник [укл. В. Д. Данчук, Г. С. Прокудін, О. І. Цуканов, Н. М. Цимбал]. – К. : НТУ, 2013. – 280 с.
 2. Навчальний термінологічний словник для фахівців з міжнародних перевезень / заг. редакція Г. С. Прокудіна ; [укл. Н. Т. Кунда, А. В. Петрик, О. А. Чупайленко, С. М. Шарай, Е. Ю. Махмудов, О. Г. Третиниченко, В. Є. Силенко, В. В. Лебідь]. – К. : НТУ, 2015. – 167 с.
 3. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Організація міжнародних вантажних автомобільних перевезень» [укл. Н. Т. Кунда, О. А. Чупайленко]. – К. : НТУ, 2014. – 41 с.
 4. Методичні вказівки до виконання магістерських робіт для студентів спеціальності 8.07010102 «Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний транспорт)». Спеціалізація «Організація митного контролю на транспорті» [укл. Г. С. Прокудін, Л. А. Гужевська, І. Г. Лебідь, Ю. О. Сілантьєва]. – К. : НТУ, 2014. – 41 с.
 5. Методичні вказівки до виконання магістерських робіт для студентів спеціальності 8.07010102 «Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний транспорт)». Спеціалізація «Організація міжнародних перевезень» [укл. Г. С. Прокудін, Н. Т. Кунда, І. Г. Лебідь, А. В. Петрик, С. М. Шарай]. –К. : НТУ, 2014. – 48 с.
 6. Методичні вказівки до виконання дипломних проектів для студентів спеціальності 8.07010102 «Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний транспорт)». Спеціалізація «Організація міжнародних перевезень» [укл. Г. С. Прокудін, Н. Т. Кунда, І. Г. Лебідь, А. В. Петрик, С. М. Шарай]. –К. : НТУ, 2014. – 52 с.
 7. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Дослідження операцій в транспортних системах» [укл. Г. С. Прокудін, О. С. Дудник]. – К. : НТУ, 2013. – 96 с.

Основні напрями науково-дослідної роботи кафедри міжнародних перевезень та митного контролю:

 • розробка теорії транспортного процесу автомобільних перевезень пасажирів і вантажів у міжнародному сполученні;
 • формування високоефективної контейнерної транспортної системи міжміських та міжнародних автомобільних та змішаних перевезень;
 • розробка наукових основ управління пасажиропотоками;
 • розробка загальної теорії транспортних накопичувальних систем;
 • формування раціональних маршрутних систем;
 • математичне моделювання транспортних процесів і систем;
 • розробка теоретичних основ і практичних методів оптимізації перевезень пасажирів і вантажів в транспортних системах.

Кафедра виконує господарські договірні науково-дослідницькі роботи по заказам підприємств і організацій транспортної галузі, а також фундаментальні і прикладні науково-дослідницькі роботи по державному заказу.

Новизна досліджень підкріплена  5 патентами України і  20 авторскими правами на науковий твір. У систему просування трансферу технологій університету виставлено 20 пропозицій технологій і прикладних комп’ютерних програм на впровадження.

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри п’ятнадцять аспірантів.


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, Суворова 1, к. 437.
Телефон: +38 (044) 280-84-02
E-mail: mptamk@ukr.net

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО