logo

Завідувач кафедриГуляєв Валерій Іванович, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки і техніки України.

 

 

 

 

Історія кафедри: кафедру створено у 1944 році і першим завідувачем був академік Лаврентьєв М.О. Після переведення академіка Лаврентьєва М.О. в Москву в період до 1952 року завідувачами кафедри були професор Зморович В.А., член-кореспондент АН УРСР України Гіхман І.І. і професор Білик М.І. З 1952 по 1972 рік кафедрою завідував професор Круковський Б.В., який працював професором на кафедрі з 1949 року.

З 1972 по 1989 рік кафедрою завідував доктор технічних наук, професор Рябов О.Ф., який прийшов працювати на кафедру у 1959 році асистентом і за час роботи захистив кандидатську (1960) та докторську (1970) дисертації.

З 1989 завідувати кафедрою став доктор фізико-математичних наук, професор Шуренков В.М., широко відомий в Україні і за кордоном спеціаліст в галузі ергодичної теорії випадкових процесів.

З 1994 року кафедру очолює доктор технічних наук, професор Гуляєв В.І.

Одним з найбільш кваліфікованих викладачів кафедри був старший викладач Гольперін І.М., який працював з дня створення кафедри протягом 45 років. Відомий математик, прекрасний методист, який багато часу приділяв методиці викладання і науковій роботі в галузі теорії функцій комплексної змінної.

 

vush-math

Викладачі кафедри:

Гуляєв Валерій Іванович – завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор кафедри;

Дегтярь Володимир Григорович – заступник завідувача кафедри, доцент, кандидат фізико-математичних наук;

Мейш Юлія Анатоліївна – професор кафедри, доктор технічних наук;

Андрусенко Олена Миколаївна – доцент кафедри, кандидат технічних наук;

Білобрицька Олена Іванівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук;

Вишенська Оксана Володимирівна – доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук;

Горбунович Ірина Валентинівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук;

Заєць Юлія Олександрівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук;

Левківська Людмила Володимирівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук;

Соловйов Ігор Леонідович – доцент кафедри, кандидат технічних наук;

Худолій Сергій Миколайович – доцент кафедри, кандидат технічних наук;

Шлюнь Наталія Володимирівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук;

Шевчук Людмила Володимирівна – асистент кафедри, кандидат технічних наук.

Основні напрямки науково-дослідної роботи: різні питання механіки, такі як коливальні процеси оболонок при обертанні, електропружні коливання, гідромеханіка підземних вод, дослідження фізичної моделі Ван-дер-Поля в проблемах збуджених автоколивань та ін.

Вагомим внеском в наукову роботу кафедри є наукова діяльність завідувача кафедри, професора Гуляєва В.І., який підготував трьох докторів наук і 58 кандидатів наук, в тому числі для Нігерії, Китаю, Маврикію, Лівану, Алжиру, Того, Іраку, В’єтнаму.

В даний час наукова робота кафедри пов’язана з наступними напрямками:

– некласична та класична теорія оболонок складної форми,

– стійкість динамічних процесів в нелінійних механічних системах,

– небесна механіка і механіка космічного польоту,

– динаміка робототехнічних систем,

– динаміка тонких роторів при складному обертанні,

– сейсміка тектонічних середовищ,

– механіка бурильних колон в надглибоких свердловинах.

Науково-методичні праці викладачів: за час існування кафедри її викладачами було опубліковано більше 700 наукових і учбово-методичних робіт, 22 монографії.

В тому числі:

  1. Gulyayev V., Glazunov S., Shevchuk L., Shlyn N., Andrusenko E. Modelling Emergency Situations in the Drilling of Deep Boreholes // Cambridge Scholars Publishing, 2019. – 500 s.
  2. Gulyayev V.I., Andrusenko E.N., Shlun N.V. Theoretical modeling of post-buckling contact interaction of a drill string with inclined bore-hole surface // Structural Engineering and Mechanics, Vol. 49, No. 4 (2014) 427-448.
  3. Gulyayev V.I., Glushakova O.V., Glazunov S.N. Stationary and non-stationary self-induced vibrations in waveguiding systems // Mechanics Engineering and Automation, 4 (2014) P. 213-224.
  4. Gulyayev V.I., Andrusenko E.N. Theoretical simulation of geometrical imperfections influence on drilling operations at drivage of curvilinear bore-holes // Journal of Petroleum Science and Engineering 112 (2013), P. 170–177.
  5. Gulyayev V.I., Shevchuk L.V. Nonholonomic dynamics of drill string bit whirling in a deep bore-hole // J Multi-body Dynamics 227(2013), P. 234–244.
  6. Gulyayev V.I., Gaidaichuk V.V., Andrusenko E.N., Shlyun N.V. Modeling the energy-saving regimes of curvilinear bore-hole drivage // Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering. – 2015. − Vol. 137, No 1 − P. 011402−1−011402−8. (USA).
  7. Gulyayev V.I., Gaidaichuk V.V., Andrusenko E.N., Shlyun N.V. Critical buckling of drill strings in curvilinear channels of directed bore-holes. // Journal of Petroleum Scince and Engineering. – 2015. − Vol. 129, No 1/ − P. 168−177. (USA).
  8. Musa N.M., Gulyayev V.I., Shevchuk L.V., Aldabas H. Whirl interaction of a drill bit with the bore-hole bottom // Modern Mechanical Engineering. − 2015. No. 5(3) − P. 41-60.

Підготовка наукових кадрів: 2 докторанти.


Адреса: м. Київ, вул. М.Бойчука 42, к. 508, 510

Телефон: (044) 280-71-09

E-mail: mathkaf@ntu.edu.ua

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО