logo

gulaev-v-iГуляєв Валерій Іванович — завідувач кафедри вищої математики, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки і техніки України.

Кафедру створено у 1944 році і першим завідувачем був академік Лаврентьєв М.О. Після переведення академіка Лаврентьєва М.О. в Москву в період до 1952 року завідувачами кафедри були професор Зморович В.А., член-кореспондент АН УРСР України Гіхман І.І. і професор Білик М.І. З 1952 по 1972 рік кафедрою завідував професор Круковський Б.В., який працював професором на кафедрі з 1949 року.

З 1972 по 1989 рік кафедрою завідував доктор технічних наук, професор Рябов О.Ф., який прийшов працювати на кафедру у 1959 році асистентом і за час роботи захистив кандидатську (1960) та докторську (1970) дисертації.

З 1989 завідувати кафедрою став доктор фізико-математичних наук, професор Шуренков В.М., широко відомий в Україні і за кордоном спеціаліст в галузі ергодичної теорії випадкових процесів.

З 1994 року кафедру очолює доктор технічних наук, професор Гуляєв В.І.

vush-math

Викладачі кафедри:

Гуляєв Валерій Іванович – завідувач кафедри, доктор технічних наук, профессор кафедри.

Дегтярь Володимир Григорович – заступник завідувача кафедри, доцент, кандидат фізико-математичних наук.

Бєлова Марина Олександрівна – доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук.

Ващіліна Олена Валеріївна – доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук.

Вишенська Оксана Володимирівна – доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук.

Давидянц Тетяна Рудольфівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Мейш Юлія Анатоліївна – доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук.

Соловйов Ігор Леонідович – доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Худолій Сергій Миколайович – доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Горбунович Ірина Валентинівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Левківська Людмила Володимирівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Борщ Олена Іванівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук;

Глушакова Ольга Володимиріна – доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук.

Андрусенко Олена Миколаївна – доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Горбунович Валентин Гнатович – старший викладач кафедри.

Павлюк Олена Валеріївна – асистент кафедри.

Заєць Юлія Олександрівна – асистент кафедри, кандидат технічних наук.

Носок Наталія Миколаївна – асистент кафедри.

Шевчук Людмила Володимирівна – асистент кафедри.

Шлюнь Наталія Володимирівна – асистент кафедри.

Глазунов Сергій Миколайович – аспірант кафедри.

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

  1. Gulyayev V.I., Andrusenko E.N., Shlun N.V. Theoretical modeling of post-buckling contact interaction of a drill string with inclined bore-hole surface // Structural Engineering and Mechanics, Vol. 49, No. 4 (2014) 427-448.
  2. Gulyayev V.I., Glushakova O.V., Glazunov S.N. Stationary and non-stationary self-induced vibrations in waveguiding systems // Mechanics Engineering and Automation, 4 (2014) P. 213-224.
  3. Gulyayev V.I., Andrusenko E.N. Theoretical simulation of geometrical imperfections influence on drilling operations at drivage of curvilinear bore-holes // Journal of Petroleum Science and Engineering 112 (2013), P. 170–177.
  4. Gulyayev V.I., Shevchuk L.V. Nonholonomic dynamics of drill string bit whirling in a deep bore-hole // J Multi-body Dynamics 227(2013), P. 234–244.
  5. Gulyayev V.I., Gaidaichuk V.V., Andrusenko E.N., Shlyun N.V. Modeling the energy-saving regimes of curvilinear bore-hole drivage // Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering. – 2015. − Vol. 137, No 1 − P. 011402−1−011402−8. (USA).
  6. Gulyayev V.I., Gaidaichuk V.V., Andrusenko E.N., Shlyun N.V. Critical buckling of drill strings in curvilinear channels of directed bore-holes. // Journal of Petroleum Scince and Engineering. – 2015. − Vol. 129, No 1/ − P. 168−177. (USA).
  7. Musa N.M., Gulyayev V.I., Shevchuk L.V., Aldabas H. Whirl interaction of a drill bit with the bore-hole bottom // Modern Mechanical Engineering. − 2015. No. 5(3) − P. 41-60.

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри вищої математики:

  • питання механіки, такі як коливальні процеси оболонок при обертанні, електропружні коливання, гідромеханіка підземних вод, дослідження фізичної моделі Ван-дер-Поля в проблемах збуджених автоколивань та ін.;
  • математичне моделювання процесів безаварійного буріння в сланцевих породах і в шельфових зонах морських акваторій.

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри один аспірант.


Адреса: 01103 Україна, м. Київ, вул. Кіквідзе 42, к. 502, 508.
Телефон: +38 (044) 284-71-09
E-mail: mathkaf@ntu.edu.ua

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО