logo

poliszhuk-v-p

Поліщук Володимир Петрович — завідувач кафедри транспортних систем та безпеки дорожнього руху, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч – академік Транспортної академії України, член спеціалізованих докторських Рад Д26.059.02, Д26.059.03, Відмінник освіти України, Почесний автотранспортник України, Почесний дорожник України, нагороджений знаком Міносвіти України «За наукові досягнення», автор Закону України «Про автомобільні дороги», займається проблемами управління дорожнього руху на вулично-дорожніх мережах міст і автомобільних дорогах загального користування.

 

Кафедра «Транспортні системи та безпека дорожнього руху» створена 26 червня 2008 року.

На кафедрі працюють двадцять чотири штатних викладачі, у тому числі: три професори; дев’ять доцентів; чотири старших викладача; шість асистентів.

Викладачі кафедри:

Лановий Олександр Тимофійович –професор кафедри, доктор технічних наук, доцент; виконує обов’язки заступника завідувача кафедри; нагороджений знаком Міносвіти України «За наукові досягнення»; автор Закону України «Про автомобільні дороги»;

Коцюк Олександр Якович – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент, Відмінник освіти України, Почесний автотранспортник України;

Гульчак Оксана Дмитрівна – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент;

Гурч Людмила Миколаївна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент, Відмінник освіти України, нагороджена медаллю Міжнародної кадрової академії «За заслуги в освіті»

Дзюба Олександр Петрович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент;

Кошарний Олександр Миколайович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент;

Куницька Ольга Миколаївна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Радкевич Світлана Давидівна – доцент кафедри, доцент НТУ.

Савченко Лідія Володимирівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Янішевський Сергій Володимирович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Шапенко Євгенія Миколаївна – доцент кафедри, кандидат технічних наук

Коляда Оксана Олександрівна – старший викладач.

Котова Світлана Олександрівна – старший викладач.

Семенченко Оксана Василівна – старший викладач.

Христенко Олена Всеволодівна – старший викладач.

Корчевська Аліна Анатоліївна – старший викладач.

Артемчук Юлія Володимирівна – асистент.

Виговська Інна Анатоліївна – асистент.

Осадчук Інна Борисівна  – асистент.

Сауляк Людмила Валеріївна  – асистент.

Солоденко Юлія Миколаївна – асистент.

Кафедра є випусковою з підготовки фахівців  за спеціальністю «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» за освітніми програмами: «Інтелектуальні системи управління дорожнім рухом», «Транспортна логістика міста», «Транспортно- логістичні системи вантажних автомобільних перевезень» та освітньо-науковою програмою «Розумний транспорт та логістика для міст».

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

 1. Нормативні документи здобувача наукового ступеня та вченого звання/ В.Б. Кисельов, В.П.Поліщук, Р.О.Лапутин, С.Ю.Попов.-К.:Вид-во ТОВ «РС Глобал Медіа», 2017.-128 с.
 2. Телематичне управління дорожнім рухом : навчальний посібник / Єресов В.І., Григор’єва О.В. –К.: НТУ,2017. – 120 с.
 3. Технічні засоби організації дорожнього руху : навчальний посібник / Єресов В.І., Григор’єваО.В.–К.: НТУ,2017. – 144 с.
 4. Транспортне планування міст: підручник / Поліщук В.П., Красильнікова О.В., Дзюба О.П. –К.: Знання України, 2014. – 371 с.
 5. Організація та регулювання дорожнього руху : підручник /В. П.Поліщук, О.О.Бакуліч, О.П.Дзюба, В. І. Єресов, О.В. Красильнікова, О.Т. Лановий, О.В. Христенко – К.: Знання України, 2011.-467 с.

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри транспортних систем та безпеки дорожнього руху:

 • розробка теорії транспортного процесу автомобільних перевезень;
 • удосконалення методів організації дорожнього руху;
 • розробка методологічних принципів управління рухом на автомобільних дорогах;
 • проектування автоматизованих систем управління рухом;
 • формування високоефективної контейнерної транспортної Системи міжміських автомобільних та змішаних перевезень;
 • розробка наукових основ управління пасажиропотоками;
 • розробка методології удосконалення транспортних систем міст;
 • формування раціональних маршрутних систем;
 • підвищення рівня екологічних характеристик схем організації руху;
 • дослідження психофізіологічних особливостей поведінки водіїв;
 • визначення та підвищення ефективності функціонування вулично-дорожніх мереж міст та автомобільних доріг загального користування України.

Міжнародна діяльність:

Кафедра транспортних систем та безпеки дорожнього руху бере учать у реалізації міжнародного проекту Master in SMArt transport and LOGistics for cities / SMALOG action «Capacity Building in higher education» у рамках програми Європейського Союзу Еразмус+, що підтримує проекти, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту.

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри дванадцять аспірантів.


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, Омеляновича-Павленка 1, к. 435.
Телефон: +38 (044) 280-48-85
E-mail: tsbdr@ukr.net

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО