logo

poliszhuk-v-pПоліщук Володимир Петрович — завідувач кафедри транспортних систем та безпеки дорожнього руху, доктор технічних наук, професор, академік Транспортної академії України, член спеціалізованих докторських Рад Д26.059.02, Д26.059.03, Відмінник освіти України, Почесний автотранспортник України, Почесний дорожник України, нагороджений знаком Міносвіти України “За наукові досягнення”, автор Закону України “Про автомобільні дороги”, займається проблемами організації дорожнього руху на вулично-дорожніх мережах міст і автомобільних дорогах загального користування.

Кафедра “Транспортні системи та безпека дорожнього руху” створена 9 липня 2008 року. Утворилась внаслідок реорганізації кафедри “Транспортні системи та маркетинг” на базі якої були створені кафедри “Транспортні системи та безпека дорожнього руху” та кафедра “Транспортні технології”. Завідувачем кафедри “Транспортні системи та безпека дорожнього руху” був призначений доктор технічних наук, професор Поліщук Володимир Петрович.

На кафедрі працюють двадцять п’ять штатних викладачі, у тому числі: три професори; десять доцентів; чотири старших викладача; дев’ять асистентів.

tsbdr

Викладачі кафедри:

Лановий Олександр Тимофійович – професор кафедри, доктор технічних наук, доцент; нагороджений знаком Міносвіти України «За наукові досягнення»; автор Закону України «Про автомобільні дороги».

Коцюк Олександр Якович – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент, Відмінник освіти України, Почесний автотранспортник України.

Єресов Володимир Іванович – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Гульчак Оксана Дмитрівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Гурч Людмила Миколаївна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент, Відмінник освіти України, нагороджена медаллю Міжнародної кадрової академії “За заслуги в освіті”.

Дідківська Людмила Сергіївна – доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Дзюба Олександр Петрович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

Кошарний Олександр Миколайович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Куницька Ольга Миколаївна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Лапутин Роман Олександрович – доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Радкевич Світлана Давидівна – доцент кафедри, доцент НТУ.

Савченко Лідія Володимирівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Янішевський Сергій Володимирович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Коляда Оксана Олександрівна – старший викладач.

Котова Світлана Олександрівна – старший викладач.

Семенченко Оксана Василівна – старший викладач.

Христенко Олена Всеволодівна – старший викладач.

Артемчук Юлія Володимирівна – асистент.

Виговська Інна Анатоліївна – асистент.

Дудник Альона Анатоліївна  – асистент.

Корчевська Аліна Анатоліївна – асистент.

Осадчук Інна Борисівна  – асистент.

Сауляк Людмила Валеріївна  – асистент.

Солоденко Юлія Миколаївна – асистент.

Шапенко Євгенія Миколаївна – асистент.

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

 • Системологія на транспорті: Підручник: У 5 кн.( Кн.1: Основи теорії систем і управління; Кн.2: Технологія наукових досліджень і технічної творчості; Кн.3: Дослідження операцій у транспортних системах; Кн.4: Організація дорожнього руху; Кн.5: Ергономіка)/ Е. В. Гаврилов, М. Ф. Дмитриченко, В. К. Доля, О. Т. Лановий, І. Е, Линник, B. П. Поліщук;
 • Організація і регулювання дорожнього руху: підручник /за заг. ред. В.П. Поліщука; О.О. Бакуліч, О.П. Дзюба, В.І Єресов, О.В. Красильнікова, О.Т. Лановий, В.П. Поліщук, О.В. Христенко – К. : Знання України, 2011. – 467 с;
 • Транспортне планування міст / за заг. ред. В.П. Поліщука, Красильнікова О.В., Дзюба О.П. – К. : Знання України, 2014 – 317 с.;
 • Телематичне управління дорожнім рухом: навч. посібн./ Єресов В.І., Григор’єва О.В. – К. : НТУ, 2017 – 120 с.;
 • Технічні засоби організації дорожнього руху навч. посібн./ Єресов В.І., Григор’єва О.В. – К. : НТУ, 2017 – 144 с.;
 • Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Проектування транспортно-технологічних систем вантажних перевезень»/ Укл.: Шкундіна Л.Є., Озірський С.В., Коцюк О.Я., Сауляк Л.В., Лановий О.Т., Артемчук Ю.В., Новомирська І.Б./ Під ред. Поліщука В.П. – К. : НТУ, 2011 – 47 с.;
 • Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Функціональна логістика»/ Укл.: Л.В. Савченко, С.О. Котова, Л.В. Сауляк. – К. : НТУ, 2011 – 47 с.;
 • Програма курсу та методичні вказівки до вивчення дисципліни «Інтермодальні транспортні технології»/ Укл. О.Я. Коцюк. – К. : НТУ, 2011 – 20 с.;
 • Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Логістика міських транспортних систем» »/ Укл.: Л.В. Савченко, О.М. Куницька, С.О. Котова, Л.В. Сауляк, І.Б. Новомирська – К. : НТУ, 2011 – 36 с.

Основні напрямки науково-дослідної роботи:

 • розробка теорії транспортного процесу автомобільних перевезень;
 • удосконалення методів організації дорожнього руху;
 • розробка методологічних принципів управління рухом на автомобільних дорогах;
 • проектування автоматизованих систем управління рухом;
 • формування високоефективної контейнерної транспортної Системи міжміських автомобільних та змішаних перевезень;
 • розробка наукових основ управління пасажиропотоками;
 • розробка методології удосконалення транспортних систем міст;
 • формування раціональних маршрутних систем;
 • підвищення рівня екологічних характеристик схем організації руху;
 • дослідження психофізіологічних особливостей поведінки водіїв.
 • визначення та підвищення ефективності функціонування вулично-дорожніх мереж міст та автомобільних доріг загального користування України;
 • логістичне управління транспортними перевезеннями вантажів та пасажирів;
 • логістика транспортних систем міст;
 • міжнародні вантажні перевезення і логістичне управління.

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри навчається дванадцять аспірантів.


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, Омеляновича-Павленка 1, к. 435.
Телефон: +38 (044) 280-48-85
E-mail: tsbdr@ukr.net

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО