logo

poliszhuk-v-p

Поліщук Володимир Петрович — завідувач кафедри транспортних систем та безпеки дорожнього руху, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч – академік Транспортної академії України, протягом багатьох років був членом спеціалізованих докторських Рад Д26.059.02, Д26.059.03, Відмінник освіти України, Почесний автотранспортник України, Почесний дорожник України, нагороджений знаком Міносвіти України «За наукові досягнення», автор Закону України «Про автомобільні дороги», займається проблемами управління дорожнього руху на вулично-дорожніх мережах міст і автомобільних дорогах загального користування.

Кафедра «Транспортні системи та безпека дорожнього руху» створена 26 червня 2008 року.

На кафедрі працюють чотирнадцять штатних викладачі, у тому числі: чотири професори; чотири доцента; чотири старших викладача; три асистента.

Викладачі кафедри:

Лановий Олександр Тимофійович –професор кафедри, доктор технічних наук, доцент; нагороджений знаком Міносвіти України «За наукові досягнення»; автор Закону України «Про автомобільні дороги».

Гульчак Оксана Дмитрівна – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент, виконує обов’язки заступника завідувача кафедри.

Куницька Ольга Миколаївна – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Гурч Людмила Миколаївна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент, Відмінник освіти України, нагороджена медаллю Міжнародної кадрової академії «За заслуги в освіті».

Кошарний Олександр Миколайович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Янішевський Сергій Володимирович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Шапенко Євгенія Миколаївна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Нагребельна Людмила Павлівна – старший викладач, PhD.

Котова Світлана Олександрівна – старший викладач.

Семенченко Оксана Василівна – старший викладач.

Корчевська Аліна Анатоліївна – старший викладач.

Артемчук Юлія Володимирівна – асистент.

Виговська Інна Анатоліївна – завідувач навчальною лабораторією, (асистент кафедри за сумісництвом).

Солоденко Юлія Миколаївна – асистент.

Кафедра є випусковою з підготовки фахівців  за спеціальністю «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» за освітніми програмами: «Інтелектуальні системи управління дорожнім рухом», «Транспортна логістика міста», «Транспортно- логістичні системи вантажних автомобільних перевезень» та освітньо-науковою програмою «Розумний транспорт та логістика для міст».

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

 1. Поліщук В.П., Дзюба О.П., Куницька О.М., Савченко Л.В., Янішевський С.В.. Розумний транспорт і логістика для міст : навчальний посібник / [авт. колектив: О.О. Лобашов, М.В. Ольхова, А.С. Галкін та ін.] – Житомир: «Житомирська політехніка», 2021.  – 612 с. – ISBN 978-966-683-587-4 (р.4 «Організація і управління дорожнім рухом», тема 1,2 (с. 379 – 515);
 2. Лановий О.Т., Виговська І.А. Ефективність функціонування транспортних систем: економіка організації дорожнього руху: Навчальний посібник: – К.: НТУ, 2020. – 200с. Електронний формат.
 3. Гурч Л.М.   Г95 Логістика : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К.: 2020. НТУ — 520с.: іл. — Біб-ліогр.: с. 369-378; 511-519
 4. Нормативні документи здобувача наукового ступеня та вченого звання/ В.Б. Кисельов, В.П.Поліщук, Р.О.Лапутин, С.Ю.Попов.-К.:Вид-во ТОВ «РС Глобал Медіа», 2017.-128 с.
 5. Телематичне управління дорожнім рухом : навчальний посібник / Єресов В.І., Григор’єва О.В. –К.: НТУ,2017. – 120 с.
 6. Технічні засоби організації дорожнього руху : навчальний посібник / Єресов В.І., Григор’єваО.В.–К.: НТУ,2017. – 144 с.
 7. Транспортне планування міст: підручник / Поліщук В.П., Красильнікова О.В., Дзюба О.П. –К.: Знання України, 2014. – 371 с.
 8. Організація та регулювання дорожнього руху : підручник /В. П.Поліщук, О.О.Бакуліч, О.П.Дзюба, В. І. Єресов, О.В. Красильнікова, О.Т. Лановий, О.В. Христенко – К.: Знання України, 2011.-467 с.
 9. Системологія на транспорті : підручник:У 5кн.  / Е. В. Гаврилов, М. Ф. Дмитриченко, В. К. Доля, О. Т. Лановий, І. Е, Линник, B. П. Поліщук. К.: Знання України, 2012.

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри транспортних систем та безпеки дорожнього руху:

 • розробка теорії транспортного процесу автомобільних перевезень;
 • удосконалення методів організації дорожнього руху;
 • розробка методологічних принципів управління рухом на автомобільних дорогах;
 • проектування автоматизованих систем управління рухом;
 • формування високоефективної контейнерної транспортної Системи міжміських автомобільних та змішаних перевезень;
 • розробка наукових основ управління пасажиропотоками;
 • розробка методології удосконалення транспортних систем міст;
 • формування раціональних маршрутних систем;
 • підвищення рівня екологічних характеристик схем організації руху;
 • дослідження психофізіологічних особливостей поведінки водіїв;
 • визначення та підвищення ефективності функціонування вулично-дорожніх мереж міст та автомобільних доріг загального користування України.

Міжнародна діяльність:

Кафедра транспортних систем та безпеки дорожнього руху брала учать у реалізації міжнародного проекту Master in SMArt transport and LOGistics for cities (SMALOG) action “Capacity Building in higher education” в рамках програми ЄС Еразмус+/КА2, що підтримує проекти, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту. Номер проекту 585832-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP.

Сайт проекту.  Термін реалізації проекту 10/2017-10/2021.

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри десять аспірантів.

Науковий гурток кафедри – «Логістичне управління процесами перевезень та безпекою дорожнього руху в транспортних системах великих та значних міст України» Керівник: Поліщук В.П.


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, Омеляновича-Павленка 1, к. 435.
Телефон: +38 (044) 280-48-85
E-mail: tsbdr@ukr.net
Веб-сайт

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО