logo

poliszhuk-v-pПоліщук Володимир Петрович — завідувач кафедри транспортних систем та безпеки дорожнього руху, доктор технічних наук, професор, академік Транспортної академії України, член спеціалізованих докторських Рад Д26.059.02, Д26.059.03, Відмінник освіти України, Почесний автотранспортник України, Почесний дорожник України; нагороджений знаком Міносвіти України “За наукові досягнення” автор Закону України “Про автомобільні дороги”; займається проблемами організації дорожнього руху на вулично-дорожніх мережах міст і автомобільних дорогах загального користування.

Кафедра «Транспортні системи та безпека дорожнього руху» створена 9 липня 2008 року.

tsbdr

Викладачі кафедри:

Коцюк Олександр Якович – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент, Відмінник освіти України, Почесний автотранспортник України; займається питаннями інтермодальних та пасажирських перевезень; відповідальний за науково-дослідну роботу викладачів на кафедрі, студентів та за участь у конференціях, олімпіадах.

Лановий Олександр Тимофійович – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент;нагороджений знаком Міносвіти України «За наукові досягнення»; автор Закону України «Про автомобільні дороги»; займається дослідженнями щодо визначення та підвищення ефективності функціонування автомобільних доріг загального користування України; відповідальний за планування учбового навантаження викладачів кафедри; за тематику дипломного проектування.

Єресов Володимир Іванович – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент; займається проблемою просторово – часового контролю та керування дорожнім рухом, відповідальний за науково-дослідницьку роботу на кафедрі.

Гульчак Оксана Дмитрівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент; займається проблемами управління і організації перевезень на автомобільному транспорті.

Гурч Людмила Миколаївна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент, Відмінник освіти України, нагороджена медаллю Міжнародної кадрової академії “За заслуги в освіті” займається проблемами маркетингу в транспортних системах, відповідальна за впровадження модульно-рейтингової системи у Болонському процесі навчання.

Дідківська Людмила Сергіївна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент; займається дослідженнями характеристик транспортних та пішохідних потоків, та питаннями впровадження новітніх технологій в сфері управління ними.

Дзюба Олександр Петрович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент; займається питаннями підвищення безпеки дорожнього руху, відповідальний за впровадження новітніх технологій навчання.

Кошарний Олександр Миколайович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент; займається проблемою удосконалення автомобільних перевезень великовагових і великогабаритних вантажів; член комісії за створення музею Національного транспортного університету.

Куницька Ольга Миколаївна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент, профорг кафедри; займається проблемами управління і організації транспортних процесів на автомобільному транспорті.

Радкевич Світлана Давидівна – доцент кафедри, доцент НТУ; займається впровадженням математичних методів оптимізації в транспортних системах; відповідальна за навчальну практику та проведення семінарів з кредитно-модульної системи навчання.

Савченко Лідія Володимирівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент; займається проблемами оптимізації функціонування підприємств транспортної галузі.

Янішевський Сергій Володимирович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент; займається розробкою методів гнучкого управління дорожнім рухом та методик експертного дослідження ДТП.

Григор’єва Ольга Вадимівна – старший викладач.

Коляда Оксана Олександрівна – старший викладач.

Котова Світлана Олександрівна – старший викладач.

Семенченко Оксана Василівна – старший викладач.

Христенко Олена Всеволодівна – старший викладач.

Шкундіна Любов Євгенівна – старший викладач.

Артемчук Юлія Володимирівна – асистент.

Дудник Альона Анатоліївна  – асистент.

Корчевська Аліна Анатоліївна  – асистент.

Корчевський Андрій Олександрович – асистент.

Осадчук Інна Борисівна  – асистент.

Сауляк Людмила Валеріївна  – асистент.

Солоденко Юлія Миколаївна – асистент.

Шапенко Євгенія Миколаївна – асистент.

Шурупов Василь Олександрович  – асистент.

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

 1. Системологія на транспорті : підручник / Е. В. Гаврилов, М. Ф. Дмитриченко, В. К. Доля, О. Т. Лановий, І. Е, Линник, B. П. Поліщук.
 2. Поліщук В. П. Теорія транспортного потоку : підручник / В. П. Поліщук, О. П. Дзюба.
 3. Організація та регулювання дорожнього руху : підручник / В. П. Поліщук, О.О. Бакуліч, О. П. Дзюба, В. І. Єресов, О. В. Красильнікова, О. Т. Лановий, О. В. Христенко.
 4. Транспортне планування міст : підручник / В. П. Поліщук, О. В. Красильнікова, О. П. Дзюба.

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри транспортних систем та безпеки дорожнього руху:

 • розробка теорії транспортного процесу автомобільних перевезень;
 • удосконалення методів організації дорожнього руху;
 • розробка методологічних принципів управління рухом на автомобільних дорогах;
 • проектування автоматизованих систем управління рухом;
 • формування високоефективної контейнерної транспортної Системи міжміських автомобільних та змішаних перевезень;
 • розробка наукових основ управління пасажиропотоками;
 • розробка методології удосконалення транспортних систем міст;
 • формування раціональних маршрутних систем;
 • підвищення рівня екологічних характеристик схем організації руху;
 • дослідження психофізіологічних особливостей поведінки водіїв.

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри сім аспірантів.


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, Суворова 1, к. 313.
Телефон: +38 (044) 280-48-85
E-mail: tsbdr@ukr.net

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО