logo

habutdinov-r-a

Хабутдінов Рамазан Абдуллайович — завідувач кафедри транспортних технологій, доктор технічних наук, професор, нагороджений знаком «За наукові досягнення» та знаком «Відмінник освіти». Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць.

Кафедру створено 1966 року. В той час вона мала назву кафедри автомобільних перевезень та безпеки руху, і завідувачем кафедри було призначено доцента Грінченка Трохима Івановича.

Протягом часу кафедра зазнала певної трансформації щодо назви й значно розширила спектр напрямків навчальної діяльності. У 1976 році вона була перетворена в кафедру організації та управління під керівництвом доцента Бідняка Михайла Нестеровича, а в 1982 році – у кафедру експлуатації автомобільного транспорту і організації дорожнього руху, і очолив її доцент Михайленко Володимир Іванович.

З 1991 по 1993 рік завідувачем кафедри був професор Воркут А.І. З 1993 року кафедра одержала назву “Транспортні системи та маркетинг”. Її очолив і керував до 2003 року доктор технічних наук, професор, академік Транспортної академії України Воркут Анатолій Іванович.

На виконання рішення Вченої Ради університету від 26.06.08 р. №5, а також з метою удосконалення організації навчального процесу, раціонального використання матеріальної бази університету та розподілу педагогічного навантаження на базі кафедри «Транспортні системи та маркетинг» було створено дві кафедри: «Транспортні технології» і «Транспортні системи та безпека дорожнього руху».

З 2003 по 2010 рік завідувачем кафедри «Транспортні технології» був Яцківський Любомир Юрійович кандидат технічних наук, професор. З 2010 по вересень 2011 р. завідувачем кафедри був Мнацаканов Рудольф Георгійович – доктор технічних наук, професор.

На виконання рішення Вченої Ради університету від 30.06.11 р. №235, а також з метою удосконалення організації навчального процесу, раціонального використання матеріальної бази університету та розподілу педагогічного навантаження на базі кафедри «Транспортні технології» було створено дві кафедри: «Транспортні технології» і «Міжнародні перевезення та митний контроль». Завідувачем кафедри «Транспортні технології» було призначено Хабутдінова Рамазана Абдуллайовича.

 

Викладачі кафедри:

Хабутдінов Рамазан Абдуллайович — завідувач кафедри транспортних технологій, доктор технічних наук, професор, нагороджений знаком «За наукові досягнення» та знаком «Відмінник освіти».

Ігнатенко Олександр Семенович  – доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член, член Президії Транспортної Академії України.

Ширяєва Світлана Володимирівна – професор кафедри транспортних технологій, кандидат технічних наук, доцент.

Гусєв Олександр Володимирович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Хмельов Ігор Володимирович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Процик Олександр Петрович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

Піцик Максим Григорович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Гальона Інеса Іванівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, кандидат юридичних наук.

Бутенко Геннадій Миколайович – старший викладач кафедри.

Коп’як Неля Володимирівна – старший викладач кафедри.

Назарова Аліна Павлівна – старший викладач кафедри.

Селіванова Нінель Юріївна – асистент кафедри.

Даниленко Інна Володимирівна – асистент кафедри.

Чепіль Ольга Олександрівна – асистент кафедри.

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

 1. Хабутдінов Р.А., Ширяєва С.В., Свірін Д.О. Моделювання часу доставки вантажів у міжнародному автомобільному сполученні // Вісник Національного транспортного університету. Серія «Технічні науки». Науково-технічний збірник. – К. : НТУ, 2019. – Вип. 1 (43). – С.187-195. http://publications.ntu.edu.ua/visnyk/43/187.pdf
 2. Ширяєва С.В. Фактори, що впливають на формування і розвиток мультимодальної транспортної системи України в сучасних умовах / С.В. Ширяєва // Вісник Національного транспортного університету. Серія «Технічні науки». Науково-технічний збірник. – К.: НТУ, 2020. – Вип. 1 (46). – С. 446-454. http://publications.ntu.edu.ua/visnyk/46/446.pdf
 3. Ширяєва С.В., Свірін Д.О. Факторне дослідження собівартості міжнародних автомобільних перевезень партіонних вантажів // World Science, №7 (59) (2020). Scholarly Publisher RS Global, Poland, Sp. z O.O. ISNI: 0000 0004 8495 2390. Режим доступу: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30092020/7205
 4. Ширяєва С.В., Ісаєнко В.Л. Дослідження факторів, що впливають на дислокацію мультимодальних терміналів / Ширяєва С.В., Ісаєнко В.Л. // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. Науково-технічний збірник. – Київ : НТУ, 2020. – Вип. 107. – С. 111-114. http://publications.ntu.edu.ua/avtodorogi_i_stroitelstvo/107/111.pdf
 5. Ширяєва С.В., Ісаєнко В.Л., Ісаєнко Г.Л. Аналіз методів вибору дислокації мультимодальних терміналів / Ширяєва С.В., Ісаєнко В.Л., Ісаєнко Г.Л. //, Наукові праці ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2021. – Вип. 1. – 5 с.  (https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/629
 6. Ширяєва С.В., Осипов В.О. Логістичне проектування мультимодальних перевезень вантажів / С.В. Ширяєва, В.О. Осипов // Актуальні напрями розвитку технічного та виробничого потенціалу національної економіки: монографія / за ред. В.О. Пінчук, Г.С. Прокудіна – Дніпро: Пороги, 2021. – С. 368 –376.
 7. Ширяєва С.В., Захарченко М.М. Аналіз характеристик транспортних вузлів / SWorldJournal, Болгарія, № 08-01 (2021). – с.117-122. https://www.sworldjournal.com/index.php/swj/article/view/swj08-01-041 DOI: 10.30888/2663-5712.2021-08-01-041.
 8. Ширяєва С.В., Дяченко І.О. Застосування елементів інтелектуальних транспортних систем у перевезеннях вантажів // Вісник Національного транспортного університету. Серія «Технічні науки». Науково-технічний збірник. – К.: НТУ, 2022. – Вип.1 (51). – С. 430-437. http://publications.ntu.edu.ua/visnyk/51/430_437.pdf
 9. Halona I. I., Pitsyk M. H. OPERATIONAL ANALYSIS METHOD FOR THE LIGHT-DUTY VEHICLES CONSIDERING THE TRANSPORTATION CONDITIONS BY THE CRITERION OF THEIR ENERGY RESOURCE EFFICIENCY. 2021. № 15 (2021). P 75-79. Modern engineering and innovative technologies DOI: 10.30890/2567-5273.2021-15-03.
 10. Grevtsev, O.; Selivanova, N.; Popovych, P.; Poberezhny, L.; Shevchuk, O.; Murovanyi, I.; Hrytsanchuk, A.; Poberezhna, L.; Zapukhliak, V.; Hrytsuliak, G. CALCULATION OF THE VEHICLES STRESS-DEFORMED STATE WHILE TRANSPORTING THE LIQUID CARGO. 2021. Volume 23, Issue 1. Communications – Scientific Letters of the University of Žilina. Pages B58-B64. DOI: 10.26552/COM.C.2021.1.B58-B64
 11. Grevtsev, O.; Selivanova, N.; Popovych, P.; Poberezhny, L.; Rudyak, Y.; Shevchuk, O.; Poberezhna, L.; Skyba, O.; Ostroverkhov, V.; Shashkevych, O. DETERMINATION OF THERMOMECHANICAL STRESSES IN ELEMENTS OF VEHICLES’ BRAKING SYSTEMS. 2022. Volume 24. Communications – Scientific Letters of the University of Žilina. Pages B1-B8. DOI: 10.26552/com.C.2022.1.B1-B8
 12. Gusiev O. Modern and high-tech ways of improving transport and road traffic safety (author’s proposals) / O. Gusiev / Theoretical foundations of transport and technological energy-saving processes. Management of technical operation and conceptually sustainable development of vehicles  (0121U110243 R&DKR), Kyiv: NTU, 2022 – pp. 99-104.
 13. Гусєв О.В. Розробка математичної моделі дорожньо-транспортних подій  з використанням теорії системного аналізу // О.В.Гусєв, І.А. Рутковська, А.В.Герасименко:  Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. Вип. 110. 2021, С. 136-143.
 14. Гусєв О.В. Розробка заходів щодо оптимізації ланцюга постачань товару шляхом використання сучасної технології блокчейн // О.В.Гусєв, І.О. Федоренко:  Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. Вип. 110. 2021, С. 152-157.
 15. Гусєв О.В. Транспортна безпека: аналіз процесу збору водієм зорової інформації // тези IV міжнародної науково-практичної конференції «Автомобільний транспорт та інфраструктура» Національного університету біоресурсів та природокористування України 21-23.04.2021 р., Київ: видавництво НУБПУ, 2021. – С.145 – 148.
 16. Гусєв О. В. Транспортна безпека ланцюгів постачань: розробка концепції безпеки вантажів та адаптація теорії  вантажознавства до практичного забезпечення безпеки вантажів на транспорті [розділ монографії]   // О.В.Гусєв, І.О. Федоренко:   Держава,  галузі,  підприємства,  бізнес: реалії і тенденції економічного,  інформаційного  та  технічного   розвитку: монографія/ за ред. В.О. Пінчук, Г.С. Прокудіна – Дніпро: Пороги, 2021. – 536 с., С. 326 – 338.
 17. Коп’як Н.В. Дослідження процесу перевезень пасажирів у приміському автобусному сполученні. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. Volume 8, No. 1/2020. Р 98-101. ISSN 1338-9432.
 18. Гужевська Л.В., Гальона І.І., Коп’як Н.В. Ефективність міжнародних автомобільних вантажних перевезень // Електронний збірник Modern engineering and innovative technologies. Issue 13 / Part 2. – 2020 pcs. 77-81 ISSN (Online): 2567-5273 2020 5 DOI : 10.30890/2567-5273.2020-13-02-045
 19. Коп’як Н.В. Аспекти формування попиту на перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування Сучасні процеси трансформації у бізнесі та виробництві: теорія, методологія, практика (зовнішньоекономічна діяльність, промислове виробництво та транспорт): монографія/за ред. Л.М. Савчук, Л.М.Бандоріної. – Дніпро: Пороги, 2019. – 486 – 491 с.
 20. Лужанська Н. О. Лебідь І.Г., Гужевська Л.А., Гальона І.І., Коп’як Н.В. Логістичне управління процесом доставки вантажів у міжнародному сполученні. Сучасні реалії фінансово-економічного розвитку регіонів, галузей, підприємств, бізнесу: монографія. / за реєстр. Л. М. Савчук, Л. М. Бандоріної. Дніпро, 2020. С. 151-182
 21. Protsyk O. Developing a Tool for Environmental Impact Assessment of Planned Activities and Transport Infrastructure Facilities/ V.Mateichyk, V.Khrutba, A.Kharchenko, Y.Khrutba, I.Silantieva, O.Protsyk//Transportation Research Procedia, Elsevier B.V., 2021 (accepted for publication). Scopus
 22. Процик О.П. Обґрунтування розбудови транспортної інфраструктури для обслуговування контейнерних вантажопотоків з використанням інформаційних технологій / Ю. О. Сілантьєва, А. Ю. Ситенько, Б. О. Кушим, T. M. Грушевська // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2021. – Випуск 1(126) – 80-86 с.
 23. Процик О.П. Заходи охорони навколишнього середовища при поводженні з відходами / В.О. Хрутьба, О.П. Процик, Ю.О. Сілантьєва, Л.І. Крюковська // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2021. – Випуск 1(126) – 39-45 с.

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри:

 • розробка комплексної теорії транспортних процесів і технологій автотранспортних перевезень;
 • формування ефективної контейнерної транспортної системи міжміських автомобільних та мультимодальних перевезень;
 • логістичне проектування мультимодальних перевезень;
 • розробка наукових основ управління пасажиропотоками;
 • математичне моделювання технічно-реноваційних транспортних операцій, процесів і технологій;
 • наукові основи концепції управління інноваційним розвитком автомобільних перевезень, а також високотехнологічним та інтенсивно ресурозберігаючим відтворенням автотранспортних послуг.

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри шість аспірантів.


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, к. 432.

Телефон: +38 (044) 280-38-19

E-mail: ttkafedra@gmail.com

Веб-сайт

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО