logo

habutdinov-r-a

Хабутдінов Рамазан Абдуллайович — завідувач кафедри транспортних технологій, доктор технічних наук, професор, нагороджений знаком «За наукові досягнення» та знаком «Відмінник освіти». Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць.

 

 

 

 

Кафедру створено 1966 року. В той час вона мала назву кафедри автомобільних перевезень та безпеки руху, і завідувачем кафедри було призначено доцента Грінченка Трохима Івановича.

Протягом часу кафедра зазнала певної трансформації щодо назви й значно розширила спектр напрямків навчальної діяльності. У 1976 році вона була перетворена в кафедру організації та управління під керівництвом доцента Бідняка Михайла Нестеровича, а в 1982 році – у кафедру експлуатації автомобільного транспорту і організації дорожнього руху, і очолив її доцент Михайленко Володимир Іванович.

З 1991 по 1993 рік завідувачем кафедри був професор Воркут А.І. З 1993 року кафедра одержала назву “Транспортні системи та маркетинг”. Її очолив і керував до 2003 року доктор технічних наук, професор, академік Транспортної академії України Воркут Анатолій Іванович.

На виконання рішення Вченої Ради університету від 26.06.08 р. №5, а також з метою удосконалення організації навчального процесу, раціонального використання матеріальної бази університету та розподілу педагогічного навантаження на базі кафедри «Транспортні системи та маркетинг» було створено дві кафедри: «Транспортні технології» і «Транспортні системи та безпека дорожнього руху».

З 2003 по 2010 рік завідувачем кафедри «Транспортні технології» був Яцківський Любомир Юрійович кандидат технічних наук, професор. З 2010 по вересень 2011 р. завідувачем кафедри був Мнацаканов Рудольф Георгійович – доктор технічних наук, професор.

На виконання рішення Вченої Ради університету від 30.06.11 р. №235, а також з метою удосконалення організації навчального процесу, раціонального використання матеріальної бази університету та розподілу педагогічного навантаження на базі кафедри «Транспортні технології» було створено дві кафедри: «Транспортні технології» і «Міжнародні перевезення та митний контроль». Завідувачем кафедри «Транспортні технології» було призначено Хабутдінова Рамазана Абдуллайовича.

Викладачі кафедри:

 

Ширяєва Світлана Володимирівна – професор кафедри транспортних технологій, кандидат технічних наук, доцент.

Гусєв Олександр Володимирович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Хмельов Ігор Володимирович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Бутенко Геннадій Миколайович – старший викладач кафедри.

Коп’як Неля Володимирівна – старший викладач кафедри.

Лисенко Ірина Вікторівна – старший викладач кафедри.

Лужанська Наталія Олександрівна – старший викладач кафедри.

Гальона Інеса Іванівна – старший викладач кафедри.

Назарова Аліна Павлівна – старший викладач кафедри.

Піцик Максим Григорович – старший викладач кафедри.

Селіванова Нінель Юріївна – старший викладач кафедри.

Даниленко Інна Володимирівна – асистент кафедри.

Чепіль Ольга Олександрівна – асистент кафедри.

 

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

  1. Білокобила Є. Ю. Основи маркетингу / Є. Ю. Білокобила, Л. Ю. Яцківський. ‒ К. : Інформавтодор, 2010. – 346 с.
  2. Яцківський Л. Ю., Зеркалов Д. В. Я-93 Загальний курс транспорту. Книга 1 : навчальний посібник. – К. : Арістей, 2007. ‒  504 с. ISBN 978-966-8458-80-4
  3. Яцківський Л. Ю., Зеркалов Д. В. Я-93 Загальний курс транспорту. Книга 2 : навчальний посібник – К. : Арістей, 2007. ‒  504 с. ISBN 978-966-8458-80-4
  4. Дмитриченко М. Ф. Основи теорії транспортних процесів і систем : навчальний посібник для студентів ВНЗ напряму “Транспортні технології” / М -во освіти і науки України ; М. Ф. Дмитриченко, Л. Ю. Яцківський, С. В. Ширяєва, В. З. Докуніхін.– К. : Слово, 2009. – 336 с. – Бібліогр. : с. 330‒331. – ISBN 978-966-8407-99-4

 

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри:

  • розробка комплексної теорії транспортних процесів і технологій автотранспортних перевезень;
  • формування ефективної контейнерної транспортної системи міжміських автомобільних та змішаних перевезень;
  • логістичне проектування мультимодальних перевезень;
  • розробка наукових основ управління пасажиропотоками;
  • математичне моделювання технічно-реноваційних транспортних операцій, процесів і технологій;
  • наукові основи концепції управління інноваційним розвитком автомобільних перевезень, а також високотехнологічним та інтенсивно ресурозберігаючим відтворенням автотранспортних послуг.

 

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри три аспіранти.


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, к. 432.

Телефон: +38 (044) 280-38-19

E-mail: ttkafedra@gmail.com

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО