logo

habutdinov-r-aХабутдінов Рамазан Абдуллайович — завідувач кафедри транспортних технологій, доктор технічних наук, професор, нагороджений знаком “За наукові досягнення”. Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, в т.ч. однієї монографії. Викладає дисципліни: «Засоби автотранспортних та термінальних технологій», «Ресурсозберігаючі технології на автомобільному транспорті», «Сучасні транспортні технології». Сфера наукових інтересів: наукові основи формування енергозберігаючих технологій автомобільних перевезень.

Кафедру створено 1966 року. Тоді вона мала назву кафедри автомобільних перевезень та безпеки руху, і завідувачем кафедри було призначено доцента Грінченка Трохима Івановича.

Протягом часу кафедра зазнала певної трансформації щодо назви й значно розширила спектр напрямків навчальної діяльності. У 1976 році вона була перетворена в кафедру організації та управління під керівництвом доцента Бідняка Михайла Нестеровича, а в 1982 році – у кафедру експлуатації автомобільного транспорту і організації дорожнього руху, і очолив її доцент Михайленко Володимир Іванович.

З 1991 по 1993 рік завідувачем кафедри був професор Воркут А.І. З 1993 року кафедра одержала назву “Транспортні системи та маркетинг”. Її очолив і керував до 2003 року доктор технічних наук, професор, академік Транспортної академії України Воркут Анатолій Іванович.

На виконання рішення Вченої Ради університету від 26.06.08 р. №5, а також з метою удосконалення організації навчального процесу, раціонального використання матеріальної бази університету та розподілу педагогічного навантаження на базі кафедри «Транспортні системи та маркетинг» було створено дві кафедри: «Транспортні технології» і «Транспортні системи та безпека дорожнього руху».

З 2003 по 2010 рік завідувачем кафедри «Транспортні технології» був Яцківський Любомир Юрійович кандидат технічних наук, професор. З 2010 по вересень 2011 р. завідувачем кафедри був Мнацаканов Рудольф Георгійович – доктор технічних наук, професор.

На виконання рішення Вченої Ради університету від 30.06.11 р. №235, а також з метою удосконалення організації навчального процесу, раціонального використання матеріальної бази університету та розподілу педагогічного навантаження на базі кафедри «Транспортні технології» було створено дві кафедри: «Транспортні технології» і «Міжнародні перевезення та митний контроль». Завідувачем кафедри «Транспортні технології» було призначено Хабутдінова Рамазана Абдуллайовича.

trans_teh

Викладачі кафедри:

Ширяєва Світлана Володимирівна – профессор кафедри транспортних технологій, кандидат технічних наук, заступник завідувача кафедри транспортних технологій, заступник декана факультету транспортних та інформаційних технологій.

Рудзінська Ольга Володимирівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри; автор праць в галузі систем управління у транспортних технологіях та сертифікації, з яких 1 монографія, 1 навчальний посібник, 15 статей.

Тарасенко Олександр Миколайович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри транспортних технологій. Наукова спрямованість – проблеми організації та управління автомобільними перевезеннями.

Хмельов Ігор Володимирович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри; наукова спрямованість – наукові основи формування енергозберігаючих технологій вантажних автомобільних перевезень.

Бутенко Геннадій Миколайович – старший викладач кафедри; завідувач лабораторією; автор чотирьох наукових праць в технічній галузі; наукова спрямованість – міські пасажирські перевезення.

Лисенко Ірина Вікторівна – старший викладач кафедри; автор більше 40 наукових та навчально-методичних праць в технічній галузі, з яких один навчальний посібник; здобувач кафедри, наукова спрямованість – підвищення ефективності роботи міського пасажирського транспорту та проектування транспортно-складських комплексів.

Лужанська Наталія Олександрівна – старший викладач кафедри; автор п’яти наукових праць в технічній галузі; наукова спрямованість – проблеми виконання митних процедур при здійсненні міжнародних автомобільних перевезень.

Селіванова Нінель Юріївна – старший викладач кафедри; відповідальна за роботу з наставниками академгруп кафедри, за технологічну практику.

Гуща Ольга Олександрівна – асистент кафедри; наукова спрямованість – удосконалення методів організації приміських автобусних перевезень.

Даниленко Інна Володимирівна – асистент кафедри; профорг кафедри.

Коп’як Неля Володимирівна – асистент кафедри; автор восьми наукових праць в технічній галузі; наукова спрямованість – проблеми удосконалення приміського автобусного сполучення.

Назарова Аліна Павлівна – асистент кафедри; відповідальна на кафедрі за дипломне проектування.

Піцик Максим Григорович – асистент кафедри; автор чотирьох наукових праць в технічній галузі; наукова спрямованість – формування енергозберігаючих технологій міських автобусних перевезень.

Гальона Інеса Іванівна – асистент кафедри, наукова спрямованість – формування енергозберігаючих технологій автомобілів малої вантажопідйомності..

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

 1. Воркут А. И. Грузовые автомобильные перевозки / А. И. Воркут. ‒ К. : Вища школа, 1986. ‒ 447 с.
 2. Воркут А. И. Грузовые автомобильные перевозки. ‒ 2-е изд., перераб. и доп. / А. И. Воркут. ‒ К. : Вища школа, 1986. ‒ 447 с.
 3. Білокобила Є. Ю. Основи маркетингу / Є. Ю. Білокобила, Л. Ю. Яцківський. ‒ К. : Інформавтодор, 2010. – 346 с.
 4. Яцківський Л. Ю., Зеркалов Д. В. Я-93 Загальний курс транспорту. Книга 1 : навчальний посібник. – К. : Арістей, 2007. ‒  504 с. ISBN 978-966-8458-80-4
 5. Яцківський Л. Ю., Зеркалов Д. В. Я-93 Загальний курс транспорту. Книга 2 : навчальний посібник – К. : Арістей, 2007. ‒  504 с. ISBN 978-966-8458-80-4
 6. Дмитриченко М. Ф. Основи теорії транспортних процесів і систем : навч. посіб. для ВНЗ / М. Ф. Дмитриченко, Л. Ю. Яцківський, С. В. Ширяєва, В. З. Докуніхін. – К. : Слово, 2009. – 336 с.
 7. Дмитриченко М. Ф. Основи теорії транспортних процесів і систем : навчальний посібник для студентів ВНЗ напряму “Транспортні технології” / М -во освіти і науки України ; М. Ф. Дмитриченко, Л. Ю. Яцківський, С. В. Ширяєва, В. З. Докуніхін. – К. : Слово, 2009. – 336 с. – Бібліогр. : с. 330‒331. – ISBN 978-966-8407-99-4
 8. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту для студентів спеціальності 7.07010102 «Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний транспорт)» спеціалізації «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті» / [Р. А. Хабутдінов, О. М. Тарасенко, С. В. Ширяєва та ін.]. – К. : НТУ, 2014. – 44 с.
 9. Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності 8.07010102 «Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний транспорт)» спеціалізації «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті» / Укл. : Р. А. Хабутдінов, О. М. Тарасенко, С. В. Ширяєва, І. В. Хмельов, О. В. Рудзінська. – К. : НТУ, 2014. – 44 с.

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри транспортних технологій:

 • розробка комплексної теорії транспортних процесів і технологій автотранспортних перевезень;
 • формування ефективної контейнерної транспортної системи міжміських автомобільних та змішаних перевезень;
 • розробка наукових основ управління пасажиропотоками;
 • математичне моделювання транспортних процесів і технологій;
 • наукові основи формування енергозберігаючих  та ресурсозберігаючих технологій автомобільних перевезень.

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри три аспіранти та п’ять здобувачів.


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, Суворова 1, к. 432.
Телефон: +38 (044) 280-38-19
E-mail: ttkafedra@gmail.com

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО