logo

habutdinov-r-a

Хабутдінов Рамазан Абдуллайович — завідувач кафедри транспортних технологій, доктор технічних наук, професор, нагороджений знаком «За наукові досягнення» та знаком «Відмінник освіти». Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць.

Кафедра транспортних технологій забезпечує підготовку здобувачів за освітньо-професійними програмами «Транспортні технології та управління на автомобільному транспорті» першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів та за освітньо-науковою програмою «Транспортні технології на автомобільному транспорті» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)», спеціалізація 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)».

Кафедру створено 1966 року. В той час вона мала назву кафедри автомобільних перевезень та безпеки руху, і завідувачем кафедри було призначено доцента Грінченка Трохима Івановича.

Протягом часу кафедра зазнала певної трансформації щодо назви й значно розширила спектр напрямків навчальної діяльності. У 1976 році вона була перетворена в кафедру організації та управління під керівництвом доцента Бідняка Михайла Нестеровича, а в 1982 році – у кафедру експлуатації автомобільного транспорту і організації дорожнього руху, і очолив її доцент Михайленко Володимир Іванович.

З 1991 по 1993 рік завідувачем кафедри був професор Воркут А.І. З 1993 року кафедра одержала назву “Транспортні системи та маркетинг”. Її очолив і керував до 2003 року доктор технічних наук, професор, академік Транспортної академії України Воркут Анатолій Іванович.

На виконання рішення Вченої Ради університету від 26.06.08 р. №5, а також з метою удосконалення організації навчального процесу, раціонального використання матеріальної бази університету та розподілу педагогічного навантаження на базі кафедри «Транспортні системи та маркетинг» було створено дві кафедри: «Транспортні технології» і «Транспортні системи та безпека дорожнього руху».

З 2003 по 2010 рік завідувачем кафедри «Транспортні технології» був Яцківський Любомир Юрійович кандидат технічних наук, професор. З 2010 по вересень 2011 р. завідувачем кафедри був Мнацаканов Рудольф Георгійович – доктор технічних наук, професор.

На виконання рішення Вченої Ради університету від 30.06.11 р. №235, а також з метою удосконалення організації навчального процесу, раціонального використання матеріальної бази університету та розподілу педагогічного навантаження на базі кафедри «Транспортні технології» було створено дві кафедри: «Транспортні технології» і «Міжнародні перевезення та митний контроль». Завідувачем кафедри «Транспортні технології» було призначено Хабутдінова Рамазана Абдуллайовича.

Кафедра активно розвиває внутрішню мобільність (підписано Угоди про співпрацю з Одеським національним морським університетом). Укладено угоди із стейкхолдерами: ТОВ «Укрінтерекспедиція», ТОВ «Союз-Авто».

Кафедра є співорганізатором освітньо-наукового проекту «СИНЕРГІЯ ЗНАНЬ І ДОСВІДУ У СФЕРІ ТРАНСПОРТНОГО БІЗНЕСУ І ЛОГІСТИКИ» провідних транспортних ЗВО України.

Викладачі кафедри і студенти освітньо-професійної програми «Транспортні технології та управління на автомобільному транспорті» є учасниками МІЖНАРОДНОГО СОЦІАЛЬНО-ОСВІТНЬОГО проекту «Тематичні лекції та майстер-класи від практиків транспортного бізнесу» для студентів транспортних закладів вищої освіти України.

 

Викладачі кафедри:

Хабутдінов Рамазан Абдуллайович — завідувач кафедри транспортних технологій, доктор технічних наук, професор, нагороджений знаком «За наукові досягнення» та знаком «Відмінник освіти».

Ігнатенко Олександр Семенович  – доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член, член Президії Транспортної Академії України.

Ширяєва Світлана Володимирівна – професор кафедри транспортних технологій, кандидат технічних наук, доцент.

Хмельов Ігор Володимирович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Процик Олександр Петрович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

Гальона Інеса Іванівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, кандидат юридичних наук.

Бутенко Геннадій Миколайович – старший викладач кафедри.

Коп’як Неля Володимирівна – старший викладач кафедри.

Назарова Аліна Павлівна – старший викладач кафедри.

Селіванова Нінель Юріївна – старший викладач кафедри.

Даниленко Інна Володимирівна – асистент кафедри.

Дяченко Ірина Олексіївна – асистент кафедри.

Федоренко Ірина Олександрівна – асистент кафедри.

Чепіль Ольга Олександрівна – асистент кафедри.

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

 1. Хабутдінов Р.А., Ширяєва С.В., Свірін Д.О. Моделювання часу доставки вантажів у міжнародному автомобільному сполученні // Вісник Національного транспортного університету. Серія «Технічні науки». Науково-технічний збірник. – К. : НТУ, 2019. – Вип. 1 (43). – С.187-195. http://publications.ntu.edu.ua/visnyk/43/187.pdf
 2. Khabutdinov R., Khabutdinov A. Conceptual-innovative and energy -resource management on motor transport/Published:Oct 2019  in MATEC Web of Conferences, DOI  10.1051 MATECCONF/201929401003 (Web of Science: Transportation Science & Technology, Vol.294, article 01003.
 3. Kostiuk,Tatiana; Habutdinov, Ramasan. The increasing of energy efficiency of international freight truck trains under the concept of energy innovative technologies development motor transport/ Published:Oct 2019 in MATEC Web of Conferences DOI: 10.1051/MATECCONF/201929401015 (Web of Science: Transportation Science & Technology, WOS:000591512300015, ISSN: 2261-236X).
 4. Хабутдінов Р.А. Науковий твір «Теорія автомобільно-транспортної технології» (153 с.). – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №115035, від 30.09.2022 р., видано Українським інститутом інтелектуальної власності.
 5. Ігнатенко О.С., Мельниченко О.І., Дмитриченко А.М. Управління ринком транспортних послуг для населення в містах України: організаційно-правовий аспект. Вісник НТУ Серія «Технічні науки» Науковий журнал. Випуск 1 (51), 2022. С. 289-296. DOI: 10.33744/2308-6645-2022-1-51-289-296
 6. Ширяєва С.В., Свірін Д.О. Факторне дослідження собівартості міжнародних автомобільних перевезень партіонних вантажів // World Science, №7 (59) (2020). Scholarly Publisher RS Global, Poland, Sp. z O.O. ISNI: 0000 0004 8495 2390. Режим доступу: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30092020/7205
 7. Protsyk O. Developing a Tool for Environmental Impact Assessment of Planned Activities and Transport Infrastructure Facilities/ V.Mateichyk, V.Khrutba, A.Kharchenko, Y.Khrutba, I.Silantieva, O.Protsyk//Transportation Research Procedia, Elsevier B.V., 2021 (accepted for publication). Scopus
 8. STRESS-STRAIN STATE SIMULATION OF NON-UNIFORMLY HEATED ELEMENTS OF COMPONENTS AND ASSEMBLIES OF AUTOMOTIVE. O. Hrevtsev; Selivanova; P. Popovych; L. Poberezhny; V.Ya. Brych; Yu. Rudyak; O. Shevchuk; N. Bakulina; R. Rozum; M. Buriak. 2022. Volume 115, Issue 1. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering. Pages 26-32. DOI: 10.5604/01.3001.0016.2339 Web of Science
 9. Levchenko І. Halona, Sokhatska O., Sokhatskyi O., Chaplinskyi V. War as an Influencing Factor on the Logistics Management Processes of Foreign Economic Activity of Enterprises / I. Levchenko [et al.] // Review of Economics and Finance. – 2023. – Vol. 21. – P. 661-668. – DOI: https://doi.org/10.55365/1923.x2023.21.70 Scopus
 10. Lebid I., Luzhanska N., Lebid I., Mazurenko A., Horban A., Mykhailenko I., Medvediev I., Sotnikova T. Construction of a simulation model of goods delivery in international road transportation taking into account the functioning efficiency of logistics supply chain. Eastern-European Journal of Enterprise Technologiesthis link is disabled / I. Lebid [et al.] // 2023, 3(3(123)), pp. 57–67. Scopus

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри:

 • розробка комплексної теорії транспортних процесів і технологій автотранспортних перевезень;
 • формування ефективної контейнерної транспортної системи міжміських автомобільних та мультимодальних перевезень;
 • логістичне проектування мультимодальних перевезень;
 • розробка наукових основ управління пасажиропотоками;
 • математичне моделювання технічно-реноваційних транспортних операцій, процесів і технологій;
 • наукові основи концепції управління інноваційним розвитком автомобільних перевезень, а також високотехнологічним та інтенсивно ресурозберігаючим відтворенням автотранспортних послуг.

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри шість аспірантів.


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, к. 432.

Телефон: +38 (044) 280-38-19

E-mail: ttkafedra@gmail.com

Веб-сайт

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО