logo

gavrilenko-v-vГавриленко Валерій Володимирович — завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, доктор фізико-математичних наук, професор, академік Транспортної академії України, академік Академії інженерних наук України, член Національного комітету України з теоретичної та прикладної механіки, Відмінник освіти України.

Кафедра заснована 19 липня 2005 року для пiдготовки висококвалiфiкованих фахiвцiв з iнформацiйних технологій для транспортної галузі України.

В момент заснування кафедри (станом на 1 вересня 2005 р.) на ній працювали лише 9 викладачів: завідувач кафедри, доктор фізико-математичних наук, професор Гавриленко Валерій Володимирович; кандидат фізико-математичних наук, доцент Безверхий Олександр Ігорович (на даний час – доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри); кандидат технічних наук, доцент Будя Олександр Петрович; кандидат технічних наук, доцент Логачов Євгеній Георгійович (згодом – професор кафедри, Відмінник освіти України, працював на кафедрі до 2012 року); кандидат фізико-математичних наук, доцент Цуканов Іван Миколайович (працював на кафедрі до 2015 року); старший викладач Парохненко Любов Михайлівна (на даний час – доцент кафедри, заступник завідувача кафедри, Відмінник освіти України); старший викладач Сереченок Сергій Федорович (згодом – заступник завідувача кафедри, працював на кафедрі до 2012 року); асистент Москвичова Галина Георгіївна (згодом – старший викладач, працювала на кафедрі до 2017 року); асистент Шумейко Олексій Андрійович (на даний час – доцент).

На даний час на кафедрі працюють 18 штатних викладачів та 7 викладачів-сумісників, серед яких: вісім професорів, одинадцять доцентів, п’ять старших викладачів та один асистент.

Викладачі кафедри:

Гавриленко Валерій Володимирович — завідувач кафедри, доктор фізико-математичних наук, професор.

Баранов Георгій Леонідович – професор кафедри, доктор технічних наук, професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Міжнародної академії навігації та управління рухом.

Безверхий Олександр Ігорович – професор кафедри, доктор фізико-математичних наук, професор, член Національного комітету України з теоретичної та прикладної механіки.

Вітер Михайло Богданович – професор кафедри, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Зубрецька Наталія Анатоліївна – професор кафедри, доктор технічних наук, професор.

Івохін Євген Вікторович – професор кафедри за сумісництвом, доктор фізико-математичних наук, професор.

Федін Сергій Сергійович – професор кафедри, доктор технічних наук, професор.

Зайцев Євген Олександрович – професор кафедри за сумісництвом, доктор технічних наук, старший науковий співробітник.

Будя Олександр Петрович – доцент кафедри за сумісництвом, кандидат технічних наук, доцент.

Іванченко Геннадій Федорович – доцент кафедри за сумісництвом, кандидат технічних наук, доцент.

Лагодіна Людмила Петрівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Парохненко Любов Михайлівна – доцент кафедри, Відмінник освіти України, заступник завідувача кафедри.

Сватко Віталій Володимирович – доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Силенок Ганна Анатоліївна – доцент кафедри, кандидат педагогічних наук.

Сисак Катерина Ярославівна – доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук.

Сілантьєва Юлія Олександрівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Топольськов Євген Олександрович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Харитонова Леся Василівна – доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Шумейко Олексій Андрійович – доцент кафедри.

Донець Вероніка Василівна – старший викладач кафедри.

Ковальчук Оксана Петрівна – старший викладач кафедри.

Поляков Віталій Віталійович – старший викладач кафедри за сумісництвом.

Рудоман Надія Володимирівна – старший викладач кафедри за сумісництвом.

Комісаренко Олена Сергіївна – асистент кафедри, кандидат технічних наук.

 

Кафедра є випусковою і здійснює підготовку бакалаврів за спеціальностями “Комп’ютерні науки”, “Інженерія програмного забезпечення”; магістрів за спеціальністю “Комп’ютерні науки” (за освітньою програмою “Комп’ютерні науки”).

Навчальні посібники викладачів кафедри (за період з 2011 по 2021 роки):

 1. Гавриленко В. В. Основи надійності комп’ютеризованих систем : навчальний посібник з грифом МОН України /  В. В. Гавриленко, Р. А. Серебряков. – К. : НТУ, 2011. – 214 с.
 2. Гавриленко В. В. Технологія доступу до даних з використанням мови SQL : навчальний посібник /  В. В. Гавриленко, Л. М. Струневич. – К. : НТУ, 2011. – 136 с.
 3. Гавриленко В. В. Комп’ютерні технології в аналізі систем масового обслуговування : навчальний посібник /  В. В. Гавриленко, І. М. Цуканов, Л. М. Парохненко. – К. : НТУ, 2012. – 116 с.
 4. Гавриленко В. В. Офісні інформаційні технології. Текстовий редактор MS WORD : навчальний посібник /  В. В. Гавриленко, Л. М. Парохненко, Н. В. Москаленко. – К. : НТУ, 2012. – 140 с.
 5. Гавриленко В. В. Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика. Частина 1. Теорія ймовірностей : навчальний посібник /  В. В. Гавриленко, І. К. Сахацька, М. О. Бєлова. – К. : НТУ, 2013. – 164 с.
 6. Гавриленко В. В. Система управління базами даних MySQL : навчальний посібник для студ. НТУ, які навч. за напр. «Комп’ютерні науки» /  В. В. Гавриленко, Л. М. Струневич. – К. : НТУ, 2013. – 128 с.
 7. Гавриленко В. В. Офісні інформаційні технології. Програмування у середовищі MS Excel : навчальний посібник /  В. В. Гавриленко, Л. М. Парохненко, Н. В. Москаленко. – К. : НТУ, 2015. – 156 с.
 8. Гавриленко В. В. Теорія розпізнавання образів : навчальний посібник для студ. НТУ, які навч. за напр. «Комп’ютерні науки» / В. В. Гавриленко , Г. Ф. Іванченко, Г. Є. Шевченко. – К. : НТУ, 2015. – 76 с.
 9. Гавриленко В. В. Математичні методи дослідження операцій. Динамічне програмування : навчальний посібник з розвязанням задач у Mathcad /  В. В. Гавриленко, І. М. Цуканов, О. А. Шумейко. – К. : НТУ, 2015. – 120 с.
 10. Гавриленко В. В. Теорія ймовірностей та ймовірнісні процеси : навчальний посібник з розв’язання задач в Mathcad / В. В. Гавриленко, О. А. Галкін, І. М. Цуканов, О. І. Цуканов. – К. : НТУ, 2015. – 220 с.
 11. Гавриленко В.В., Струневич Л.М. Практичне використання СУБД MySQL. Навчальний посібник для студ. НТУ, які навч. за спеціальностями «Комп’ютерні науки» та “Інженерія програмного забезпечення”. – К.: НТУ, 2017. – 144 с.
 12. Федин С.С., Зубрецкая И.С. Нейросетевая аппроксимация градуировочных характеристик NTC-термисторов: монография. К.: Интерсервис, 2017. 196 с.
 13. Безверхий О.І., Ластівка І.О., Кудзіновська І.П. Вища математика. Навчальний посібник. – К.: НАУ, 2018. – 420 с.
 14. Федин С.С. Системы искусственного интеллекта и технологии анализа данных: практикум. К.: Интерсервис, 2019. 644 с.
 15. Федин С.С. Системы искусственного интеллекта и технологии анализа данных: практикум. 2-е изд. К.: Интерсервис, 2021. 848 с.

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри інформаційних систем і технологій:

 • підвищення безпеки руху високошвидкісних транспортних засобів, якості виконання транспортної роботи та економічності транспортних перевезень за рахунок створення комплексного інформаційно-аналітичного забезпечення для оперативного керування у темпі змін ситуацій під час руху динамічних об’єктів;
 • застосування супутникових технологій для удосконалення інформаційного забезпечення автоматизованих систем моніторингу і диспетчерського управління автотранспортом;
 • оптимізація рішень інженерних та економічних задач на транспорті за рахунок впровадження інформаційних систем і інформаційних та комп’ютерних технологій;
 • ергатичні технології моделювання режимів функціонування інтелектуальних транспортних систем.

Наукові статті співробітників кафедри (за 2015-2021 роки):

 1. Гавриленко В. В. Вплив сил коріоліса на динаміку трубопроводу з рідиною / В. В. Гавриленко, О. П. Ковальчук, О. С. Лимарченко // Підводні технології. Цивільна інженерія. – 2015. – Вип.2. – C.66–71.
 2. Ковальчук О. П. Аналіз та оцінка впливу сил Коріоліса на рух рідини в трубопроводі при різних способах закріплення / О. П. Ковальчук // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини. – № 86, 2015. – С.76-84.
 3. Міронова В. Л. Технологія побудови інтелектуальних інтерфейсів забезпечення функціонування мобільного транспортного засобу / В. Л. Міронова , В. В. Плотнікова // Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті. – К.: НТУ, 2015. – Випуск 3. – С.3-8.
 4. Бєляєвський Л. С. Імовірнісно-геометричні методи навігаційних визначень координат і траєкторій рухомих об’єктів / Л. С. Бєляєвський, Є. О. Топольськов, А. А. Сердюк // Інформаційні процеси, технології і системи на транспорті. – К.: НТУ, 2015. – Вип. 3 – С.141-148.
 5. Федін С.С., Салівон О., Зубрецька І. Параметрична компенсація нелінійної температурної залежності NTC-термісторів / Метрологія та прилади. – 2016. – №2. – С. 41 – 46. база Index Copernicus
 6. Гавриленко В.В., Сокульский О.Є., Струневич Л.М. Аспекти мінімізації обсягів транспортних перевезень та ефективність використання овочевої продукції у соціальній сфері / Інформаційні процеси, технології і системи на транспорті. – К.: НТУ, 2016. – Вип. 4.
 7. Баранов Г.Л., Тіхонов І.В. Ергатичні інноваційні технології управління рухом суден. (Национальный университет «Одесская морская академия») // Судовождение . Зборник научных трудов. – № 26 О.: 2016.
 8. Bezverkhyi O.,Babich D., Dorodnykh T. Structural Probabilistic Modeling of Fatigue Fracture for Piezoceramic Materials Under Cyclic Loading // Dynamical Systems: Modelling, Book Springer Proceedings in Mathematics & Statistics,Vol. 181 – 2016 – P. 11-26.
 9. Viktor Danchuk, Olena Bakulich, Vitaliy Svatko. AN IMPROVEMENT IN ANT ALGORITHM METHOD FOR OPTIMIZING A TRANSPORT ROUTE WITH REGARD TO TRAFFIC FLOW // Procedia Engineering. – 2017 – № 187. – P. 425 – 434.
 10. Лагодина Л.П. Управление формой NURBS-кривой с помощью вспомогательных епюр [Текст] / Ю.И. Бадаев, И.Н. Ганношина, Л.П. Лагодина // Водний транспорт. – К. : КДАВТ, 2017. – Вип. 1(26). – С. 114 – 118.
 11. Федин С.С., Зубрецкая И.С., Поликарпов А.А. Обеспечение точности построения градуировочных характеристик NTC-термисторов на основе нейронных сетей с радиальными базисными функциями // Метрологія та прилади. 2017. 1(63). С. 37–46.
 12. Вітер М.Б. До питання структурування простору інформаційної взаємодії державних органів /М.Б. Вітер, Х.О. Засадна , О.В. Гавриленко / Науковий вісник національного лісотехнічного Університету України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2018. – т.28. №1 – С.118-121.
 13. Vitaliy Svatko, Viktor Danchuk, Olena Bakulich. IDENTIFYING OPTIMAL LOCATION AND NECESSARY QUANTITY OF WAREHOUSES IN LOGISTIC SYSTEM USING A RADIATION THERAPY METHOD // TRANSPORT. – 2018. – № 33(6). (SCOPUS)
 14. Кирилюк В.С., Левчук О.И., Гавриленко О.В. Математичне моделювання контактної взаємодії двох електропружних півпросторів під час стискання за наявності жорсткого дископодібного включення між ними //Системні дослідження та інформаційні технології, 2018, № 2. – С.89 – 98.
 15. Баранов Г.Л. Технологія інтеграції гетерогенних процесів моделювання формотворення матеріалів для майбутніх транспортних систем / Г.Л. Баранов, О.С. Комісаренко // Вісник Національного транспортного університету. – К.: НТУ, 2018. – Вип. 3 (41).-с.24-33.
 16. Ковальчук О.П. Компютерне моделювання поведінки системи трубопровід рідина, дослідження і оцінка впдилу сил Кореоліса на рух рідини у трубопроводі при різних способах закріплення. / Ковальчук О.П., Гавриленко В.В., Лимарченко О.С. // Международный научно-технический журнал Проблеми управления и інформатики. Київ-2019, Вип. 3 , 64-71.
 17. Баранов Г.Л. Моделювання процесів МІТС зі змінними ситуаціями в часі та просторі / Г.Л. Баранов, О.С. Комісаренко, М.С. Мнацаканян // Polish journal of science. Vol.1. No.12. – 2019. – с.30-38.
 18. Федин С. С., Зубрецкая Н. А. Нейросетевое моделирование и оптимизация технологических параметров контактной точечной сварки // Системні дослідження та інформаційні технології ІПСА, НТУУ КПІ. – 2020. – №2. – С.103-119.
 19. Баранов Г.Л., Комісаренко О.С., Прохоренко О.М. Інфологічне моделювання технологічних процесів створення перспективних складених матеріалів / Вісник Національного транспортного університету. Серія «Технічні науки». Науково-технічний збірник. Випуск 1 (46), 2020. – с.21-34.

Викладачі кафедри розробили та обслуговують наступні веб-сайти: офіційний веб-сайт Національного транспортного університету, офіційний веб-сайт Транспортної академії України, веб-сайт університетської газети “Автодорожник”, веб-сайт Приймальної комісії НТУ, офіційний веб-сайт кафедри інформаційних систем і технологій; також є відповідальними за архів статей науково-технічних збірників НТУ та архів оприлюднення дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів.

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри п’ятнадцять аспірантів.


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка 1, к. 347а.
Телефон: +38 (044) 280-70-66
E-mail: kist.ntu.edu.ua@gmail.com
Веб-сайт

Сторінка кафедри в соцмережі Facebook

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО