logo

bondar-n-nБондар Наталія Миколаївна – декан факультету економіки та права Національного транспортного університету, доктор економічних наук, професор кафедри економіки.

Заступники декана:

Yarova-r-vЯрова Руслана Василівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного та адміністративного права. Відповідальна за організацію та планування навчального процесу з напряму «Право», «Філологія». Займається виховною роботою зі студентами молодших курсів.

Kruvenko-o-kКривенко Олена Костянтинівна, старший викладач кафедри економіки. Відповідальна за організацію та планування навчального процесу з напрямів «Економіка підприємства» та «Міжнародна економіка», «Професійна освіта».

Історія факультету економіки та права

19 травня 1965 року відповідно до наказу Міністра вищої та середньої спеціальної освіти УРСР у Київському автомобільно-дорожньому інституті (КАДІ) був створений інженерно-економічний факультет. У 1984 році його було перейменовано на факультет економіки та експлуатації автомобільного транспорту, у 1993 році – на факультет управління на транспорті, у 2006 році на факультет економіки, менеджменту і права. 11 квітня 2016 року в результаті оптимізації структури Національного транспортного університету наказом ректора факультет економіки, менеджменту і права було розділено на факультет економіки та права і факультет менеджменту, логістики і туризму.

У витоків створення та розвитку профільних кафедр факультету стояли відомі науковці та практики, професори та доценти, які присвятили свою працю підготовці висококваліфікованих спеціалістів-економістів для транспортної галузі: Я.І. Несвітський, В.Я. Бобров, І.П. Сова, М.Н. Бідняк, О.А. Лудченко, В.Л. Варшавець, Г.Ф.Бойко, Т.О. Здєрєва, Л.С. Чеснакова, Л.С.Козак, Н.А. Боровик. У становленні та розвитку юридичної освіти у Національному транспортному університеті багато зусиль доклали П.Р. Левковець, І.П. Голосніченко, А.А. Козловський.

За період діяльності факультету, починаючи з 1965 року, його випускаючі кафедри підготували та випустили понад 20 тисяч фахівців.

Освітньо-виховний процес на факультеті

Сьогодні факультет економіки та права готує фахівців за спеціальностями «Економіка» (спеціалізації «Економіка підприємства» та «Міжнародна економіка»), «Право» (спеціалізація «Правознавство»), «Філологія» (англійська мова) (спеціалізація переклад (технічний)), «Професійна освіта» (транспорт).

Більш докладну інформацію про ці спеціальності можна отримати на Web-сторінці Спеціальності університету.

Всі спеціальності факультету економіки та права акредитовані за вищим, четвертим рівнем, що дозволяє здійснювати якісну підготовку фахівців за ступенями вищої освіти бакалавр та магістр.

На факультеті проводиться підготовка науково-педагогічних кадрів – кандидатів (докторів філософії) та докторів економічних наук (докторів наук). Працює спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальністю 08.00.04 економіка та управління підприємствами.

У науковому та навчально-методичному забезпеченні навчального процесу беруть участь 14 професорів, з них 12 докторів наук, а також 58 доцентів, 19 старших викладачів, 32 асистента, з яких більше 60% – кандидатів наук.

Навчальний процес факультету забезпечують п’ять кафедр та юридична клініка:

Кафедра економіки. Завідувач кафедри – Козак Людмила Степанівна, кандидат економічних наук, професор, Відмінник освіти України (тел. кафедри 280-13-16).

Кафедра конституційного та адміністративного права. Завідувач кафедри – Козловський Антон Антонович, доктор юридичних наук, Заслужений юрист України, професор (тел. кафедри 280-24-81 ).

Кафедра теорії та історії держави і права. Завідувач кафедри – Хорошун Борис Іванович, доктор історичних наук, професор, Відмінник освіти України (тел. кафедри 284-68-07).

Кафедра філософії та педагогіки. Завідувач кафедри – Богачевська Ірина Вікторівна, доктор філософських наук, професор (тел. кафедри 280-52-65 ).

Кафедра іноземної філології та перекладу. Завідувач кафедри – Шевчук Леся Олексіївна, кандидат економічних наук, доцент (тел. кафедри 285-20-70 ).

На базі факультету економіки та права діє юридична клініка, яка є базою для набуття практичного досвіду та підвищення рівня знань студентів спеціальності «Право» (e-mail: lawclinicntu@ukr.net; Cайт юридичної клініки -http://lawclinicntu.wix.com/university-landing-p)

На факультеті економіки та права навчається близько 1100 студентів. Під час навчання вони не тільки отримують фундаментальну теоретичну підготовку, знання та навички практичної роботи у різних сферах державної, підприємницької та суспільно-освітньої діяльності, але й розвивають лідерські якості, вчаться нестандартно мислити та приймати складні рішення.

Кращі випускники факультету рекомендуються до навчання за освітньо-науковим рівнем доктор філософії.

Кафедри факультету тісно співпрацюють з відомими міжнародними та вітчизняними компаніями, асоціаціями та підприємствами, зокрема міжнародною консалтинговою компанією Deloitte, Українсько Спілкою промисловців та підприємців, Корпорацією «УкрАВТО», Корпорацією «АІС», «НІКО», ТОВ «Єврокар», КП «Київпастранс», ЗАТ «Українська транспортна страхова компанія», ПАТ «Київська виробнича компанія «Рапід», Державним агентством автомобільних доріг України, Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників та іншими. Завдяки цьому студенти мають можливість не тільки проходити практику, а й працевлаштовуватись за обраною спеціальністю.

У вересні 2016 року підписано меморандум про співпрацю між Координаційною радою молодих юристів міста Києва при Головному територіальному управлінні юстиції у м. Києві та Національним транспортним університетом.

Разом із навчальною роботою на факультеті проводиться й велика виховна робота. Активно працюють наставники академічних груп. Серед студентів проводиться патріотичне та громадянське виховання: відбуваються зустрічі з видатними співвітчизниками, захисниками України, здійснюється шефська робота з дитячими будинками та школами – інтернатами.

Щороку на факультеті урочисто проходять Дні української писемності та мови, в яких активну участь приймають студенти.

Науково-методична та наукова робота на факультеті

Науковці факультету активно приймають участь у виконанні науково-дослідних робіт. Про це свідчить широка тематика вже виконаних та поточних науково-дослідних робіт, зокрема: «Механізми партнерської взаємодії держави і приватного капіталу у забезпеченні розвитку та ефективного функціонування транспортної галузі України»; «Моделі партнерських взаємодій держави і приватного сектору у транспортній галузі»; «Управління інвестиційно-інноваційною діяльністю підприємств автотранспорту»; «Розробка організаційно-економічних засад розвитку підприємств транспорту в умовах ризику та впровадження інноваційних проектів»; «Розроблення методичних основ економічної безпеки

підприємства». Результати цих досліджень знайшли своє відображення в отриманих виконавцями свідоцтвах про авторські права, низці виданих монографій та наукових статей.

Спільно з факультетом менеджменту, логістики і туризму видається науковий журнал «Економіка та управління на транспорті».

Щороку на факультеті проходять науково-практичні конференції професорсько-викладацького складу, в яких активну участь приймають докторанти, аспіранти та студенти університету.

Міжнародна співпраця

Факультет економіки та права підтримує творчі зв’язки з вищими навчальними закладами України і країн СНД, зокрема Харківським Національним автомобільно-дорожнім університетом, Вінницьким політехнічним університетом, Білоруським Національним політехнічним університетом (м.Мінськ, Республіка Білорусь), Гомельським державним технічним університетом імені П.О.Сухого (м. Гомель, Республіка Білорусь), Київським національним економічним університетом та іншими.

Факультет підтримує тісні зв’язки з інститутом транспорту і зв’язку в м. Жиліно (Словаччина) щодо обміну групами студентів.

Студентське самоврядування

На факультеті економіки та права діє Рада студентського самоврядування, основними завданнями якої є: захист прав та інтересів студентів; сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; забезпечення виконання студентами їхніх обов’язків; сприяння створенню необхідних умов для проживання і відпочинку студентів; організація співробітництва із студентами інших навчальних закладів освіти і молодіжними організаціями; безпосередня участь студентів у реалізації державної молодіжної політики; пропагування здорового способу життя.

Участь в органах студентського самоврядування дозволяє студентам проявити лідерські якості, виробити навички управлінської та організаторської роботи з колективом.

Слід зазначити, що жоден захід на факультеті не обходиться без участі студентського самоврядування.

Студентське життя

Студентам факультету надається гуртожиток у студмістечку Національного транспортного університету, що розміщений у Печерському районі м. Києва.

На території студмістечка розташований спортивний комплекс університету, який має великий ігровий зал, плавальний басейн (25 м), зал фітнесу, зал боротьби, тренажерний зал. На території спортивного комплексу знаходиться й відкритий спортивний майданчик для занять студентів міні-футболом, волейболом, баскетболом, тенісом, фітнесом.

В університеті працює їдальня з двома залами та буфетами в обох навчальних корпусах.

На факультеті мають місце різноманітні форми організації дозвілля студентів. Молодь бере активну участь у проведенні різних конкурсів та змагань.

В університеті діють секції з мотокросу, бадмінтону, неформальний туристичний центр «Гірський туризм», працює центр з підготовки водіїв транспортних засобів категорій «A1», «В», «C1», «C».


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, Омеляновича-Павленко 1, к. 207
Телефон: (044)-288-71-00

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО