logo

Кафедра філософії та педагогіки

Кафедра заснована у листопаді 1944 року. Як самостійний підрозділ, кафедра філософії та педагогіки функціонує з листопада 1964 року, хоча початки її діяльності сягають часів заснування Київського автомобільно-дорожнього інституту (1944 рік). За півстоліття її історії, разом із структурними реорганізаціями Університету, неодноразово змінювалися і сама назва кафедри, і її викладацький склад, і перелік навчальних дисциплін, і напрямки роботи. Та завжди колектив кафедри складали люди високоерудовані, енергійні, творчі, талановиті, котрі віддавали роки і десятиліття свого життя науковій діяльності, підвищенню викладацької майстерності, вихованню студентської молоді.

Викладачі кафедри

Богачевська Ірина Вікторівна

доктор філософських наук, профессор, завідувач кафедри філософії та педагогіки Національного транспортного університету, автор індивідуальних та колективних монографій, підручника з грифом МОНУ, понад 150 наукових і методичних праць. Засновник вітчизняної наукової школи з лінгвістичного релігієзнавства (11 захищених кандидатв та 2 доктора філософських наук). Член Української асоціації релігієзнавців. Експерт з питань релігійних свобод та релігійної ситуації в Україні, популяризатор науки. Коло наукових інтересів: філософія релігії, філософія мови, лінгвістичне релігієзнавство, семіотика, герменевтика, наратологія, релігія і суспільство.

Синяков Сергій Васильович

доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії та педагогіки Національного транспортного університету, автор понад 170 наукових і методичних праць. Коло наукових інтересів: філософія і методологія науки, соціальна філософія та філософія історії, філософія економіки.

Бахтіярова Халідахон Шамшитдінівна

кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри філософії та педагогіки Національного транспортного університету, «Відмінник освіти» України, автор понад 170 наукових і методичних праць. Коло наукових інтересів: професійна освіта, педагогіка вищої школи, методика викладання, інноваційні технології навчання.

Юрченко Едуард Анатолійович

кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Національного транспортного університету, автор понад 20 наукових і методичних праць. Коло наукових інтересів: соціальна філософія, філософія історії, футурологія, історія філософії.

Ліпіч Людмила Михайлівна

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії та педагогіки Національного транспортного університету, автор понад 100 наукових і методичних праць. Член асоціації релігієзнавців, член соціологічної асоціації України. Коло наукових інтересів: загальносоціологічна теорія, соціальні структури та соціальні процеси.

Клименко Марина Миколаївна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філософії та педагогіки Національного транспортного університету. Автор понад 30 наукових і методичних праць. Коло наукових інтересів: професійна освіта, розвиток та формування кар’єрної компетентності майбутніх інженерів-педагогів.

Доброносова Юлія Дмитрівна

кандидат філософських наук (2002, спеціальність 09.00.05 – історія філософії), доцент (2006), автор понад 100 наукових і методичних праць, кількох навчальних посібників (з етики, естетики, філософії мистецтв дизайну). Регулярно бере участь у всеукраїнських і міжнародних медіаосвітніх заходах, впроваджує методики розвитку критичного мислення студентів під час викладання філософських дисциплін. Експерт Всеукраїнського рейтингу «Книжка року» (номінації «Софія», «Візитівка», «Красне письменство»), постійний автор Міжнародного часопису «Критика» і Великої Української Енциклопедії (ВУЕ). Поєднує наукову і викладацьку діяльність із творчістю в галузі літератури і громадською активністю. Коло наукових інтересів – філософія медіа, філософська антропологія, історія філософії. Працює в Національному транспортному університеті на постійній основі з 2009 року.

Балагура Олена Олександрівна

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії та педагогіки Національного транспортного університету, автор понад 70 наукових і методичних праць. Коло наукових інтересів: філософія та психологія освіти, сучасні освітні технології.

Середіна Інна Анатоліївна

завідувач навчальної лабораторії кафедри філософії та педагогіки Національного транспортного університету, аспірант Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, автор понад 30 наукових і методичних праць. Коло наукових інтересів: професійна освіта, педагогіка, філософія освіти.

Алєксєєва Катерина Іванівна

кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та педагогіки Національного транспортного університету, автор понад 35 наукових, науково-популярних і методичних праць. Коло наукових інтересів: риторика, філософія техніки, постмодерна філософія, іміджелогія.

Уреньова Світлана Дмитрівна

старший викладач кафедри філософії та педагогіки Національного транспортного університету. Автор понад 40 наукових і методичних праць. Коло наукових інтересів: соціальна філософія, політичні процеси.

Лавринович Олена Анатоліївна

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії та педагогіки Національного транспортного університету. Коло наукових інтересів: соціологія релігії, соціальна філософія, філософія освіти, теорія політики.

Діяльність кафедри

Заходи кафедри з національно-патріотичного виховання. Екскурсія до Верховної Ради України

Експерт Всеукраїнського рейтингу “Книжка року ” Доброносова Ю.Д. виступає на громадському радіо (січень 2017 р.)

Викладачі кафедри виступають з лекціями перед командним складом добровольчого полку “Азов” (грудень 2016  р., Маріуполь)

Круглий стіл студентів :”ХТО ТИ, ПЛЕМ‘Я МОЛОДЕ, АБО ЯК ЖИВЕ МОЛОДЬ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ”(22 квітня 2016 р.)

Випускники 2019 року

Круглий стіл до 55-річчя кафедри філософії та педагогіки. 20.12.2019

Педагогічна практика

Навчальний процес:
лабораторні роботиФілософсько-дискусійний клуб НТУ “Queste”

Історія кафедри

Як окрема структурна одиниця кафедра філософії та педагогіки під різними назвами функціонує в Національному транспортному університеті з листопада 1964 року. За 55 років свого розвитку, разом із структурними реорганізаціями Університету, неодноразово змінювалися і сама назва кафедри, і її викладацький склад, і перелік навчальних дисциплін, і напрямки роботи. Та завжди колектив кафедри складали високоерудовані, енергійні, творчі, талановиті люди, котрі віддавали роки і десятиліття свого життя науковій діяльності, підвищенню викладацької майстерності, формуванню світоглядних орієнтирів та вихованню студентської молоді.

Першим завідувачем кафедри був доктор філософських наук, професор Олександр Якович Лисенко. Він працював на цій посаді до 1972 року.
Професор О. Я. Лисенко – людина енциклопедичних знань, талановита, творча, автор багатьох наукових праць з історії суспільно-політичної та соціальної думки в Україні другої половини XIX століття. Багато сил і енергії він віддавав становленню кафедри, підвищенню рівня науково-педагогічної майстерності викладачів, вихованню студентської молоді. Серед колективу кафедри, на той час, працювали такі висококваліфіковані викладачі як доценти Ю.О. Богданов, Ю.Ф. Савченко, М.І. Тоняєв, В.А. Шовкопляс, Н. Герасимчук, Н.Г. Речмедіна, старший викладач І.І. Алексєєвська, асистенти В.І. Кучер, В.Ф. Соляник, М.Ф. Заїка. Особливе місце серед викладачів-фундаторів кафедри належить Юрію Івановичу Савченко, який працював в інституті з 1944 по 1975 роки. Юрій Іванович – невтомний подвижник, цікава людина, педагог з великої літери. Його енергія, висока інтелігентність, талант педагога, пристрасність пропагандиста залишити глибокий слід у серцях і умах багатьох поколінь викладачів і студентів інституту.

Наступний етап діяльності кафедри пов’язаний з ім’ям доцента Дмитра Яковича Фесенко, який працював в інституті з 1973 по 1992 роки, а з 1973 по 1981 роки очолював кафедру. Учасник Великої Вітчизняної війни Д. Я. Фесенко прийшов у інститут з великим досвідом організаційної та науково-педагогічної роботи. Він згуртував навколо себе досвідчених доцентів і молодих викладачів, які успішно виконували учбово-методичну, науково-дослідну роботу.

У період з 1981 по 1985 рік кафедрою завідував доцент Володимир Федорович Соляник, випускник філософського факультету Київського Національного університету імені Т.Г. Шевченка, який після його закінчення з 1965 року і до пенсії працював на кафедрі, де захистив кандидатську дисертацію і став провідним доцентом. Він написав низку змістовних статей з проблем філософії та соціології, мав значну кількість науково-методичних, учбових розробок з філософських питань, читав курси лекцій з філософії аспірантам.
З 1986 року завідуючим кафедри філософії та політології стає доктор філософських наук професор Віталій Феофанович Передерій. П’ятдесят п`ять років педагогічної, науково-дослідної діяльності, організаційної роботи у вищих навчальних закладах України – такий доробок Віталія Феофановича. За цей період під його керівництвом захищені 2 докторські та 15 кандидатських дисертацій. Він опублікував близько 200 наукових праць з проблеми естетики, теорії культури, соціології: серед них монографії «Українська революційно-демократична естетика» та «Велична гармонія (про інтернаціональне та національне в українському мистецтві)». Брав участь у багатьох міжреспубліканських та міжнародних конгресах, конференціях, семінарах, зокрема у міжнародному конгресі з філософії, соціології, естетики, теорії культури. Очолював Раду інституту з проблем гуманізації освіти.

Велику організаційну, виховну, методичну, культурно-просвітницьку роботу виконував доцент Микола Федорович Заїка, зусиллями якого засновано чимало нових напрямів діяльності кафедри і вишу – від видання університетської газети «Автодорожник» до Ради кураторів та інститутів студентського самоврядування.

У 1997 році відбулася організаційна перебудова кафедри, вона отримала нову назву: кафедра українознавства та філософії.
З вересня 2003 року кафедрі знов було повернуто самостійний статус під назвою «Кафедра філософії». Великий внесок у динамічний розвиток кафедри в цей період зробили зав. кафедрою В. Ф. Передерій, доц. А.В. Арістова, доц. М.Д. Коротков, доц. В.Ф. Соляник, ст. викл. М.Ф. Заїка.

При кафедрі діяв навчально-методичний кабінет, де працювали ст. викл. С.В. Сластьонова, асист. С.Д. Уреньова. Тривалий час навчально-методичний кабінет очолював ветеран Великої Вітчизняної війни, полковник у відставці, відомий працівник політико-виховних органів Міністерства внутрішніх справ Юрій Клавдійович Васін.

Наступний етап історії кафедри пов’язаний з помітними кадровими та організаційними змінами. З 2005 року в.о. завідувача, а 2007 року завідувачем кафедри стає кандидат філософських наук доцент, а згодом доктор філософських наук професор Арістова Алла Вадимівна. 30 років віддавши роботі на кафедрі, вона пройшла путь від лаборанта до завідувача кафедри, розкрила себе як креативний та творчий викладач, знаний науковець-релігієзнавець, талановитий організатор. Авторка понад 200 наукових та навчально-методичних праць з філософії, соціології, релігієзнавства, у тому числі монографій «Релігійні конфлікти у сучасному світі: природа, вияви, шляхи врегулуювання», «Феномен релігійної девіації: теоретичні нариси». Є автором низки популярних навчальних посібників, довідкових статей до Великої Української енциклопедії тощо. Під її керівництвом у 2006 році кафедра стала випусковою зі спеціальності «Професійна освіта (транспорт)». Відтак у січні 2007 року змінилась і назва кафедри, і до сьогодні це кафедра філософії та педагогіки.

З вересня 2015 року кафедру очолює доктор філософських наук, професор, авторка понад 150 наукових і навчально-методичних праць, наукових монографій та підручників Богачевська Ірина Вікторівна, фундатор наукової школи з лінгвістичного релігієзнавства. Під її науковим керівництвом захищено 11 кандидатських та 2 докторські дисертації, активно триває підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації.

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри:

 • філософські виміри освіти і сучасні технології освітньої діяльності;
 • фундаменталізація професійної підготовки у вимірі Європейського освітянського простору;
 • соціокультурні й психолого-педагогічні чинники формування особистості: український контекст.
 • науково педагогічний клуб «Кредо»

Результати наукових досліджень систематично друкуються у наукових фахових журналах, часописах, серед них: «Актуальні проблем філософії та соціології», «Вісник Національного транспортного університету», «Економіка та управління на транспорті», «Вісник Національного університету імені Тараса Шевченка», «Вісник Житомирського державного університету імені І. Франка», «Вісник Черкаського університету», «Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія», «Гілея. Науковий вісник», «Гуманітарний вісник ДВНЗ», «Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України» «Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова», «Наукові записки НАУКМА», «Релігія і соціум», «Українське релігієзнавство», «Вісник Харківського Національного університету імені В. Н. Каразіна», «Філософія освіти» тощо.

У 2015 році колектив кафедри філософії та педагогіки звітувався про виконання п’ятирічної теми наукових досліджень: «Філософські виміри освіти та сучасні технології освітньої діяльності». Наукова робота викладачів була зосереджена навколо таких проблем:

 • соціокультурні детермінанти освіти, їх вплив на зміст, якість та соціальні функції сучасної освіти;
 • зміна ролі освіти як стратифікуючого чинника в глобальному світі;
 • особливості і наслідки сучасних інституалізаційних процесів у сфері освіти в Україні, їх вплив на зміну якості освіти;
 • фундаменталізація професійної освіти та професійна мобільність сучасного фахівця в умовах науково-технічного прогресу;
 • креативні технології навчання і виховання, формування цінностей і ціннісних орієнтацій студентської молоді;
 • процеси взаємозв’язку ціннісної, когнітивної та інституціональної складових освітньої діяльності;
 • впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес.

Практичне значення проведеного дослідження: отримані результати і висновки використані при розробці навчально-методичних комплексів, навчальних посібників із професійно-орієнтованих та соціально-філософських дисциплін, педагогічних спецкурсів для магістрів усіх спеціальностей; удосконаленні навчальних планів для напряму підготовки «Професійна освіта (транспорт)»; складанні планів виховної роботи факультету, кафедри, наставників груп; оновленні програми підвищення педагогічної майстерності викладачів; організації науково-дослідної роботи зі студентами, у т.ч. над тематикою дипломних проектів і магістерських робіт; практичному освоєнні інноваційних педагогічних технологій у навчальному процесі в Національному транспортному університеті.

Протягом 2016-2018 рр. колектив кафедри філософії та педагогіки працював над науково-дослідною темою: «Соціальні, політичні та психологічні трансформації українського суспільства на шляху Євроінтеграції», узагальнення і висновки якої стали основою даної колективної монографії.

Отримані в процесі виконання НДР наукові результати впроваджено у зміст викладання гуманітарних дисциплін «Основи філософських знань», «Політолого-соціологічний курс», «Теорія та методика виховної роботи», «Педагогіка вищої школи», «Професійна педагогіка», «Соціальна психологія та конфліктологія», «Етика ділового спілкування», «Креативні технології навчання» тощо для студентів різних спеціальностей НТУ, а також у курсовому та дипломному проектуванні студентів напряму підготовки «Професійна освіта (Транспорт)», науково-дослідній роботі з магістрами, при проведенні педагогічної практики. Результати дослідження впроваджені у роботу постійно діючого семінару з підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників НТУ (керівник – проф. Бахтіярова Х. Ш.). Матеріали дослідження використані у дисертаційній роботі асистента Клименко М. М. на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, захищеної в січні 2018 р.

Кафедра залучена до виконання спільних наукових проектів в межах Угод про співробітництво з Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України, Інститутом педагогіки НАПН України, Інститутом філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, а також у проведенні серії науково-педагогічних експериментів в межах підготовки дисертаційних робіт.

Колектив кафедри активно розвиває творчі і наукові зв’язки з провідними вишами та академічними інститутами. Розширилося співробітництво з Інститутом модернізації змісту освіти; Українською інженерно-педагогічною академією; кафедрою психології і педагогіки Кам’янець-Подільського національного університету імені І. Огієнка; кафедрою педагогіки та психології Київського національного економічного університету імені В. Гетьмана; кафедрою психології та педагогіки Національного університету «Києво-Могилянська Академія»; кафедрою філософії Національного технічного університету України «КПІ»; кафедрою соціології Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича; кафедрою історії та філософії Бердянського державного педагогічного університету; кафедрами філософської антропології та культурології, богослов’я та релігієзнавства Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова; відділом гуманітарної політики Національного Інституту стратегічних досліджень при Президентові України тощо.

Загалом протягом останніх десяті років (2009-2018) науково-педагогічними працівниками кафедри було видано: 10 монографій (з них 2 індивідуальних, 8 колективних), 10 навчальних посібників (у т.ч. 3 з грифом Міністерства освіти і науки України), 122 статті у наукових виданнях (у т.ч. 36 у зарубіжних журналах і збірниках), викладачі кафедри взяли участь у 183 конференціях (з яких 107 мали статус всеукраїнських і 76 – міжнародних).

Важливим напрямом діяльності кафедри філософії та педагогіки є налагодження зв’язків з іноземними науковими товариствами, ВНЗ, долучення до міжнародних науково-дослідних проектів організацій-партнерів, підтримання контактів із зарубіжними вченими. Провідні науковці (проф. Богачевська І. В., проф. Синяков С. В., проф. Ципко В.В., доц. Волобуєва С.В. тощо) є членами зарубіжних наукових товариств і спілок: Міжнародної асоціації історії релігії (IAHR), Європейської асоціації дослідників релігії (EASR), Міжнародної академії свободи релігій і віросповідань, Society for the Scientific Study of Religion (SSSR), Європейської асоціації психологів і педагогів «Science» (EAPPS), МРГО Академії філософії господарства.

Провідні науково-педагогічні працівники кафедри зареєстровані на пошуковій платформі Google Academia (Google Scholar), мають персональні профілі у мережевій науковій спільноті «Українські науковці у світі» (Ukrainian Scientists Worldwide).

Так, за останні чотири роки кафедра стала базою проведення, організатором і співорганізатором 9-ти науково-практичних семінарів, круглих столів і конференцій, з них 4 – зі статусом Всеукраїнських. Серед них:

 • Круглий стіл «Інституціалізаційні процеси в сучасних релігіях: загальні закономірності та особливості українського контексту» (спільно з Відділенням релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України). – НТУ, 23 грудня 2014 р.;
 • Науково-практичний семінар «Дидактичні засади організації навчального процесу в професійних навчальних закладах України» (спільно з Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України). – НТУ, 27 листопада 2015 р.;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Україна: поступ у майбутнє», присвячена 25-річчю від Дня Незалежності України. –Національний транспортний університет, 22 квітня 2016 р.
 • Науково-практичний семінар «Підготовка педагогів професійного навчання: проблеми та перспективи (спільно з Інститутом професійно-технічної освіти НАПНУ) – НТУ, 31 жовтня 2016 р.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Управління розвитком професійної освіти в сучасних умовах» (спільно з Інститутом професійно-технічної освіти НАПНУ) – НТУ, 3 листопада 2016 р.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Реформація: історичний і сучасний контекст» (спільно з Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова та Херсонським державним університетом). – Херсон, 6 жовтня 2017 р.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Людина, яка реформує та реформується» (спільно з Відділенням релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України). – НТУ, 10 листопада 2017 р.

Кафедра активно залучає до науково-дослідної роботи студентів. З 2014 р. на кафедрі видається щорічник-часопис студентських наукових праць «Гуманітарний форум НТУ». Мета видання: висвітлення результатів науково-дослідних робіт, теоретичних і експериментальних досліджень, які виконуються студентами та магістрами університету під керівництвом досвідчених викладачів; формування у молодих науковців культури оформлення та презентації свого науково-дослідницького доробку.

Кафедра філософії та педагогіки виконує значний обсяг роботи з аспірантами університету, забезпечуючи їхню гуманітарну та загально-методологічну підготовку, виховує культуру мислення та науково-теоретичної діяльності. Для аспірантів викладаються дисципліни: «Основи психології та педагогіки вищої школи», «Теоретичні концепції та напрямки розвитку сучасного наукового дискурсу», «Формування системного наукового світогляду».

Кафедра філософії та педагогіки Національного транспортного університету має наукову школу з філософії релігії та лінгвістичного релігієзнавства, яку очолює завідувач кафедри – доктор філософських наук, професор Ірина Вікторівна Богачевська. Сфера наукових досліджень цієї школи – філософія релігії, лінгвістичне релігієзнавство, семіотика культури, теорія комунікації, герменевтика.

В рамках школи з 2003 по 2018 рік Ірина Вікторівна Богачевська підготувала як науковий керівник десять кандидатів філософських наук зі спеціальності 09.00.11. – релігієзнавство: Жаловагу А. С., Соломаху І. Г., Лещенко А. М., Муллокандову О. М., Ношина Я. А., Галиченко М. В., Попович Я. М., Слубську А. Я., Мороза Ю. А., Мальцева О. В.; зі спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії Піддубну Л. В. Як науковий консультант підготувала двох докторів філософських наук зі спеціальності 09.00.11. – релігієзнавство: Лещенко А. М. та Поповича В. М.

Керівник школи професор І. В. Богачевська входила до складу спеціалізованих вчених рад Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України, Національного науково-дослідного інституту українознавства. На даний час працює у спеціалізованих вчених радах з філософії та теології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова та з соціальної філософії та релігієзнавства Житомирського державного університету імені І. Франка. Сьогодні в рамках цієї наукової школи триває підготовка ще 3 кандидатських дисертацій, одна з яких вже рекомендована до захисту.

Представники наукової школи кафедри філософії та педагогіки НТУ працюють у провідних вищих навчальних закладах всіх регіонів України, зокрема Києва, Чернігова, Чернівців, Харкова, Запоріжжя, Херсона, та навіть в Польщі (Підкова Підлясна). Вони є авторами низки наукових монографій, фахових статей у вітчизняній та закордонній науковій періодиці, виступають з доповідями на регіональних, всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях з широкого кола соціо-гуманітарних проблем сучасності, ведуть активну роботу як популяризатори науки в ЗМІ, займають активну громадянську позиція, зокрема в питаннях державно-конфесійних відносин, входять до громадських організацій з питань свободи совісті та прав людини, здійснюють широку міжнародну консультаційну та експертну діяльність.

Отже, сьогодні колектив кафедри філософії та педагогіки – це потужна спільнота високопрофесійних фахівців філософів, педагогів та психологів, соціологів та політологів, етиків та релігієзнавців, поєднана спільною місією не лише навчання студентів та аспірантів основам суспільних та педагогічних наук, а також дисциплін філософського циклу, а й формування світогляду свідомих громадян незалежної української держави, виховання у молодому поколінні високої політичної культури та моральної відповідальності, кращих рис національного характеру.


Адреса: 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка 1, к. 349, 445а.

Телефон: +38 (044) 280-52-65

E-mail: ntufilosofija@ukr.net

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО