logo

Завідувач кафедриКозак Людмила Степанівна, кандидат економічних наук, професор, член-кореспондент Транспортної академії України, Відмінник освіти України, нагороджена почесними грамотами Кабінету Міністрів України та Київського міського голови, медалями „За трудову доблесть”, „До 1500-річчя Києва”, Почесним знаком Міністерства освіти і науки України „Петро Могила”

 

 

Кафедра «Економіка» створена у 2005 році в процесі реорганізації кафедри «Економіка та інформатика». У 2013 році на базі ПАТ КВК «РАПІД» було створено філію кафедри економіки Національного транспортного університету, функціонування якої спрямовано на зміцнення зв’язків науки з виробництвом, підвищенні ефективності практичної підготовки студентів. На кафедрі сформований висококваліфікований професорсько-викладацький колектив, який нараховує 40 штатних викладачів, у тому числі сім професорів та вісімнадцять доцентів.

Викладачі кафедри:

Бондар Наталія Миколаївна – професор кафедри, доктор економічних наук.

Бондаренко Євген Валентинович – професор кафедри, доктор економічних наук.

Гречан Алла Павлівна – професор кафедри, доктор економічних наук.

Полонський В’ячеслав Григорович – професор кафедри, кандидат технічних наук.

Хмелевський Микола Олександрович – професор кафедри, кандидат економічних наук, Відмінник освіти України, нагороджений знаком “За наукові досягнення.

Швець Людмила Василівна – професор кафедри, кандидат економічних наук.

Бойко Вікторія Валеріївна – доцент кафедри, кандидат економічних наук.

Данчук Марина Вікторівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук.

Дзюба Оксана Миколаївна – доцент кафедри, кандидат економічних наук.

Дудка Тамара Вікторівна – доцент кафедри.

Дулеба Надія Вікторівна – доцент кафедри.

Желізко Валентина Сергіївна – доцент кафедри.

Заплітна Тетяна Валентинівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук.

Зюзіна Валентина Павлівна – доцент кафедри, Відмінник освіти України.

Клименко Ірина Станіславівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Левчук Наталья Миколаївна – доцент кафедри, кандидат економічних наук.

Носаченко Юрій Семенович – доцент кафедри, кандидат економічних наук.

Павлюк Василь Іванович – доцент кафедри, кандидат економічних наук.

Пересада Тетяна Миколаївна – доцент кафедри.

Спіцина Ангеліна Євгеніївна – доцент кафедри, кандидат педагогічних наук.

Тарануха Олена Миколаївна – доцент кафедри, кандидат економічних наук.

Федорук Олеся Володимирівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук.

Червякова Валентина Володимирівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук.

Яценко Ігор Володимирович – доцент кафедри, кандидат економічних наук.

Амеліна Наталія Костянтинівна – старший викладач кафедри.

Гайдай Ганна Григорівна – старший викладач кафедри.

Комчатних Олена Вікторівна – старший викладач кафедри.

Кривенко Олена Костянтинівна – старший викладач кафедри.

Кривошеєва Світлана Вікторівна – старший викладач кафедри.

Лаврик Галина Іванівна – старший викладач кафедри.

Левіщенко Олена Степанівна – старший викладач кафедри.

Петровська Світлана Іванівна – старший викладач кафедри.

Редько Наталія Олександрівна – старший викладач кафедри.

Васільцова Наталія Миколаївна – асистент кафедри.

Гаврилюк Надія Миколаївна – асистент кафедри.

Жижома Марина Костянтинівна – асистент кафедри.

Кириченко Ганна Володимирівна – асистент кафедри.

Ніжнік Анастасія Анатоліївна – асистент кафедри.

Парфентьєва Олена Геннадіївна – асистент кафедри.

 

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

  1. Козак Л. С.  Міжнародні стратегії економічного розвитку : навчальний посібник для студентів ВНЗ / Л. С. Козак, О. В. Федорук ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2016. – 212 с.
  2. Основи економіки транспорту : підручник / В. І. Щелкунов, Ю. Ф. Кулаєв, Н. М. Левчук [та ін.] ; під ред. В. І. Щелкунова, Ю. Ф. Кулаєва. – К. : Кондор, 2011. – 391 с.
  3. Податкова політика України : навч.посібн. рек.МОНУ / П. Мельник, З. Варналій [та ін.] – К. : Знання України, 2011. – 505 с.
  4. Пугачова М. В. Статистичний моніторинг ділової активності підприємств : підручник МОН для ВНЗ.НАСОА / М. В. Пугачова, Н. О. Парфенцева, О. В. Гончар. – 2011. – 468 с.
  5. Полонський В.Г.. Міжнародна економіка: навч.посіб. / В.Г.Полонський , І.М.Чамара, – К. : НТУ, 2013. – 156 с.
  6. Полонский В.Г.. Международная экономика: уч.пос. / В.Г.Полонский , И.М.Чамара, Е.Н.Тарануха. – К. : НТУ, 2014. – 196 с.

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри економіки:

–      економічний розвиток і підприємництво в Україні;

–      економічне зростання, його фактори і проблеми підприємництва в Україні;

–      формування інноваційно-технологічного потенціалу підприємницької діяльності в Україні;

–      механізм забезпечення економічного зростання в Україні на інноваційних засадах;

–      перспективи економічного розвитку та підприємництва в умовах глобалізацій них процесів.

 

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри 16 аспірантів, 1 докторант.

__________________________________________________________________

Адреса: 01010 Україна, м. Київ, Омеляновича-Павленка 1, к. 313, 314.

Телефон: +38 (044) 280-30-16

E-mail: kaf-ekonomika_ntu@bigmir.net

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО