logo

kozac-l-s

Козак Людмила Степанівна — завідувач кафедри економіки, кандидат економічних наук, професор, член-кореспондент Транспортної академії України, Відмінник освіти України, нагороджена почесними грамотами Кабінету Міністрів України та Київського міського голови, медалями «За трудову доблесть» « До 1500-річчя Києва», Почесним знаком Міністерства освіти і науки України ім. «Петра Могили».

Кафедра економіки заснована 19 липня 2005 р. на основі реорганізації кафедри економіки та інформатики.

Викладачі кафедри:

Бондаренко Євген Валентинович – професор кафедри, доктор економічних наук.

Гречан Алла Павлівна – професор кафедри, доктор економічних наук.

Ложачевська Олена Михайлівна – професор кафедри, доктор економічних наук.

Полонський В’ячеслав Григорович – професор кафедри, кандидат технічних наук.

Хмелевський Микола Олександрович – професор кафедри, кандидат економічних наук, Відмінник освіти України, нагороджений знаком “За наукові досягнення”.

Бойко Вікторія Валеріївна – доцент кафедри, кандидат економічних наук.

Дзюба Оксана Миколаївна – доцент кафедри, кандидат економічних наук.

Дудка Тамара Вікторівна – доцент кафедри.

Дулеба Надія Вікторівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук.

Желізко Валентина Сергіївна – доцент кафедри.

Заплітна Тетяна Валентинівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук.

Зюзіна Валентина Павлівна – доцент кафедри, Відмінник освіти України.

Клименко Ірина Станіславівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Левчук Наталья Миколаївна – доцент кафедри, кандидат економічних наук.

Носаченко Юрій Семенович – доцент кафедри, кандидат економічних наук.

Павлюк Василь Іванович – доцент кафедри, кандидат економічних наук.

Пересада Тетяна Миколаївна – доцент кафедри.

Спіцина Ангеліна Євгеніївна – доцент кафедри, кандидат педагогічних наук.

Тарануха Олена Миколаївна – доцент кафедри, кандидат економічних наук.

Уласенко Юлія Олександрівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук.

Федорук Олеся Володимирівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук.

Швець Людмила Василівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук.

Яценко Ігор Володимирович – доцент кафедри, кандидат економічних наук.

Амеліна Наталія Костянтинівна – старший викладач кафедри.

Гайдай Ганна Григорівна – старший викладач кафедри.

Кривенко Олена Костянтинівна – старший викладач кафедри.

Кривошеєва Світлана Вікторівна – старший викладач кафедри.

Левіщенко Олена Степанівна – старший викладач кафедри.

Петровська Світлана Іванівна – старший викладач кафедри.

Василик Ольга Василівна – асистент кафедри.

Васильцова Наталія Миколаївна – асистент кафедри.

Гребельник Євгенія Сергіївна – асистент кафедри.

Данчук Марія Вікторівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук.

Жижома Марина Костянтинівна – асистент кафедри.

Кириченко Ганна Володимирівна – асистент кафедри.

Комчатних Олена Вікторівна – старший викладач кафедри.

Лаврик Галина Іванівна – старший викладач кафедри.

Парфентьєва Олена Геннадіївна – асистент кафедри.

Редько Наталія Олександрівна – старший викладач кафедри.

Третиниченко Дмитро Олександрович – асистент кафедри.

Червякова Валентина Володимирівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук.

Кафедра забезпечує підготовку бакалаврів з напрямів підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030504 «Економіка підприємства», магістрів спеціальностей 8.03050301 «Міжнародна економіка», 8. 03050401 «Економіка підприємства».

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

  1. Інформаційне забезпечення туризму : підручник / М. Ф. Дмитриченко, В. Г. Сєдой, М. М. Дмитрієв, М. Н. Бідняк, Л. С. Козак, О. О. Бакуліч, В. М. Нікітін ; під заг. ред. М. Ф. Дмитриченка. – К. : НТУ, 2012. – 576 с.
  2. Основи економічної теорії : навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. України / Л. С. Козак, Н. О. Гончарова, Д. І. Васищак. – К. : НТУ, 2009. – 120 с. : іл.
  3. Основи економіки транспорту : підручник / В. І. Щелкунов, Ю. Ф. Кулаєв, Н. М. Левчук [та ін.] ; під ред. В. І. Щелкунова, Ю. Ф. Кулаєва. – К. : Кондор, 2011. – 391 с.
  4. Податкова політика України : навч.посібн. рек.МОНУ / П. Мельник, З. Варналій [та ін.] – К. : Знання України, 2011. – 505 с.
  5. Пугачова М. В. Статистичний  моніторинг ділової активності підприємств : підручник МОН для ВНЗ.НАСОА / М. В. Пугачова, Н. О. Парфенцева, О. В. Гончар. – 2011. – 468 с.
  6. Міжнародна економіка : навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. України / В. Г. Полонський, І. М. Чамара, – К. : НТУ, 2013. – 156 с.
  7. Международная экономика: уч.пос. для студ. ИДПиМС / В. Г. Полонский , И. М. Чамара, Е. Н. Тарануха. – К. : НТУ, 2014. – 196 с.

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри економіки:

  • економічний розвиток і підприємництво в Україні (2016-2020р.р.)
  • економічне зростання, його фактори і проблеми підприємництва в Україні (2016р.)

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри дванадцять аспірантів.


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, Суворова 1, к. 313, 314.
Телефон: +38 (044) 280-30-16
E-mail: kaf-ekonomika_ntu@bigmir.net

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО