logo

Козак Людмила Степанівназавідувач кафедри, кандидат економічних наук, професор, член-кореспондент Транспортної академії України, Відмінник освіти України, нагороджена почесними грамотами Кабінету Міністрів України та Київського міського голови, медалями „За трудову доблесть”, „До 1500-річчя Києва”, Почесним знаком Міністерства освіти і науки України „Петро Могила”.

Кафедра «Економіка» створена у 2005 році в процесі реорганізації кафедри «Економіка та інформатика». У 2013 році на базі ПАТ КВК «РАПІД» було створено філію кафедри економіки Національного транспортного університету, функціонування якої спрямовано на зміцнення зв’язків науки з виробництвом, підвищенні ефективності практичної підготовки студентів. На кафедрі сформований висококваліфікований професорсько-викладацький колектив, який нараховує 44 штатних викладачів, у тому числі шість професорів та дев’ятнадцять доцентів.

Викладачі кафедри:

Бондар Наталія Миколаївна – професор кафедри, доктор економічних наук.

Бондаренко Євген Валентинович – професор кафедри, доктор економічних наук.

Гречан Алла Павлівна – професор кафедри, доктор економічних наук.

Хмелевський Микола Олександрович – професор кафедри, кандидат економічних наук, Відмінник освіти України, нагороджений знаком “За наукові досягнення”.

Швець Людмила Василівна – професор кафедри, кандидат економічних наук.

Бойко Вікторія Валеріївна – доцент кафедри, кандидат економічних наук.

Данчук Марина Вікторівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук.

Дзюба Оксана Миколаївна – доцент кафедри, кандидат економічних наук.

Дудка Тамара Вікторівна – доцент кафедри.

Дулеба Надія Вікторівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук.

Желізко Валентина Сергіївна – доцент кафедри.

Заплітна Тетяна Валентинівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук.

Зюзіна Валентина Павлівна – доцент кафедри, Відмінник освіти України.

Клименко Ірина Станіславівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Левчук Наталья Миколаївна – доцент кафедри, кандидат економічних наук.

Носаченко Юрій Семенович – доцент кафедри, кандидат економічних наук.

Павлюк Василь Іванович – доцент кафедри, кандидат економічних наук.

Парфентьєва Олена Геннадіївна – доцент кафедри, кандидат економічних наук.

Пересада Тетяна Миколаївна – доцент кафедри.

Спіцина Ангеліна Євгеніївна – доцент кафедри, кандидат педагогічних наук.

Тарануха Олена Миколаївна – доцент кафедри, кандидат економічних наук.

Федорук Олеся Володимирівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук.

Червякова Валентина Володимирівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук.

Яценко Ігор Володимирович – доцент кафедри, кандидат економічних наук.

Амеліна Наталія Костянтинівна – старший викладач кафедри.

Гайдай Ганна Григорівна – старший викладач кафедри.

Комчатних Олена Вікторівна – старший викладач кафедри.

Кривенко Олена Костянтинівна – старший викладач кафедри.

Кривошеєва Світлана Вікторівна – старший викладач кафедри.

Лаврик Галина Іванівна – старший викладач кафедри.

Левіщенко Олена Степанівна – старший викладач кафедри.

Петровська Світлана Іванівна – старший викладач кафедри.

Редько Наталія Олександрівна – старший викладач кафедри.

Рябоштан Людмила Григорівна – старший викладач кафедри.

Васільцова Наталія Миколаївна – асистент кафедри.

Жижома Марина Костянтинівна – асистент кафедри.

Кириченко Ганна Володимирівна – асистент кафедри.

Кафедра забезпечує підготовку зі спеціальності 051 «Економіка» бакалаврів за освітніми програмами «Економіка підприємства», «Міжнародна економіка», «Управління персоналом та економіка праці», «Бізнес-економіка», «Економіко-правове забезпечення бізнесу», «Бізнес – аналітика» та  магістрів за освітніми програмами «Економіка підприємства», «Міжнародна економіка», «Управління персоналом та економіка праці», «Економіко-правове забезпечення бізнесу», «Бізнес – аналітика».

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

Інформаційне забезпечення туризму : підручник / М. Ф. Дмитриченко, В. Г. Сєдой, М. М. Дмитрієв, М. Н. Бідняк, Л. С. Козак, О. О. Бакуліч, В. М. Нікітін ; під заг. ред. М. Ф. Дмитриченка. – К. : НТУ, 2012. – 576 с.

Козак Л. С.  Міжнародні стратегії економічного розвитку : навчальний посібник для студентів ВНЗ / Л. С. Козак, О. В. Федорук ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2016. – 212 с.

Полонский В.Г.. Международная экономика: уч.пос. / В.Г.Полонский , И.М.Чамара, Е.Н.Тарануха. – К. : НТУ, 2014. – 196 с.

Спіцина А.Є. Сучасний психолого-педагогічний словник/авт. кол. за заг. ред.. О.І Шапран. – Переяслав-Хмельницький, Домбровська Я.М., 2016,- 473с.

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри економіки:

-формування інноваційно-технологічного потенціалу підприємницької діяльності в Україні;

-механізм забезпечення економічного зростання в Україні на інноваційних засадах;

-перспективи економічного розвитку та підприємництва в умовах глобалізаційних процесів.

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри 18 аспірантів, 1 докторант.


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, Омеляновича-Павленка 1, к. 313,314.

Телефон: +38 (044) 280-30-16

E-mail: kaf-ekonomika_ntu@bigmir.net

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО