logo

Козак Людмила Степанівназавідувач кафедри, кандидат економічних наук, професор, член-кореспондент Транспортної академії України, Відмінник освіти України, нагороджена почесними грамотами Кабінету Міністрів України та Київського міського голови, медалями «За трудову доблесть», «До 1500-річчя Києва», Почесним знаком Міністерства освіти і науки України «Петро Могила»

Кафедра «Економіка» створена у 2005 році в процесі реорганізації кафедри «Економіка та інформатика». У 2013 році на базі ПАТ КВК «РАПІД» було створено філію кафедри економіки Національного транспортного університету, функціонування якої спрямовано на зміцнення зв’язків науки з виробництвом, підвищенні ефективності практичної підготовки студентів. На кафедрі сформований висококваліфікований професорсько-викладацький колектив, який нараховує 40 штатних викладачів, у тому числі шість професорів та вісімнадцять доцентів.

Викладачі кафедри

Бондар Наталія Миколаївна – професор кафедри, доктор економічних наук, займається проблемами інвестиційної підтримки розвитку транспортної інфраструктури та ефективного господарювання підприємств.

Бондаренко Євген Валентинович – професор кафедри, доктор економічних наук, займається проблемами менеджменту будівництва в Україні

Гречан Алла Павлівна – професор кафедри, доктор економічних наук, займається  проблемами ефективного розвитку підприємств різних видів діяльності в умовах інтеграції в європейську систему.

Полонський В’ячеслав Григорович – професор кафедри, кандидат технічних наук, займається проблемою дослідження підприємницької діяльності в Україні.

Хмелевський Микола Олександрович – професор кафедри, кандидат економічних наук, Відмінник освіти України, нагороджений знаком “За наукові досягнення”, займається проблемою розширення відтворення соціальної сфери

Швець Людмила Василівна – професор кафедри, кандидат економічних наук, займається проблемою дослідження інтелектуального капіталу підприємства.

Бойко Вікторія Валеріївна – доцент кафедри, кандидат економічних наук,  займається проблемою економічної діагностики підприємства.

Данчук Марина Вікторівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, займається ризик-менеджментом підприємства в умовах трансформаційної економіки.

Дзюба Оксана Миколаївна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, займається проблемою оцінки професійного ризику.

Дудка Тамара Вікторівна – доцент, займається проблемою: дослідження доцільності впровадження оперативного управління міськими пасажирськими перевезеннями.

Дулеба Надія Вікторівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, займається проблемою економічної безпеки підприємства.

Желізко Валентина Сергіївна – доцент кафедри, займається проблемою дослідження економіки праці та соціально-трудових відносин.

Заплітна Тетяна Валентинівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, займається проблемою: оцінки вартості факторів виробництва та продуктивністю їх використання в процесі виробництва в умовах ринкової економіки.

Зюзіна Валентина Павлівна – доцент кафедри, Відмінник освіти України, займається проблемами податків та податкових систем; дослідженням економічних ризиків.

Клименко Ірина Станіславівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, займається проблемою державного регулювання.

Левчук Наталья Миколаївна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, займається проблемою розвитку і функціонування транспортної системи України.

Носаченко Юрій Семенович – доцент кафедри, кандидат економічних наук, займається проблемою трудових ресурсів.

Павлюк Василь Іванович – доцент кафедри, кандидат економічних наук,  займається проблемою підвищення ефективності діяльності підприємств транспортної галузі.

Пересада Тетяна Миколаївна – доцент кафедри, займається проблемою: інвестиційної діяльності в умовах ринкової економіки.

Спіцина Ангеліна Євгеніївна – доцент кафедри, кандидат педагогічних наук,  займається проблемами міжнародної інтеграції України.

Тарануха Олена Миколаївна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, займається проблемою міжнародного кооперування та співробітництва.

Федорук Олеся Володимирівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, займається проблемами: міжнародна економічна безпека в умовах глобалізаційних викликів.

Червякова Валентина Володимирівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук,займається формуванням системи контролінгу на підприємствах автосервісу.

Яценко Ігор Володимирович – доцент кафедри, кандидат економічних наук, займається проблемою підвищення ефективності соціальної економіки, економіки праці та економіки будівництва на підприємствах різних галузей.

Амеліна Наталія Костянтинівна – старший викладач кафедри, займається проблемою дослідження фактору ризику в діяльності підприємства.

Гайдай Ганна Григорівна – старший викладач кафедри, досліджує необхідність залучення іноземних інвестицій в економіку України.

Комчатних Олена Вікторівна – старший викладач кафедри, займається проблемою: інноваційної діяльності на підприємствах.

Кривенко Олена Костянтинівна – старший викладач кафедри, займається проблемами: основи економіки транспорту.

Кривошеєва Світлана Вікторівна – старший викладач кафедри, розглядає питання економічної ефективності інформаційної економіки.

Лаврик Галина Іванівна – старший викладач кафедри, займається проблемою: підвищення конкурентноспроможності підприємств автомобільної галузі.

Левіщенко Олена Степанівна – старший викладач кафедри, займається проблемою: розвитку консалтингової діяльності в Україні.

Петровська Світлана Іванівна – старший викладач кафедри, займається проблемою: оцінки якості обслуговування пасажирів міським транспортом.

Редько Наталія Олександрівна – старший викладач кафедри, займається проблемою: міжрегіонального соціально-економічного розвитку.

Васільцова Наталія Миколаївна – асистент кафедри, займається проблемами економічної безпеки транспортних підприємств.

Гаврилюк Надія Миколаївна – асистент кафедри, займається проблемами логістики транспортних підприємств.

Жижома Марина Костянтинівна – асистент кафедри, займається проблемами економічної політики України.

Кириченко Ганна Володимирівна – асистент кафедри, займається проблемами економічного аналізу діяльності підприємств.

Ніжнік Анастасія Анатоліївна – асистент кафедри, займається проблемами державно-приватного партнерства.

Парфентьєва Олена Геннадіївна – асистент кафедри, займається проблемами економічного розвитку потенціалу підприємства.

Кафедра забезпечує підготовку бакалаврів та  магістрів зі спеціальності 051 «Економіка», за спеціалізацією «Економіка підприємства», «Міжнародна економіка», «Управління персоналом та економіка праці»

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

  • Інформаційне забезпечення туризму : підручник / М. Ф. Дмитриченко, В. Г. Сєдой, М. М. Дмитрієв, М. Н. Бідняк, Л. С. Козак, О. О. Бакуліч, В. М. Нікітін ; під заг. ред. М. Ф. Дмитриченка. – К. : НТУ, 2012. – 576 с.
  • Козак, Л. С.  Міжнародні стратегії економічного розвитку : навчальний посібник для студентів ВНЗ / Л. С. Козак, О. В. Федорук ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2016. – 212 с.
  • Основи економічної теорії : навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. України / Л. С. Козак, Н. О. Гончарова, Д. І. Васищак. – К. : НТУ, 2009. – 120 с. : іл.
  • Основи економіки транспорту : підручник / В. І. Щелкунов, Ю. Ф. Кулаєв, Н. М. Левчук [та ін.] ; під ред. В. І. Щелкунова, Ю. Ф. Кулаєва. – К. : Кондор, 2011. – 391 с.
  • Податкова політика України : навч. посібн. рек. МОНУ / П. Мельник, З. Варналій [та ін.] – К. : Знання України, 2011. – 505 с.
  • Пугачова М. В. Статистичний моніторинг ділової активності підприємств: підручник МОН для ВНЗ.НАСОА / М. В. Пугачова, Н. О. Парфенцева, О. В. Гончар. – 2011. – 468 с.
  • Полонський В.Г. Міжнародна економіка: навч. посіб. / В.Г.Полонський, І.М.Чамара, – К. : НТУ, 2013. – 156 с.
  • Полонский В.Г. Международная экономика: уч. пос. / В.Г.Полонский, И.М.Чамара, Е.Н.Тарануха. – К. : НТУ, 2014. – 196 с.

Тематика дипломного проектування

 

Тематика бакалаврських кваліфікаційних робіт охоплює широке коло питань з економічної діяльності та ефективного функціонування підприємств транспорту, економіки праці та управління персоналом, стратегій розвитку господарюючих суб’єктів  в міжнародному інтеграційному просторі. Результати наукових досліджень та навчально-методичних розробок, які виконані на кафедрі, є основою магістерських науково-дослідних робіт та публікуються в наукових журналах.

 

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри економіки:

 

–        економічний розвиток і підприємництво в Україні;

–        економічне зростання, його фактори і проблеми підприємництва в Україні;

–        механізми та інструменти забезпечення ефективного економічного розвитку підприємництва в Україні;

–        формування інноваційно-технологічного потенціалу підприємницької діяльності в Україні;

–        механізм забезпечення економічного зростання в Україні на інноваційних засадах;

–        перспективи економічного розвитку та підприємництва в умовах глобалізацій них процесів.

 

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри чотирнадцять аспірантів.


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, Омеляновича-Павленка 1, к. 313,314.

Телефон: +38 (044) 280-30-16

E-mail: kaf-ekonomika_ntu@bigmir.net

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО