logo

Козак Людмила Степанівназавідувач кафедри, кандидат економічних наук, професор, член-кореспондент Транспортної академії України, заслужений працівник освіти України, нагороджена Орденом «Зірка слави. Економіка України», міжнародною Україно-французькою нагородою «Орден Королеви Анни «Честь Вітчизни», медалями «За трудову звитягу», «До 1500-річчя Києва», Почесними грамотами Кабінету Міністрів України та Київського міського голови, Подяками Прем’єр-міністра України, Почесним знаком МОН України «Петро Могила» та «Відмінник освіти України»; лауреат Всеукраїнської премії «Жінка ІІІ тисячоліття».

Кафедра «Економіка» створена у 2005 році в процесі реорганізації кафедри «Економіка та інформатика». У 2013 році на базі ПАТ КВК «РАПІД» було створено філію кафедри економіки Національного транспортного університету, функціонування якої спрямовано на зміцнення зв’язків науки з виробництвом, підвищенні ефективності практичної підготовки студентів.На кафедрі сформований висококваліфікований професорсько-викладацький колектив, який нараховує 32 штатних викладачів, у тому числі 6 професорів, 20 доцентів, 6 старших викладачів.

 

Викладачі кафедри:

Бондар Наталія Миколаївна – професор кафедри, доктор економічних наук, професор, академік Транспортної Академії України, член комітету з питань державно-приватного партнерства Федерації роботодавців транспорту України, нагороджена Подякою Печерської районної державної адміністрації м. Києва.

Бондаренко Євген Валентинович – професор кафедри, доктор економічних наук, професор, академік Академії будівництва України, Академії підприємництва та менеджмента України», Української академії Архітектури, Почесний будівельник  Донеччини,  Орденом «Знак Пошани», медаллю  «Ветеран праці», ювілейною медаллю  «До 1500-річчя Києва», Почесними  грамотами Київської та Донецької міських Рад.

Гречан Алла Павлівна – професор кафедри, доктор економічних наук, професор, має професійну кваліфікацію ICMQ Інституту Цінних паперів (Великобританія) (The Securities Institute, United Kingdom ), за плідну науково-педагогічну діяльність з підготовки висококваліфікованих спеціалістів та науковців нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, дипломом Міністерства економіки України І ступеня, Подякою Київського міського голови.

Хмелевський Микола Олександрович – професор кафедри, кандидат економічних наук, професор, нагороджений нагрудними знаками МОН України «Відмінник освіти України» і «За наукові досягнення», Почесною грамотою Верховної Ради України.

Швець Людмила Василівна – професор кафедри, кандидат економічних наук, доцент, нагороджена нагрудним знаком МОН України «Відмінник освіти України».

Амеліна Наталія Костянтинівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Бойко Вікторія Валеріївна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Гайдай Ганна Григорівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук.

Данчук Марія Вікторівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Дзюба Оксана Миколаївна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Дудка Тамара Вікторівна – доцент кафедри.

Дулеба Надія Вікторівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент .

Заплітна Тетяна Валентинівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Зюзіна Валентина Павлівна – доцент кафедри, нагороджена нагрудним знаком МОН України «Відмінник освіти України».

Клименко Ірина Станіславівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Комчатних Олена Вікторівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Левіщенко Олена Степанівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Левчук Наталія Миколаївна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Павлюк Василь Іванович – доцент кафедри, кандидат економічних наук.

Петровська Світлана Іванівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Парфентьєва Олена Геннадіївна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент, заступник декана факультету заочного, дистанційного навчання та підготовки іноземних громадян.

Пересада Тетяна Миколаївна – доцент кафедри.

Спіцина Ангеліна Євгеніївна – доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент, нагороджена Подякою Київського міського голови.

Федорук Олеся Володимирівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Червякова Валентина Володимирівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Васільцова Наталія Миколаївна – старший викладач кафедри, кандидат економічних наук.

Кривенко Олена Костянтинівна – старший викладач кафедри.

Кривошеєва Світлана Вікторівна – старший викладач кафедри.

Лаврик Галина Іванівна – старший викладач кафедри.

Редько Наталія Олександрівна – старший викладач кафедри.

Жижома Марина Костянтинівна – старший викладач кафедри.

Кафедра економіки є випусковою зі спеціальності 051 «Економіка» і забезпечує підготовку здобувачів за першим (бакалаврським) рівнем освіти за освітніми програмами: «Економіка підприємства», «Міжнародна економіка», «Економіко-правове забезпечення бізнесу». За другим (магістерським) рівнем освіти за освітніми програмами: «Економіка підприємства», «Міжнародна економіка», «Бізнес-аналітика».

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

– Інформаційне забезпечення туризму: підручник / авт. кол. під заг. ред. М. Ф. Дмитриченка. Київ : НТУ, 2012. 576 с.
– Полонский В. Г., Чамара И. М., Тарануха Е. Н. Международная экономика: уч.пос. Київ: НТУ, 2014. 196 с.
– Козак Л. С. , Федорук О. В. Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навчальний посібник. Київ: НТУ, 2016. 210 с.
– Козак Л. С., Федорук О. В. Міжнародна економічна безпека: Навчальний посібник. Київ: НТУ, 2016. 228 с.
– Спіцина А. Є. Сучасний психолого-педагогічний словник / авт. кол. за заг. ред. О.І Шапран. Переяслав-Хмельницький, Домбровська Я. М., 2016. 473с
– Тарануха О. М., Клименко І. С., Амеліна Н. К. Економіка і ціноутворення в туризмі: Начальний посібник. Київ: НТУ, 2021. 133 с.

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри економіки:

-формування інноваційно-технологічного потенціалу підприємницької діяльності в Україні;
-механізм забезпечення економічного зростання в Україні на інноваційних засадах;
-перспективи економічного розвитку та підприємництва в умовах глобалізаційних процесів.

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри здійснюється підготовка здобувачів на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти з метою здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 «Економіка».


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, Омеляновича-Павленка 1, к. 313, 314.
Телефон: +38 (044) 280-30-16
E-mail: kafedra.economica.ntu@gmail.com
Сайт кафедри
Сторінка кафедри в facebook

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО