logo

В.о. завідувача кафедриЯрова Руслана Василівна, кандидат юридичних наук

 

Кафедра «Конституційного та адміністративного права» була створена 8 січня

2003 року наказом  Національного транспортного університету №1 на базі кафедри «Правознавства» , яка функціонувала з 03 липня 2001 року.

 

Викладачі :

Голосніченко Іван Пантелійович – професор кафедри, доктор юридичних наук, Заслужений юрист України.

Бородін Іван Лук’янович – професор кафедри, доктор юридичних наук.

Константий Олександр Володимирович – професор кафедри, доктор юридичних наук.

Хрімлі Ірина Олександрівна – доцент кафедри, кандидат філософських наук.

Панфьорова Марина Анатоліївна – доцент кафедри, кандидат історичних наук.

Шатіло Володимир Анатолійович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук.

Федченко Людмила Юріївна – доцент кафедри, кандидат технічних наук.
Задорожний Юрій Анатолійович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук.

Гелич Юлія Олександрівна –  доцент кафедри, кандидат юридичних наук.

Щербатюк Наталія Володимирівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук.

Дмитриченко – Кулеба Галина Миколаївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук.

Чебан Олеся Михайлівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук.

Ярова Руслана Василівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, заступник декана факультету «Економіки та права».

Дмитрук Тетяна Олексіївна – старший викладач кафедри.

Ковенко Людмила Дмитрівна – старший викладач кафедри.

Поляков Юрій Васильович – старший викладач кафедри.

Шевченко Ольга Євгенівна – старший викладач кафедри.

Чкалова Тамара Олександрівна – асистент кафедри.

kon_pravo

Кафедра забезпечує підготовку за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти спеціальності  081 «Право» та за другим (магістерським) рівнем вищої освіти спеціальності  081 «Право».

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

  • Адміністративні послуги у сфері внутрішніх справ: Монографія / [І.П. Голосніченко, О.Г. Циганов, О.О. Попова, М.О. Журба, І.В. Бойко]; За ред. І.П. Голосніченка, О.Г. Циганова. – К.: НТУУ “КПІ”, ДНДІ МВСУ, 2015. – 590с. (27,31 др. арк.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/11974
  • Константий О.В. Проблеми захисту в адміністративному судочинстві суб’єктивних прав, свобод і законних інтересів [Текст]: монографія/ О.В.Константий. – К.: Істина, 2015. – 544 с.
  • Організація роботи підрозділів превентивної діяльності Національної поліції: навч. посібник. / за ред. Кулікова В.А. [Золотарьова Н.І.] – Київ: Освіта України, 2017. –  246 с.

 

Основними напрямами науково-дослідної роботи кафедри :

  • Розвиток конституційного та адміністративного права України в період демократизації суспільних відносин;
  • Питання забезпечення реалізації і захисту прав людини і громадянина в галузі діяльності органів виконавчої влади;
  • Адміністративне провадження в судах та його складові частини;
  • Реформування інституту адміністративної відповідальності.

 

На базі факультету економіки та права діє юридична клініка, яка є базою для набуття практичного досвіду та підвищення рівня знань студентів спеціальності «Право». Кураторами юридичної клініки є викладачі кафедри «Конституційного та адміністративного права»  (e-mail: lawclinicntu@ukr.net; сайт юридичної клініки (онлайн консультація) –http://lawclinicntu.wix.com/university-landing-p)


Адреса: м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка 1, кімн. 243,

Телефон 280-24-81,

Е-mailpravakaf@ntu.edu.ua

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО