logo

shevchuk-l-o

Шевчук Леся Олексіївна – завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент (викладає англійську мову).

 

Кафедра іноземної філології та перекладу заснована у листопаді 2012 року. Створення кафедри відбулося у зв’язку з необхідністю відкриття нової спеціальності, що пов’язана зі зростаючою потребою у підготовці фахівців спеціальності «Переклад», які б вільно володіли іноземними мовами і сприяли налагодженню партнерських стосунків із зарубіжними інвесторами та підприємствами.

З січня 2014 року дотепер кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент Шевчук Леся Олексіївна.

Розширення міжнародної співпраці, стабільні контакти з зарубіжними партнерами, збільшення потоку туристів з-за кордону вимагають професійного спілкування при веденні ділових переговорів, висококваліфікованого перекладу технічної та економічної документації. Тому НТУ розпочав у 2009 році підготовку бакалаврів за напрямом підготовки 6.020303 «Філологія», перший випуск яких відбувся у 2013 р., та у 2013 році започатковано підготовку спеціалістів за спеціальністю 7.02030304 «Переклад», перший випуск яких відбувся у 2014 р.

inozem_filolog

Викладачі кафедри:

 

Джурило Аліна Петрівна – доцент, кандидат педагогічних наук (англійська, німецька мови)

Довганець Вікторія Ігорівна – доцент, кандидат педагогічних наук (англійська мова)

Косіцька Ольга Михайлівна – доцент, кандидат філологічних наук (латинська мова)

Лейцюсь Галина Михайлівна – доцент, кандидат філологічних наук (німецька мова)

Литнєва Ганна Павлівна – доцент, кандидат педагогічних наук (англійська мова)

Мозгова Ярослава Олександрівна – доцент, кандидат філологічних наук (англійська, німецька мови)

Шеверун Надія Володимирівна – доцент, кандидат педагогічних наук (англійська мова)

Березова Лідія Сергіївна – старший викладач (англійська мова)

Бойко Святослав Михайлович – старший викладач (німецька мова)

Васильківська Людмила Олександрівна – старший викладач (німецька мова)

Мошковська Людмила Миколаївна – старший викладач (англійська мова)

Штиченко Іванна Юріївна – старший викладач (латинська мова)

Варлакова Антоніна Володимирівна – асистент (англійська мова)

Єгорова Анна Вікторівна – асистент (англійська мова)

 

Кафедра забезпечує підготовку (бакалаврів) за фахом для транспортно-дорожнього комплексу і включає таку спеціальність базової підготовки як «Філологія», спеціалізація «Переклад». Викладачі кафедри беруть участь у підготовці фахівців за спеціальністю 035 «Філологія», ведуть комплексний навчальний процес з дисциплін усіх циклів підготовки. Крім того, кафедра організовує та проводить навчальну, виробничу (перекладацьку) переддипломні (перекладацькі)  практики зі студентами спеціальності 035 «Філологія».

 

Науково-методичні праці викладачів:

  • Фонетика англійської мови: практичний курс. Навчальний посібник з практичного курсу фонетики англійської мови для студентів І курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.020303 «Філологія», автори: Єгорова А.В., Шевчук Л.О. Рішення про реєстрацію авторського права на твір № 61952 від 09.07.2015. Свідоцтво № 61563 від 08.09.2015.
  • Introduction to University studies with extensive readings related to transportation (навчальний посібник з англійської мови для студентів вищих закладів технічної освіти), автори: Мозгова Я. О., Шацька О. П., Шеверун Н. В., Шипіцина Ю. В. Рішення про реєстрацію авторського права на твір № 61657 від 23.06.2015. Свідоцтво № 61349 від 20.08.2015.
  • Contrastive Lexicology of English and Ukrainian (Lecture Notes) / Н. В. Шеверун, Л. О. Загоруйко. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2015. – 71 с.

 

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри 2 аспіранти.


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, вул. М. Бойчука 42,  кімн. 600,

Телефон: (044) 285-20-70

E-mail: kafedra_pereklad@ukr.net

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО