logo

shevchuk-l-o

Завідувач кафедри – Шевчук Леся Олексіївна кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземної філології та перекладу

 

 

 

 

Кафедра іноземної філології та перекладу заснована у листопаді 2012 року. Створення кафедри відбулося у зв’язку з необхідністю відкриття нової спеціальності, що пов’язана зі зростаючою потребою у підготовці фахівців спеціальності «Переклад», які б вільно володіли іноземними мовами і сприяли налагодженню партнерських стосунків із зарубіжними інвесторами та підприємствами.

З січня 2014 року дотепер кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент Шевчук Леся Олексіївна – високопрофесійний фахівець, лектор і просто доброзичлива молода людина.

Розширення міжнародної співпраці, стабільні контакти з зарубіжними партнерами, збільшення потоку туристів з-за кордону вимагають професійного спілкування при веденні ділових переговорів, висококваліфікованого перекладу технічної та економічної документації.

Тому НТУ розпочав у 2009 році підготовку бакалаврів за напрямом підготовки 6.020303 «Філологія», перший випуск яких відбувся у 2013 р., та у 2013 році започатковано підготовку спеціалістів за спеціальністю 7.02030304 «Переклад», перший випуск яких відбувся у 2014 р.

inozem_filolog

Викладачі кафедри:

Джурило Аліна Петрівна – доцент, кандидат педагогічних наук (англійська, німецька мови)

Довганець Вікторія Ігорівна – доцент, кандидат педагогічних наук (англійська мова)

Косіцька Ольга Михайлівна – доцент, кандидат філологічних наук (латинська мова)

Лейцюсь Галина Михайлівна – доцент, кандидат філологічних наук (німецька мова)

Литнєва Ганна Павлівна – доцент, кандидат педагогічних наук (англійська мова)

Мозгова Ярослава Олександрівна – доцент, кандидат філологічних наук (англійська, німецька мови)

Шеверун Надія Володимирівна – доцент, кандидат педагогічних наук (англійська мова)

Мартиненко Олена Євгенівна – доцент, кандидат педагогічних наук (англійська мова)

Нікольська Ніна Вікторівна – доцент, кандидат педагогічних наук (англійська мова)

Бойко Святослав Михайлович – старший викладач (німецька мова)

Васильківська Людмила Олександрівна – старший викладач (німецька мова)

Мошковська Людмила Миколаївна – старший викладач (англійська мова)

Давиденко Наталія Вікторівна – асистент (латинська мова)

Варлакова Антоніна Володимирівна – асистент (англійська мова)
Єгорова Анна Вікторівна – асистент (англійська мова)

 

 

Кафедра забезпечує підготовку (бакалаврів) за фахом для транспортно-дорожнього комплексу і включає таку спеціальність базової підготовки як «Філологія», спеціалізація «Переклад».

Міжнародні зв’язки випускової кафедри. Кафедра підтримує наукові та творчі зв’язки з вищими учбовими закладами України і країн СНД, зокрема:

  • Харківським Національним автомобільно-дорожнім університетом; Вінницьким політехнічним університетом;
  • Білоруським Національним політехнічним університетом
  • Московським автомобільно-дорожнім технічним університетом та іншими.

Викладачі кафедри проходять наукові стажування за кордоном:

  • Університет імені Адама Міцкевича (м. Познань, Республіка Польща);
  • стажування в університеті м. Падерборна (Німеччина) у рамках проекту Tempus IB, а також виступають на міжнародних конференціях;

американський літній інститут підвищення кваліфікації “The Idea of America: A look at US Government, Society, and Innovation in the early 21st century” (під егідою посольства США в Україні).

Науково-методичні праці викладачів:

  • Фонетика англійської мови: практичний курс. Навчальний посібник з практичного курсу фонетики англійської мови для студентів І курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.020303 «Філологія», автори: Єгорова А.В., Шевчук Л.О. Рішення про реєстрацію авторського права на твір № 61952 від 09.07.2015. Свідоцтво № 61563 від 08.09.2015.
  • Introduction to University studies with extensive readings related to transportation (навчальний посібник з англійської мови для студентів вищих закладів технічної освіти), автори: Мозгова Я. О., Шацька О. П., Шеверун Н. В., Шипіцина Ю. В. Рішення про реєстрацію авторського права на твір № 61657 від 23.06.2015. Свідоцтво № 61349 від 20.08.2015.
  • Contrastive Lexicology of English and Ukrainian (Lecture Notes) / Н. В. Шеверун, Л. О. Загоруйко. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2015. – 71 с.

Підготовка наукових кадрів: В аспірантурі навчається 1 аспірант .

____________________________________________________________________

Адреса: Київ, вул. М. Бойчука, 42, кімн. 600,

Телефон: (044) 285-20-70

E-mail : kafedra_pereklad@ukr.net

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО