logo

vorkut-t-a

Воркут Тетяна Анатоліївна — завідувач кафедри транспортного права та логістики, доктор технічних наук, професор. Відмінник освіти України. Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, в т. ч. монографії та трьох навчальних посібників, має авторські свідоцтва та патент на винахід.

Кафедра створена на базі кафедри транспортних систем та маркетингу в 1998 р., яку очолював доктор технічних наук, професор Воркут Анатолій Іванович. Фактично у працях Воркута А. І. була започаткована логістична концепція, яка виходить з необхідності дослідження технологічних процесів виробництва, зберігання, умов постачань, транспортування і споживання в рамках єдиних систем. Безцінний вклад в розбудову кафедри вніс доктор технічних наук, професор Левковець Петро Романович. Під його керівництвом було підготовлено та захищено 25 кандидатських та 3 докторські дисертації в галузі економічних та технічних наук.

logistika

Викладачі кафедри:

Воркут Тетяна Анатоліївна ‒  доктор технічних наук, професор.

Гурнак Віталій Миколайович – професор кафедри, доктор економічних наук, кандидат технічних наук, професор. Член-кореспондент та Академік Транспортної академії України.

Романюк Богдан Васильович – професор кафедри, кандидат юридичних наук, доцент. Заслужений юрист України.

Білоног Оксана Євгенівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Волинець Людмила Миколаївна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Галак Ірина Іванівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Горбенко Олександра Вікторівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Дегтярьова Ольга Миколаївна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Дмитриченко Андрій Миколайович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Довженко Євгенія Володимирівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент.

Карпенко Олена Анатоліївна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Марунич Валерій Степанович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент. Відмінник освіти України.

Третиниченко Юрій Олександрович – доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Ткаченко Валентина Андріївна – доцент кафедри.

Цимбал Наталія Миколаївна – доцент кафедри.

Харута Віталій Сергійович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Хрутьба Юлія Сергіївна – доцент кафедри, кандидат економічних наук.

Чечет Анна Михайлівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Ярослав Юрій Юрійович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук.

Барановська Наталія Олексіївна – старший викладач кафедри.

Божок Юлія Олександрівна – старший викладач кафедри.

Петунін Андрій Володимирович – старший викладач кафедри, завідувач лабораторного комплексу кафедри.

Костюченко Олександра Вікторівна – асистент кафедри.

Лущай Юрій Володимирович – асистент кафедри.

Медведська Вікторія Валеріївна – асистент кафедри.

Пеньківська Катерина Сергіївна – асистент кафедри.

Сопоцько Ольга Юріївна – асистент кафедри.

Халацька Ілона Ігорівна – асистент кафедри.

Кафедра є випусковою з підготовки магістрів за спеціальністю 073 «Менеджмент» освітніми програмами «Логістика» та «Управління проектами», з підготовки бакалаврів за спеціальністю 073 «Менеджмент» освітньою програмою «Логістика», і є однією з випускових з підготовки бакалаврів за спеціальністю 081 «Право».

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

  1. Воркут Т. А. Проектний аналіз / Т. А. Воркут. – К. : УЦДК, 2008. – 440 с.
  2. Горбенко О. В. Логістика : Навчальний посібник / О. В. Горбенко. – К. : Знання, 2014. – 315 с.
  3. Романюк Б.В. Кримінальна відповідальність за злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту: навчально-практичний посібник-коментар / Б.В. Романюк, О.Ф.Бантишев. – К. : Крок, 2015. – 202 с.
  4. Управління ланцюгами постачань: логістичний аспект. Навчальний посібник / Т.А. Воркут, О.Є. Білоног, А.М. Дмитриченко, Ю.О. Третиниченко. – К. : НТУ, 2017. – 286 с.
  5. Організація та управління пасажирськими перевезеннями: підручник / за ред. В.С. Марунича, Л.Г Шморгуна. – К. : Міленіум, 2017. – 500 с.

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри транспортного права та логістики:

  • моделі і методи раціонального управління логістичними системами в ланцюгах постачань;
  • моделі і методи стратегічно орієнтованого управління проектами і програмами розвитку логістичних систем;
  • моделі і методи оцінювання пасажиропотоків на маршрутах транспорту загального користування;
  • загальнотеоретичні основи систематизації транспортного законодавства;
  • теоретико-правові проблеми використання спеціальних знань у досудовому слідстві.

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри чотири аспіранти.


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, к. 439.

Телефон: +38 (044) 254-43-26

E-mail: tpsalkaf@ntu.edu.ua

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО