logo

vorkut-t-a

Воркут Тетяна Анатоліївна — завідувач кафедри транспортного права та логістики, доктор технічних наук, професор. Заслужений діяч науки і техніки України. Відмінник освіти України. Автор понад 120 наукових та навчально-методичних праць, в т. ч. семи монографій та чотирьох навчальних посібників, має авторські свідоцтва та патент на винахід.

Кафедра створена на базі кафедри транспортних систем та маркетингу, з якої виокремилась у 1998р. Першим завідувачем кафедри став доктор технічних наук професор Ігнатенко Олександр Семенович. У подальшому кафедру очолив доктор технічних наук, професор Левковець Петро Романович. Під його керівництвом по кафедрі було підготовлено та захищено 25 кандидатських та 3 докторські дисертації в галузі економічних та технічних наук.

Викладачі кафедри:

Воркут Тетяна Анатоліївна ‒  завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор. Заслужений діяч науки і техніки України.

Волинець Людмила Миколаївна – професор кафедри, кандидат економічних наук, професор.

Романюк Богдан Васильович – професор кафедри, кандидат юридичних наук, доцент. Заслужений юрист України.

Харута Віталій Сергійович – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент. Проректор з навчальної роботи Національного транспортного університету.

Білоног Оксана Євгенівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Галак Ірина Іванівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Дегтярьова Ольга Миколаївна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Дмитриченко Андрій Миколайович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Добровольська Анна Михайлівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент. Заступник декана факультету менеджменту, логістики та туризму.

Довженко Євгенія Володимирівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент.

Лебідь Євгеній Михайлович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

Лущай Юрій Володимирович – доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Петунін Андрій Володимирович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, завідувач лабораторного комплексу кафедри, доцент.

Прокудiн Олексій Георгiйович –  доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Севост’янова Аліна Валеріївна – доцент кафедри, доктор філософії, галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 073 «Менеджмент».

Сопоцько Ольга Юріївна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Ткаченко Валентина Андріївна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Третиниченко Юрій Олександрович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

Хрутьба Юлія Сергіївна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Ярослав Юрій Юрійович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук.

Медведська Вікторія Валеріївна – старший викладач кафедри, доктор філософії, галузь знань 08 «Право» спеціальність 081 «Право».

Божок Юлія Олександрівна – старший викладач кафедри.

Костюченко Олександра Вікторівна – асистент кафедри.

Пеньківська Катерина Сергіївна – асистент кафедри.

Халацька Ілона Ігорівна – асистент кафедри.

Кафедра є випусковою з підготовки магістрів за спеціальністю 073 «Менеджмент», освітні програми «Логістика» і «Управління проєктами», з підготовки бакалаврів за спеціальністю 073 «Менеджмент», освітня програма «Логістика», а також є однією з випускових кафедр із підготовки бакалаврів за спеціальністю 081 «Право». Більш докладну інформацію про ці спеціальності можна отримати на Web-сторінці Спеціальності університету.

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

 1. Воркут Т.А., Білоног О.Є., Волинець Л.М., Петунін А.В., Сопоцько О.Ю., Халацька І.І. Управління ланцюгами постачань швидкопсувних продуктів харчування. Монографія. – Київ: Міленіум, 2022. – 240 с.
 2. Vorkut T., Petunin A., Sribna N., Kharuta V., Khrutba Yu. Розділ колективної монографії «Innovative integrated computer systems in strategic project management» [Text]: Collective monograph edited by I. Linde. European University Press. Riga: ISMA, 2022. – 258 p. – Portfolio management for public participation projects [Text]: Monograph  – Riga : ISMA, 2022. – P. 171-200.
 3. Воркут Т.А., Лущай Ю.В., Харута В.С., Чечет А.М. Стратегічне управління проєктами логістичного аутсорсингу. Монографія. – Київ: Міленіум, 2021. – 156 с.
 4. Воркут Т.А., Білоног О.Є., Дмитриченко А.М., Петунін А.В., Срібна Н.В., Третиниченко Ю.О. Портфельно-орієнтоване управління в організаційних мережах. Монографія. – Київ: Міленіум, 2021. – 227 с.
 5. Воркут Т.А., Галак І.І., Петунін А.В., Харута В.С. Управління портфелями реалізації логістичних стратегій в мережах організацій ланцюгів постачань. Монографія – Київ: Міленіум, 2020. – 210 с.
 6. Романюк Б.В., Бантишев О.Ф. Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності в Україні: умови, порядок та перспективи розвитку цього субінституту. Монографія. – К. Крок, 2019. – 343 с.
 7. Хрутьба Ю.С. Купалова Г.І. Еколого-економічні аспекти оптимізації логістичних товаро-транспортних потоків підприємств. Монографія – Київ: ЦП «Компринт», 2019. – 147 с.
 8. Марунич В.С., Харута В.С. Теоретичні та практичні аспекти проектів побудови пасажирських маршрутних систем міст. Монографія – Київ: Міленіум, 2018. – 163 с.
 9. Романюк Б.В., Бантишев О.Ф. Кримінальна відповідальність за спричинення смерті людині: кваліфікація таких діянь та їх відмежування від суміжних злочинів. Монографія – Тернопіль : Видавництво «Підручники і посібники», 2017. – 678 с.
 10. Воркут Т.А., Дмитриченко А.М., Цимбал Н.М. Чечет А.М. Проектне управління в сфері транспортного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності. Монографія – Київ: НТУ, 2015. – 184 С.
 11. Воркут Т.А. Проектування систем транспортного обслуговування в ланцюгах постачань: Монографія – К: НТУ, 2002. – 248 с.
 12. Akmen V., Sorokina, S., Kruhlova O., Pavlyshyn, M., Volynets L., Kot O., Sevostianova A., Cherevychna N., Zabrodska H., Lutsiv N. (2022). Research of the market and economic situation state of the cosmetics industry in the context of reforming the regulatory framework and harmoni-zation in accordance with the requirements of the EU regulations. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3 (13 (117)), 24–36. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.258652  (Scopus)
 13. Gameliak I., Dmytrychenko A., Tsybulskyi V., Kharchenko A. (2022). Determining the effect of reinforcing a cement-concrete coating of bridges on the stressed-strained state of structures. Eastern-European Journal of Enterprise Tecnologies. 1 (1 (115)), p. 21–31. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.251189. (Scopus)
 14. Gameliak I.P., Kharchenko A.N., Dmytrychenko A.N., Tsybulskyi V.N., O.O. (2022). Hustieliev Research of strength and condition of cementconcrete pavement on bridges by non-destructive methods. Strength of Materials and Theory of Structures, № 108, p. 243-253. doi: 10.32347/2410-2547.2022.108.243-254. (Web of Science)
 15. Medvedska Victoria V., Melnyk Mariia B.,  Rufanova Viktoriia M., Pletenets Viktor M.. (2022)  European experience of prevention and combating domestic violence. Baku State University Law,  2022.  8271/11. (Scopus)
 16. Khrutba V., Kharchenko A., Khrutba Y.,   Kolbasin Mykola, Tsybulskyi V., Silantieva I., Lysak R. (2022). Applying a design mindset to develop a prototype of an electronic service for assessing the impact on the environment. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2022, 4(2-118), р. 6–1. (Scopus)
 17. Shmatkovska T., Volynets L.,  Dielini M., Magopets O., Kopchykova I., Kytaichuk T., Popova Y. (2022). Strategic Management of the Enterprise Using the System of Strategic Management Accounting in Conditions of Sustainable Development. Strategic Management of the Enterprise Using the System of Strategic Management Accounting in Conditions of Sustainable Development AD ALTA: JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH Double-Blind Peer-Reviewed, Vol. 12. – 2022, issue 2, special Issue XXIX., pp. 123-128 (Web of Science)
 18. Sova Oleg,  Radzivilov Hryhorii, Shyshatskyi Andrii, Shvets Pavel, Tkachenko, Valentyna and Nevhad Serhii,  Zhuk Oleksandr, Kravchenko Serhii,  Molodetskyi Bohdan, Miahkykh Hennadii. (2022). Development of a Method To Improve the Reliability of Assessing the Condition of the Monitoring Object in Special Purpose Information Systems (April 28, 2022). European Journal of Enterprise Technologies, 2(3 (116), 6–14, 2022. doi:10.15587/1729-4061.2022.254122, Scopus. https://ssrn.com/abstract=4115908  (Scopus)
 19. Volynets L., Gorobinska I., Nakonechna S., Petunin A., Romanyuk S., Khomenko I., Zachosova N. (2022). Principle of the assessment of the readiness of motor transport enterprises for economic development based on a two-component methodological approach. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4 (13 (118)), 12–21. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.263041. (Scopus)
 20. Khrutba Y., Mateichyk V., Khrutba V., Kharchenko A., Protsyk O., Silantieva I. (2021). Developing a Tool for Environmental Impact Assessment of Planned Activities and Transport Infrastructure Facilities. Transportation Research Procedia, Volume 55, 2021, P. 1194-1201 (Scopus)
 21. Volynets L., Sopotsko O., Khrutba Y., Sevostianova A., Levchenko I. (2021). Optimization of international road transportation of cargoes in the management of enterprises of agricultural sector and road transport enterprises. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies –. 2021 Vol. 6, Issue 3 (114). 6, (3 (114)), – P. 57  ̶ 63. doi: 10.15587/1729-4061.2021.248191. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/248191. (Scopus)
 22. Alkema Victor G., Darushyn Oleksandr V., Vorkut Tetiana A., Bilonog Oksana Ye., Tretinichenko Yuriy O. (2020). Theoretical base of modeling the project team with a ervice technical systems by simulation. International Journal of Management (IJM). – 2020. – Vol. 11, Issue 6. – P. 453–465. Article ID: IJM_11_04_044. (Scopus)
 23. Melnychenko O., Kharuta V., Tretynychenko Y. (2020). System Model of Information Flows in Networks of the Electric Supply System in Transport Infrastructure Projects. The proceedings of the 24th International Scientific Conference Transport Means 2020. September 30 – October 02 , 2020. 132-135 p. (Scopus)
 24. Vitalii S. Kharuta (2020). Fundamentals of the System Simulation Methodology “PERSONMACHINE” in Project and Program Management. International Journal of Management (IJM) Volume 11, Issue 3, March 2020, pp. 133–142 (Scopus)
 25. Al-Ammori A., Dmytrychenko A.N., Al-Ammori H.A. (2019). Probabilistic-mathematical models for formation of the information flows in the aircraft’s fire alarm system // Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики». – 2019. – № 4. – С. 112-124 (Scopus).
 26. Al-Ammouri Ali, Dmytrychenko A., Al-Ammori H., Kharuta V. (2019). Development of structures of the aircraft fire alarm system by means of nested modules // Східно-Європейський журнал передових технологій. Information and controlling system. – Харків. Випуск 2/9 (98), 2019. C. 14-22. (Scopus)
 27. Bilonog O., Vorkut T., Volynets L., Sopotsko O., Levchenko I. (2019). The model to optimize deliveries of perishable food products in supply chains. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2019. – Vol. 5, Issue 3 (101). – P. 43–50. DOI: 10.15587/1729-4061.2019.177903. (Scopus)
 28. Gurnak  V.,  Volynets  L.,  Khalatska  I. (2019)  Intellectualization  of  logistic  supply  chains  on  the  basis  of forecasting volumes of cargo transportation. 2nd International Scientific and Practical Conference “Energy Optimal  Technologies,  Logistic  and  Safety  on  Transport”.  MATEC  Web  of  Conferences  2019.  No  294, 04013. (Web of Science)
 29. Klochan A., Al-Ammouri A., Dmytrychenko A. (2019) Polarimetric Technologies for Object`s Attitude Sensing // IEEE 39th International Conference on Electronics And Nanotechnology (ELNANO). – K: Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2019, pp. 712-717. (Scopus)
 30. Kupalova G., Goncharenko N., Khrutba J. (2019). «Information and Analytical Support for Organizing Commodity Flow on Environmental and Economic Basis» Advanced Computer Information Technologies. ACIT 2019. – P. 374-379. (Scopus)
 31. Tsiutsiura S.V., Kyivska K.I., Tsiutsiura M.I., Kryvoruchko O.V., Dmytrychenko A.M. (2019) Formation of a generalized information model of a construction object // International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET) Volume 10, Issue 02, February 2019, pp. 69–79. (Scopus)
 32. Бусол О.Ю., Романюк Б.В. Організована злочинність в Україні: визначення, аналіз, протидія: навч.-практ. посіб. – Київ: Юрінком Інтер, 2022. – 256 с.
 33. Довженко Є.В., Чечет А.М. Практикум з транспортного права України: навч. посібник. – Київ: Видавництво «Міленіум», 2021. – 84 с.
 34. Марунич В.С., Шморгун Л.Г. Організація та управління пасажирськими перевезеннями: підручник. – К. : Міленіум, 2017. – 500 с.
 35. Воркут Т.А., Білоног О.Є., Дмитриченко А.М., Третиниченко Ю.О. Управління ланцюгами постачань: логістичний аспект. Навчальний посібник – К. : НТУ, 2017. – 286 с.
 36. Романюк Б.В., Бантишев О.Ф. Кримінальна відповідальність за злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту: навчально-практичний посібник-коментар – К. : Крок, 2015. – 202 с.
 37. Воркут Т. А. Проектний аналіз. – К. : УЦДК, 2000. – 440 с.

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри транспортного права та логістики:

 • моделі і методи раціонального управління логістичними системами в ланцюгах постачань;
 • моделі і методи стратегічно-орієнтованого управління проєктами і програмами розвитку логістичних систем;
 • моделі і методи оцінювання пасажиропотоків на маршрутах транспорту загального користування;
 • загальнотеоретичні основи систематизації транспортного законодавства;
 • теоретико-правові проблеми використання спеціальних знань у досудовому слідстві.

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри шість аспірантів.


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, к. 439.
Телефон: +38 (044) 254-43-26
E-mail: tpsalkaf@ntu.edu.ua
Веб-сайт

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО