logo

vorkut-t-aВоркут Тетяна Анатоліївна — завідувач кафедри транспортного права та логістики, доктор технічних наук, професор. Відмінник освіти України. Автор понад 100 наукових на навчально-методичних праць, в т. ч. монографії та двох навчальних посібників, має авторські свідоцтва та патент на винахід.

Кафедра створена на базі кафедри транспортних систем та маркетингу в 1998 р., яку очолював доктор технічних наук, професор Воркут Анатолій Іванович. Фактично у працях Воркута А. І. була започаткована логістична концепція, яка виходить з необхідності дослідження технологічних процесів виробництва, зберігання, умов постачань, транспортування і споживання в рамках єдиних систем. Безцінний вклад в розбудову кафедри вніс доктор технічних наук, професор Левковець Петро Романович. Левковець П. Р. є автором понад 250 наукових праць, під його керівництвом було підготовлено та захищено 25 кандидатських та 3 докторські дисертації в галузі економічних та технічних наук. В 2005 р. багаторічна плідна праця творчого колективу, очолюваного ректором НТУ, д-ром техн. наук, професором Дмитриченком М. Ф., до складу якого ввійшли перший проректор – проректор з наукової роботи НТУ, д-р техн. наук, професор Дмитрієв М. М., а також співробітники кафедри транспортного права та логістики – д-ри техн. наук, професори Левковець П. Р., Баранов Г. Л., Беляєвський Л. С., в сфері розроблення і застосування новітніх технологій в системах логістичного управління та інформаційно-навігаційного забезпечення рухомих транспортних об’єктів, оптимізації транспортних потоків місцевого та міжнародного призначення з урахуванням комплексної взаємодії різних видів транспорту, була відзначена Державною премією України в галузі науки і техніки.

На кафедрі працюють 32 штатних викладача, у тому числі три професори та чотирнадцять доцентів.

logistika

Викладачі кафедри:

Воркут Тетяна Анатоліївна ‒  доктор технічних наук, професор. Сфера наукових інтересів – теорія транспортних процесів і систем, логістика, управління ланцюгами постачань, управління проектами логістичних систем, оцінювання фінансової та економічної ефективності інвестиційних проектів. Викладає дисципліни «Планування проектної діяльності», «Логістичні проекти та методи їх оптимізації», «Логістика», «Управління ланцюгами постачань», «Корпоративне управління проектами».

Гурнак Віталій Миколайович – професор кафедри, доктор економічних наук, кандидат технічних наук, професор. Член-кореспондент та Академік Транспортної академії України. Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць в т.ч. навчальні посібники та авторські свідоцтва, патент на винахід. Сфера наукових інтересів – техніко-технологічні та економічні проблеми транспорту. Викладає дисципліни «Формування групи керівників проекту», «Функціональна логістика», «Пасажирські перевезення».

Мельниченко Олександр Іванович – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент. Відмінник освіти України. Вчений секретар НТУ. Має технічну освіту. Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць, в т.ч навчальні посібники та авторські свідоцтва. Сфера наукових інтересів – теорія управління і організації дорожнього руху, експертиза ДТП, управління проектами. Має другу вищу освіту за спеціальністю «Правознавство». Викладає дисципліни «Правові основи розслідування та експертизи ДТП», «Нагляд за станом доріг і вулиць», «Експертиза ДТП», «Транспортне право».

Білоног Оксана Євгенівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук. Має технічну освіту. Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць, має авторські свідоцтва. Сфера наукових інтересів – теорія управління і організації дорожнього руху, теорія транспортних процесів і систем, логістика, управління проектами. Викладає дисципліни «Логістика», «Проектний аналіз».

Волинець Людмила Миколаївна – доцент кафедри, кандидат економічних наук. Має освіту в сфері менеджменту та юридичну освіту. Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць. Сфера наукових інтересів – економіка та управління підприємствами транспорту, логістика, контролінг. Викладає дисципліни «Інтегровані матеріальні потоки», «Управління ризиками в логістиці», «Контролінг», «Логістичне обслуговування», «Господарське право».

Галак Ірина Іванівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук. Має технічну та юридичну освіту. Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць. Сфера наукових інтересів – теорія управління і організації дорожнього руху, управління проектами, теорія транспортних процесів і систем. Викладає дисципліни «Логістика», «Експертиза ДТП», «Правові основи розслідування та експертизи ДТП», «Проектний аналіз».

Горбенко Олександра Вікторівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент. Має освіту в галузі менеджменту. Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць, в т.ч. навчального посібника, має авторські свідоцтва. Сфера наукових інтересів – економіка та управління підприємствами транспорту, логістика. Викладає дисципліни «Логістика», «Оптимізація логістичних рішень», «Основи логістичного консалтингу», «Логістика на автомобільному транспорті», «Управління системами складського обслуговування».

Грисюк Юрій Сергійович – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент. Має технічну, економічну і юридичну освіту. Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць, в т.ч. навчального посібника. Сфера наукових інтересів – управління проектами та програмами, державне регулювання у сфері транспорту та будівництва, логістика. Викладає дисципліни «Логістика», «Управління проектами», «Пасажирські перевезення».

Дегтярьова Ольга Миколаївна – доцент кафедри, кандидат економічних наук. Має економічну та юридичну освіту. Сертифікований аудитор України. Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць. Сфера наукових інтересів – економіка та управління підприємствами транспорту, управлінський і фінансовий облік, аудит, ревізія і контроль, правове регулювання трудових відносин, фінансове право. Викладає дисципліни «Трудове право», «Фінансове право».

Дмитриченко Андрій Миколайович – доцент кафедри, кандидат технічних наук. Має освіту в сфері  менеджменту. Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць, в т.ч. монографії та навчального посібника, має авторські свідоцтва. Сфера наукових інтересів – управління проектами. Викладає дисципліни «Основи товарознавства», «Експертиза ДТП».

Довженко Євгенія Володимирівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук. Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць. Сфера наукових інтересів – теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень, транспортне право. Має юридичну і технічну освіту. Викладає дисципліни «Транспортне право», «Трудове право», «Державний контроль на автомобільному транспорті».

Карпенко Олена Анатоліївна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент. Має технічну і економічну освіту. Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць, має авторські свідоцтва. Сфера наукових інтересів – економіка та управління підприємствами транспорту, логістика. Викладає дисципліни «Системний аналіз і логістика», «Функціональна логістика», «Методологія та організація наукових досліджень».

Марунич Валерій Степанович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент. Відмінник освіти України. Має економічну освіту. Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць, в т.ч. 3 навчальних посібників, має авторські свідоцтва та патент на винахід. Сфера наукових інтересів – побудова та удосконалення пасажирських маршрутних систем, державне регулювання пасажирських перевезень, системний аналіз та логістика пасажирських перевезень. Викладає дисципліни «Пасажирські перевезення», «Організація міжнародних пасажирських автомобільних перевезень», «Проектування систем міського пасажирського транспорту», «Системи технологій», «Організація і проектування логістичних систем».

Романюк Богдан Васильович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент. Заслужений юрист України. Генерал–лейтенант міліції. Має юридичну освіту. Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, в т.ч. двох монографій, підручника, 6 навчальних посібників, має авторські свідоцтва. Сфера наукових інтересів – кримінальне право, кримінальний процес. Викладає дисципліну «Кримінальний процес», «Кримінологія», «Організація судових та правоохоронних органів».

Ткаченко Валентина Андріївна – доцент кафедри. Начальник навчально-методичного відділу НТУ. Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць. Має економічну і юридичну освіту. Сфера наукових інтересів – економіка та управління підприємствами транспорту, логістика. Викладає дисципліни «Логістика», «Трудове право».

Харута Віталій Сергійович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, заступник декана факультету «Менеджмент, логістика та туризм».. Має технічну та юридичну освіту. Має авторські свідоцтва та патент на винахід. Сфера наукових інтересів – пасажирські перевезення, транспортні системи, управління проектами. Викладає дисципліни «Правові основи сертифікації», «Пасажирські перевезення», «Проектування систем міських пасажирських перевезень», «Організація і проектування логістичних систем».

Ярослав Юрій Юрійович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук. Має юридичну освіту. Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць. Сфера наукових інтересів – криміналістика. Викладає дисципліни «Криміналістика», «Судова медицина», «Кримінально-виконавче право».

Барановська Наталія Олексіївна – старший викладач кафедри. Має економічну та юридичну освіту. Сфера наукових інтересів – бухгалтерський облік та аудит, фінансове право, банківське право, державне регулювання підприємницької діяльності. Викладає дисципліни «Судова бухгалтерія», «Банківське право», «Правові основи підприємницької діяльності».

Божок Юлія Олександрівна – старший викладач кафедри. Має економічну і юридичну освіту. Сфера наукових інтересів – економіка та управління підприємствами транспорту, логістика. Викладає дисципліни «Логістика», «Логістичне обслуговування», «Правова статистика», «Господарське право», «Пасажирські перевезення».

Коваленко Ірина Дмитрівна – старший викладач кафедри. Має юридичну освіту. Сфера наукових інтересів – цивільне та сімейне право, цивільний процес, міжнародне приватне право. Викладає дисципліни «Банківське право», «Цивільне право».

Петунін Андрій Володимирович – старший викладач кафедри, завідувач лабораторного комплексу кафедри. Має освіту в сфері менеджменту і логістики. Сфера наукових інтересів – логістика, управління проектами, економіка та управління підприємствами транспорту. Викладає дисципліни «Організація технології перевезень», «Глобальна логістика».

Третиниченко Юрій Олександрович – старший викладач кафедри. Має технічну і юридичну освіту. Сфера наукових інтересів – теорія транспортних процесів і систем, організація митного контролю на транспорті. Викладає дисципліни «Митна справа», «Митна справа», «Основи теорії транспортних процесів та систем».

Вага Альона Григорівна – асистент кафедри. Має освіту в галузі менеджменту і логістики. Сфера наукових інтересів – економіка та управління підприємствами транспорту, логістика. Викладає дисципліни «Логістика», «Логістичне обслуговування», «Основи товарознавства».

Костюченко Олександра Вікторівна – асистент кафедри. Має технічну освіту. Сфера наукових інтересів – організація пасажирських автомобільних перевезень. Викладає дисципліни «Організація міжнародних пасажирських перевезень», «Пасажирські перевезення».

Лабута Артем Віталійович – асистент кафедри. Має технічну освіту. Сфера наукових інтересів – теорія транспортних процесів і систем, логістика, управління проектами. Викладає дисципліни «Засоби транспорту», «Вантажознавство та правила перевезень», «Логістика», «Нормативно-правове забезпечення діяльності автосервісних підприємств».

Лущай Юрій Володимирович – асистент кафедри. Юрисконсульт Всеукраїнської Асоціації автомобільних перевізників. Має юридичну освіту. Сфера наукових інтересів – транспортне право, трудове право, економіка та управління підприємствами транспорту. Викладає дисципліни «Транспортне право», «Трудове право», «Господарське право», «Правове регулювання відносин власності».

Медведська Вікторія Валеріївна – асистент кафедри. Має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. Співпрацює з ТОВ «Юридична фірма «ШЕЛТІ». Має юридичну освіту. Сфера наукових інтересів – господарське право, цивільне та сімейне право, цивільний процес. Викладає дисципліни «Господарське право», «Господарський процес», «Цивільний процес».

Пеньківська Катерина Сергіївна – асистент кафедри. Має технічну і економічну освіту. Сфера наукових інтересів – логістика, теорія транспортних процесів і систем, управління проектами, транспортне право. Викладає дисципліни «Логістика», «Вантажознавство та правила перевезень», «Організація і технології перевезень», «Транспортне право».

Сопоцько Ольга Юріївна – асистент кафедри. Має юридичну освіту. Сфера наукових інтересів – державне регулювання ринку транспортних послуг, теорія транспортних процесів і систем, логістика, економіка та управління підприємствами транспорту. Викладає дисципліни «Біржове право», «Цивільне та сімейне право», «Логістика».

Халацька Ілона Ігорівна – асистент кафедри. Має освіту в сфері менеджменту і логістики. Сфера наукових інтересів – логістика. Викладає дисципліну «Логістика».

Чечет Анна Михайлівна – асистент кафедри. Має технічну та юридичну освіту. Сфера наукових інтересів – теорія транспортних процесів і систем, управління проектами, транспортне право. Викладає дисципліни «Транспортне право», «Логістичний менеджмент», «Вступ до фаху».

Кафедра є випускаючою кафедрою з підготовки спеціалістів і магістрів за спеціальностями «Логістика» (7.03060107, 8.03060107) та «Правознавство» (7.03040101, 8.03040101), магістрів за спеціальністю «Управління проектами» (8.18010013). а також забезпечує підготовку бакалаврів за напрямом 6.030601 «Менеджмент», фахове спрямування «Логістика», і напрямом 6.030401 «Правознавство».

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

  1. Транспортні технології в системах логістики : Підручник / М. Ф. Дмитриченко, П. Р. Левковцець, А. М. Ткаченко та ін.. – К. : Інформавтодор, 2007. – 676 с.
  2. Організація і проектування логістичних систем / П. Р. Левковець, В. С. Марунич, І. М. Вакарчук та ін.. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 336 с.
  3. Воркут Т. А. Проектний аналіз / Т. А. Воркут. – К. : УЦДК, 2008. – 440 с.
  4. Горбенко О. В. Логістика : Навчальний посібник / О. В. Горбенко. – К. : Знання, 2014. – 315 с.
  5. Грисюк Ю. С. Проектний та інвестиційний менеджмент : Навчальний посібник : у 2ч. / Ю. С. Грисюк. – К. : НАДУ, 2009.

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри транспортного права та логістики:

  • моделі і методи раціонального управління логістичними системами в ланцюгах постачань;
  • моделі і методи стратегічно орієнтованого управління проектами і програмами розвитку логістичних систем;
  • моделі і методи оцінювання пасажиропотоків на маршрутах транспорту загального користування;
  • загальнотеоретичні основи систематизації транспортного законодавства;
  • теоретико-правові проблеми використання спеціальних знань у досудовому слідстві.

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри чотири аспіранти та два здобувачі .


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, Суворова 1, к. 439.
Телефон: +38 (044) 254–43–26
E-mail: tpsalkaf@ntu.edu.ua

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО