logo

vorkut-t-aВоркут Тетяна Анатоліївна — завідувач кафедри транспортного права та логістики, доктор технічних наук, професор. Відмінник освіти України. Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, в т. ч. монографії та трьох навчальних посібників, має авторські свідоцтва та патент на винахід

Кафедра створена на базі кафедри транспортних систем та маркетингу в 1998 р., яку очолював доктор технічних наук, професор Воркут Анатолій Іванович. Фактично у працях Воркута А. І. була започаткована логістична концепція, яка виходить з необхідності дослідження технологічних процесів виробництва, зберігання, умов постачань, транспортування і споживання в рамках єдиних систем. Безцінний вклад в розбудову кафедри вніс доктор технічних наук, професор Левковець Петро Романович. Левковець П. Р. є автором понад 250 наукових праць, під його керівництвом було підготовлено та захищено 25 кандидатських та 3 докторські дисертації в галузі економічних та технічних наук. В 2005 р. багаторічна плідна праця творчого колективу, очолюваного ректором НТУ, д-ром техн. наук, професором Дмитриченком М. Ф., до складу якого ввійшли перший проректор – проректор з наукової роботи НТУ, д-р техн. наук, професор Дмитрієв М. М., а також співробітники кафедри транспортного права та логістики – д-ри техн. наук, професори Левковець П. Р., Баранов Г. Л., Беляєвський Л. С., в сфері розроблення і застосування новітніх технологій в системах логістичного управління та інформаційно-навігаційного забезпечення рухомих транспортних об’єктів, оптимізації транспортних потоків місцевого та міжнародного призначення з урахуванням комплексної взаємодії різних видів транспорту, була відзначена Державною премією України в галузі науки і техніки.

logistika

Викладачі кафедри:

Воркут Тетяна Анатоліївна ‒  доктор технічних наук, професор. Сфера наукових інтересів – теорія транспортних процесів і систем, логістика, управління ланцюгами постачань, управління проектами логістичних систем, оцінювання фінансової та економічної ефективності інвестиційних проектів. Викладає дисципліни: «Планування проектної діяльності», «Логістичні проекти та методи їх оптимізації», «Логістика», «Управління ланцюгами постачань», «Корпоративне управління проектами».

Гурнак Віталій Миколайович – професор кафедри, доктор економічних наук, кандидат технічних наук, професор. Член-кореспондент та Академік Транспортної академії України. Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць в т.ч. навчальні посібники та авторські свідоцтва, патент на винахід. Сфера наукових інтересів – техніко-технологічні та економічні проблеми транспорту. Викладає дисципліни: «Формування групи керівників проекту», «Функціональна логістика», «Пасажирські перевезення».

Мельниченко Олександр Іванович – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент. Відмінник освіти України. Вчений секретар НТУ. Має технічну освіту. Автор близько 90 наукових та навчально-методичних праць, в т.ч навчальні посібники та авторські свідоцтва. Сфера наукових інтересів – теорія управління і організації дорожнього руху, експертиза ДТП, управління проектами. Має другу вищу освіту за спеціальністю «Правознавство». Викладає дисципліни: «Правові основи розслідування та експертизи ДТП», «Нагляд за станом доріг і вулиць», «Експертиза ДТП», «Транспортне право».

Білоног Оксана Євгенівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук. Має технічну освіту. Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць, в т.ч. навчальні посібники та авторські свідоцтва. Сфера наукових інтересів – теорія управління і організації дорожнього руху, теорія транспортних процесів і систем, логістика, управління проектами. Викладає дисципліни: «Логістика», «Проектний аналіз».

Волинець Людмила Миколаївна – доцент кафедри, кандидат економічних наук. Має освіту в сфері менеджменту та юридичну освіту. Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць. Сфера наукових інтересів – економіка та управління підприємствами транспорту, логістика, контролінг. Викладає дисципліни: «Інтегровані матеріальні потоки», «Управління ризиками в логістиці», «Контролінг», «Логістичне обслуговування», «Господарське право».

Галак Ірина Іванівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук. Має технічну та юридичну освіту. Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць. Сфера наукових інтересів – теорія управління і організації дорожнього руху, управління проектами, теорія транспортних процесів і систем. Викладає дисципліни: «Логістика», «Експертиза ДТП», «Правові основи розслідування та експертизи ДТП», «Проектний аналіз».

Горбенко Олександра Вікторівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент. Має освіту в галузі менеджменту. Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць, в т.ч. навчального посібника, має авторські свідоцтва. Сфера наукових інтересів – економіка та управління підприємствами транспорту, логістика. Викладає дисципліни: «Логістика», «Оптимізація логістичних рішень», «Основи логістичного консалтингу», «Логістика на автомобільному транспорті», «Управління системами складського обслуговування».

Грисюк Юрій Сергійович – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент. Має технічну, економічну і юридичну освіту. Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць, в т.ч. навчального посібника. Сфера наукових інтересів – управління проектами та програмами, державне регулювання у сфері транспорту та будівництва, логістика. Викладає дисципліни: «Логістика», «Управління проектами», «Пасажирські перевезення».

Дегтярьова Ольга Миколаївна – доцент кафедри, кандидат економічних наук. Має економічну та юридичну освіту. Сертифікований аудитор України. Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць. Сфера наукових інтересів – економіка та управління підприємствами транспорту, управлінський і фінансовий облік, аудит, ревізія і контроль, правове регулювання трудових відносин, фінансове право. Викладає дисципліни: «Трудове право», «Фінансове право».

Дмитриченко Андрій Миколайович – доцент кафедри, кандидат технічних наук. Має освіту в сфері  менеджменту. Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць, в т.ч. монографії та навчальних посібників, має авторські свідоцтва. Сфера наукових інтересів – управління проектами. Викладає дисципліну «Основи товарознавства».

Довженко Євгенія Володимирівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук. Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць. Сфера наукових інтересів – теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень, транспортне право. Має юридичну і технічну освіту. Викладає дисципліни: «Транспортне право», «Трудове право», «Державний контроль на автомобільному транспорті».

Карпенко Олена Анатоліївна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент. Має технічну і економічну освіту. Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць, має авторські свідоцтва. Сфера наукових інтересів – економіка та управління підприємствами транспорту, логістика. Викладає дисципліни: «Системний аналіз і логістика», «Функціональна логістика», «Методологія та організація наукових досліджень».

Лабута Артем Віталійович – доцент кафедри, кандидат технічних наук. Має технічну та юридичну освіту. Сфера наукових інтересів – теорія транспортних процесів і систем, логістика, управління проектами. Викладає дисципліни: «Засоби транспорту», «Логістика», «Нормативно-правове забезпечення діяльності автосервісних підприємств».

Марунич Валерій Степанович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент. Відмінник освіти України. Має економічну освіту. Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць, в т.ч. 3 навчальних посібників, має авторські свідоцтва та патент на винахід. Сфера наукових інтересів – побудова та удосконалення пасажирських маршрутних систем, державне регулювання пасажирських перевезень, системний аналіз та логістика пасажирських перевезень. Викладає дисципліни: «Пасажирські перевезення», «Організація міжнародних пасажирських автомобільних перевезень», «Проектування логістичних систем».

Романюк Богдан Васильович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент. Заслужений юрист України. Генерал-лейтенант міліції. Має юридичну освіту. Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, в т.ч. трьох монографій, підручника, 6 навчальних посібників, має авторські свідоцтва. Сфера наукових інтересів – кримінальне право, кримінальний процес. Викладає дисципліни: «Кримінальний процес», «Кримінологія», «Організація судових та правоохоронних органів».

Ткаченко Валентина Андріївна – доцент кафедри. Начальник навчально-методичного відділу НТУ. Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць. Має економічну і юридичну освіту. Сфера наукових інтересів – економіка та управління підприємствами транспорту, логістика. Викладає дисципліни: «Логістика», «Трудове право».

Харута Віталій Сергійович – доцент кафедри, кандидат технічних наук. Має технічну освіту. Має авторські свідоцтва та патент на винахід. Сфера наукових інтересів – пасажирські перевезення, транспортні системи, управління проектами. Викладає дисципліни: «Правові основи сертифікації», «Пасажирські перевезення», «Проектування систем міських пасажирських перевезень», «Проектування логістичних систем».

Ярослав Юрій Юрійович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук. Має юридичну освіту. Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць. Сфера наукових інтересів – криміналістика. Викладає дисципліни: «Криміналістика», «Судова медицина», «Кримінально-виконавче право».

Барановська Наталія Олексіївна – старший викладач кафедри. Має економічну та юридичну освіту. Сфера наукових інтересів – бухгалтерський облік та аудит, фінансове право, банківське право, державне регулювання підприємницької діяльності. Викладає дисципліни: «Судова бухгалтерія», «Банківське право», «Правові основи підприємницької діяльності».

Божок Юлія Олександрівна – старший викладач кафедри. Має економічну і юридичну освіту. Сфера наукових інтересів – економіка та управління підприємствами транспорту, логістика. Викладає дисципліни: «Логістика», «Логістичне обслуговування», «Господарське право», «Пасажирські перевезення».

Петунін Андрій Володимирович – старший викладач кафедри, завідувач лабораторного комплексу кафедри. Має освіту в сфері менеджменту і логістики. Сфера наукових інтересів – логістика, економіка та управління підприємствами транспорту. Викладає дисципліни: «Управління процесами та системами вантажних перевезень», «Глобальна логістика».

Третиниченко Юрій Олександрович – старший викладач кафедри. Має технічну і юридичну освіту. Сфера наукових інтересів – теорія транспортних процесів і систем, організація митного контролю на транспорті. Викладає дисципліни: «Митна справа», «Основи теорії транспортних процесів та систем».

Костюченко Олександра Вікторівна – асистент кафедри. Має технічну освіту. Сфера наукових інтересів – організація пасажирських автомобільних перевезень. Викладає дисципліни: «Організація міжнародних пасажирських перевезень», «Пасажирські перевезення».

Лущай Юрій Володимирович – асистент кафедри. Юрисконсульт Всеукраїнської Асоціації автомобільних перевізників. Має юридичну освіту. Сфера наукових інтересів – транспортне право, трудове право, економіка та управління підприємствами транспорту. Викладає дисципліни: «Транспортне право», «Трудове право», «Господарське право», «Правове регулювання відносин власності».

Медведська Вікторія Валеріївна – асистент кафедри. Має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. Має юридичну та економічну освіту. Сфера наукових інтересів – господарське право, цивільне та сімейне право, цивільний процес. Викладає дисципліни: «Господарське право», «Господарський процес», «Цивільний процес».

Пеньківська Катерина Сергіївна – асистент кафедри. Має технічну і економічну освіту. Сфера наукових інтересів – логістика, теорія транспортних процесів і систем, управління проектами, транспортне право. Викладає дисципліну «Транспортне право».

Сопоцько Ольга Юріївна – асистент кафедри. Має юридичну освіту. Сфера наукових інтересів – державне регулювання ринку транспортних послуг, теорія транспортних процесів і систем, логістика, економіка та управління підприємствами транспорту. Викладає дисципліни: «Біржове право», «Цивільне та сімейне право», «Логістика».

Халацька Ілона Ігорівна – асистент кафедри. Має освіту в сфері менеджменту і логістики та юридичну освіту. Сфера наукових інтересів – логістика. Викладає дисципліну «Основи логістики».

Чечет Анна Михайлівна – асистент кафедри. Має технічну освіту. Сфера наукових інтересів – теорія транспортних процесів і систем, управління проектами, транспортне право. Викладає дисципліни: «Транспортне право», «Організація оптової та роздрібної торгівлі», «Управління процесами та системами вантажних перевезень».

Кафедра є випусковою з підготовки магістрів за спеціальністю 073 «Менеджмент» спеціалізаціями «Логістика» та «Управління проектами», з підготовку бакалаврів за спеціальністю 073 «Менеджмент» фаховим спрямуванням «Логістика», і є однією з випускових з підготовки бакалаврів за спеціальністю 08 «Право».

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

  • Воркут Т. А. Проектний аналіз / Т. А. Воркут. – К. : УЦДК, 2008. – 440 с.
  • Горбенко О. В. Логістика : Навчальний посібник / О. В. Горбенко. – К. : Знання, 2014. – 315 с.
  • Романюк Б.В. Кримінальна відповідальність за злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту: навчально-практичний посібник-коментар / Б.В. Романюк, О.Ф.Бантишев. – К. : Крок, 2015. – 202 с.
  • Управління ланцюгами постачань: логістичний аспект. Навчальний посібник / Т.А. Воркут, О.Є. Білоног, А.М. Дмитриченко, Ю.О. Третиниченко. – К. : НТУ, 2017. – 286 с.
  • Організація та управління пасажирськими перевезеннями: підручник / за ред. В.С. Марунича, Л.Г Шморгуна. – К. : Міленіум, 2017. – 500 с.

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри:

  • моделі і методи раціонального управління логістичними системами в ланцюгах постачань;
  • моделі і методи стратегічно орієнтованого управління проектами і програмами розвитку логістичних систем;
  • моделі і методи оцінювання пасажиропотоків на маршрутах транспорту загального користування;
  • загальнотеоретичні основи систематизації транспортного законодавства;
  • теоретико-правові проблеми використання спеціальних знань у досудовому слідстві.

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри шість аспірантів.


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, к. 439.

Телефон: +38 (044) 254-43-26

E-mail: tpsalkaf@ntu.edu.ua

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО