logo

pavluk-d-oПавлюк Дмитро Олександрович — завідувач кафедри проектування доріг, геодезії та землеустрою, доктор технічних наук, професор, старший науковий співробітник, член-кореспондент ТАУ, Відмінник освіти України, винахідник СРСР, займається проблемами оцінки транспортно-експлуатаційних якостей автомобільних доріг та аеродромів.

Кафедра організована в Київському автомобільно-дорожньому інституті (тепер Національний транспортний університет) з дня його заснування. За час існування кафедра зазнавала ряд реорганізаційних змін: з’єднання-роз’єднання з кафедрою гідравліки (1947-1960р); в 1993 р. до кафедри проектування доріг приєднали кафедру інженерної геодезії, у зв’язку з чим навчання на кафедрі зараз проводиться за напрямками: проектування автомобільних доріг і інженерна геодезія.

proectdor

Викладачі кафедри:

Пальчик Анатолій Миколайович – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент, Відмінник освіти України, займається питаннями впровадження сучасних методів проектування нових автомобільних доріг та капітального ремонту і їх реконструкції.

Дзюба Петро Петрович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, Почесний дорожник України, Відмінник освіти України, займається питаннями впровадження сучасних методів проектування нових автомобільних доріг та капітального ремонту та їх реконструкції.

Омельчук Сібілла Константинівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, Почесний дорожник України, Відмінник освіти України, займається питаннями впровадження сучасних методів в аерогеодезії та проектуванні автомобільних доріг, проблемами ландшафтного проектування та охорони навколишнього середовища.

Ляшенко Дмитро Олексійович – доцент кафедри, кандидат географічних наук, старший науковий співробітник, займається питаннями геодезичного і картографічного забезпечення управління територіями,  автоматизації створення і використання топографічних та спеціальних карт, геоінформаційного картографування, картографічних досліджень транспортної інфраструктури та міжнародних транспортних перевезень і зв’язків.

Ігнатов Сергій Леонідович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, займається питаннями впровадження сучасних комп’ютерних технологій при проектуванні автомобільних доріг, капітального ремонту та реконструкції доріг при проектуванні мережі автомобільних доріг.

Рахуба Олексій Іванович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, Відмінник освіти України, займається питаннями впровадження сучасних методів проектування нових автомобільних доріг та капітального ремонту і їх реконструкції, та впровадженням сучасних методів паспортизації автомобільних доріг, охорони навколишнього середовища.

Хом’як Анна Ярославна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, займається питаннями впровадження сучасних методів проектування нових автомобільних доріг та капітального ремонту і їх реконструкції.

Богаченко Володимир Миколайович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, член-кореспондент Академії будівництва України, займається питаннями техніко-економічних обґрунтувань проектних рішень, економічними аспектами в проектуванні транспортного будівництва. Оцінювач, судовий експерт – автотехнік.

Неізвестна Наталія Володимирівна – асистент кафедри, кандидат технічних наук, займається питаннями впровадження сучасних методів проектування нових автомобільних доріг та капітального ремонту і їх реконструкції.

Соловйова Наталія Петрівна – старший викладач кафедри, займається застосуванням нових технологій при проведенні геодезичних робіт та вишукуванні автомобільних доріг.

Чайчевський Віктор Дмитрович – старший викладач кафедри, займається питаннями впровадження нових технологій при проектуванні автомобільних доріг.

Ковальова  Наталія Іванівна – асистент кафедри, займається застосуванням нових технологій при проведенні геодезичних робіт та вишукуванні автомобільних доріг.

Зіміна Інна Михайлівна – асистент кафедри, займається питаннями, пов’язаними з  математичними  методами обробки геодезичних вимірювань.

Довгополюк Людмила Олексіївна  – асистент кафедри, кандидат технічних наук, займається питаннями впровадження сучасних методів проектування нових автомобільних доріг та капітального ремонту і їх реконструкції.

Додух Катерина Михайлівна – асистент кафедри, займається питаннями впровадження сучасних методів проектування нових автомобільних доріг та капітального ремонту і їх реконструкції.

Тютюнник Яна Сергіївна – асистент кафедри, займається питаннями впровадження сучасних методів проектування нових автомобільних доріг та капітального ремонту і їх реконструкції і розташуванням АЗС.

Кафедра забезпечує підготовку за двома напрямками:

 • Проектування доріг – бакалаврів, спеціалісті і магістрів за фахом «Автомобільні дороги та аеродроми»;
 • «Геодезія та землеустрій» – бакалаври , «Геодезія» – спеціаліст і магістр.

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

 1. Проектування автомобільних доріг. Частина 1 / О. А. Білятинський, В. П. Заворицький, В. П. Старовойда, Я. В. Хом’як. – К., 1997
 2. Проектування автомобільних доріг. Частина 2 / О. А. Білятинський, В. П. Заворицький, В. П. Старовойда, Я. В. Хом’як. – К., 1998.
 3. Білятинський О. А. Проектування капітального ремонту і реконструкції доріг : підручник /  О. А. Білятинський, П. П. Старовойда. – К. : Вища освіта, 2003. – 343 с.
 4. Пальчик А. М. Організація дорожнього руху : навчальний посібник / А. М. Пальчик. – К., 2009.
 5. Білятинський О. А. Інженерно-геодезичні роботи при будівництві автомобільних доріг : навчальний посібник / О. А. Білятинський, В. І. Кузьмін.
 6. Білятинський О. А. Інженерна геодезія в дорожньому будівництві : підручник / О. А. Білятинський, В. І. Кузьмін.
 7. Довідник – Проектування і будівництво автомобільних доріг / В. С. Заворицький, В. П. Старовойда, О. А. Білятинський та. ін.

Тематика дипломного проектування

 1. Цифрові геодезичні технології виносу в натуру лінії повздовжнього профілю автомобільної дороги.
 2. Складання проекту планово-висотної основи топографічного знімання масштабу 1:5000 території.
 3. Геодезичні методи збору геопросторових даних, технології створення баз геопросторових даних.
 4. Методика оброблення результатів інженерно-геодезичних вишукувань при будівництві ділянки автодороги в AutoCAD Civil 3D.
 5. Застосування постійно діючої базової GPS-станції для цілей геодезії, землевпорядкування та кадастру.
 6. Створення, аналіз і використання цифрової моделі рельєфу при будівництві ділянки дороги.
 7. Проект на будівництво ділянки дороги.
 8. Проект на реконструкцію ділянки дороги.
 9. Проект на капітальний ремонт ділянки дороги,
 10. Проект транспортної розвязки.
 11. Удосконалення проектування пересічень і примикань доріг в різних рівнях.
 12. Удосконалення проектування пересічень і примикань доріг в одному рівні.
 13. Удосконалення вишукувань автомобільних доріг шляхом застосування безпікетного методу трасування.
 14. Розрахунок стійкості земляного полотна на слабких основах.
 15. Розрахунок стійкості укосів земляного полотна при підтопленні насипу.
 16. Оцінка умов руху на автомобільних дорогах.
 17. Розробка заходів щодо підвищення безпеки руху транспортних потоків.
 18. Проектування шумозахисних споруд на автомобільних дорогах.Та ін.

Наукова діяльність

Наукова робота на кафедрі проводиться викладачами і науковими співробітниками, що працюють в науковому секторі кафедри. Основні напрямки наукових досліджень: подальше поглиблення розробок з проектування автомобільних доріг на основі системного проектування; поліпшення конструктивних елементів доріг на основі вивчення закономірностей руху транспортних потоків; вивчення впливу шкідливих викидів автомобілів на придорожнє середовище; поглиблення теорії проектування реконструкції автомобільних доріг, розробка нових методів та засобів оцінки стану доріг, розроблення наукових основ картографічного забезпечення проектування транспортних мереж України (теорія, принципи, методи, рівні, математична основа, тематика карт, основні показники, особливості створення профільних наборів відповідної тематики для інфраструктур просторових даних).

Результати наукової роботи кафедри публікуються в журналах, збірниках наукових праць, в матеріалах конференцій і семінарів. Значна частина наукових досліджень виконується за рахунок держбюджетних і госпдоговірних асигнувань. Роботи фінансуються замовниками, основними з яких є: Державна служба автомобільних доріг України, Міністерство освіти та науки України.

При кафедрі працює Лабораторія автомобільних доріг та аеродромів, що виконує науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи по розробці нормативних документів, пересувних лабораторій, нових приладів та засобів контролю транспортно-експлуатаційних показників автомобільних доріг на замовлення Укравтодору та інших організацій.

Пристрій для оцінки приживлення тонких шарів зносу «ЦП-НТУ» Універсальне дорожнє обладнання «УДВО-НТУ»
Пристрій для оцінки приживлення тонких шарів зносу «ЦП-НТУ» Універсальне дорожнє обладнання «УДВО-НТУ»
Портативний прилад для вимірювання Коефіцієнта зчеплення «Фі-метр-2-15» Вимірювальна станція для штампових випробувань дорожніх конструкцій
Портативний прилад для вимірювання Коефіцієнта зчеплення «Фі-метр-2-15» Вимірювальна станція для штампових випробувань дорожніх конструкцій

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри вісім аспірантів.


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, Суворова 1, к. 352, 354.
Телефон: +38 (044) 280-99-84
E-mail: pdkaf@ukr.net

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО