logo

pavluk-d-o

Завідувач кафедри – Павлюк Дмитро Олександрович, доктор технічних наук, професор, старший науковий співробітник, член-кореспондент ТАУ, Відмінник освіти України, винахідник СРСР, займається проблемами оцінки транспортно-експлуатаційних якостей автомобільних доріг.

 

Кафедра організована в Київському автомобільно-дорожньому інституті (тепер Національний транспортний університет) з дня його заснування. За час існування кафедра зазнавала ряд реорганізаційних змін: з’єднання-роз’єднання з кафедрою гідравліки (1947-1960р); в 1993 р. до кафедри проектування доріг приєднали кафедру інженерної геодезії, у зв’язку з чим

навчання на кафедрі зараз проводиться за спеціальностями 192 – Будівництво та цивільна інженерія (спеціалізація «проектування автомобільних доріг»), 193 Геодезія та землеустрій (спеціалізація   «геодезія»).

proectdor

Викладачі кафедри:

 

Пальчик Анатолій Миколайович – професор кафедри, кандидат технічних наук, професор, Відмінник освіти України.

Ляшенко Дмитро Олексійович – професор кафедри, доктор географічних наук.

Дзюба Петро Петрович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, Почесний дорожник України, Відмінник освіти України.

Омельчук Сіббіла Константинівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, Почесний дорожник України, Відмінник освіти України.

Ігнатов Сергій Леонідович – доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Хом’як Анна Ярославна – доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Богаченко Володимир Миколайович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, член-кореспондент Академії будівництва України.

Шуляк Іван Станіславович – доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Неізвестна Наталія Володимирівна  – асистент кафедри, кандидат технічних наук.

Довгополюк Людмила Олексіївна  – доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Соловйова Наталія Петрівна  – старший викладач кафедри.

Чайчевський Віктор Дмитрович – старший викладач кафедри

Ковальова  Наталія Іванівна – асистент кафедри.

Зіміна Інна Михайлівна – асистент кафедри.

 

Кафедра забезпечує підготовку за двома напрямками: «Проектування доріг» – бакалаврів, спеціалістів і магістрів за фахом «Автомобільні дороги та аеродроми»;

«Геодезія та землеустрій» – бакалаври , «Геодезія» –  спеціаліст і магістр.

 

Науково-методичні праці викладачів:

  1. Павлюк Д. О., Гладун С.А. Навчальний посібник «Визначення осідань дорожніх конструкцій при штампових випробуваннях» Д.О. Київ, НТУ 2016 68 с.
  2. Ляшенко Д.О. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та курсової роботи з дисципліни “Картографія” : для студентів денної форми навчання за напрямками підготовки 6.080101 “Геодезія, картографія та землеустрій” / М-во освіти і науки України, НТУ ; укладачі : [та ін.]. – Київ : НТУ, 2013. – 38 с.
  3. Бондаренко Е.Л. ГІС і бази даних: навчальний посібник. –К.: НТУ, 2014. -144 с.
  4. Пальчик А. М. Організація дорожнього руху : навчальний посібник – К.: НТУ, 2009.
  5. Хом’як А.Я. Планування міст і транспорт: навчальний посібник. – К: НТУ, 2013 – 90 с.
  6. Боднар С.П. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з спецкурсу «Цифрова фотограмметрія». – К: НТУ, 2016 – 88 с.
  7. Бондаренко Е.Л. Технології створення інфраструктур просторових даних: навчальний посібник. – К: НТУ, 2014 – 60 с.

 

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри:

Наукова робота на кафедрі проводиться викладачами і науковими співробітниками, що працюють в науковому секторі кафедри. Основні напрямки наукових досліджень: подальше поглиблення розробок з проектування автомобільних доріг на основі системного проектування; поліпшення конструктивних елементів доріг на основі вивчення закономірностей руху транспортних потоків; вивчення впливу шкідливих викидів автомобілів на придорожнє середовище; поглиблення теорії проектування реконструкції автомобільних доріг, розробка нових методів та засобів оцінки стану доріг. Результати наукової роботи кафедри публікуються в журналах, збірниках наукових праць, в матеріалах конференцій і семінарів. Значна частина наукових досліджень виконується за рахунок держбюджетних і госпдоговірних асигнувань. Роботи фінансуються замовниками, основними з яких є: Державна служба автомобільних доріг України, Міністерство освіти та науки України.

При кафедрі працює Лабораторія автомобільних доріг та аеродромів, що виконує науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи по розробці нормативних документів, пересувних лабораторій, нових приладів та засобів контролю транспортно-експлуатаційних показників автомобільних доріг на замовлення Укравтодору та інших організацій.

Підготовка наукових кадрів: В аспірантурі  кафедри  1 аспірант  та 1 здобувач наукового ступеню  канд. техн. наук.


Адреса: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка 1,

Телефон: +38 (044) 280-99-84

E-mail: pdkaf@ukr.net

Сайт кафедри: https://sites.google.com/view/kproektgz

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО