logo

pavluk-d-o

Завідувач кафедри – Павлюк Дмитро Олександрович, доктор технічних наук, професор, старший науковий співробітник, член-кореспондент ТАУ, Відмінник освіти України, винахідник СРСР.

 

Кафедра заснована в Київському автомобільно-дорожньому інституті (тепер Національний транспортний університет) з дня його заснування. За час існування кафедра зазнавала ряд реорганізаційних змін: з’єднання-роз’єднання з кафедрою гідравліки (1947-1960р); в 1993 р. до кафедри проектування доріг приєднали кафедру інженерної геодезії, у зв’язку з чим навчання на кафедрі зараз проводиться спеціальностями 192 – Будівництво та цивільна інженерія (спеціалізація «проектування автомобільних доріг»), 193 Геодезія та землеустрій (спеціалізація   «геодезія»).

proectdor

Викладачі кафедри:

 

Пальчик Анатолій Миколайович – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент, Відмінник освіти України.

Ляшенко Дмитро Олексійович – професор кафедри, доктор географічних наук, старший науковий співробітник.

Бондаренко Едуард Леонідович – професор кафедри, доктор географічних наук.

Дзюба Петро Петрович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, Почесний дорожник України, Відмінник освіти України.

Омельчук Сіббіла Константинівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, Почесний дорожник України, Відмінник освіти України.

Ігнатов Сергій Леонідович – доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Хом’як Анна Ярославна – доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Богаченко Володимир Миколайович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, член-кореспондент Академії будівництва України

Неізвестна Наталія Володимирівна  – доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Довгополюк Людмила Олексіївна  – доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Шуляк І.С. – доцент  кафедри, кандидат технічних наук.

Соловйова Наталія Петрівна  – старший викладач кафедри.

Чайчевський Віктор Дмитрович – старший викладач кафедри.

Боднар Сергій Петрович – старший викладач кафедри.

Ковальова  Наталія Іванівна – асистент кафедри.

Зіміна Інна Михайлівна  – асистент кафедри.

Гандзюк Володимир Андрійович – асистент кафедри.

 

Підручники та навчально-методична література викладачів кафедри:

 

  1. Павлюк Д. О., Гладун С.А. Навчальний посібник «Визначення осідань дорожніх конструкцій при штампових випробуваннях» Д.О.. Київ 2016.
  2. Ляшенко Д.О. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та курсової роботи з дисципліни “Картографія” : для студентів денної форми навчання за напрямками підготовки 6.080101 “Геодезія, картографія та землеустрій” / М-во освіти і науки України, НТУ ; укладачі : [та ін.]. – Київ : НТУ, 2013. – 38 с.
  3. Бондаренко Е.Л. ГІС і бази даних: навчальний посібник. –К.: НТУ, 2014. -144 с.
  4. Пальчик А. М. Організація дорожнього руху : навчальний– К., 2009.
  5. Хом’як А.Я. Планування міст і транспорт: навчальний посібник. – К: НТУ, 2013 – 90 с.
  6. Боднар С.П. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з спецкурсу «Цифрова фотограмметрія». – К: НТУ, 2016 – 88 с.
  7. Бондаренко Е.Л. Технології створення інфраструктур просторових даних: навчальний посібник. – К: НТУ, 2014 – 60 с.

 

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри:

Наукова робота на кафедрі проводиться викладачами і науковими співробітниками, що працюють в науковому секторі кафедри. Основні напрями наукових досліджень: подальше поглиблення розробок з проектування автомобільних доріг на основі системного проектування; поліпшення конструктивних елементів доріг з вивченням закономірностей руху транспортних потоків; вивчення впливу шкідливих викидів автомобілів на придорожнє середовище; поглиблення теорії проектування реконструкції автомобільних доріг, розроблення нових методів та засобів оцінки стану доріг, розроблення наукових положень картографічного забезпечення проектування транспортних мереж України, землеустрій та моніторинг земель автомобільного транспорту, топографо-геодезичних робіт трас автодоріг та прилеглих територій, використання геозображень високої роздільної здатності для моніторингу земель,  геоінформаційне забезпечення та 3-D моделювання земель автомобільного транспорту.

При кафедрі працює Лабораторія автомобільних доріг та аеродромів, що виконує науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи з розроблення нормативних документів, пересувних лабораторій, нових приладів та засобів контролю транспортно-експлуатаційних показників автомобільних доріг на замовлення Укравтодору та інших організацій.

 

Підготовка наукових кадрів: В аспірантурі  кафедри  1 аспірант


Адреса: м. Київ, вул. Бойчука, 42, к. 612

Телефон +38 (044) 286-38-89

E-mail: mehkaf@ntu.edu.ua

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО