logo

marchuk-o-vМарчук Олександр Васильович — завідуючий кафедри опору матеріалів і машинознавства, доктор технічних наук, професор.

 

Кафедра «Опору матеріалів» сучасна назва «Опору матеріалів та машинознавства» створена у 1949 році і є ровесником Київського автомобільно-дорожнього інституту (КАДІ). До 1979 року її очолював д-р техн. наук, професор Петро Маркович Варнак. Справу ученого продовжив   д-р тенх. наук, професор Вадим Григорович Піскунов, який очолив кафедру у 1979 р. і працював на посаді завідувача більше 35 років.

opory_metaliv

Викладачі кафедри:

Марчук Олександр Васильович – професор кафедри, доктор технічних наук, професор. Читає лекції студентам з дисциплін: “Опір матеріалів”, “Проектування металоконструкцій” та “Сучасні методи розрахунку на міцність конструкцій з нових матеріалів”. Науковий напрямок пов’язаний із дослідженням напружено-деформованого стану багатошарових ортотропних оболонок і пластин.

Рубан Микола Михайлович – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент. Читає лекції студентам з дисциплін: “Опір матеріалів”. Науковий напрямок пов’язаний з дослідженням напружено-деформованого стану пластин складної форми.

Марченко Ніна Григорівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент. Читає лекції студентам з дисциплін: “Опір матеріалів”, “Будівельна механіка” та “Напруження та деформації при зварюванні”. Напрямок наукових досліджень пов’язаний із вивченням напруженого стану пластин і оболонок методом скінченних елементів.

Демчук Олег Миколайович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник. Читає лекції з дисципліни “Опір матеріалів” та “Сучасні методи розрахунку конструкцій із нових матеріалів”   Напрямок наукових досліджень пов’язаний з розрахунком температурних напружень у багатошарових конструкціях.

Гриневицький  Борис Володимирович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент. Читає лекції студентам з дисциплін: “Опір матеріалів” та “Будівельна механіка”. Наукова робота пов’язана з розрахунком мостових конструкцій.

Кондрюкова Ірина Олексіївна – кандидат технічних наук, доцент кафедри. Проводить практичні та лабораторні заняття з дисциплін: “Опір  матеріалів”, “Будівельна механіка”. Наукова робота пов’язана з розрахунком мостових конструкцій.

Дідиченко Ірина Михайлівна – кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник, доцент. Працює у науково-дослідному секторі, досліджує коливання пластин і оболонок. Вчений секретар кафедри.

Константінова Валентина Павлівна – старший викладач кафедри. Читає лекції та проводить практичні і лабораторні заняття з опору матеріалів. Веде наукову-методичну роботу з цієї дисципліни.

Цибульський Віталій Миколайович – асистент кафедри. Проводить практичні та лабораторні заняття з дисциплін: “Опору матеріалів”, “Будівельна механіка”. Наукова робота пов’язана з розрахунком мостових конструкцій.

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри:

 • розробка аналітичних та чисельних методів розрахунку конструкцій;
 • дослідження напружено-деформованого стану структурно неоднорідних конструктивних систем під впливом силових та температурних факторів;
 • розробка прикладної уточненої теорії;
 • дослідження конструкції у вигляді пластин та оболонок, одношарових та багатошарових, виготовлених з композитних матеріалів;
 • розрахунки конструкцій транспортних споруд – мостів, дорожніх та аеродромних покриттів;
 • методи розрахунку металевих конструкцій дорожньо – будівельних, підйомних і транспортних машин;
 • дослідження напружено–деформованого стану кранів великої вантажопідйомності, трейлерів для транспортування великогабаритної будівельної техніки;
 • дослідження деформативності серії оболонок антен космічних апаратів.

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

 • A.V.Marchuk С.А. ,S.V. Gnedash  Analysis of the effect of   local loads on thick- walled cylindrical shellswith different boudary conditions //Applied Mechanics.–2016.–Vol. 52.– No4, –pp368-376.
 • A.V.Marchuk С.А. , V. Gnedash,D. O. Shandyba Free and forced vibrations of thick-walled laminated anisotropic cylindrical shells with account for energy dissipation at frequencies close to resonance ones.// Composites: Mechanics, Computations, Applications: An International Journal .– Volume 8, 2017 Issue 3 .– Pp. 239-265
 • Піскунов В.Г., Марчук О.В., Федоренко Л.І., Гриневицький Р.В. Сучасні методи розрахунку автомобільних конструкцій на міцність. Київ. 2011.

Адреса: 01010 Україна, м. Київ, М. Омеляновича-Павленка 1, к. 113, 210.
Телефон: 
+38 (044) 280–43–68
E-mail: 
ksm_ntu@ukr.net

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО