logo

marchuk-o-v

Завідувач кафедри – Марчук Олександр Васильович, доктор технічних наук, професор

 

Кафедра «Опору матеріалів» сучасна назва «Опору матеріалів та машинознавства» створена у 1949році і є ровесником Київського автомобільно-дорожнього інституту (КАДІ).

 

opory_metaliv

Викладачі кафедри:

 

Марчук Олександр Васильович – професор кафедри, доктор технічних наук, професор.

Марченко Ніна Григорівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Демчук Олег Миколайович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Гриневицький Борис Володимирович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Кондрюкова Ірина Олексіївна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

Цибульський Віталій Миколайович – старший викладач кафедри.

Науковий напрямок кафедри пов’язаний з розробкою аналітичних та чисельних методів розрахунку конструкцій, дослідженням напружено-деформованого стану структурно неоднорідних конструктивних систем під впливом силових та температурних факторів. Розробляються прикладні уточнені теорії. Досліджуються конструкції у вигляді пластин та оболонок, одношарових та багатошарових, виготовлених з композитних матеріалів. Виконуються розрахунки конструкцій транспортних споруд – мостів, дорожніх та аеродромних покриттів. Створено методи розрахунку металевих конструкцій дорожньо–будівельних, підйомних і транспортних машин. Досліджено напружено – деформований стан кранів великої вантажопідйомності, трейлерів для транспортування великогабаритної будівельної техніки. Досліджено деформативність серії оболонок антен космічних апаратів.

 

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

  • Марчук О.В. “Повторимо «Опір матеріалів»”, Електрона версія навчального посібника, НТУ, 2018- 64С.
  • À.MarchukandÀ.V.Nishchota ONTHESTRAIN–STRESSSTATEOFLOCALLYLOADEDLAYEREDCOMPOSITESLABSInternationalAppliedMechanics,Vol.54,No.3,May,2018
  • V.Marchuk С.А. ,S.V. Gnedash,S.A.Levkovskii Free and forced vibrations of thick walled anisotropic cylindrical shells //. Int.Applied Mechanics.Vol. 53.– No2, –pp81-96.
  • V.Marchuk С.А. ,S.V. Gnedash  Analysis of the effect of   local loads on thick-
  • walled cylindrical shellswith different boudary conditions // Int.Applied Mechanics.–2016.–Vol. 52.– No4, –pp368-376.
  • V.Marchuk С.А., S.V. Gnedash,D. O. Shandyba Free and forced vibrations of thick-walled laminated anisotropic cylindrical shells with account for energy dissipation at frequencies close to resonance ones.// Composites: Mechanics, Computations, Applications: An International Journal .– Volume 8, 2017 Issue 3 .– Pp. 239-265
  • Піскунов В.Г., Шевченко В.Д., Федоренко Ю.М., Бузун І.М., Сіпетов В.С., Рубан М.М., Присяжнюк В.К. Опір матеріалів з основами теорії пружності й пластичності. У 5-тьох книгах. Кн. I, II – 1994; Кн. III, IV, V – 1995. Київ, “Вища школа”.
  • Шевченко В.Д., Піскунов В.Г., Федоренко Ю.М., Марчук О.В., Присяжнюк В.К. Будівельна механіка металевих конструкцій дорожньо-будівельних, підйомник і транспортних машин. Київ. “Вища школа”, 2004.
  • Марчук О.В. Просторові задачі механіки деформування шаруватих тіл. Київ. 2009.
  • Піскунов В.Г., Марчук О.В., Федоренко Л.І., Гриневицький Р.В. Сучасні методи розрахунку автомобільних конструкцій на міцність. Київ. 2011.

Адреса: 01010, м. Київ, вул. М.Омеляновича-Павленка 1, кімн. 113

Тел. 280-43-68.

ksm_ntu@ukr.net

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО