logo

marchuk-o-v

Завідувач кафедри – Марчук Олександр Васильович, доктор технічних наук, професор

 

Кафедра «Опору матеріалів» сучасна назва «Опору матеріалів та машинознавства» створена у 1949 році і є ровесником Київського автомобільно-дорожнього інституту (КАДІ).

 

opory_metaliv

Викладачі кафедри:

 

Марчук Олександр Васильович – професор кафедри, доктор технічних наук, професор.

Марченко Ніна Григорівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Демчук Олег Миколайович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Гриневицький Борис Володимирович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Кондрюкова Ірина Олексіївна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

Цибульський Віталій Миколайович – старший викладач кафедри.

Науковий напрямок кафедри пов’язаний з розробкою аналітичних та чисельних методів розрахунку конструкцій, дослідженням напружено-деформованого стану структурно неоднорідних конструктивних систем під впливом силових та температурних факторів. Розробляються прикладні уточнені теорії. Досліджуються конструкції у вигляді пластин та оболонок, одношарових та багатошарових, виготовлених з композитних матеріалів. Виконуються розрахунки конструкцій транспортних споруд – мостів, дорожніх та аеродромних покриттів. Створено методи розрахунку металевих конструкцій дорожньо–будівельних, підйомних і транспортних машин. Досліджено напружено–деформований стан кранів великої вантажопідйомності, трейлерів для транспортування великогабаритної будівельної техніки. Досліджено деформативність серії оболонок антен космічних апаратів.

 

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

 1. A. V. Marchuk , Yu. K. Putvinskayte. Analytical Solution of the Problem on the Thermally Stressed State of Composite Plates with Rigid and Sliding Contacts Between Layers Based on the 3D Elasticity Theory // Mechanics of Composite Materials .–2019.– Vol. 55, N2. –P.155-170.
 2. A.V. Marchuk, S.V. Reneiskaya, O.N Leshchuk. Three-Dimensional Analysis of the Free Vibrations of Layered Composite Plates Based on the Semianalytic Finite-Element Method. // International Applied Mechanics, 2020, 56(4), pp. 481-497. (Sсopus,Web of science (1.02 ))
 3. Марчук О.В.  “Повторимо «Опір матеріалів»”,  Електрона версія навчального посібника, НТУ, 2018- 64С.
 4. À.V.MarchukandÀ.V.NishchotaONTHESTRAIN–STRESSSTATEOFLOCALLYLOADEDLAYEREDCOMPOSITESLABSInternationalAppliedMechanics,Vol.54,No.3,May,2018
 5. A.V.Marchuk С.А. ,S.V. Gnedash ,S.A.Levkovskii Free and forced vibrations of thick walled anisotropic cylindrical shells //. Int.Applied Mechanics.Vol. 53.– No2, –pp81-96.
 6. A.V.Marchuk С.А. ,S.V. Gnedash Analysis of the effect of   local loads on thick-walled cylindrical shellswith different boudary conditions // Int.Applied Mechanics.–2016.–Vol. 52.– No4, –pp368-376.
 7. A.V.Marchuk С.А. , S.V. Gnedash,D. O. ShandybaFree and forced vibrations of thick-walled laminated anisotropic cylindrical shells with account for energy dissipation at frequencies close to resonance ones.// Composites: Mechanics, Computations, Applications: An International Journal .– Volume 8, 2017 Issue 3 .–Pp. 239-265
 8. Піскунов В.Г., Шевченко В.Д., Федоренко Ю.М., Бузун І.М., Сіпетов В.С., Рубан М.М., Присяжнюк В.К. Опір матеріалів з основами теорії пружності й пластичності.  У 5-тьох книгах. Кн. I, II – 1994; Кн. III, IV, V – 1995. Київ, “Вища школа”.
 9. Шевченко В.Д., Піскунов В.Г., Федоренко Ю.М., Марчук О.В., Присяжнюк В.К. Будівельна механіка металевих конструкцій дорожньо-будівельних, підйомник і транспортних машин. Київ. “Вища школа”, 2004.
 10. Марчук О.В. Просторові задачі механіки деформування шаруватих тіл. Київ. 2009.
 11. Піскунов В.Г., Марчук О.В., Федоренко Л.І., Гриневицький Р.В. Сучасні методи розрахунку автомобільних конструкцій на міцність. Київ. 2011.

Адреса: 01010, м. Київ, вул. М.Омеляновича-Павленка 1, кімн. 113

Тел. 280-43-68.

Електрона адреса: ksm_ntu@ukr.net

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО