logo

tkachuk-s-gТкачук Сергій Григорович — завідувач кафедри мостів та тунелів, доктор технічних наук, професор, Відмінник освіти України, Почесний дорожник України. Автор понад 90 наукових та навчально методичних праць, в т.ч. двох фундаментальних монографій, двох начальних посібників, підручника «Гідравліка гідрологія гідрометрія» з грифом МОН України, має авторські свідоцтва.

Історію кафедри розпочато викладачами – інженерами-воїнами, які пройшли Велику Вітчизняну війну, працювали на відбудовах зруйнованих мостів. У 1945 р. військовий інженер Бергер Євген Якович направляється на роботу до КАДІ, як старший викладач кафедри. В 1948 році на кафедрі починають працювати військові інженери Дронов Олександр Андрійович та Коваленко Сергій Миколайович. Вони викладають курси мостів, ведуть курсове і дипломне проектування, наукову роботу не тільки на кафедрі мостів, а і на кафедрі військової підготовки. Згодом вони захистили дисертації, стали кандидатами технічних наук, доцентами. Це вони заклали фундамент наукового потенціалу сучасної кафедри «Мости та тунелі», виховали перше покоління молодих науковців викладачів кафедри

Завідувачами кафедри, яка сьогодні має назву «Мости та тунелі», були: протягом 1944–1949 рр. — д-р техн. наук, професор А.О.Піковський, упродовж 1949–1952 канд. техн. наук, доцент Я.Д.Лівшиць, з 1952 до 1956 р. — д-р техн. наук, професор М.І.Товстоліс.

Починаючи з 1956 р., протягом 28 років, до останнього дня свого життя завідувачем кафедри був д-р техн. наук, професор Я.Д.Лівшиць.

У 1984–1987 р.р. — д-р техн. наук., професор О.О.Рассказов. З 1987 по 2002 р. – д-р техн. наук, професор В.О.Большаков.

На кафедрі працюють п’ятнадцять штатних викладачів у тому числі чотири професори, шість доцентів, один старший викладач і чотири асистенти.

most_tunel

Викладачі кафедри:

Ткачук Сергій Григорович – доктор технічних наук, професор. Сфера наукових інтересів – прогнозування загальних розмивів на мостових переходах. Викладає дисципліни «Гідравліка гідрологія гідрометрія», «Розвідування і проектування мостових переходів і тунельних пересічень».

Лантух-Лященко Альберт Іванович – професор кафедри, доктор технічних наук, професор. Академік Транспортної Академії України, Голова Секції споруд, яка об’єднує науковців і виробничників галузі мостів України, член Науково-координаційної та експертної ради з питань ресурсу та безпеки експлуатації конструкцій, споруд і машин при Президії Національної академії наук України. Автор понад 120 наукових та навчально методичних праць, в т.ч. навчальні посібники та авторські свідоцтва, є науковим керівником колективу розробників державних будівельних норм. Сфера наукових інтересів: проблеми надійності, безпеки і довговічності транспортних споруд. Викладає дисципліни «Основи та фундаменти», «Основи надійності мостових споруд», «Динаміка споруд», «Числові методи розрахунку».

Медведєв Костянтин Володимирович – професор кафедри, кандидат фізико-математичних наук, доцент. Автор понад 80 наукових та навчально методичних праць, в т.ч. навчальні посібники, авторські свідоцтва та патент на корисну модель є одним із розробників державних будівельних норм. Сфера наукових інтересів: проблеми надійності, безпеки і довговічності транспортних споруд, питання впровадження сучасних програмних комплексів в проектування мостів. Викладає дисципліни «Проектування мостів і труб», «Міські транспортні споруди».

Снитко Валерій Пилипович – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент, Відмінник освіти України, Почесний дорожник України. Автор понад 100 наукових та навчально методичних праць в т.ч. навчальні посібники. Викладає дисципліни «Проектування мостів і труб», «Транспортні споруди на дорогах». Область наукових інтересів: довготривалі процеси в бетоні, реконструкція та експлуатація залізобетонних і сталезалізобетонних мостів.

Безпалов Леонід Миколайович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент. Автор понад 50 наукових та навчально методичних праць в т.ч. навчальні посібники, нормативні документи. Викладає дисципліни «Експлуатація та реконструкція мостових споруд», «Утримання інженерних споруд», «Відновлення транспортних споруд в особливих умовах». Сфера наукових інтересів: питання реконструкції і подовження довговічності транспортних споруд.

Башкевич Ірина Василівна – асистент кафедри. Автор понад 15 наукових та навчально методичних праць. У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію. Викладає дисципліни «Гідравліка, гідрологія, гідрометрія», «Технічна механіка рідини та газу», «Гідрологія», «Розвідування та проектування мостових переходів і тунельних пересічень». Сфера наукових інтересів: гідравліка відкритих русел та багаторічне прогнозування руслових деформацій, неусталений рух води у відкритих руслах.

Євсейчик Юрій Борисович – доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук. Автор понад 60 наукових та навчально методичних праць в т.ч. навчальні посібники. Викладає дисципліни «Гідравліка, гідро та пнемопривод», «Гідравліка, гідрологія, гідрометрія», «Технічна механіка рідини та газу», «Безпека руху на мостах» та «Захист інженерних споруд від корозії». Сфера наукових інтересів: гідравліка відкритих русел та споруд, неусталений рух води у відкритих руслах; гідравлічні машини, п’єзокерамічні перетворювачі.

Корецький Андрій Сергійович – доцент кафедри, кандидат технічних наук. Автор понад 60 наукових та навчально методичних праць в т.ч. навчальні посібники, нормативні документи. Викладає дисципліни «Будівельні конструкції», «Проектування мостів», «Основи та фундаменти», «Експлуатація та реконструкція мостів», «Транспортні споруди на автомобільних дорогах». Сфера наукових інтересів: питання руслових процесів в зоні мостових переходів, задачі інформаційного моделювання мостів.

Кот Дмитро Владиславович – асистент кафедри. Автор понад 15 наукових та навчально методичних праць. Викладає дисципліни «Проектування і будівництво тунелів і метрополітенів», «Буровибухові роботи в підземному будівництві». Сфера наукових інтересів: напружено-деформований стан збірно-монолітних елементів прогонових будов мостів, задачі взаємодії оправ одно склепистих станційних комплексів метрополітену з породним масивом.

Кравчук Ольга Яківна – старший викладач кафедри. Автор понад 30 наукових та навчально методичних праць в т.ч. навчальний посібник. Викладає дисципліни «Теплопостачання та вентиляція», «Водопостачання та каналізація», «Гідравліка, гідро та пнемопривод». Сфера наукових інтересів: гідравліка відкритих русел та споруд, неусталений рух води у відкритих руслах.

Паровенко Оксана Микитівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент, Відмінник освіти України. Автор понад 60 наукових та навчально методичних праць. Викладає дисципліни «Гідравліка, гідрологія, гідрометрія», «Гідравліка, гідро та пнемопривод», «Теплопостачання та вентиляція», «Водопостачання та каналізація». Сфера наукових інтересів: гідравліка відкритих русел та споруд, неусталений рух воді у відкритих руслах.

Рубльов Андрій Валерійович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент. Автор понад 25 наукових та навчально методичних праць в т.ч. навчальний посібник, нормативні документи. Викладає дисципліни «Будівництво мостів та труб», «Будівельні конструкції», «Основи та фундаменти транспортних споруд», «Метрологія та стандартизація», «Архітектура споруд». Сфера наукових інтересів: гідродинаміка, метрологія і стандартизація, гідравлічні машини.

Хвощинська Надія Миколаївна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент. Автор понад 60 наукових та навчально методичних праць в т.ч. навчальні посібники, нормативні документи. Викладає дисципліни «Будівельні конструкції», «Проектування мостів», «Основи та фундаменти», «Експлуатація та реконструкція мостів», «Транспортні споруди на автомобільних дорогах». Сфера наукових інтересів: довготривалі процеси в бетоні, реконструкція мостів.

Янчук Леонід Леонідович – асистент кафедри. Автор понад 30 наукових та навчально методичних праць в т.ч. нормативні документи  та авторські свідоцтва. Викладає дисципліни «Машини та устаткування для будівництва мостів і тунелів», «Основи і фундаменти транспортних споруд», «Технологія будівельного виробництва», «Виробнича база будівництва». Сфера наукових інтересів: задачі довговічності залізобетонних прогонових будов автодорожніх мостів.

Яцко Федір Володимирович – асистент кафедри. В 2015 році захистив кандидатську дисертацію. Автор понад 100 наукових та навчально методичних праць в т.ч. нормативні документи та авторські свідоцтва. Сфера наукових інтересів: задачі довговічності залізобетонних елементів транспортних споруд.

Давиденко Олександр Олександрович – асистент кафедри. Автор понад 15 наукових та навчально методичних праць в т.ч. нормативні документи та авторські свідоцтва. Сфера наукових інтересів: ймовірнісні методи оцінки довговічності залізобетонних елементів транспортних споруд.

Кафедра є випускаючою кафедрою з підготовки спеціалістів і магістрів за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія»  спеціалізація “Мости і транспортні тунелі” (7.092106, 8.092106), а також забезпечує підготовку бакалаврів за напрямом 6.060101 «Будівництво та цивільна інженерія».

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

 1. Снитко В. П. Проектування сталезалізобетонних мостів : навчальний посібник / В. П. Снитко. – К. : НТУ, 2005 – 118 с.
 2. Розрахунки і проектування мостів : навчальний посібник. Том 1 / О. Закора, Д. Каплинський, М. Корнієв, А. Корецький, А. Лантух-Лященко, К. Медведєв, В. Снитко, В. Тодіріка / за ред. А. І. Лантуха-Лященка. – К. : НТУ, 2007 – 337 с.
 3. Айвазов Ю. М. Вишукування і проектування гірських транспортних тунелів : навчальний посібник для студентів ВНЗ. У 3-х ч. – Ч. 2 / Ю. М Айвазов ; М-во освіти і науки України, НТУ. – К. : НТУ, 2008. – 230 с.
 4. Ткачук С. Г. Теорія розмивів на мостових переходах : монографія / С. Г. Ткачук. – Донецьк : АТЗТ Видавництво «Донеччина», 2009. – 200 с.
 5. Нагрузки и воздействия на здания и сооружения / В. Н. Гордеев, А. И. Лантух-Лященко, В. А. Пашинский, А. В. Перельмутер, С. Ф. Пичугин. – М. : Издательство Ассоциации строительных вузов, 2009. – 562 с.
 6. Айвазов Ю. М. Проектування метрополітенів : навчальний посібник/ Ю. М. Айвазов. – К. : НТУ, 2009. – 214 с.
 7. Снитко В. П. Проектування та розрахунок прогонових будов металевих мостів : навчальний посібник / В. П. Снитко. – К. : НТУ, 2010. – 234 с.
 8. Посібник до ДСТУ-Н Б.В.2.3-23 з оцінки і прогнозування технічного стану автодорожніх мостів / Під ред. А. І. Лантух-Лященко. – К., 2011. – 83 с.
 9. Кравчук А. М. Водопостачання і водовідведення : навчальний посібник / А. М. Кравчук, О. Я. Кравчук. – К. : КНУБА, 2012. – 180 с.
 10. Ткачук С. Г. Регулювання дощового стоку в системах водовідведення : монографія / С. Г. Ткачук, В. М. Жук. – Львів : Львівська політехніка, 2012. – 215 с.
 11. Ткачук С. Г. Гідравліка, гідрологія, гідрометрія : підручник / С. Г. Ткачук. – К. : Кафедра, 2013. – 391 с.

Співробітники кафедри започаткували оновлення нормативної бази України в галузі мостобудування. За останні десять років були розроблені та набули чинності 21 нормативний документ. На базі кафедри В 2016 році створено ТК 321 «Будування мостів».

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри мостів та тунелів:

 • проблеми реконструкції і подовження довговічності транспортних споруд;
 • гідравліка відкритих русел та багаторічне прогнозування руслових деформацій;
 • проблеми неусталеного руху води у відкритих руслах;
 • теоретичні основи взаємодії середовища з п’єзокерамічними перетворювачами;
 • задачі взаємодії оправ одно склепистих станційних комплексів метрополітену з породним масивом;
 • проблеми надійності, безпеки і довговічності транспортних споруд;
 • довготривалі процеси в бетоні, реконструкція та експлуатація залізобетонних і сталезалізобетонних мостів.

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри три аспіранти.


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, Суворова 1, к. 228, 229.
Телефон: +38 (044) 280-79-78
E-mail: most.ntu@gmail.com

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО