logo

tkachuk-s-g

Завідувач кафедри – Ткачук Сергій Григорович, доктор технічних наук, професор, Відмінник освіти України, Почесний дорожник України. Автор понад 90 наукових та навчально-методичних праць, в т.ч. двох фундаментальних монографій, двох навчальних посібників, підручника «Гідравліка гідрологія гідрометрія» з грифом МОН України, має авторські свідоцтва

 

Кафедра організована в Київському автомобільно-дорожньому інституті (тепер Національний транспортний університет) з дня його заснування. Першими викладачами стали інженери-воїни, які пройшли Велику Вітчизняну війну, працювали на відбудовах зруйнованих мостів. У 1945р. на посаду старшого викладача кафедри було направлено військового інженера Є.Я. Бергера, з 1948р. на кафедрі працювали військові інженери О.А. Дронов та С.М. Коваленко, які викладали курси мостів, вели курсове і дипломне проектування, наукову роботу на кафедрі мостів та на кафедрі військової підготовки. Саме вони заклали фундамент наукового потенціалу кафедри, виховали перше покоління молодих науковців.

Завідувачами кафедри, яка сьогодні має назву «Мости та тунелі», були: протягом 1944–1949 рр. — д-р техн. наук, професор А.О.Піковський, упродовж 1949–1952 канд. техн. наук, доцент Я.Д.Лівшиць, з 1952 до 1956 р. — д-р техн. наук, професор М.І.Товстоліс.

Починаючи з 1956 р., протягом 28 років, до останнього дня свого життя завідувачем кафедри був д-р техн. наук, професор Я.Д.Лівшиць.

У 1984–1987 р.р. — д-р техн. наук., професор О.О.Рассказов. З 1987 по 2002 р. – д-р техн. наук, професор В.О.Большаков.

На кафедрі працюють 17 штатних викладачів: 4 професора , 8 доцентів, 3 старших викладачі і 2 асистенти.

Викладачі кафедри:

Ткачук Сергій Григорович – доктор технічних наук, професор. Сфера наукових інтересів – прогнозування загальних розмивів на мостових переходах.

Лантух-Лященко Альберт Іванович – професор кафедри, доктор технічних наук, професор. Академік Транспортної Академії України, Голова Секції споруд, яка об’єднує науковців і виробничників галузі мостів України, член Науково–координаційної та експертної ради з питань ресурсу та безпеки експлуатації конструкцій, споруд і машин при Президії Національної академії наук України. Автор понад 120 наукових та навчально-методичних праць, в т.ч. навчальні посібники та авторські свідоцтва, є науковим керівником колективу розробників державних будівельних норм. Сфера наукових інтересів: проблеми надійності, безпеки і довговічності транспортних споруд.

Медведєв Костянтин Володимирович – професор кафедри, кандидат фізико–математичних наук, доцент. Автор понад 80 наукових та навчально-методичних праць, в т.ч. навчальні посібники, авторські свідоцтва та патент на корисну модель, є одним із розробників державних будівельних норм. Сфера наукових інтересів: проблеми надійності, безпеки і довговічності транспортних споруд, питання впровадження сучасних програмних комплексів в проектування мостів.

Снитко Валерій Пилипович – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент, Відмінник освіти України, Почесний дорожник України. Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, в т.ч. навчальні посібники. Сфера наукових інтересів: довготривалі процеси в бетоні, реконструкція та експлуатація залізобетонних і сталезалізобетонних мостів.

Безпалов Леонід Миколайович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент. Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць, в т.ч. навчальні посібники, нормативні документи. Сфера наукових інтересів: питання реконструкції і подовження довговічності транспортних споруд.

Євсейчик Юрій Борисович – доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук. Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць в т.ч. навчальні посібники. Сфера наукових інтересів: гідравліка відкритих русел та споруд, неусталений рух води у відкритих руслах; гідравлічні машини, п’єзокерамічні перетворювачі.

Корецький Андрій Сергійович – доцент кафедри, кандидат технічних наук. Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць, в т.ч. навчальні посібники, нормативні документи. Сфера наукових інтересів: питання руслових процесів в зоні мостових переходів, задачі інформаційного моделювання мостів.

Паровенко Оксана Микитівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент, Відмінник освіти України. Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць. Сфера наукових інтересів: гідравліка відкритих русел та споруд, неусталений рух воді у відкритих руслах.

Рубльов Андрій Валерійович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент. Автор понад 25 наукових та навчально-методичних праць, в т.ч. навчальний посібник, нормативні документи. Сфера наукових інтересів: гідродинаміка, метрологія і стандартизація, гідравлічні машини.

Хвощинська Надія Миколаївна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент. Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць в т.ч. навчальні посібники, нормативні документи. Сфера наукових інтересів: довготривалі процеси в бетоні, реконструкція мостів.

Янчук Леонід Леонідович – доцент кафедри, кандидат технічних наук. У 2016р. захистив кандидатську дисертацію. Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць в т.ч. нормативні документи та авторські свідоцтва. Сфера наукових інтересів: задачі довговічності залізобетонних прогонових будов автодорожніх мостів.

Яцко Федір Володимирович – доцент кафедри, кандидат технічних наук. У 2015р. захистив кандидатську дисертацію. Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць в т.ч. нормативні документи та авторські свідоцтва. Сфера наукових інтересів: задачі довговічності залізобетонних елементів транспортних споруд.

Кравчук Ольга Яківна – старший викладач кафедри. Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць в т.ч. навчальний посібник. Сфера наукових інтересів: гідравліка відкритих русел та споруд, неусталений рух води у відкритих руслах

Кот Дмитро Владиславович – старший викладач кафедри. Автор понад 15 наукових та навчально-методичних праць. Сфера наукових інтересів: напружено-деформований стан збірно-монолітних елементів прогонових будов мостів, задачі взаємодії оправ односклепистих станційних комплексів метрополітену з породним масивом.

Башкевич Ірина Василівна – асистент кафедри, кандидат технічних наук. Автор понад 15 наукових та навчально-методичних праць. У 2015р. захистила кандидатську дисертацію. Сфера наукових інтересів: гідравліка відкритих русел та багаторічне прогнозування руслових деформацій, неусталений рух води у відкритих руслах.

Давиденко Олександр Олександрович – асистент кафедри. Автор понад 15 наукових та навчально методичних праць в т.ч. нормативні документи та авторські свідоцтва. Сфера наукових інтересів: ймовірнісні методи оцінки довговічності залізобетонних елементів транспортних споруд.

most_tunel

Кафедра є випускаючою кафедрою з підготовки за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізація «Мости і транспортні тунелі» (7.092106, 8.092106), а також забезпечує підготовку бакалаврів за напрямом 6.060101 «Будівництво та цивільна інженерія».

Науково–методичні праці викладачів кафедри

 • Albert Lantoukh-Liaschenko, Kostiantyn Medvediev, Fedir Iatsko. Comparative analysis of carrying capacity and reliability of reinforced concrete beams in accordance with national regulations and EUROCODE 2. The 8th international conference AMCM «Analitical Models and New Concepts in Concrete and Masonry Structures», Wroclaw University of Technology, June 16-18, 2014
 • Ткачук С.Г. Гідравліка, гідрологія, гідрометрія. Підручник/ Ткачук С.Г. – Київ: вид. «Кафедра»: 2013. – 392 с.
 • Регулювання дощового стоку в системах водовідведення. Монографія/С.Г.Ткачук, В.М.Жук – Львів: вид. «Львівська політехніка», 2012. – 215 с.
 • Снитко В.П. Проектування та розрахунок прогонових будов металевих мостів. Навчальний посібник/ Снитко В.П. – Київ: НТУ, 2010 – 234 с.
 • Водопостачання і водовідведення. Навчальний посібник/ [Кравчук А.М., Кравчук О.Я.] – Київ: КНУБА, 2012. – 180 с.
 • Янчук Л.Л. Моделювання життєвого циклу залізобетонних елементів мостів, що знаходяться в експлуатації/ Янчук Л.Л. // Збірник наукових праць ДАЗТ. – Харків, 2015. – № 151. – С. 63-68.

Основні напрямки науково–дослідної роботи кафедри мостів та тунелів

 • проблеми реконструкції і подовження довговічності транспортних споруд;
 • гідравліка відкритих русел та багаторічне прогнозування руслових деформацій;
 • проблеми неусталеного руху води у відкритих руслах;
 • теоретичні основи взаємодії середовища з п’єзокерамічними перетворювачами;
 • задачі взаємодії оправ одно склепистих станційних комплексів метрополітену з породним масивом;
 • проблеми надійності, безпеки і довговічності транспортних споруд;
 • довготривалі процеси в бетоні, реконструкція та експлуатація залізобетонних і сталезалізобетонних мостів.

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри 1 аспірант.

Адреса:01010 Україна, м. Київ, вул. М.Омеляновича–Павленка, 1,  к. 229, 228

Телефон: (044) 280–79–78

E-mail: most.ntu@gmail.com

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО