logo

tkachuk-s-g

Завідувач кафедри – Ткачук Сергій Григорович, доктор технічних наук, професор, Відмінник освіти України, Почесний дорожник України. Автор понад 95 наукових та навчально методичних праць, в т.ч. двох фундаментальних монографій, двох навчальних посібників, підручника «Гідравліка гідрологія гідрометрія» з грифом МОН України, має авторські свідоцтва.

 

 

 

Кафедра заснована в 1944 році в Київському автомобільно-дорожньому інституті (тепер Національний транспортний університет).

На кафедрі працюють 14 штатних викладачів: 4 професора , 8 доцентів, 1 старший викладач і 1 асистент.

 

Викладачі кафедри:

 

Ткачук Сергій Григорович – доктор технічних наук, професор.

Лантух-Лященко Альберт Іванович – професор кафедри, доктор технічних наук, професор. Академік Транспортної Академії України, Голова Секції споруд, яка об’єднує науковців і виробничників галузі мостів України, член Науково–координаційної та експертної ради з питань ресурсу та безпеки експлуатації конструкцій, споруд і машин при Президії Національної академії наук України.

Медведєв Костянтин Володимирович – професор кафедри, кандидат фізико–математичних наук, доцент.

Снитко Валерій Пилипович – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент, Відмінник освіти України, Почесний дорожник України.

Давиденко Олександр Олександрович – доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Євсейчик Юрій Борисович – доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук.

Корецький Андрій Сергійович – доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Паровенко Оксана Микитівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент, Відмінник освіти України.

Рубльов Андрій Валерійович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Хвощинська Надія Миколаївна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Янчук Леонід Леонідович – доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Яцко Федір Володимирович – доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Кравчук Ольга Яківна – старший викладач кафедри.

Башкевич Ірина Василівна – асистент кафедри, кандидат технічних наук.

most_tunel

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

 

1 Ткачук С.Г. Гідравліка, гідрологія, гідрометрія. Підручник/ Ткачук С.Г. – Київ: вид. «Кафедра»: 2013 р. – 392 с.

2 В.М.Бабаєв, С.О.Бугаєвський,С.М.Євель, І.Д.Євзеров, А.І.Лантух-Лященко, В.В.Шеветовський,0.В Шимановський, В.С.Шмуклер. Числельні та експериментальні методи раціонального проектування та зведення конструктивних систем. Київ, В-во «Сталь», 2017 р., с.403.

3 Ткачук С.Г. Розмиви та руслові переформування на мостових переходах. Монографія. К., НТУ, 2017 р., с.140.

 

Основні напрямки науково–дослідної роботи кафедри:

  • проблеми реконструкції і подовження довговічності транспортних споруд;
  • гідравліка відкритих русел та багаторічне прогнозування руслових деформацій;
  • проблеми неусталеного руху води у відкритих руслах;
  • теоретичні основи взаємодії середовища з п’єзокерамічними перетворювачами;
  • задачі взаємодії оправ одно склепистих станційних комплексів метрополітену з породним масивом;
  • проблеми надійності, безпеки і довговічності транспортних споруд;
  • довготривалі процеси в бетоні, реконструкція та експлуатація залізобетонних і сталезалізобетонних мостів.

Адреса: 01010 Україна, м. Київ, М.Омеляновича–Павленка, 1,  кімн.229, 228

Телефон: (044) 280–79–78

E-mail: most.ntu@gmail.com

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО