logo

Онищенко Артур Миколайович – завідувач кафедри мостів, тунелів та гідротехнічних споруд, доктор технічних наук, професор, Академік Транспортної академії України, Академік Академії будівництва України, доктор будівництва, член Наукової та технічної Ради Укравтодору з вирішення питань виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських та проектних робіт, член ТК-307 науково-технічного підкомітету по розгляду закінчених науково-дослідних робіт ДерждорНДІ. Автор понад 440 наукових та навчально-методичних праць, в т.ч. двох монографій, п’яти навчальних посібників та підручників. Нагороджений Подякою МОН України та Грамотою Державного агентства автомобільних доріг України. Переможець конкурсу на здобуття «Великої срібної медалі» за кращу опубліковану роботу в галузі будівельної науки Академії будівництва України (2015 р.). Переможець конкурсу на кращу наукову роботу Транспортної Академії України за підручник «Механізація процесів будівництва доріг з цементобетонним покриттям» 2018 року.

 

Кафедра заснована в 1944 році в Київському автомобільно-дорожньому інституті (КАДІ) (з вересня 2000 року – Національний транспортний університет (НТУ)).

Історію кафедри розпочато викладачами – інженерами-воїнами, які пройшли Велику Вітчизняну війну, працювали на відбудовах зруйнованих мостів. У 1945 р. військовий інженер ІІІ рангу Бергер Євген Якович направляється на роботу до КАДІ, як старший викладач кафедри. В 1948 році на кафедрі починають працювати військові інженери ІІ рангу Дронов Олександр Андрійович та Коваленко Сергій Миколайович. Вони викладають курси мостів, ведуть курсове і дипломне проектування, наукову роботу не тільки на кафедрі мостів, а і на кафедрі військової підготовки. Згодом вони захистили дисертації, стали кандидатами технічних наук, доцентами. Це вони заклали фундамент наукового потенціалу сучасної кафедри мостів, тунелів та гідротехнічних споруд, виховали перше покоління молодих науковців викладачів кафедри.

Завідувачами кафедри, яка тоді мала назву «Мости та тунелі», були: протягом 1944–1949 рр. – д-р техн. наук, професор Піковський А.О., упродовж 1949–1952 канд. техн. наук, доцент Лівшиць Я.Д., з 1952 до 1956 р. – д-р техн. наук, професор Товстоліс М.І.. Починаючи з 1956 р., протягом 28 років, до останнього дня свого життя завідувачем кафедри був д-р техн. наук, професор Лівшиць Я.Д.. У 1984 р. кафедрою завідує канд. техн. наук, доцент Онищенко М.М., протягом 1984–1986 рр. – д-р техн. наук., професор Рассказов О.О.. З 1987 по 2002 р. – д-р техн. наук, професор Большаков В.О., а з 2002 по 2019 р. д-р техн. наук, професор Ткачук С.Г.. З 2019 р. і по теперішній час кафедру мостів, тунелів та гідротехнічних споруд очолює доктор технічних наук, професор Онищенко Артур Миколайович.

На підставі Наказ № 704 від 02.12.2019 року НТУ кафедра мостів та тунелів перейменовано на кафедру мостів, тунелів та гідротехнічних споруд. На кафедрі працюють 26 викладачів: 7 професорів, 14 доцентів,2 старших викладачі і 3 асистенти.

 

Викладачі кафедри:

Онищенко Артур Миколайович – завідувач кафедри мостів, тунелів та гідротехнічних споруд, доктор технічних наук, професор, Академік Транспортної академії України, Академік Академії будівництва України.

Ворошнов Сергій Миколайович – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Ковальчук Віталій Володимирович  професор кафедри, доктор технічних наук, доцент

Медведєв Костянтин Володимирович – професор кафедри, кандидат фізико–математичних наук, доцент.

Снитко Валерій Пилипович – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент, Відмінник освіти України, Почесний дорожник України.

Шимановський  Олександр Віталійович – професор кафедри, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України (2004, будівельна механіка), заслужений діяч науки і техніки України.

Кравчук Андрій Михайлович – професор кафедри , доктор технічних наук.

Аксьонов Сергій Юрійович  доцент кафедри, кандидат технічних наук, Академік Транспортної академії України, член-кореспондент Академії будівництва України.

Башкевич Ірина Василівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент, член-кореспондент Транспортної академії України, голова екзаменаційної комісії по захисту дипломних проектів студентів за спеціальністю «Будівництво мостів та інших штучних споруд» «Київського транспортно – технологічного коледжу Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича – Сагайдачного».

Гаркуша Микола Васильович  доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент, член – кореспондент Транспортної академії України.

Давиденко Олександр Олександрович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Євсейчик Юрій Борисович – доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук.

Клименко Микола Іванович – доцент кафедри, завідувач лабораторією.

Корецький Андрій Сергійович – доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Лапченко Артем Сергійович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторією.

Паровенко Оксана Микитівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент, Відмінник освіти України.

Рубльов Андрій Валерійович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Сташук Павло Михайлович – доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Хвощинська Надія Миколаївна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Чиженко Наталія Петрівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Яковлева-Гаврилюк Ольга Миколаївна – доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Янчук Леонід Леонідович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Кот Дмитро Владиславович – старший викладач кафедри.

Кравчук Ольга Яківна – старший викладач кафедри.

Плазій Євгеній Павлович – асистент кафедри.

Раджюнас Руслан Генрікасович – асистент кафедри.

Ласлов Сергій Володимирович – асистент кафедри.

Допоміжний персонал:

Святишенко Ірина Іванівна – інженер І категорії

Найдьонова Зорина Миколаївна – інженер кафедри.

Кажанов Артем Сергійович – старший лаборант.

 

Кафедра є випусковою з підготовки фахівців за спеціалізацією «Мости і транспортні тунелі» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» та за спеціалізацією «Гідротехнічні споруди в транспортному будівництві» за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»  факультету транспортного будівництва.

 

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

 • Ткачук С.Г. Технічна механіка рідини. Підручник/ Ткачук С.Г., Онищенко А.М., Євсейчик Ю.Б., Башкевич І.В.– Київ: НТУ, 2020 р. – 110 с.
 • Онищенко А.М. Багаторічне прогнозування загальних руслових деформацій в зоні впливу мостових переходів на автомобільних дорога. Монографія / Онищенко А.М., Башкевич І.В., Корецький А.С. – Київ: НТУ, 2020 р. – 187 с.
 • Лучко Й.Й. Термонапружений стан конструкційних бетонів, залізобетонних і сталебетонних конструкцій та мостів [текст]: [Монографія] / Й. Й. Лучко, В. В. Ковальчук, І. І.Кархут. – Львів: Світ. – 2020. – 327 с.
 • Scientific foundations of solving engineering tasks and problems: collective monograph /V. Kovalchuk, A. Onyshchenko, O. Fedorenko, A. Pentsak, O. Petrenko etc. – Іnternational Science Group. – Boston: Primedia eLaunch, 2021. – 758 р.
 • Теоретичні та практичні методи оцінювання технічного стану транспортних споруд / А.М. Онищенко, Л.Л. Янчук, К.В. Медведєв, Ю.Б. Євсейчик, І.В. Башкевич, – Київ: НТУ, 2021– 165 с.
 • Ткачук С.Г., Онищенко А.М., Євсейчик Ю.Б., Башкевич І.В. Технічна механіка рідини: Навчальний підручник. – К.: «Видавництво Людмила», 2021. – 102 с.
 • Теплотехніка: підручник /А.М. Онищенко, А.М. Кравчук, О.Я. Кравчук, І.В. Башкевич, О.А. Кравчук, М.В. Гаркуша, М.І. Клименко – Київ: НТУ, – 200 с.
 • Гідравліка: Практичний курс із застосуванням Mathcad: підручник / А.М. Онищенко, І.В. Башкевич, М.В. Гаркуша, М.Н. Цивін, С.В. Кожарін – К.: НТУ, 2021. – 225 с.
 • А.М.Онищенко, Л.Л.Янчук, І.В.Башкевич, К.Медведєв, Ю.Б.Євсейчик. Теоретичні тапрактичні методи оцінювання технічного стану транспортних споруд. Монографія. Київ. 2022, с.165.
 • А.М.Онищенко, О.П.Токін, С.В. Ласлов Теоретичні та практичні дослідження параметрів шумозахисних екранів на автомобільних дорогах при дії транспортних потоків-2022.140с.
 • А.М.Онищенко, А.М.Кравчук, О.Я. Кравчук, І.В. Башкевич, О.А.Кравчук, М.В.Гаркуша, М.І. Клименко Гідравліка: практичний із застосуванням Mathcad-Київ:Видавництво «Сталь»2022.-226с
 • Ю.М Айвазов Вишукування і проектування гірських транспортних тунелів/Ю.М.Айвазов, А.М.Онищенко,Д.В.Кот, В.В. Ковальчук//Ч.З. Навчальний посібник-К:2022.-186с
 • О. В. Шимановський, В.М.Гордеєв , А.В. Перельмутер Українська науково-технічна школа дослідження та проектування сталевих будівельних конструкцій / Монографія.Київ: Видавництво “Сталь”,2022. – 445 с.
 • А.М. Онищенко, Н.П. Чиженко, С.Ю. Цепелєв. Теоретичні та практичні дослідження довговічності дорожнього цементобетонного покриття. Монографія – Київ: НТУ, 2023. – 237 с.

Основні напрямки науково–дослідної роботи кафедри:

 • проблеми реконструкції і подовження довговічності транспортних споруд;
 • розробка нормативно-технічних документів для транспортного будівництва;
 • розробка методів розрахунку на міцність і довговічність дорожнього одягу на мостах та автомобільних дорогах;
 • гідравліка відкритих русел та багаторічне прогнозування руслових деформацій;
 • проблеми неусталеного руху води у відкритих руслах;
 • теоретичні основи взаємодії середовища з п’єзокерамічними перетворювачами;
 • задачі взаємодії оправ одно склепистих станційних комплексів метрополітену з породним масивом;
 • проблеми надійності, безпеки і довговічності транспортних споруд;
 • довготривалі процеси в бетоні, реконструкція та експлуатація залізобетонних і сталезалізобетонних мостів.
 • паспортизація мостів та автомобільних доріг;
 • геометричне, чисельне та фізичне моделювання складного просторового навантаження від дії рухомого транспорту автодорожніх мостів України;
 • випробування, контроль якості, сертифікація матеріалів, виробів і конструкцій;
 • випробування конструкцій дорожнього покриття мостів та автомобільних доріг;
 • розробка методів визначення термо-механічних та термо-реологічних властивостей дорожньо-будівельних матеріалів для мостів та автомобільних доріг;
 • науковий супровід впровадження новітніх технологій і матеріалів в практику проектування, будівництва і утримання транспортних споруд;
 • створення та застосування сучасних та ефективних дорожньо-будівельних матеріалів для транспортного будівництва, забезпечення ресурсозбереження, підвищення якості матеріалів і робіт;

Колектив кафедри мостів, тунелів та гідротехнічних споруд пропонує свої послуги наукового супроводу за напрямками:

 • Розмиви та руслові переформування на мостових переходах.
 • Гідрологічні та гідравлічні розрахунки мостів, труб та малих штучних споруд.
 • Бітуми, модифіковані різними видами полімерів. Отримання в’яжучих з підвищеними характеристиками та подовження терміну служби дорожніх матеріалів на їх основі в 1,5-3 рази.
 • Асфальтобетон на основі бітуму, модифікованого полімерами. Підвищення довговічності дорожнього покриття і подовження міжремонтних термінів служби.
 • Щебенево-мастиковий асфальтобетон на бітумі, модифікованому полімерами. Надає можливість будівництва верхніх шарів дорожнього одягу з підвищеною шорсткістю, тріщиностійкістю, зсувостійкістю та водо-, морозостійкістю. Шари можуть влаштовуватись як на жорсткому, так і нежорсткому дорожньому одязі. Спрощена технологія будівництва.
 • Литий асфальтобетон на бітумі, модифікованому полімерами. Підвищує гідроізоляційну здатність та довговічність дорожнього покриття.
 • Мастики на бітумі, модифікованому полімерами для заливки температурних швів і тріщин. Відновлюють суцільність і герметичність покриття. Своєчасне застосування подовжує термін служби дорожнього покриття в 1,5-2 рази.
 • Бітумні емульсії. Розробка та відпрацювання на виробництві складу та режимів приготування та застосування бітумних емульсій, а також матеріалів, технологій і шарів на їх основі (ямковий ремонт, поверхнева обробка, шари зносу та ін.).
 • Повторне використання “старого” асфальтобетону. Раціональне використання ресурсів, енергозбереження, підвищення екологічної безпеки.
 • Розробка асфальтоцементних композицій. Передбачає виконання робіт на дорозі шляхом розпушування існуючих органомінеральних матеріалів дорожнього покриття спеціальною машиною, їх змішування з цементом або цементопіщаною сумішшю, зволоження, розрівнювання та ущільнення котками. Шари з асфальтоцементу мають підвищену міцність, зсувостійкість.
 • Розробка сучасних гідроізоляційних матеріалів у вигляді рулонної полімербітумної гідроізоляції для проїзної частини мостів, шляхопроводів та інших транспортних споруд.
 • Оцінка технічного стану дорожнього одягу з визначенням необхідних обсягів робіт при ремонтах чи реконструкції.
 • Розробка оригінальних методик і приладів для випробування дорожньо-будівельних матеріалів для визначення:

–   температурної тріщиностійкості асфальтобетону;
–   стійкості до колієутворення;
–   виносливості та втоми;
–   довговічності;
–   термодилатометричних характеристик;
–   термомеханічних та термореологічних характеристик (модуль пружності, коефіцієнт Пуассона, функція релаксації, функція повзучості, функція температурної часової аналогії, функція довготривалої міцності та ін.).

 • Розробка ресурсозберігаючої технології виготовлення бетонних і залізобетонних виробів на основі застосування високоефективних хімічних добавок. Дозволяє на 10-20% заощаджувати витрати цементу, зменшити витрати енергоносіїв на 20-25%, підвищити фізико-механічні властивості цементобетону.
 • Розробка технології ремонту цементобетонного дорожнього покриття. Дозволяє покращити якість ремонту, підвищити міцність бетону, скоротити час ремонту.
 • Дослідження, перевірка і аналіз відходів промисловості (сольові відходи) для застосування в дорожньому будівництві в якості протиожеледних речовин, прискорювачів та уповільнювачів твердіння бетону.
 • Розробка складу ґрунтоцементних сумішей зі зниженим вмістом цементу на основі відходів хімічної і металургійної промисловості. Дозволяє економити цемент.
 • Виробництво будівельних матеріалів з малоцементних і безцементних матеріалів на основі промислових відходів методом гарячого і холодного пресування. Дозволяє покращити фізико-механічні властивості будівельних матеріалів та заощаджувати цемент.
 • Проведення експертизи якості будівельних матеріалів і видача заключення. Визначення відповідності матеріалів вимогам ДСТУ, технічним умовам та іншим стандартам.

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри 36 аспірантів.

На базі кафедри працює Технічний комітет 321 «Будування мостів», сферою діяльності якого є стандартизація технічних аспектів у частині: металеві конструкції для будівництва мостів та труб, технології будівництва мостів та труб, технології робіт з нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту мостів та труб. ТК 321 плідно співпрацює з науковцями і фахівцями з багатьох організацій та Вузів України.


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, вул. М. Омеляновича–Павленка, 1, кімн.229

Телефон: (044) 280–79–78

E-mail: onyshchenko.a.m.ntu@gmail.com

Вебсайт

Сторінка кафедри в соцмережі Facebook

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО