logo

bidnyak-m-nБідняк Михайло Нестерович — завідувач кафедри менеджменту, доктор технічних наук, професор, заслужений працівник транспорту України, кавалер ордена Трудового Червоного Прапора, нагороджений дипломом і золотою медаллю Європейської науково-промислової палати за високоякісну педагогічну діяльність та фундаментальні дослідження в галузі автомобільного транспорту. Завідує кафедрою з 1976 року.

Історія створення кафедри бере свій початок в 1976 році із формування в структурі ВНЗ кафедри «Організації і управління». Її завідувачем був обраний Михайло Несторович Бідняк, на той час – кандидат технічних наук, доцент. Крім підготовки інженерів-економістів, кафедрі було доручено підготовку фахівців з нових тоді спеціальностей: «Експлуатація автомобільного транспорту» та «Організація дорожнього руху». У січні 1983 р. кафедру «Організація і управління» було перейменовано на кафедру «Експлуатації автомобільного транспорту та організації дорожнього руху», що відповідало переліку нових спеціальностей. У червні 1985 р. кафедра одержала назву «Організація, економіка і управління на автомобільному транспорті». У червні 1993 року кафедру було перейменовано на «Менеджмент та підприємництво», а у 2006 – на «Менеджмент». З грудня 2012 року із веденням нової спеціальності «Туризмознавство» кафедра стала носила назву «Менеджмент і туризм», а з 2014, після формування окремої кафедри «Туризму» їй було повернуто минулу назву «Менеджмент».

meneg

Викладачі кафедри:

Бідняк Михайло Нестерович – завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор; напрям наукових досліджень: теорія і практика управління; дослідження сучасного стану організаційно-управлінських процесів; моделювання та оптимізація процесів управління. Веде магістратуру, аспірантуру і докторантуру;

Чеснакова Людмила Станіславівна – заступник завідувача кафедри, професор кафедри, кандидат економічних наук, доцент, напрям наукових досліджень: методичні засади і концептуальне моделювання фінансового менеджменту підприємства, займається проблемами управління фінансовими ризиками, веде аспірантуру, магістратуру;

Сич Євген Миколайович – професор кафедри, доктор економічних наук, професор, займається проблемами управлінського аналізу діяльності суб’єктів господарювання, бізнес моделюванням підприємств транспорту;

Бакуліч Олена Олександрівна – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент, займається удосконаленням методів управління природоохоронною діяльністю на автомобільному транспорті, веде аспірантуру, магістратуру;

Лаврик Іван Федорович – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент, напрям дослідження удосконалення організаційних процесів в управлінні АТК, веде аспірантуру,магістратуру;

Бондар Наталія Миколаївна – професор кафедри, доктор економічних наук, професор, займається проблемою фінансів макрорівня та фінансового управління на підприємстві, досліджує шляхи формування національної транспортної стратегії держави на сучасному етапі, веде аспірантуру, магістратуру;

Бойко Ганна Федорівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент, займається проблемою наукового обґрунтування розміщення продуктивних сил, веде магістратуру;

Бузун Томіла Миколаївна – доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук, доцент, займається дослідженням оптимізаційних методів в системі управління операційною діяльністю автотранспортного підприємства;

Дяченко Тетяна Олексіївна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент; займається дослідженням  конкурентоспроможності автотранспортних підприємств та стратегій її підвищення. Веде магістратуру;

Железняк Катерина Леонідівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, досліджує механізм формування стратегії просування транспортних послуг, веде магістратуру;

Іванов Вадим Борисович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент, займається проблемою ефективності використання транспортних засобів, має дозвіл на ведення аспірантури, веде магістратуру;

Ігнатюк Вікторія Василівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, займається удосконаленням розробки методики управління програмами ремонтів дорожнього покриття;

Ільченко Вікторія Юліанівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент, займається дослідженням моделей і методів стратегічного управління організацією, веде аспірантуру, магістратуру;

Камалетдінов Наїль Бурганович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент, займається проблемою розробки методів і моделей в прийнятті управлінських рішень;

Компанець Катерина Андріївна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, напрям наукового дослідження: організаційно-економічне обґрунтування принципів та методів управління підприємством (на прикладі туристичних організацій), розробка методичних підходів організаційно-економічного формування туристичного продукту (маршрутів), веде магістратуру;

Литвишко Лілія Олександрівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент, займається дослідженням проблеми управління формуванням та розподілом запасних частин для транспортних засобів, веде магістратуру;

Мітченко Галина Валеріївна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, займається дослідженням особливостей застосування організаційно-функціонального механізму забезпечення реалізації маркетингових стратегій підприємств вантажних автоперевезень, веде магістратуру;

Навроцька Тамара Анатоліївна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, досліджує тенденції розвитку кон’єктури ринку продукції підприємств автобудування та методи управління інноваційною діяльністю, веде магістратуру;

Омельянович Олексій Романович – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент, напрямками наукових досліджень є вивчення питань з проблем: перспективне (стратегічне) планування діяльності підприємства; проектування удосконалення організаційних структур управління підприємствами; стимулювання оплати праці робітників управлінців в транспортних підприємствах, веде аспірантуру, магістратуру;

Порфіренко Володимир Іванович – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент, досліджує  методи і моделі ефективності організаційно-економічного механізму управління автотранспортного виробництва, та проблему управління пасажиропотоками в мегаполісі, веде аспірантуру, магістратуру;

Сєдой Владислав Георгійович – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент, займається проблемою вдосконалення бізнес–процесів в підприємствах з використанням сучасних інформаційних технологій, веде магістратуру, має дозвіл на ведення аспірантури;

Сніжко Лариса Леонідівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент, займається дослідженнями управління конкурентоспроможністю підприємств в сфері міжнародних автомобільних перевезень; оптимізацією використання фінансових ресурсів підприємств в інноваційній діяльності; управлінням беззбитковістю автотранспортних підприємств; плануванням діяльності автотранспортних підприємств, веде аспірантуру, магістратуру;

Хобта Михайло Олексійович – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент, займається організаційно-економічним обґрунтуванням ціноутворення та страхування на автомобільному транспорті, веде магістратуру;

Цегольник Петро Анатолійович – доцент кафедри, кандидат наук з державного управління, доцент, займається проблематикою управління ефективністю функціонування організаційних систем, управління змінами та якістю, управління знаннями, веде аспірантуру, магістратуру;

Красноштан Олександр Михайлович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, займається проблемою підвищення ефективності використання міської електрички в місті Києві за рахунок запровадження δ-маршрутів, веде магістратуру;

Шульга Володимир Миколайович – доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук, доцент, займається двома напрямами: 1) напрями вдосконалення статистичного забезпечення для прийняття управлінських рішень на підприємствах транспортного комплексу; 2) проблемою поширення акустоелектричних хвиль в п’єзоелектричних циліндрах, веде магістратуру;

Зімін Олег Петрович – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент, займається дослідженням діяльності, організації та управління підприємств автотранспортного комплексу;

Артемчук Валентина Олександрівна – старший викладач кафедри, напрям науково-дослідної роботи: ефективне функціонування системи управління автотранспортним підприємством;

Гребельник Микола Миколайович – старший викладач кафедри, досліджує організаційно-економічні методи в управлінні матеріально-технічного забезпечення підприємств транспорту;

Парохненко Олексій Сергійович – старший викладач кафедри, займається дослідженням методів і моделей проектування організаційного управління виробництвом автотранспортних підприємств;

Разводовська Вікторія Олегівна – старший викладач кафедри, займається дослідженням оцінювання ефективної діяльності підприємства (на прикладі регулярних автомобільних пасажирських перевезень);

Височило Оксана Миколаївна – асистент кафедри, напрям дослідження оцінювання діяльності транспортного підприємства щодо оптимальності організаційної структури управління;

Гончар Тетяна Миколаївна – асистент кафедри, напрям наукового дослідження на даному етапі є вивчення моделей та методів в перспективному (стратегічному) планування діяльністю підприємства (на прикладі автомобільного транспорту);

Дегтяренко Дарина Олександрівна – асистент кафедри, займається: дослідженням стану транспортного підприємства в умовах нестабільного зовнішнього середовища та системним підходом до організації та управління транспортно-технологічним процесом доставки вантажів у міжнародному сполученні;

Заяц Ольга Василівна – асистент кафедри, напрям дослідження: управління контролінгом на автотранспортному підприємстві;

Сукманюк Вікторія Михайлівна – асистент кафедри, досліджує методи організаційно-економічного забезпечення реструктуризації на автомобільному транспорті;

Зарицький Максим Олександрович – інженер кафедри, суміщає з педагогічною діяльністю, здобувач; напрям дослідження: управління інноваційними процесами в автотранспортних підприємствах;

Мельник Тетяна Володимирівна – інженер кафедри, суміщає з педагогічною діяльністю;

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

 1. Словник термінів з менеджменту / Бідняк М.Н., Гречан А.П., Литвишко Л.О., Компанець К.А., – К, НТУ. – 2016 – 192 с.
 2. Бідняк М.Н. Дослідження операцій в моделюванні управлінських рішень: навч. посіб. / [М. Н. Бідняк та ін.] ; Нац. трансп. ун-т. – К. : НТУ, 2013. – 222 с.
 3. Экономико-математическое моделирование: пособие-практикум для студентов профессионального направления “Международная экономика” дневной формы обучения. / составители : М. Н. Бедняк, Т. М. Бузун, Н. Б. Камалетдинов, В. А. Разводовская. -Киев : НТУ, 2013. – 76 с.
 4. Бідняк М.Н. Дослідження операцій в моделюванні управлінських рішень: навч. посіб. / [М. Н. Бідняк та ін.] ; Нац. трансп. ун-т. – К. : НТУ, 2013. – 222 с.
 5. Бондар Н.М. Розвиток транспортної інфраструктури України на засадах державно-приватного партнерства: монографія / Бондар Н.М. – К.: НТУ, 2014. – 336 с.
 6. Інформаційне забезпечення туризму : підруч. для студ. ВНЗ / М. Ф. Дмитриченко, В. Г. Сєдой, М. М. Дмитрієв, М. Н. Бідняк, Л. С. Козак; ред.: М. Ф. Дмитриченко. – К. : НТУ, 2012. – 575 c. – Бібліогр.: с. 566-568 – укp.
 7. Маркетинг туристичних дестинацій / В.В. Волинець, О.К. Грищук, О.О. Бакуліч // Навчальний посібник / К. НТУ: 2015. – 300с.
 8. Абрамова Л.С. Автоматизовані системи управління в дорожньому русі: Навчальний посібник / Абрамова Л.С., Бакуліч О.О. ХНАДУ, 2014, 182 с.
 9. Інформаційне забезпечення туризму. Кол. авт. за заг. керівн. Дмитриченка М.Ф.. Підручник / К.: НТУ, 2012. – 575 с.
 10. Навчальний посібник «Туристичні самодіяльні організації» / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ, Факультет “Економіка, менеджмент і право”, Кафедра “Менеджмент і туризм”; укладачі: М.Н.Бідняк, І.Ф. Лаврик, О.П.Зімін, К.А.Компанець. К.: НТУ, 2012. 310 с.
 11. Сич Е.М. Економіка транспортної швидкості: монографія / Сич Е.М., Кислий В.М. – К.: Видавництво «Логос», 2014. – 412 с.
 12. Сич Е.М. Інноваційно-інвестиційна взаємодія транспорту і туризму: монографія / Сич Е.М., Парубець О.М., Сугоняко Д.О. – К.: Кондор-Видавництво, 2013. – 224 с.
 13. Сич Е.М. Ринок фінансових послуг. Навчальний посібник / Сич Е.М., Ільчук В.П., Гавриленко Н.І. – К.: «Центр учбової літератури», 2012. – 428 с.
 14. Сич Е.М. Організаційно-економічні проблеми взаємодії транспортних мереж суміжних країн: монографія / Сич Е.М., Парубець О.М. – К.: Логос, 2012. – 218 с.
 15. Сич Е.М. Розвиток монопрофільних виробничих структур ринку: монографія / Сич Е.М., Бойко О.В., Шишкіна О.В. – К.: Логос, 2011. – 220 с.
 16. Організаційна культура: теорія і практика / Монографія. К.: Логос, 2012. – 324 с.
 17. Мережа електронного дистанційного навчання для підвищення кваліфікації в сфері туризму (Білорусь, Україна, Грузія). WeNeT, TEMPUS-IV, 1587-TEMPUS, DE-TEMPUS, JPHEC WeNeT
 18. Моделювання й інтеграція сервісів хмаро орієнтованого навчального середовища : монографія / [Копняк Н., Сєдой В.,та ін.] ; / за заг. Ред.. С.Г. Литвинової. – К. : ЦП “Компринт”,
 19. Цегольник П.А. Концепция опережающего развития  образования (Образование ХХІ века как сфера опережающего развития): ХНУ / Монография / П.А.Цегольник.- Хмельницький: ХНУ, 2009.- 309 с.

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри менеджменту:

 • управління інвестиційно-інноваційною діяльністю підприємств автотранспорту;
 • обґрунтування напрямів підвищення ефективності управління підприємств автотранспортного комплексу;
 • сучасні проблеми управління підприємствами транспорту;
 • розробка методичних рекомендацій щодо визначення показників та критеріїв ефективності участі приватного бізнесу в інвестиційних проектах, реалізація яких передбачається на засадах державно-приватного партнерства;
 • теоретичні основи удосконалення системи управління підприємствами транспортного комплексу;
 • інформаційні технології в управлінні фінансовою діяльність підприємств автомобільного транспорту;
 • моделювання кредитної політики у фінансовій діяльності підприємством автомобільного транспорту;
 • розробка методики формування попиту та реалізації запчастин у розподільчій системі») широко використовують у практичній діяльності підприємств транспорту.

Результати наукових досліджень та навчально-методичних розробок, які виконані на кафедрі, публікуються в наукових журналах.

Тематика дипломного проектування

Тематика дипломного проектування охоплює широке коло питань з організації процесів управління на підприємствах різних форм власності та напрямків діяльності, зокрема підприємств транспортної галузі. У дипломних роботах використовуються результати наукових досліджень студентів за період навчання в університеті.

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри навчається 18 аспірантів.


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, Суворова 1, к. 240, 241.
Телефон:
+38 (044) 280–84–38

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО