logo

Завідувач кафедрою доктор економічних наук, професор Ложачевська Олена Михайлівна.

Сфера наукових інтересів присвячена проблемам в галузі управління на транспорті, функціонування та розвитку міжнародного транспорту у світовій економіці, процесів інтеграції та глобалізації транспортних систем та інфраструктури.

Історія створення кафедри бере свій початок в 1976 році із формування в структурі ВНЗ кафедри «Організація і управління». Крім підготовки інженерів-економістів, науковому колективу тоді було доручено підготовку фахівців з нових спеціальностей: «Експлуатація автомобільного транспорту» та «Організація дорожнього руху». У січні 1983 р. кафедру «Організація і управління» було перейменовано на кафедру «Експлуатація автомобільного транспорту та організації дорожнього руху», що відповідало переліку нових спеціалізацій. У червні 1985 р. кафедра одержала назву «Організація, економіка і управління на автомобільному транспорті». У червні 1993 року кафедру було перейменовано на назву «Менеджмент та підприємництво», а у 2006 – на «Менеджмент». З грудня 2012 року із веденням нової спеціальності «Туризмознавство» (туристична діяльність) кафедра стала носила назву «Менеджмент і туризм», а з 2014, після формування окремої кафедри «Туризм» на цьому ж факультеті їй було повернуто минулу назву – «Менеджмент».За час існування кафедри від неї також  відокремились  кафедра «Економіки» та  кафедра «Фінансів».

Від дня заснування по вересень 2017 року кафедру «Менеджмент» очолював Бідняк Михайло Несторович (1936-2017рр.), талановитий вчений, доктор технічних наук, професор, Заслужений працівник транспорту України. Його наукові розробки присвячені проблемам у галузі моделювання та управління на транспорті. Він автор понад 250 наукових праць, 17 монографій та навчальних посібників.

Викладачі кафедри:

Бакалінський Олександр Вікторович – професор, доктор економічних наук, професор кафедри.

Бакуліч Олена Олександрівна – професор, кандидат технічних наук, професор кафедри, декан факультету менеджменту , логістики і туризму.

Коваленко Наталія Василівна – професор, доктор економічних наук, професор кафедри.

Смагін Володимир Леонтійович  професор, доктор економічних наук, професор кафедри.

Лаврик Іван Федорович –доцент, кандидат технічних наук, професор кафедри.

Дяченко Тетяна Олексіївна – доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри.

Железняк Катерина Леонідівна –кандидат економічних наук,доцент кафедри.

Заяц Ольга Василівна – доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри.

Ігнатюк Вікторія Василівна – доцент, кандидат технічних наук, доцент кафедри.

Ільченко Вікторія Юліанівна – доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри.

Камалетдінов Наїль Бурганович – доцент, кандидат технічних наук, доцент кафедри.

Литвишко Лілія Олександрівна – доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри.

Малахова Юлія Анатоліївна – доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри.

Навроцька Тамара Анатоліївна – доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри.

Омельянович Олексій Романович – доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри.

Порфіренко Володимир Іванович – доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри.

Сніжко Лариса Леонідівна – доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри.

Хобта Михайло Олексійович – доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри.

Артемчук Валентина Олександрівна – старший викладач кафедри.

Височило Оксана Миколаївна – старший викладач  кафедри.

Гребельник Микола Миколайович – старший викладач кафедри.

Парохненко Олексій Сергійович – старший викладач кафедри.

Самойленко Євген Сергійович– старший викладач кафедри.

Гончар Тетяна Миколаївна– асистент кафедри.

Сукманюк Вікторія Михайлівна – асистент кафедри.

Кафедра «Менеджмент» є випусковою з підготовки фахівців за спеціальностями 073 «Менеджмент» і 075 «Маркетинг». Для здобуття ступеня бакалавра і магістра підготовка здійснюється за освітніми програмами:

 • для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

«Менеджмент організацій та адміністрування» (транспортний менеджмент);

«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»;

«Менеджмент природоохоронної діяльності»;

«Маркетинг послуг».

 • для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти

«Менеджмент організацій та адміністрування» (транспортний менеджмент);

«Менеджмент організацій та адміністрування» (наукова програма);

«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»;

 • для здобуття третього (наукового) рівня вищої освіти

«Менеджмент» (управління проєктами).

Основні напрями науково-дослідної роботи:

 • іноваційно-адаптивне управління бізнес-процесами транспортної галузі;
 • експлуатаційно-екологічні аспекти управління міським пасажирським транспортом;
 • маркетингові дослідження ринку транспортних послуг;
 • дослідження міжнародного досвіду управління транспортним комплексом;
 • управління інвестиційно-інноваційною діяльністю підприємств автотранспорту;
 • обґрунтування напрямів підвищення ефективності управління підприємств автотранспортного комплексу;
 • сучасні проблеми організації управління підприємствами транспорту;
 • теоретичні основи удосконалення системи управління підприємствами транспортного комплексу;
 • теоретичні основи моделювання та оптимізації процесів управління.

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

 1. Olena Lozhachevska, Antonina Verhun, Maksym Mishchenko, Olena Budiakova, Nadiya Bakalo, Alla Ivanyshyn, Viktoriia Skrypnyk (2023). Management of logistics design of secure development of innovative industrial, agricultural and tourist enterprises in the conditions of martial law. Journal of Hygienic Engineering and Design, Vol. 41, pp. 260-273. https://keypublishing.org/jhed/wp-content/uploads/2023/04/JHED-Volume-41-Volume-Content.pdf Scopus
 2. Bakalinsky O., Ilchenko V., Khmylievska V., Petrovska S. Total Management of Customer Service Value – A Tool for Sustainable Changes in Service Behavior: Ukrainian Experience in Suburban Passenger Traffic. Sustainable Finance, Digitalization and the Role of Technology. ICBT 2021. Lecture Notes in Networks and Systems. 2023. Vol 487. P. 803-817. https://doi.org/10.1007/978-3-031-08084-5_58  . (Scopus)
 3. Kovalenko, N., Tytykalo, V.Pohrebniak, A.Nahorna, I.Kalyniuk, V. Assessment of Adaptive Management of Economic Security of Enterprises in the Context of Globalization Challenges and Sustainable Development. International Journal of Sustainable Development and Planning. 2023, 18(4), Р. 1271–1281 https://doi.org/10.18280/ijsdp.180432 Sсopus
 4. Levkovets N., Ilchenko V., Boiko S., Masalitina V., Tesliuk N. Risk-Oriented Approach to Financial Security of Motor Transport Enterprises. Explore Business, Technology Opportunities and Challenges ‎After the Covid-19 Pandemic. ICBT 2022. Lecture Notes in Networks and Systems. 2023. Vol 495. P. 1078-1094. https://doi.org/10.1007/978-3-031-08954-1_91. (Scopus)
 5. Bakalinsky O., Ilchenko V., Zarbalizade E., Zaplitna T. Monetary Factors of Suburbs Residents' Transport Behavior Change: Experience of Ukraine. International Conference on Sustainable Innovation in Mechanical Engineering. 2022. Volum 2413, P. 040010-1-040010-7. (Scopus)
 6.  Malakhova, Y., Lozhachevska, O, Ilchenko, V., Smagin, V., Reznik, N.P. (2022). Financial Opportunities Management of Ensuring Enterprise Investment Costs. International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies, 13(2), 13A2I, 1-10. DOI: 0.14456/ITJEMAST.2022.30 (WoS)
 7. Kramskyі S., Danchuk V., Alkema V., Sevostianova A., Bakulich O. Wheel working system in a team: relationship between different personnel in a marine project. Финансово-кредитная деятельность: проблемы теории и практики. 2021. Том 4, № 35,  С.277-286. URL: https://library.krok.edu.ua/media/library/category/statti/alkema_0031.pdf, (WoS)
 8. Mykhailichenko M., Lozhachevska O., Smagin V., Krasnoshtan O., Zos-Kior M., Hnatenko I. (2021). Competitive strategies of personnel management in business processes of agricultural enterprises focused on digitalization. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2021. №43(3). Р. 403–414. DOI: 10.15544/mts.2021.37. (WoS).
 9. Kateryna Sydorenko, Oleksandr Sydorenko, Olena Lozhachevska, Olha Pashchenko. (2021). Competitiveness of International Airports Production Infrastructure in Global Air Transportation Market: Comprehensive Situational Model. Asian Academy of Management Journal. 2021. №26(2). Р. 173–195. https://doi.org/10.21315/aamj2021.26.2.8. (Scopus, WoS)
 10. Bakalinsky O., Lozhachevska O., IlchenkoV., Kovalenko N. Analysis of  trajectory of client’s attitude formation in managerial decisions for improving the customer service value.The Importance of New Technologies and Entrepreneurship in Business Development: In The Context of Economic Diversity in Developing Countries. 2021. P.1947-1957. (Scopus)
 11. Терещенко, Е., Ушенко N., Дєліні M., Нестерова M., Ложачевська, О., Гончаренко N. Поведінкові моделі прийняття рішень стейкхолдерами бізнесу і промисловості. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2021. №5(40). Р. 300–313. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i35.245156  (WoS)
 12. Zakharchenko O., Bakulich O., Potapenko T., Voloshenko M., Kharuta V. Fundamentals of the system simulation methodology “person-machine” in project and program management. International Journal of Management (IJM). 2020. Vol. 11, Issue 3. (Sсopus).
 13. Danchuk V., Bakulich О.,  Svatko V. Identifying optimal location and necessary quantity of warehouses in logistic system using a radiation therapy method. Transport. 2019. Vol.34, Issue 2(2019):175–186. Sсopus
 14. Danchuk V., Bakulich О.,  Svatko V. Building Optimal Routes for Cargo Delivery in Megacities. Transport and Telecommunication Journal. 2019. Vol.  20(2), Issue 2: 142–152. (Sсopus).
 15. Karbovska L. A. Bratus, O. Lozhachevska, E. Zhelezniak, T. Navrotska. 2019 State and Trends of the Road Goods Transportation Field Development in Ukraine // Journal of Advanced Research in Law and Economics, Volume X, Summer, 4(42); 1022 – 1031. DOI: 10.14505/jarle. v10.4(42).04. (Scopus)
 16. Бакуліч О.О. Управління економічними процесами в умовах воєнного стану: проблеми, тенденції та перспективи /О.О.Бакуліч, А.В.Бокий/колективна міжнародна монографія  International Partnership and Cooperation of Ukraine in Wartime: Collective monograph / edited by D. Nascimento, G. Starchenko. University of Coimbra, Portugal – Chernihiv: РОЗДІЛ 1.10. REICST, 2022 С.134-146. DOI: https://doi.org/10.54929/monograph-02-2022-01-10
 17.  Бакуліч О.О.  Дослідження екологічної безпеки транспортних потоків.  Науково-технічні дослідження у галузі транспорту / за ред. Д.В.Ломотька. Академія технічних наук України.Івано-Франківськ, 2022.Т1.С.45-76
 18. Інноваційний розвиток транспортного комплексу: колективна монографія / за ред. проф. О.М. Ложачевської. Київ : Міленіум, 2021. 210 с. ISBN978-966-8063-77-4.
 19. Бакуліч О.О., Заяц О.В., Астаніна Н.В., Севост’янова А.В., Кіс І.Р.  Екологічний менеджмент : навч. посіб. / за ред. проф. О.О.Бакуліч.  Київ.  2020. с. 120.
 20. Литвишко Л.О.TourismdevelopmentinUkraine: problemsandprospects // Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects: collective monograph. / LiliyaLytvyshko, Katerina Kompanets, Oksana Vysochylo, KseniyaMoroz / edited by M. Bezpartochnyi, in 2 Vol. / ISMA University. – Riga: “Landmark” SIA, ES ESMU LATVIJA: «TOURISM DEVELOPMENT IN UKRAINE:PROBLEMS AND PROSPECTS», – Vol. 1. – Р. 212-221 Колективна монографія.-2,6 друк. арк.

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри навчається п’ятнадцять аспірантів.


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка 1, к. 240, 241, 243.
Телефон: +38 (044) 280–84–38,
E-mail: manage@ntu.edu.ua
Веб-сайт

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО