logo

Завідувач кафедрою – Ложачевська Олена Михайлівна, доктор економічних наук, професор.Сфера наукових інтересів присвячена проблемам в галузі управління на транспорті, функціонування та розвитку міжнародного транспорту у світовій економіці, процесів інтеграції та глобалізації транспортних систем та інфраструктури

 

 

Історія створення кафедри бере свій початок в 1976 році із формування в структурі ВНЗ кафедри «Організація і управління». Крім підготовки інженерів-економістів, науковому колективу тоді було доручено підготовку фахівців з нових спеціальностей: «Експлуатація автомобільного транспорту» та «Організація дорожнього руху». У січні 1983 р. кафедру «Організація і управління» було перейменовано на кафедру «Експлуатація автомобільного транспорту та організації дорожнього руху», що відповідало переліку нових спеціалізацій. У червні 1985 р. кафедра одержала назву «Організація, економіка і управління на автомобільному транспорті». У червні 1993 року кафедру було перейменовано на назву «Менеджмент та підприємництво», а у 2006 – на «Менеджмент». З грудня 2012 року із веденням нової спеціальності «Туризмознавство» (туристична діяльність) кафедра стала носила назву «Менеджмент і туризм», а з 2014, після формування окремої кафедри «Туризм» на цьому ж факультеті їй було повернуто минулу назву -«Менеджмент». За час існування кафедри від неї також відокремлелись  кафедра «Економіки» та  кафедра «Фінансів».

 

Від дня заснування по вересень 2017 року кафедру «Менеджмент» очолював Бідняк Михайло Несторович (1936-2017рр.), талановитий вчений, доктор технічних наук, професор, заслужений працівник транспорту України. Його наукові розробки присвячені проблемам у галузі моделювання та управління на транспорті. Він автор понад 250 наукових праць, 17 монографій та навчальних посібників.

 

Викладачі кафедри:

 

Бакалінський Олександр Вікторович – доктор економічних наук, професор.

Бакуліч Олена Олександрівна – доцент, кандидат технічних наук, професор кафедри, декан факультету менеджменту , логістики і туризму.

Лаврик Іван Федорович – доцент, кандидат технічних наук, професор кафедри.

Чеснакова Людмила Станіславівна – професор, кандидат економічних наук, професор кафедри.

Бойко Ганна Федорівна – доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри. Бузун Томіла Миколаївна – доцент, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри.

Дяченко Тетяна Олексіївна – доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри.

Железняк Катерина Леонідівна – доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри.

Іванов Вадим Борисович – доцент, кандидат технічних наук, доцент кафедри.

Ігнатюк Вікторія Василівна – доцент, кандидат технічних наук, доцент кафедри.

Ільченко Вікторія Юліанівна – доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри.

Камалетдінов Наїль Бурганович – доцент, кандидат технічних наук, доцент кафедри.

Литвишко Лілія Олександрівна – доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри.

Навроцька Тамара Анатоліївна – доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри.

Омельянович Олексій Романович – доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри.

Порфіренко Володимир Іванович – доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри. Сєдой Владислав Георгійович – доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри. Сніжко Лариса Леонідівна – доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри.

Хобта Михайло Олексійович – доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри.

Цегольник Петро Анатолійович – доцент, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри.

Артемчук Валентина Олександрівна – старший викладач кафедри.

Височило Оксана Миколаївна – старший викладач  кафедри.

Гребельник Микола Миколайович – старший викладач кафедри.

Парохненко Олексій Сергійович – старший викладач кафедри.

Разводовська Вікторія Олегівна – старший викладач кафедри.

Мороз Тетяна Михайлівна – старший викладач кафедри.

Гончар Тетяна Миколаївна– асистент кафедри.

Заяць Ольга Василівна – асистент кафедри, заступник декана факультету.

Сукманюк Вікторія Михайлівна – асистент кафедри.

Малахова Юлія Анатоліївна – асистент кафедри.

Самойленко Євген Сергійович – асистент кафедри.

Кафедра «Менеджмент» є випусковою з підготовки однойменної спеціальності. Для здобуття ступеня бакалавра і магістра підготовка здійснюється за освітніми програмами:

 • «Менеджмент організацій і адміністрування»;
 • «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»;
 • «Менеджмент природоохоронної діяльності».

 

Основні напрямки науково-дослідної роботи:

 

 • управління інвестиційно-інноваційною діяльністю підприємств автотранспорту;
 • обґрунтування напрямів підвищення ефективності управління підприємств автотранспортного комплексу;
 • сучасні проблеми організації управління підприємствами транспорту;
 • розробка методичних рекомендацій щодо визначення показників та критеріїв ефективності участі приватного бізнесу в інвестиційних проектах, реалізація яких передбачається на засадах державно-приватного партнерства;
 • теоретичні основи удосконалення системи управління підприємствами транспортного комплексу;
 • інформаційні технології в управлінні фінансовою діяльність підприємств автомобільного транспорту;
 • моделювання кредитної політики у фінансовій діяльності підприємством автомобільного транспорту;
 • теоретичні основи моделювання та оптимізації процесів управління.

 

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

 

 1. Бідняк М.Н. Словник термінів з менеджменту /Бідняк М.Н., Гречан А.П., Литвишко Л.О., Компанець К.А./ К, НТУ. – 2016 – 192 с.
 2. Бідняк М.Н. Дослідження операцій в моделюванні управлінських рішень: навч. посіб. / [ М.Н. Бідняк та ін..]; НТУ. – К. : НТУ, 2013. – 222 с.
 3. Бакалінський О. В. Маркетинг. –­ К.: Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. –2005. –240 с.
 4. Тотальне управління споживчою цінністю послуги: монографія/Бакалінський О. В. /К.: ДУІТ, 2017. – 140 с.
 5. Бакуліч О.О. Маркетинг туристичних дестинацій/ В.В. Волинець, О.К. Грищук, О.О. Бакуліч//Навч. посіб/К. НТУ: 2015. – 300 с.
 6. Бакуліч О.О. Автоматизовані системи управління в дорожньому русі: навч. посіб./Абрамова Л.С., Бакуліч О.О. ХНАДУ, 2014, 182 с.
 7. Ложачевська О.М. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: навч. посіб./[ Ложачевська О.М. та ін]; К. НАУ: 2014 –378 с.
 8. Седой В.Г. Моделювання й інтеграція сервісів хмаро орієнтованого навчального середовища: монографія/[Копняк Н., Седой В., та ін.];/за заг. Ред. С.Г. Литвинової. – К. : ЦП «Компринт».

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри навчається дванадцять аспірантів.


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка 1, к. 240, 241, 243.

Телефон: +38 (044) 280–84–38,

E-mail: nana07@ukr.net

 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО