logo

Завідувач кафедрою доктор економічних наук, професор Ложачевська Олена Михайлівна

 

 

Історія створення кафедри бере свій початок в 1976 році із формування в структурі ВНЗ кафедри «Організація і управління». Крім підготовки інженерів-економістів, науковому колективу тоді було доручено підготовку фахівців з нових спеціальностей: «Експлуатація автомобільного транспорту» та «Організація дорожнього руху». У січні 1983 р. кафедру «Організація і управління» було перейменовано на кафедру «Експлуатація автомобільного транспорту та організації дорожнього руху», що відповідало переліку нових спеціалізацій. У червні 1985 р. кафедра одержала назву «Організація, економіка і управління на автомобільному транспорті». У червні 1993 року кафедру було перейменовано на назву «Менеджмент та підприємництво», а у 2006 – на «Менеджмент». З грудня 2012 року із веденням нової спеціальності «Туризмознавство» (туристична діяльність) кафедра стала носила назву «Менеджмент і туризм», а з 2014, після формування окремої кафедри «Туризм» на цьому ж факультеті їй було повернуто минулу назву -«Менеджмент». За час існування кафедри від неї також  відокремились  кафедра «Економіки» та  кафедра «Фінансів».

 

Від дня заснування по вересень 2017 року кафедру «Менеджмент» очолював Бідняк Михайло Несторович (1936-2017рр.), талановитий вчений, доктор технічних наук, професор, Заслужений працівник транспорту України. Його наукові розробки присвячені проблемам у галузі моделювання та управління на транспорті. Він автор понад 250 наукових праць, 17 монографій та навчальних посібників.

 

Викладачі кафедри:

Бакалінський Олександр Вікторович – доктор економічних наук, професор.

Бакуліч Олена Олександрівна – професор, кандидат технічних наук, професор кафедри, декан факультету менеджменту , логістики і туризму.

Лаврик Іван Федорович – доцент, кандидат технічних наук, професор кафедри.

Бузун Томіла Миколаївна – доцент, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри.

Дяченко Тетяна Олексіївна – доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри.

Железняк Катерина Леонідівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри.

Іванов Вадим Борисович – доцент, кандидат технічних наук, доцент кафедри.

Ігнатюк Вікторія Василівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри.

Ільченко Вікторія Юліанівна – доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри.

Камалетдінов Наїль Бурганович – доцент, кандидат технічних наук, доцент кафедри.

Литвишко Лілія Олександрівна – доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри.

Навроцька Тамара Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри.

Омельянович Олексій Романович – доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри.

Порфіренко Володимир Іванович – доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри. Сєдой Владислав Георгійович – доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри. Сніжко Лариса Леонідівна – доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри.

Хобта Михайло Олексійович – доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри.

Цегольник Петро Анатолійович – доцент, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри.

Артемчук Валентина Олександрівна – старший викладач кафедри.

Височило Оксана Миколаївна – старший викладач  кафедри.

Гребельник Микола Миколайович – старший викладач кафедри.

Парохненко Олексій Сергійович – старший викладач кафедри.

Разводовська Вікторія Олегівна – старший викладач кафедри.

Самойленко Євген Сергійович – старший викладач кафедри.

Гончар Тетяна Миколаївна – асистент кафедри.

Сукманюк Вікторія Михайлівна – асистент кафедри.

Малахова Юлія Анатоліївна – асистент кафедри.

Заяц Ольга Василівна – асистент кафедри.

Кафедра є випусковою з підготовки спеціальності «Менеджмент». Для здобуття ступеня бакалавра і магістра підготовка здійснюється за освітніми програмами:

«Менеджмент організацій і адміністрування»;

«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»;

«Менеджмент природоохоронної діяльності».

 

Основні напрямки науково-дослідної роботи:

 • управління інвестиційно-інноваційною діяльністю підприємств автотранспорту;
 • обґрунтування напрямів підвищення ефективності управління підприємств автотранспортного комплексу;
 • сучасні проблеми організації управління підприємствами транспорту;
 • розробка методичних рекомендацій щодо визначення показників та критеріїв ефективності участі приватного бізнесу в інвестиційних проектах, реалізація яких передбачається на засадах державно-приватного партнерства;
 • теоретичні основи удосконалення системи управління підприємствами транспортного комплексу;
 • інформаційні технології в управлінні фінансовою діяльність підприємств автомобільного транспорту;
 • моделювання кредитної політики у фінансовій діяльності підприємством автомобільного транспорту;
 • теоретичні основи моделювання та оптимізації процесів управління.

 

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

 

 1. Формування маркетингової домінанти стратегії розвитку автотранспортного підприємства: Монографія / О. М. Ложачевська, Л. Л.Сніжко, В. В. Ігнатюк та ін. // – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018 – 174 с. – 10,875 друк. арк..
 2. Тенденції розвитку теорії і практики управління організаціями: Колективна монографія / За заг. ред. О.М. Ложачевської – Київ : ФОП Маслаков, 2018. – 244 с.– 15,25 друк.арк.
 3. Методичні рекомендації до написання дипломної роботи бакалавра для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» / Укл. : проф. Ложачевська О.М., доц. Омельянович О.Р., доц. Ільченко В.Ю., доц. Литвишко Л.О., доц.Сєдой В.Г.,  Вид. НТУ, 2018. – 31 с.
 4. Литвишко Л.О.Tourism development in Ukraine: problems and prospects // Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects: collective monograph. / Liliya Lytvyshko, Katerina Kompanets, Oksana Vysochylo, Kseniya Moroz / edited by M. Bezpartochnyi, in 2 Vol. / ISMA University. – Riga: “Landmark” SIA, ES ESMU LATVIJA: «TOURISM DEVELOPMENT IN UKRAINE:PROBLEMS AND PROSPECTS», – Vol. 1. – Р. 212-221 Колективна монографія.- 2,6 друк. арк.
 5. Bakulich O.O.Strategies for Economic Development :the experience of Poland and the prospects of Ukraine // Collective Monograph.- Kielce, Poland:”Izdevnieciba “Baltija Publishing” , 2018 – Vol.2. – Р. 79-109 – 1,875 друк.арк.
 6. Бедняк М.Н., Бузун Т.Н., Камалетдинов, Н.Б., Разводовская В.А. Економетрика: Учебное пособие для студентов центра международного образования. –К.:НТУ, 2017. –140с.
 7. Бідняк М.Н., Бакуліч О.О., Омельянович О.Р., Гребельник М.М. Управління матеріальними ресурсами підприємства: Навч. посібн. з грифом МОН 14/18-F–К.:НТУ, 2017. –246с.
 8. Тотальне управління споживчою цінністю послуги: монографія/Бакалінський О. В. /К.: ДУІТ, 2017. – 140 с.
 9. Бідняк М.Н. Словник термінів з менеджменту /Бідняк М.Н., Гречан А.П., Литвишко Л.О., Компанець К.А./ К., НТУ, 2016 – 192 с.
 10. Бакуліч О.О. Маркетинг туристичних дестинацій/ В.В. Волинець, О.К. Грищук, О.О. Бакуліч//Навч. посіб/К., НТУ, 2015. – 300 с.

 

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри навчається 15 аспірантів.


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка 1, к. 240, 241, 243.

Телефон: +38 (044) 280–84–38,

E-mail: manage@ntu.edu.ua

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО