logo

astanina-n-v

Астаніна Наталя Валентинівна — завідувач кафедри іноземних мов, доцент, нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України».

Кафедра заснована в грудні 1944 року. Першим її завідувачем був С. А. Глаголєв (1944 – 1950). Далі кафедрою в різні роки керували: Алабушева Оксана Миколаївна (1950 – 1977); Горбачова Лариса Іванівна (1977 – 1985); Івченко Ліана Леонідівна (1985 – 1994); Шишкова Галина Юхимівна (1994 – 1999); Ровніна Наталія Іллівна (1999 – 2006).

 

З 2006 року кафедру очолює Астаніна Наталя Валентинівна. В травні 2012 року кафедра була перейменована в кафедру іноземних мов і перекладу. В листопаді 2012 року кафедра була поділена на дві кафедри – кафедру іноземних мов та кафедру іноземної філології та перекладу. Станом на жовтень 2018 року на кафедрі викладають англійську, німецьку, французьку мови, а саме загальні курси, ділові курси та іноземну мову наукового спілкування.

Кафедрою організовані курси з підготовки до вступу в магістратуру.

Викладачі кафедри:

Сура Наталія Анатолівна – професор, доктор педагогічних наук (англійська мова)

Горідько Наталія Михайлівна – доцент, кандидат технічних наук  (англійська мова)

Дуброва Оксана Миколаївна доцент, кандидат педагогічних наук (англійська мова)

Мацепон Вікторія Володимирівна – доцент, кандидат педагогічних наук (англійська мова)

Бабич Марина Євгенівна – старший викладач (англійська мова)

Бондар Анна Вікторівна – старший викладач (англійська мова)

Крачковська Оксана Миколаївна – старший викладач (англійська мова)

Новохатня Тетяна Михайлівна – старший викладач (англійська мова)

Поневчинська Наталя Вікторівна -старший викладач (англійська та німецька мови)

Самар Олена Миколаївна – старший викладач (англійська мова)

Срібна Наталія Василівна – старший викладач (англійська мова)

Фурманчук Наталія Миколаївна – старший викладач (англійська та французька мови)

Варлакова Антоніна Володимирівна – асистент (англійська та німецька мови)

Гаркуша Інна Юріївна – асистент (англійська та німецька мови)

Кисіль Інна Володимирівна – асистент (англійська мова)

Комаринська Ольга Володимирівна – асистент (англійська мова)

Ніколаєнко Ігор Вікторович – асистент (англійська мова)

Сахнюк Тетяна Василівна – асистент (англійська мова)

Доценко Тетяна Олександрівна – завідувач лабораторії

Шишкова Вікторія Олегівна – старший лаборант

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

  1. Організація міжнародних перевезень / Н.В. Астаніна, М.Є. Бабич, О.Б. Четверухіна. – К. : НТУ, 2006. – 123 с
  2. English for computer science / А.В. Середенко. – К. :НТУ, 2010. – 136 с.
  3. Вантажні перевезення / Н.В. Астаніна, Л.С. Березова, Т.В. Сахнюк, О.Б. Четверухіна. – К. : НТУ, 2012. – 80 с.
  4. Міжнародний туризм / А.В. Варлакова, О.Л. Колесникова. – К. : НТУ, 2013. – 164 с.
  5. .Екологія/Астаніна Н.В.,Крисюк М.В. – К. : НТУ, 2018. – 124 с.
  6. Методичні розробки до самостійної роботи студентів денної форми навчання на першому «бакалаврському» рівні вищої освіти «Англійська мова». / Укл.: Бабич М.Є., Самар О.М. – К.:НТУ, 2019. – 88 с.
  7. Іноземна мова (за професійним спрямуванням). Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання на першому «бакалаврському» рівні вищої освіти за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» / Укл.: Бабич М.Є., Сахнюк Т.В. – К.:НТУ, 2019. – 53 с.
  8. Методичні вказівки до самостійної роботи для здобувачів ступеня доктора філософії. Спеціальність: 051 «Економіка», ОНП «Економіка» (на матеріалі англійської мови)/ Укл.: Сура Н. А., д. пед. н, проф., – К.:НТУ, 2019. – 38 с

Основний напрямок науково-дослідної роботи кафедри іноземних мов:

  • Підвищення якості професійної іншомовної підготовки студентів немовного закладу вищої освіти в контексті застосування сучасних інтерактивних технологій та інноваційних методик навчання іноземних мов.

Адреса: 01103 Україна, м. Київ, М. Бойчука 42, к. 611.

Телефон: +38 (044) 284-65-07

E-mail: inmovy.ntu@gmail.com

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО