logo

gutarevych-u-f

Завідувач кафедри – Гутаревич Юрій Феодосійович, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Транспортної Академії України

 

 

Кафедра «Двигуни і теплотехніка» створена в 1962 році. Засновником кафедри і першим її завідувачем був доктор технічних наук, професор Петро Іванович Андрусенко, видатний вчений в галузі двигунів, зокрема систем паливоподачі дизелів. З початку заснування кафедри розпочалась робота щодо створення її матеріальної бази. В результаті проведення підготовчих робіт була створена науково-дослідна лабораторія двигунів і паливної апаратури дизелів. В 1966 році було встановлено п’ять електричних стендів для випробування двигунів і вісім установок для проведення лабораторних робіт з теплотехніки. З 1975 р. по 1987 р. завідувачем кафедри «Термодинаміка та двигуни» працював професор К.Є. Долганов. В цей період значно зміцнилась матеріальна база кафедри. Для підготовки науково-педагогічних кадрів на кафедрі в 1962 році була відкрита аспірантура, а в 1970 році – докторантура.

Викладачі кафедри:

Говорун Анатолій Григорович – професор кафедри, кандидат технічних наук, професор.

Корпач Анатолій Олександрович – професор кафедри, кандидат технічних наук, професор. Відмінник освіти України.

Лісовал Анатолій Анатолійович – професор кафедри, доктор технічних наук, професор. Напрям наукових досліджень:

Редзюк Анатолій Михайлович – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Климпуш Орест Дмитрович – професор кафедри, кандидат технічних наук.

Гуменчук Михайло Іванович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Дмитренко Володимир Ількович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент. Почесний автотранспортник України.

Добровольський Олександр Сергійович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Кухтик Віктор Володимирович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Мержиєвська Любов Павлівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент. Відмінник освіти України.

Сирота Олександр Вадимович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Цюман Микола Павлович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Трифонов Дмитро Миколайович – старший викладач, кандидат технічних наук.

Шуба Євгеній Васильович – асистент кафедри, кандидат технічних наук.

dvug-i-teploteh

Кафедра забезпечує підготовку бакалаврів, магістрів за спеціальностями: «Енергетичне машинобудування», «Галузеве машинобудування», «Автомобільний транспорт»; «Екологія», «Прикладна механіка», «Професійна освіта (транспорт)».

 

Напрями науково-дослідної роботи:

Головним напрямком наукової діяльності кафедри з початку її організації є підвищення техніко-економічних показників автомобільних і тракторних двигунів шляхом створення і дослідження принципово нових систем живлення і автоматичного регулювання цих двигунів. В останні роки на кафедрі проводяться дослідження по використанню альтернативних палив.

В останні роки наукові дослідження спрямовані на вирішення гостро актуальних для України проблем, пов’язаних з :

  • Системами автоматичного управління і регулювання ДВЗ;
  • Поліпшенням пускових якостей ДВЗ в умовах низьких температур навколишнього повітря;
  • Дослідженнями альтернативних палив та добавок до них для живлення ДВЗ.
  • Розробкою системи моніторингу паливної економічності та екологічних показників транспортних двигунів та напрямами поліпшення цих показників в умовах експлуатації.

 

Науково-методичні праці викладачів:

  • Методи системного аналізу властивостей автомобільної техніки: навч. посібн. / М.Ф. Дмитриченко, В.П. Матейчик, О.К. Грищук, М.П. Цюман. – К.: НТУ, 2014. – 168 с.
  • Транспортні енергетичні установки (традиційні, нетрадиційні та альтернативні), принцип роботи та особливості будови. / Ю.Ф. Гутаревич, Л.П.Мержиєвська, О.В. Сирота, Д.М. Тріфонов. – К.:НТУ, 2015. – 224с.
  • Двигуни автомобільні (основні терміни та визначення з відповідниками англійською та російською мовою): навч. посіб. Ю.Ф. Гутаревич, Л.П. Мержиєвська, В.І. Дмитренко, А.О.Корпач, А.А. Лісовал. – К.: НТУ, 2016. – 65с.
  • Програмне забезпечення систем моніторингу транспорту: монографія / М.Ф. Дмитриченко, В.П. Матейчик, В.П. Волков, О.К. Грищук, М.П. Цюман, І.В. Грицук, Г.О. Вайганг, О.А. Клименко. – К.: НТУ, 2016. – 204 с.
  • Промислово-транспортна екологія: Навчально-методичний посібник Ю.Ф. Гутаревич, А.М. Редзюк, А.О. Корпач, Л.П. Мержиєвська, О.С. Добровольський. – К.: НТУ, 2017. – 85с.

 

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри 8 аспірантів.

______________________________________________________________________

Адреса: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, к.303

Телефон: 280- 47-16,

Е-mail:  kafedradvzntu@gmail.ru

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО