logo

Мозговий Володимир Васильович — завідувач кафедри дорожньо-будівельних матеріалів і хімії, доктор технічних наук, професор, Відмінник освіти України, Почесний дорожник України, дійсний член Транспортної академії України. Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України.

Кафедра була створена при організації інституту в 1944 році, як одна з профілюючих під назвою «Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів». Її очолив професор Теренецький К.С. З 1952 р. кафедра була реорганізована і отримала назву «Кафедра будівництва та експлуатації доріг». З 1969 р. цю кафедру очолив професор Сюньї Г.К. В 1976 р. цей підрозділ розділився на кафедру будівництва і експлуатації доріг (професор Сіденко В.М.) і кафедру дорожньо-будівельних матеріалів (професор Сюньї Г.К.). В 1987 р. кафедру дорожньо-будівельних матеріалів об’єднали з кафедрою хімії. Об’єднану кафедру очолила професор Пархоменко Н.Г. Секцію дорожньо-будівельних матеріалів у цей період керував всесвітньо-відомий вчений д.т.н., професор Радовський Б.С. З 1997 р. і по теперішній час кафедру дорожньо-будівельних матеріалів і хімії очолює доктор технічних наук, професор Мозговий Володимир Васильович.

 

Кафедра складається з двох підрозділів: секції дорожньо-будівельних матеріалів (зав. секції – д.т.н., професор Мозговий В. В.) та секції хімії (зав. секції – к.х.н., професор Пархоменко Н. Г.).

Викладачі кафедри:

Cекція дорожньо-будівельних матеріалів

Мозговий Володимир Васильович – завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор.

Борковський Павло Петрович – старший викладач кафедри.

Куцман Олександр Михайлович – старший викладач кафедри.

Опрощенко Ірина Олександрівна – асистент кафедри.

Баран Сергій Анатолійович – асистент кафедри.

 

Cекція хімії

Пархоменко Неллі Георгіївна – професор кафедри, кандидат хімічних наук.

Мустяца Олег Никифорович – професор кафедри, кандидат хімічних наук.

Мельник Наталія Іванівна – доцент кафедри, кандидат хімічних наук.

Мудрак Клавдія Василівна – доцент кафедри, кандидат хімічних наук.

Березіна Наталія Олександрівна – доцент кафедри, кандидат хімічних наук.

Васильченко Алла Іванівна – асистент кафедри.

 

Кафедра є випусковою з підготовки фахівців за спеціалізацією «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» та за спеціалізацією «Технології захисту навколишнього середовища на автозаправних комплексах та підприємствах будівельної індустрії» за спеціальністю 183 Технологія захисту навколишнього середовища  факультету транспортного будівництва.

 

Науково-методичні праці викладачів:

 1. Мустяца О. Н. Загальна хімія. Підручник для студентів інженерно-технічних спеціальностей вищих навчальних закладів / О. Н. Мустяца, В. М. Янкович. – К. : Арістей, 2013. – 480 с.
 2. Мустяца О. Н. Задачі з курсу «Хімія» та приклади їх розв’язування для сам. роб. студ. спец. 6.010101 «Будівництво» : навч. посібн. / О. Н. Мустяца. – К. : НТУ, 2013. – 204 с.

 

Основні напрямки науково-дослідної роботи:

 • випробування, контроль якості, сертифікація матеріалів, виробів і конструкцій;
 • розробка методів розрахунку на міцність і довговічність конструкцій дорожнього одягу;
 • створення та застосування ефективних дорожньо-будівельних матеріалів (ДБМ), забезпечення ресурсозбереження, підвищення якості матеріалів і робіт;
 • створення ефективних способів направленого регулювання властивостей матеріалів транспортного будівництва;
 • науковий супровід впровадження новітніх технологій і матеріалів в практику проектування, будівництва і утримання транспортних споруд.

 

Колектив кафедри дорожньо-будівельних матеріалів і хімії пропонує свої послуги наукового супроводу за напрямками:

 • Бітуми, модифіковані різними видами полімерів. Отримання в’яжучих з підвищеними характеристиками та подовження терміну служби дорожніх матеріалів на їх основі в 1,5-3 рази.
 • Асфальтобетон на основі бітуму, модифікованого полімерами. Підвищення довговічності дорожнього покриття і подовження міжремонтних термінів служби.
 • Щебенево-мастиковий асфальтобетон на бітумі, модифікованому полімерами. Надає можливість будівництва верхніх шарів дорожнього одягу з підвищеною шорсткістю, тріщиностійкістю, зсувостійкістю та водо-, морозостійкістю. Шари можуть влаштовуватись як на жорсткому, так і нежорсткому дорожньому одязі. Спрощена технологія будівництва.
 • Мастики на бітумі, модифікованому полімерами для заливки температурних швів і тріщин. Відновлюють суцільність і герметичність покриття. Своєчасне застосування подовжує термін служби дорожнього покриття в 1,5-2 рази.
 • Бітумні емульсії. Розробка та відпрацювання на виробництві складу та режимів приготування та застосування бітумних емульсій, а також матеріалів, технологій і шарів на їх основі (ямковий ремонт, поверхнева обробка, шари зносу та ін.).
 • Повторне використання “старого” асфальтобетону. Раціональне використання ресурсів, енергозбереження, підвищення екологічної безпеки.
 • Оцінка технічного стану дорожнього одягу з визначенням необхідних обсягів робіт при ремонтах чи реконструкції.
 • Розробка оригінальних методик і приладів для випробування дорожньо-будівельних матеріалів для визначення:

–   температурної тріщиностійкості асфальтобетону;

–   стійкості до колієутворення;

–   виносливості та втоми;

–   довговічності.

 • Дослідження, перевірка і аналіз відходів промисловості (сольові відходи) для застосування в дорожньому будівництві в якості протиожеледних речовин, прискорювачів та уповільнювачів твердіння бетону.
 • Розробка складу ґрунтоцементних сумішей зі зниженим вмістом цементу на основі відходів хімічної і металургійної промисловості. Дозволяє економити цемент.
 • Виробництво будівельних матеріалів з малоцементних і безцементних матеріалів на основі промислових відходів методом гарячого і холодного пресування. Дозволяє покращити фізико-механічні властивості будівельних матеріалів та заощаджувати цемент.

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри один аспірант.


Адреса: 01103 Україна, м. Київ, вул. М.Бойчука 42, к. 109.

Телефон: +38 (044) 285-95-28

E-mail: mozgoviy@gmail.com

 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО