logo

Мозговий Володимир Васильович — завідувач кафедри дорожньо-будівельних матеріалів і хімії, доктор технічних наук, професор, Відмінник освіти України, Почесний дорожник України, дійсний член Транспортної академії України. Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України.

Кафедра була створена при організації інституту в 1944 році, як одна з профілюючих під назвою «Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів». Її очолив професор Теренецький К.С. З 1952 р. кафедра була реорганізована і отримала назву «Кафедра будівництва та експлуатації доріг». З 1969 р. цю кафедру очолив професор Сюньї Г.К. В 1976 р. цей підрозділ розділився на кафедру будівництва і експлуатації доріг (професор Сіденко В.М.) і кафедру дорожньо-будівельних матеріалів (професор Сюньї Г.К.). В 1987 р. кафедру дорожньо-будівельних матеріалів об’єднали з кафедрою хімії. Об’єднану кафедру очолила професор Пархоменко Н.Г. Секцію дорожньо-будівельних матеріалів у цей період керував всесвітньо-відомий вчений д.т.н., професор Радовський Б.С. З 1997 р. і по теперішній час кафедру дорожньо-будівельних матеріалів і хімії очолює доктор технічних наук, професор Мозговий Володимир Васильович.

 

Кафедра складається з двох підрозділів: секції дорожньо-будівельних матеріалів (зав. секції – д.т.н., професор Мозговий В. В.) та секції хімії (зав. секції – к.х.н., професор Пархоменко Н. Г.).

Викладачі кафедри:

Cекція дорожньо-будівельних матеріалів

Мозговий Володимир Васильович – завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор.

Онищенко Артур Миколайович – професор кафедри, доктор технічних наук, дійсний член Транспортної академії України, дійсний член Академії будівництва України, лауреат премії Президента України для молодих вчених за цикл наукових праць (2011 р.), переможець конкурсу на здобуття «Великої срібної медалі» за кращу опубліковану роботу в галузі будівельної науки Академії будівництва України (2015 р.).

Борковський Павло Петрович – старший викладач кафедри.

Куцман Олександр Михайлович – старший викладач кафедри.

Опрощенко Ірина Олександрівна – асистент кафедри.

Гаркуша Микола Васильович – асистент кафедри.

Баран Сергій Анатолійович – асистент кафедри.

Чиженко Наталія Петрівна – асистент кафедри.

 

Cекція хімії

Пархоменко Неллі Георгіївна – професор кафедри, кандидат хімічних наук.

Мустяца Олег Никифорович – професор кафедри, кандидат хімічних наук.

Мельник Наталія Іванівна – доцент кафедри, кандидат хімічних наук.

Мудрак Клавдія Василівна – доцент кафедри, кандидат хімічних наук.

Березіна Наталія Олександрівна – доцент кафедри, кандидат хімічних наук.

Васильченко Алла Іванівна – асистент кафедри.

 

Кафедра є випусковою з підготовки фахівців за спеціалізацією «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» та за спеціалізацією «Технології захисту навколишнього середовища на автозаправних комплексах та підприємствах будівельної індустрії» за спеціальністю 183 Технологія захисту навколишнього середовища  факультету транспортного будівництва.

 

Науково-методичні праці викладачів:

 1. Мустяца О. Н. Загальна хімія. Підручник для студентів інженерно-технічних спеціальностей вищих навчальних закладів / О. Н. Мустяца, В. М. Янкович. – К. : Арістей, 2013. – 480 с.
 2. Мустяца О. Н. Задачі з курсу «Хімія» та приклади їх розв’язування для сам. роб. студ. спец. 6.010101 «Будівництво» : навч. посібн. / О. Н. Мустяца. – К. : НТУ, 2013. – 204 с.
 3. Геологія з основами геоморфології і інженерної геології : навч. посіб. / В. В. Мозговий, О. В. Шабатура, А. М. Онищенко, М. П. Кузьминець, І. О. Опрощенко. – К. : Леся, 2013. – 231 с.
 4. Будівельне матеріалознавство в дорожньому будівництві : навч. посіб. / В. В. Мозговий, Ю. М. Дорошенко, А. М. Онищенко, М. П. Кузьминець, В. В. Смолянець, В. В. Заіченко. –  К. : Леся, 2014. – 415 с.
 5. Інженерна геологія: розрахунок та випробування гірських пород : навч. посіб. / В. В. Мозговий, О. В. Шабатура, А. М. Онищенко [та ін.]. – К. : Леся, 2015. – 322 с.

 

Основні напрямки науково-дослідної роботи:

 • випробування, контроль якості, сертифікація матеріалів, виробів і конструкцій;
 • випробування конструкцій дорожнього покриття автомобільних доріг, мостів і аеродромів;
 • розробка методів розрахунку на міцність і довговічність конструкцій дорожнього одягу;
 • розробка нормативно-технічних документів для транспортного будівництва;
 • створення та застосування ефективних дорожньо-будівельних матеріалів (ДБМ), забезпечення ресурсозбереження, підвищення якості матеріалів і робіт;
 • розробка і вдосконалення методів визначення термо-механічних та термо-реологічних властивостей дорожньо-будівельних матеріалів;
 • створення ефективних способів направленого регулювання властивостей матеріалів транспортного будівництва;
 • науковий супровід впровадження новітніх технологій і матеріалів в практику проектування, будівництва і утримання транспортних споруд.

 

Колектив кафедри дорожньо-будівельних матеріалів і хімії пропонує свої послуги наукового супроводу за напрямками:

 • Бітуми, модифіковані різними видами полімерів. Отримання в’яжучих з підвищеними характеристиками та подовження терміну служби дорожніх матеріалів на їх основі в 1,5-3 рази.
 • Асфальтобетон на основі бітуму, модифікованого полімерами. Підвищення довговічності дорожнього покриття і подовження міжремонтних термінів служби.
 • Щебенево-мастиковий асфальтобетон на бітумі, модифікованому полімерами. Надає можливість будівництва верхніх шарів дорожнього одягу з підвищеною шорсткістю, тріщиностійкістю, зсувостійкістю та водо-, морозостійкістю. Шари можуть влаштовуватись як на жорсткому, так і нежорсткому дорожньому одязі. Спрощена технологія будівництва.
 • Литий асфальтобетон на бітумі, модифікованому полімерами. Підвищує гідроізоляційну здатність та довговічність дорожнього покриття.
 • Мастики на бітумі, модифікованому полімерами для заливки температурних швів і тріщин. Відновлюють суцільність і герметичність покриття. Своєчасне застосування подовжує термін служби дорожнього покриття в 1,5-2 рази.
 • Бітумні емульсії. Розробка та відпрацювання на виробництві складу та режимів приготування та застосування бітумних емульсій, а також матеріалів, технологій і шарів на їх основі (ямковий ремонт, поверхнева обробка, шари зносу та ін.).
 • Повторне використання “старого” асфальтобетону. Раціональне використання ресурсів, енергозбереження, підвищення екологічної безпеки.
 • Розробка асфальтоцементних композицій. Передбачає виконання робіт на дорозі шляхом розпушування існуючих органомінеральних матеріалів дорожнього покриття спеціальною машиною, їх змішування з цементом або цементопіщаною сумішшю, зволоження, розрівнювання та ущільнення котками. Шари з асфальтоцементу мають підвищену міцність, зсувостійкість.
 • Розробка сучасних гідроізоляційних матеріалів у вигляді рулонної полімербітумної гідроізоляції для проїзної частини мостів, шляхопроводів та інших транспортних споруд.
 • Оцінка технічного стану дорожнього одягу з визначенням необхідних обсягів робіт при ремонтах чи реконструкції.
 • Розробка оригінальних методик і приладів для випробування дорожньо-будівельних матеріалів для визначення:

–   температурної тріщиностійкості асфальтобетону;

–   стійкості до колієутворення;

–   виносливості та втоми;

–   довговічності;

–   термодилатометричних характеристик;

–   термомеханічних та термореологічних характеристик (модуль пружності, коефіцієнт Пуассона, функція релаксації, функція повзучості, функція температурної часової аналогії, функція довготривалої міцності та ін.).

 • Розробка ресурсозберігаючої технології виготовлення бетонних і залізобетонних виробів на основі застосування високоефективних хімічних добавок. Дозволяє на 10-20% заощаджувати витрати цементу, зменшити витрати енергоносіїв на 20-25%, підвищити фізико-механічні властивості цементобетону.
 • Розробка технології ремонту цементобетонного дорожнього і аеродромного покриття. Дозволяє покращити якість ремонту, підвищити міцність бетону, скоротити час ремонту.
 • Дослідження, перевірка і аналіз відходів промисловості (сольові відходи) для застосування в дорожньому будівництві в якості протиожеледних речовин, прискорювачів та уповільнювачів твердіння бетону.
 • Розробка складу ґрунтоцементних сумішей зі зниженим вмістом цементу на основі відходів хімічної і металургійної промисловості. Дозволяє економити цемент.
 • Виробництво будівельних матеріалів з малоцементних і безцементних матеріалів на основі промислових відходів методом гарячого і холодного пресування. Дозволяє покращити фізико-механічні властивості будівельних матеріалів та заощаджувати цемент.
 • Проведення експертизи якості будівельних матеріалів і видача заключення. Визначення відповідності матеріалів вимогам ДСТУ, технічним умовам та іншим стандартам.

 

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри п’ять аспірантів.


Адреса: 01103 Україна, м. Київ, вул. М.Бойчука 42, к. 109.

Телефон: +38 (044) 285-95-28

E-mail: mozgoviy@gmail.com

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО