logo

Славінська Олена Сергіївна — декан факультету транспортного будівництва Національного транспортного університету.

Доктор технічних наук, професор кафедри транспортного будівництва та управління майном, академік Транспортної академії України, відмінник освіти України, лауреат премії Президента України для молодих учених за цикл наукових праць «Нові системи моніторингу та методи прогнозування розвитку внутрішніх течій, загальних і місцевих розмивів, переносу домішок у природних водних потоках» (2006). Нагороджена Подякою Прем’єр-міністра України (2010).

Заступники декана:

Бубела Андрій Володимирович — кандидат технічних наук, доцент кафедри транспортного будівництва та управління майном. Відповідальний за організацію та планування навчального процесу за спеціальністю 193 “Геодезія та землеустрій” спеціалізації “Оцінка землі та нерухомого майна” та ”Геодезія”; за спеціальністю 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” спеціалізації “Підприємництво в сфері управління нерухомим майном” та “Підприємництво та комерційна діяльність в будівництві”; за спеціальністю 124 “Системний аналіз” спеціалізації “Системний аналіз в транспортній інфраструктурі”.

 

Цибульський Віталій Миколайович – асистент кафедри опору матеріалів та машинознавства. Відповідальний за організацію та планування навчального процесу за  спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації “Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів”, “Аеропорти, аеродромні конструкції та споруди”, “Мости і транспортні тунелі”, “Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів” та за спеціальністю 194 “Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології” спеціалізації “Гідротехнічні споруди в транспортному будівництві”.

 

Факультет транспортного будівництва – ровесник університету: він створений у 1944 р. З моменту заснування цього підрозділу тут готували фахівців за спеціальностями «Автомобільні дороги та аеродроми» і «Мости та тунелі».

До складу факультету транспортного будівництва входить сім кафедр:

Кафедра транспортного будівництва та управління майном. Завідувач кафедри – Савенко В’ячеслав Якович, доктор технічних наук, професор. Заслужений діяч науки і техніки України, Почесний дорожник України, Відмінник освіти України, академік Транспортної Академії України, академік Академії будівництва України, академік Академії транспорту Російської Федерації, нагороджений знаком «За наукові досягнення».

Кафедра проектування доріг, геодезії та землеустрою. Завідувач кафедри – Павлюк Дмитро Олександрович, доктор технічних наук, професор. Старший науковий співробітник, член-кореспондент ТАУ, Відмінник освіти України, винахідник СРСР, займається проблемами оцінки транспортно-експлуатаційних якостей автомобільних доріг та аеродромів.

Кафедра мостів та тунелів. Завідувач кафедри – Ткачук Сергій Григорович, доктор технічних наук, професор, Відмінник освіти України, Почесний дорожник України.

Кафедра аеропортів. Завідувач кафедри – Гамеляк Ігор Павлович, доктор технічних наук, професор.

Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії. Завідувач кафедри – Мозговий Володимир Васильович, доктор технічних наук, професор. Відмінник освіти України, Почесний дорожник України, академік Транспортної Академії України. Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України.

Кафедра теоретичної і прикладної механіки. Завідувач кафедри – Лоза Ігор Андрійович, доктор фізико-математичних наук, професор.

Кафедра опору матеріалів та машинознавства. Завідувач кафедри – Марчук Олександр Васильович, доктор технічних наук, професор.

Факультет готує фахівців за 2 спеціальностями, 6 спеціалізаціями:

Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізація «Автомобільні дороги і аеродроми»;

Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізація «Будівництво та експлуатація аеродромів»;

Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізація «Мости і транспортні тунелі»;

Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізація «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»;

Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій», спеціалізація «Геодезія»;

Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій», спеціалізація «Оцінка землі та нерухомого майна».

Більш докладну інформацію про ці спеціальності та спеціалізації можна отримати на Web-сторінці Спеціальності університету.

Факультет  підтримує творчі зв’язки з Державним агентством автомобільних доріг України «Укравтодор», Державною акціонерною компанією «Автомобільні дороги України», Київським обласним дорожнім управлінням, Управлінням із будівництва і експлуатації міських доріг КМДА, багатьма дорожньо-будівельними та експлуатаційними організаціями, Державним проектним інститутом «Укрдіпродор», Державним інститутом «ДерждорНДІ» ім. М.П. Шульгіна (ДП «ДерждорНДІ»), проектним інститутом «Київсоюзшляхпроект», Державним підприємством ”Центр науково-технічного супроводу дорожніх робіт та сертифікації дорожньої продукції” (ДП “Дорцентр”).

Поряд із навчальною на факультеті проводиться велика виховна робота. Активізувалася діяльність наставників академічних груп. На початку кожного семестру з ними проводять інструктивно-методичні семінари. Стало доброю традицією заслуховувати на засіданнях кафедр звіти викладачів-кураторів щодо проведеної роботи.

На факультеті практикують різні форми організації дозвілля студентів. Молодь бере активну участь у проведенні конкурсів веселих і кмітливих.

Щорічно факультетська студентська команда долучається до конкурсу «Студент Києва».

Понад 100 осіб займаються у спортивних секціях, серед них є багато призерів спортивних олімпіад м. Києва, України.

Студенти факультету беруть участь і в науковій роботі. Щорічно в День науки в університеті з доповідями про результати досліджень виступають 70-80 студентів.

Кращі з них стають учасниками студентських олімпіад у місті та Україні. З 2014 по 2016 рр. факультет проводив  II етап Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю “Автомобільні дороги і аеродроми”.

За останні п’ять років 50 аспірантів і здобувачів підготували та захистили кандидатські дисертації за спеціальностями факультету. У 2009 р. була захищена докторська дисертація О.С. Славінської.

Факультет транспортного будівництва досягнув високих успіхів в організації навчального процесу, виховній та науково-дослідній роботах. Загалом упродовж 2010–2016 рр. видано понад 40 підручників та навчальних посібників, які користуються великою популярністю у студентів.

Зусиллями колективів кафедр і ректорату університету в 2004 р. були відкриті спеціалізовані навчальні лабораторії імені першого ректора, професора, члена-кореспондента АН України Ю.М. Даденкова та імені професора Г.К. Сюньї.

Факультет приймає активну участь у міжнародному науковому і навчальному співробітництві в рамках виконання міжнародних проектів. Зокрема, в рамках виконання проекту технічної допомоги Європейського Союзу: Міжрегіональна Програма Європейського Інструменту Сусідства та Партнерства, Темпус VI 544137-TEMPUS-1-2013-1-SK-TEMPUS-JPHES «Центри провідного досвіду для молодих вчених (Словаччина, Німеччина, Чеська Республіка, Білорусь, Україна) – CERES».


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, Омеляновича-Павленко 1, к. 213
Телефон: (044)-280-65-43

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО