logo

Бубела Андрій Володимирович — в.о. декана факультету транспортного будівництва Національного транспортного університету, кандидат технічних наук, доцент кафедри транспортного будівництва та управління майном.

Заступники декана:

Соколова Наталія Михайлівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри транспортного будівництва та управління майном, дійсний член Транспортної академії України. Відповідальний за організацію та планування навчального процесу за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій, освітньо-професійні програми «Оцінка землі та нерухомого майна» та «Геодезія»; за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, освітньо-професійні програми  «Підприємництво в сфері управління нерухомим майном» та «Підприємництво та комерційна діяльність в будівництві»; за спеціальністю 124 Системний аналіз, освітньо-професійна програма «Системний аналіз в транспортній інфраструктурі» та за спеціальністю 183 Технології захисту навколишнього середовища, освітньо-професійна програма «Технології захисту навколишнього середовища на автозаправних комплексах та підприємствах будівельної індустрії».

 

 

 

 

Цибульський Віталій Миколайович – старший викладач кафедри опору матеріалів та машинознавства. Відповідальний за організацію та планування навчального процесу за  спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія,  освітньо-професійні програми «Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів», «Аеропорти, аеродромні конструкції та споруди», «Мости і транспортні тунелі», «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» та за спеціальністю 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології, освітньо-професійна програма  «Гідротехнічні споруди в транспортному будівництві».

 Факультет транспортного будівництва – ровесник університету: він створений у 1944 р. З моменту заснування цього підрозділу тут готували фахівців за спеціальностями «Автомобільні дороги та аеродроми» і «Мости та тунелі».

До складу факультету транспортного будівництва входить сім кафедр:

Кафедра транспортного будівництва та управління майном. Завідувач кафедри – Савенко В’ячеслав Якович, доктор технічних наук, професор. Заслужений діяч науки і техніки України, Почесний дорожник України, Відмінник освіти України, академік Транспортної Академії України, академік Академії будівництва України, академік Академії транспорту Російської Федерації, нагороджений знаком «За наукові досягнення».

Кафедра проектування доріг, геодезії та землеустрою. Завідувач кафедри – Павлюк Дмитро Олександрович, доктор технічних наук, професор. Старший науковий співробітник, член-кореспондент ТАУ, Відмінник освіти України, винахідник СРСР, займається проблемами оцінки транспортно-експлуатаційних якостей автомобільних доріг та аеродромів.

Кафедра мостів, тунелів та гідротехнічних споруд. Завідувач кафедри – Онищенко Артур Миколайович, доктор технічних наук, Академік Транспортної академії України, Академік Академії будівництва України, член Наукової та технічної Ради Укравтодору, член науково-технічної ради ДержшляхНДІ по розгляду закінчених науково-дослідних робіт.

Кафедра аеропортів. Завідувач кафедри – Гамеляк Ігор Павлович, доктор технічних наук, професор, Академік Транспортної Академії України, член Наукової  Ради  Укравтодору, член науково-технічної ради ДержшляхНДІ по розгляду закінчених науково-дослідних робіт: член секції Наукової ради МОН за фаховим напрямком «Технології будівництва, дизайн, архітектура».

Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії. Завідувач кафедри – Мозговий Володимир Васильович, доктор технічних наук, професор. Відмінник освіти України, Почесний дорожник України, академік Транспортної Академії України. Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України.

Кафедра теоретичної і прикладної механіки. Завідувач кафедри – Лоза Ігор Андрійович, доктор фізико-математичних наук, професор.

Кафедра опору матеріалів та машинознавства. Завідувач кафедри – Марчук Олександр Васильович, доктор технічних наук, професор.

Факультет готує фахівців за 6-ма спеціальностями:

  • Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія, освітньо-професійні програми «Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів», «Аеропорти, аеродромні конструкції та споруди», «Мости і транспортні тунелі», «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»;
  • Спеціальність 193 Геодезія та землеустрій, освітньо-професійні програми  «Геодезія», «Оцінка землі та нерухомого майна»;
  • Спеціальність 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології, освітньо-професійна програма « Гідротехнічні споруди в транспортному будівництві»;
  • Спеціальність 124 Системний аналіз, освітньо-професійна програма «Системний аналіз в транспортній інфраструктурі»;
  • Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, освітньо-професійні програми «Підприємництво та комерційна діяльність в будівництві», «Підприємництво в сфері управління нерухомим майном»;
  • Спеціальність 183 Технології захисту навколишнього середовища, освітньо-професійна програма «Технології захисту навколишнього середовища на автозаправних комплексах та підприємствах будівельної індустрії» .

Більш докладну інформацію про ці спеціальності та спеціалізації можна отримати на Web-сторінці Спеціальності університету.


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, Омеляновича-Павленко 1, к. 213
Телефон: (044)-280-65-43
E-mail: dekanat_ftb@ukr.net
Офіційні сторінки факультету транспортного будівництва в соціальних мережах:

–  Facebook      https://www.facebook.com/ftbntu/

– Instagram        https://www.instagram.com/ftb_ntuofficial/

– Telegram    https://t.me/ftbntu/

 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО