logo

Бакуліч Олена Олександрівна — декан факультету менеджменту, логістики та туризму, кандидат технічних наук, професор. Нагороджена Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, нагрудним знаком «Відмінник освіти України» та Подякою Київського міського Голови.

Заступники декана

Щербакова Надія ОлександрівнаЩербакова Надія Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри туризму. Відповідальна за організацію та планування навчального процесу за спеціальностями «Туризм», «Фінанси, банківська справа та страхування» та «Облік та оподаткування».

Харута Віталій СергійовичХарута Віталій Сергійович, кандидат технічних наук, доцент кафедри транспортного права та логістики. Відповідальний за організацію та планування навчального процесу за спеціальністю «Менеджмент», фахове спрямування  «Логістика», спеціалізаціями «Логістика», та «Управління проектами». Займається виховною роботою зі студентами старших курсів. Вчений секретар Ради факультету «Менеджмент, логістика та туризм».

Заяц Ольга ВасилівнаЗаяц Ольга Василівна, асистент кафедри менеджменту. Відповідальна за організацію та планування навчального процесу за спеціальністю «Менеджмент» фахове спрямування «Транспортний менеджмент  і логістики», «Менеджмент в системах автосервісу», спеціалізаціями  «Менеджмент організацій та адміністрування», «Менеджмент природоохоронної діяльності», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»» . Займається виховною роботою зі студентами молодших курсів.

Історія факультету сягає в минуле майже на п’ять десятиліть. Вона розпочалася 19 травня 1965 року, коли відповідно до наказу Міністра вищої та середньої спеціальної освіти у Київському автомобільно-дорожньому інституті (КАДІ) був створений інженерно-економічний факультет. В 1984 році цей факультет був перейменований на факультет економіки та експлуатації автомобільного транспорту, у 1993 році – на факультет «Управління на транспорті», а в липні 2006 року – на факультет «Економіка, менеджмент і право». В квітні 2016 року у результаті реорганізації факультету економіки, менеджменту і права створено два нові факультети – «Менеджмент, логістика та туризм» та «Економіка та право».

Освітня діяльність факультету здійснюється за спеціальностями «Менеджмент», «Туризм», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування» на основі положень діючих нормативно – директивних документів: Законів України «Про освіту» (№ 1060-XII від 23.05.1991), «Про вищу освіту» (№1556-VII від 01.07.2014), «Про наукову і науково-технічну діяльність» (№848-VIII від 26.11.2015), Постанов Кабінету Міністрів України, що регламентують діяльність у сфері освіти в Україні, норм та принципів міжнародного права, чинних в Україні, наказів Міністерства освіти і науки України, Статуту Національного транспортного університету.

Навчальний процес факультету забезпечують шість кафедр:

Кафедра «Менеджмент» – завідувач кафедри Ложачевська Олена Михайлівна, доктор економічних наук, професор. Сфера наукових інтересів присвячена проблемам в галузі управління на транспорті, функціонування та розвитку міжнародного транспорту у світовій економіці, процесів інтеграції та глобалізації транспортних систем та інфраструктури

Кафедра «Транспортне право та логістика» – завідувач кафедри Воркут Тетяна Анатоліївна, доктор технічних наук, професор, Відмінник освіти України. Автор близько 100 наукових на навчально-методичних праць, в т.ч. монографії та двох навчальних посібників. Сфера наукових інтересів – теорія транспортних процесів і систем, логістика, управління ланцюгами постачань, оцінка ефективності інвестиційних проектів.

Кафедра «Фінанси, облік і аудит» – завідувач кафедри Базилюк Антоніна Василівна, доктор економічних наук, професор, Відмінник освіти України, нагороджена Почесною грамотою МОН України. Авторка понад 100 наукових і навчально-методичних праць; близько 20 років працювала у Науково-дослідному економічному інституті Мінекономіки України. Сфера наукових інтересів – ціноутворення, умови формування і методи подолання тіньової економіки, методи соціального захисту населення та основи формування вартості робочої сили.

Кафедра «Туризм» – завідувач кафедри Ципко Вікторія Віталіївна, доктор педагогічних наук, професор кафедри, доцент.

Кафедра «Іноземних мов» – Завідувач кафедри  Астаніна Наталя Валентинівна, доцент, нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України». Авторка понад 100 наукових і навчально-методичних праць.

Кафедра «Фізичного виховання та спорту» – Завідувач кафедри Кіркевич Марія Петрівна, Заслужений працівник фізичної культури і спорту, Заслужений майстер спорту СРСР з гандболу, Олімпійська чемпіонка 1976 року в Монреалі, срібна і бронзова призерка чемпіонатів світу 1975, 1973 рр., семиразова володарка Кубку Європейських чемпіонів, 10-разова чемпіонка СРСР, Почесний громадянин м. Києва, нагороджена медаллю «За трудовую доблесть». На честь 60-річчя НТУ нагороджена орденом «Княгині Ольги» III ступеню.

Серед викладачів факультету працюють 10 професорів, серед них 7 докторів наук; 57 доцентів, 28 старших викладачів та 46 асистентів, які в своїй більшості мають вчене звання кандидата наук.

За період діяльності факультету, починаючи з 1965 року, його випускаючі кафедри підготували та випустили понад 20 тисяч фахівців.

На теперішній час на факультеті навчається близько 1300  студентів.

Факультет готує фахівців освітнього рівня «Бакалавр», «Спеціаліст» та «Магістр»  за спеціальностями:

 • «Менеджмент», фахові спрямування «Транспортний менеджмент і логістика», «Менеджмент у системах автосервісу», «Логістика»;
  спеціалізації «Менеджмент організацій і адміністрування», «Логістика», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент природоохоронної діяльності», «Управління проектами».
 • «Облік і оподаткування»;
 • «Фінанси, банківська справа та страхування»;
 • «Туризм», спеціалізація «Туризмознавство»;

На факультеті ведеться підготовка на основі ОКР молодшого спеціаліста зі скороченим терміном навчання бакалаврів за спеціальностями:

 • «Менеджмент», фахові спрямування «Транспортний менеджмент і логістика», «Логістика»;
 • «Облік і оподаткування»;
 • «Фінанси, банківська справа та страхування ».

Більш докладну інформацію  щодо спеціальностей факультету можна отримати на Web-сторінці  Спеціальності університету.

Науково-дослідна робота факультету завжди була спрямована на найактуальніші аспекти економічного розвитку та управління транспортної галузі. В останні роки ця робота націлена на оцінку фінансової стійкості підприємств автомобільного транспорту в ринкових умовах. Виконано дослідження з таких проблем: «Інформаційні технології в управлінні фінансовою діяльністю підприємств автомобільного транспорту», «Моделювання кредитної політики в фінансовій діяльності підприємств автомобільного транспорту». Досліджуються виробничі системи на транспорті, проблеми фінансів макрорівня та фінансового управління на підприємстві; вдосконалення бізнес-процесів підприємства з використанням сучасних інформаційних технологій; проблеми формування систем управління ресурсами автотранспортних підприємств.

На базі факультету функціонує спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських та докторських дисертацій за науковою спеціальністю «Економіка та управління підприємствами». За час її діяльності було захищено 62 дисертації, з яких 38 – співробітниками університету.

Велика увага надається залученню молоді до науково-дослідницької роботи. Кожного року факультет проводить науково-технічні конференції професорсько-викладацького складу і студентів, в яких беруть активну участь докторанти, аспіранти та студенти університету. Найкращі студенти делегуються для участі у регіональних і Всеукраїнських конференціях та олімпіадах.

Факультет менеджменту, логістики та туризму підтримує тісні зв’язки з фірмами автомобільно-дорожнього профілю. Укладені угоди та розроблені програми співпраці з Корпорацією «УкрАВТО», Корпорацією «АИС», «НИКО», ТОВ «Еврокар», КП «Київпастранс», ЗАТ «Українська транспортна страхова компанія» (УТСК).

Всі випускові кафедри факультету мають філії на виробництві, де студенти можуть проходити практики, стажування та захищати дипломні та магістерські роботи.

Кафедра «Менеджмент» має  філії на автотранспортних підприємствах ПАТ «АТП-1»  та АТП-6 ВАТ «Міськбудтранс».

Кафедра «Транспортне право і логістика» має філію на базі ПАТ «Київська виробнича компанія «РАПІД», яке є  українським і європейським лідером в галузі міжнародних перевезень вантажів.

Кафедра «Фінанси, облік і аудит» має філію на ДП «Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М.П. Шульгіна».

Кафедра «Туризм» має філію в туристичній  агенції «Твой тур». На базі  факультету створені  лабораторії з ресторанного обслуговування та готельного обслуговування, що є базами для практичних занять студентів спеціальності «Туризм», також підписана угода з музеєм під відкритим небом «Пірогово».

Факультет підтримує творчі зв’язки з вищими навчальними закладами України і країн СНД, зокрема Харківським Національним автомобільно-дорожнім університетом, Вінницьким політехнічним університетом, Білоруським Національним політехнічним університетом, Московським автомобільно-дорожнім технічним університетом, Київським національним економічним університетом та іншими.

Протягом багатьох років факультет підтримує міцні зв’язки з Інститутом транспорту і зв’язку в місті Жиліно (Словакія) щодо обміну групами студентів.

На факультеті менеджменту, логістики та туризму ведеться активна діяльність з міжнародного співробітництва. Від 2006 року факультет тісно співпрацює в межах затверджених Європейською комісією TEMPUS-проектів з Університетом Падерборна (Німеччина).

Західноєвропейськими партнерами в міжнародному співробітництві є Економічний університет, м. Відень (Австрія); Університет ім. Матея Біла, м. Банська Бистриця (Словенія); Європейська Академія, м. Бозен (Італія) та Академія професійної освіти, м. Равенсбург (Німеччина).

Робота була започаткована ще в рамках TEMPUS ІІІ, де виконано 2 проекти: «Мережева розробка курсів з тренінгу в області менеджменту в сфері транспорту і логістики в Україні – VETLOG» та «Менеджмент оточуючого середовища для Росії та України – UMRU»; наразі за програмою TEMPUS ІV завершена робота в проекті «Мережа електронного дистанційного навчання для підвищення кваліфікації в сфері туризму (Білорусь, Україна і Грузія) – WeNeT».

За період роботи в проектах програм TEMPUS зроблено чимало: університет та його співробітники набули європейського досвіду та пройшли стажування, НТУ налагодив дружні зв’язки з відомими європейськими університетами та уклав договори про співробітництво.

В рамках   міжнародного співробітництва підписані договори про співпрацю між Національним транспортним університетом та наступними університетами Грузії:

 • Батумською державною морською академією  (м. Батумі);
 • Грузинським авіаційним університетом   (м. Тбілісі);
 • Тбіліським державним університетом ім. Іване Джавахишвілі  (м. Тбілісі);
 • Кутаїським університетом права і економіки (м. Кутаїсі).

Укладений договір про співпрацю з Університетом ім. Матея Бела  (Банська Бистриця, Словакія ).

З 2016 року факультет менеджменту, логістики та туризму у складі Національного транспортного університету бере участь у програмі  Еразмус+ Це програма Європейського Союзу на період 2014-2020 рр., що підтримує проекти, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту.

На факультеті потужно працюють органи студентського самоврядування. Щорічно організовуються та  проводяться заходи з нагоди  святкування Дня української мови та писемності, Дня народження факультету, започатковано проведення конкурсу «Дебют першокурсника», тощо.


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, Омеляновича-Павленко 1, к. 245
Телефон: (044)-280-38-76

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО