logo

Спеціальність «Автомобільний транспорт»

Спеціальність «Галузеве машинобудування»

Спеціальність «Енергетичне машинобудування»

Спеціальність «Прикладна механіка»

Спеціальність «Екологія»

Спеціальність «Дизайн»

Спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія»

Спеціальність «Геодезія та землеустрій»

Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Спеціальність «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»

Спеціальність «Комп’ютерні науки»

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»

Спеціальність «Облік і оподаткування»

Спеціальність «Менеджмент»

Спеціальність «Туризм»

Спеціальність «Економіка»

Спеціальність «Право»

Спеціальність «Професійна освіта (транспорт)»

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО