logo

Спеціальність «Автомобільний транспорт»

Спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія», освітня програма «Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів»

Спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія», освітня програма «Аеропорти, аеродромні конструкції та споруди»

Спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія», освітня програма «Мости і транспортні тунелі»

Спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія», освітня програма «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»

Спеціальність «Галузеве машинобудування», освітня програма «Автомобільні транспортні засоби»

Спеціальність «Галузеве машинобудування», освітні програми «Будівельні та дорожні машини і устаткування», «Експлуатація, випробування та сервіс машин»

Спеціальність «Геодезія та землеустрій», освітня програма «Геодезія»

Спеціальність «Геодезія та землеустрій», освітня програма «Оцінка землі та нерухомого майна»

Спеціальність «Дизайн»

Спеціальність «Екологія»

Спеціальність «Економіка»

Спеціальність «Енергетичне машинобудування»

Спеціальність «Інженерія програмного забезпечення»

Спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Спеціальність «Комп’ютерні науки»

Спеціальність «Матеріалознавство»

Спеціальність «Менеджмент»

Спеціальність  «Облік і оподаткування»

Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Спеціальність «Право»

Спеціальність «Прикладна механіка»

Спеціальність «Професійна освіта (транспорт)»

Спеціальність «Технології захисту навколишнього середовища»

Спеціальність «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»

Спеціальність «Туризм»

Спеціальність «Філологія»

Спеціальність «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

Програма єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра

Програма тесту загальної навчальної компетентності

Програма предметного тесту єдиного фахового вступного випробування для вступу на спеціальності 081 «Право» та 293 «Міжнародне право»

Програма предметного тесту з економіки та міжнародної економіки єдиного фахового вступного випробування
для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра

Програма предметного тесту з обліку та фінансів єдиного фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра

Програма предметного тесту з управління та адміністрування єдиного фахового вступного випробування для вступу
на навчання для здобуття ступеня магістра

Загальні характеристики предметних тестів

Програма єдиного державного кваліфікаційного іспиту зі спеціальності «Автомобільний транспорт» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти

Програма єдиного державного кваліфікаційного іспиту зі спеціальності «Транспортні технології (за видами)» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти

Порядок оцінювання за результатами співбесіди з іноземної мови для вступу на навчання
для здобуття ступеня магістра

Програма блоку вступного іспиту для іноземців з мови навчання (української) для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра

Критерії оцінювання блоку вступного іспиту для іноземців зі спеціальності

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО