logo

Спеціальність «Автомобільний транспорт»

Спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія», освітня програма «Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів»

Спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія», освітня програма «Аеропорти, аеродромні конструкції та споруди»

Спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія», освітня програма «Мости і транспортні тунелі»

Спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія», освітня програма «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»

Спеціальність «Галузеве машинобудування»

Спеціальність «Геодезія та землеустрій», освітня програма «Геодезія»

Спеціальність «Геодезія та землеустрій», освітня програма «Оцінка землі та нерухомого майна»

Спеціальність «Дизайн»

Спеціальність «Екологія»

Спеціальність «Економіка»

Спеціальність «Енергетичне машинобудування»

Спеціальність «Інженерія програмного забезпечення»

Спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Спеціальність «Комп’ютерні науки»

Спеціальність «Матеріалознавство»

Спеціальність «Менеджмент»

Спеціальність  «Облік і оподаткування»

Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Спеціальність «Прикладна механіка»

Спеціальність «Професійна освіта (транспорт)»

Спеціальність «Технології захисту навколишнього середовища»

Спеціальність «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»

Спеціальність «Туризм»

Спеціальність «Філологія»

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»

Програма єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра

Порядок оцінювання за результатами індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови для вступу на навчання
для здобуття ступеня магістра

Порядок оцінювання за результатами вступного іспиту з іноземної мови для вступу на навчання
для здобуття ступеня магістра 
іноземних громадян

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО