logo

Спеціальність «Автомобільний транспорт»

Спеціальність «Галузеве машинобудування»

Спеціальність «Енергетичне машинобудування»

Спеціальність «Прикладна механіка»

Спеціальність «Екологія»

Спеціальність «Дизайн»

Спеціальність «Матеріалознавство»

Спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія», освітня програма «Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів»

Спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія», освітня програма «Аеропорти, аеродромні конструкції та споруди»

Спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія», освітня програма «Мости і транспортні тунелі»

Спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія», освітня програма «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»

Спеціальність «Геодезія та землеустрій», освітня програма «Геодезія»

Спеціальність «Геодезія та землеустрій», освітня програма «Оцінка землі та нерухомого майна»

Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Спеціальність «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»

Спеціальність «Комп’ютерні науки»

Спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»

Спеціальність «Облік і оподаткування»

Спеціальність «Менеджмент»

Спеціальність «Туризм»

Спеціальність «Економіка»

Спеціальність «Право» (для іноземців)

Спеціальність «Професійна освіта (транспорт)»

Спеціальність «Філологія»

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО