logo

Спеціальність «Автомобільний транспорт»

Спеціальність «Галузеве машинобудування»

Спеціальність «Енергетичне машинобудування»

Спеціальність «Прикладна механіка»

Спеціальність «Матеріалознавство»

Спеціальність «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

Спеціальність «Екологія»

Спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія»

Спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія» (освітня програма «Аеропорти, аеродромні конструкції та споруди»)

Спеціальність «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»

Спеціальність «Технології захисту навколишнього середовища»

Спеціальність «Геодезія та землеустрій»

Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Спеціальність «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»

Спеціальність «Комп’ютерні науки»

Спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»

Спеціальність «Облік і оподаткування»

Спеціальність «Менеджмент»

Спеціальність «Туризм»

Спеціальність «Економіка»

Спеціальність «Професійна освіта (транспорт)»

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО