logo

Спеціальність «Автомобільний транспорт»

Спеціальність «Галузеве машинобудування»

Спеціальність «Енергетичне машинобудування»

Спеціальність «Прикладна механіка»

Спеціальність «Екологія»

Спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія»

Спеціальність «Технології захисту навколишнього середовища»

Спеціальність «Геодезія та землеустрій»

Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Спеціальність «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»

Спеціальність «Комп’ютерні науки»

Спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»

Спеціальність «Облік і оподаткування»

Спеціальність «Менеджмент»

Спеціальність «Туризм»

Спеціальність «Економіка»

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО