logo

Спеціальність «Автомобільний транспорт»

Спеціальність «Галузеве машинобудування»

Спеціальність «Енергетичне машинобудування»

Спеціальність «Прикладна механіка»

Спеціальність «Екологія»

Спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія»

Спеціальність «Геодезія та землеустрій»

Спеціальність «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»

Спеціальність «Комп’ютерні науки»

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»

Спеціальність «Облік і оподаткування»

Спеціальність «Менеджмент»

Спеціальність «Економіка»

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО