logo

Структура відділу

Начальник відділу технічних засобів навчання – Артемчук Володимир Федорович.

Інженер відділу технічних засобів навчання – Кучмаренко Олександр Олексійович.

Відділ технічних засобів навчання є структурним підрозділом Національного транспортного університету, який виконує учбово-методичні, науково-методичні та організаційно-господарські функції з метою забезпечення разом з методичними органами НТУ, факультетами і кафедрами в удосконаленні учбового процесу шляхом впровадження та застосування прогресивних методів викладання та технічних засобів навчання.

Основні функції відділу технічних засобів навчання:

  • Організація застосування в учбовому процесі НТУ сучасних технічних засобів забезпечених необхідними дидактичними матеріалами і здатними підвищенню ефективності навчання;
  • Організація підвищення кваліфікації учбово-допоміжного та викладацького складу НТУ в частині застосування ТЗН в учбовому процесі;
  • Вивчення основних тенденцій застосування ТЗН в учбовому процесі, а також стадії розробки та виробництва новітніх видів ТЗН;
  • Збір та систематизація заявок на ТЗН та складання на цій основі графіка забезпечення учбових занять технічними засобами навчання;
  • Організація учбового процесу та технічного обслуговування аудиторної техніки в потокових аудиторіях.

Положення про відділ технічних засобів

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО