logo

andrusenko-s-iАндрусенко Сергій Іванович — завідувач кафедри технічної експлуатації автомобілів та автосервісу, кандидат технічних наук, професор, директор Центру заочного та дистанційного навчання, Відмінник освіти України, Почесний автотранспортник України. Автор понад ста наукових та навчально-методичних праць, десяти монографій та навчальних посібників.

Кафедру засновано у 1949 році. Засновником кафедри був декан автомобільного факультету, канд. техн. наук, доцент Леонід Павлович Рева, який у важкий післявоєнний час зумів сформувати колектив висококваліфікованих викладачів і встановити у лабораторії необхідне обладнання. Із 2005 року цей підрозділ очолює канд. техн. наук, професор Сергій Іванович Андрусенко.

Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу

Викладачі кафедри:

Андрусенко Сергій Іванович – професор, кандидат технічних наук, завідувач кафедри.

Бортницький Павло Іванович – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент, Відмінник освіти України, Почесний автотранспортник України, нагороджений знаком “За наукові досягнення”, заступник завідувача кафедри.

Лудченко Олександр Артемович – професор кафедри, кандидат технічних наук, професор, Заслужений працівник транспорту України.

Березняцький Вячеслав Васильович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

Білецький Володимир Олександрович – доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Бугайчук Олександр Сергійович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Будниченко Валерій Борисович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Годованюк Петро Дмитрович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Гутаревич Сергій Юрійович – доцент кафедри за сумісництвом, кандидат технічних наук, доцент.

Кошарний Микола Миколайович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Лобода Андрій Вікторович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Марков Олег Давидович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Павловський Максим Вікторович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Пустовойтенко Сергій Валерійович – доцент кафедри за сумісництвом, кандидат технічних наук, доцент.

Савін Юрій Хомич – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Січко Олександр Євгенійович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Ященко Микола Михайлович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент, заступник директора Центру заочного та дистанційного навчання.

Гордієнко Микола Максимович – асистент кафедри.

Гризлов Олександр Олександрович – асистент кафедри.

Іванушко Олександр Миколайович – асистент кафедри.

Марченко Ганна Миколаївна – асистент кафедри.

Пархоменко Олександр Олександрович – асистент кафедри.

Подпіснов Владислав Сергійович – асистент кафедри, заступник директора Інституту заочного та дистанційного навчання.

Савостін-Косяк Данило Олександрович – асистент кафедри.

Хаврук Володимир Олександрович – асистент кафедри.

Чуб Анатолій Миколайович – асистент кафедри, профорг кафедри.

Чуваєва Людмила Василівна – асистент кафедри за сумісництвом.

Кафедра ТЕААС є випускаючою за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство» та бере участь у підготовці студентів за спеціальностями «Професійна освіта (транспорт)», «Екологія та охорона навколишнього середовища», «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей машин», «Двигуни внутрішнього згоряння»,»Колісні та гусеничні транспортні засоби», «Підйомно-транспортні дорожні , будівельні, меліоративні машини і обладнання», «Організація перевезень і управління на транспорті», «Менеджмент».

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

  1. Андрусенко С. І. Моделювання бізнес-процесів підприємства автосервісу : монографія / С. І. Андрусенко, О. С. Бугайчук. – К. : Кафедра, 2014. – 328 с.
  2. Андрусенко С.І. Лабораторний практикум з діагностування та технічного обслуговування автомобілів Scania/ С.І.Андрусенко, Ю.М.Клименко, А.Ю.Далакян, О.Ю.Тицький, В.Л.Кривонос –К.:НТУ, 2016. -112 с.
  3. Лудченко О. А. Технічна експлуатація і обслуговування автомобілів: Організація, планування і управління : підручник. – 2- ге вид. перероб. / О. А. Лудченко, Я. О. Лудченко. – К. : Логос, 2014. – 464 с.
  4. Лудченко О. А. Наукові дослідження. Патентознавство: Методологія : навчальний посібник. – 6-те вид. перероб. і. доп. / О. А. Лудченко, Я. О. Лудченко. – К. : Логос, 2014. – 204 с.
  5. Марков О. Д. Обслуговування клієнтів автосервісу : навчальний посібник / О. Д. Марков, Н. В. Веретельникова. – К. : Видавництво Каравела , 2015. – 263 с.

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри технічної експлуатації автомобілів та автосервісу:

  • підвищення ефективності роботи підприємств автомобільного транспорту шляхом удосконалення виробничих процесів, систем технічного обслуговування та покращення експлуатаційних характеристик дорожніх транспортних засобів;
  • підвищення ефективності експлуатації міського електротранспорту.

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри п’ять аспірантів.


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, Суворова 1, к. 406, 410.
Телефон: +38 (044) 280-97-14, +38 (044) 280-56-21

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО