logo

andrusenko-s-i

Андрусенко Сергій Іванович – завідувач кафедри технічної експлуатації автомобілів та автосервісу, кандидат технічних наук, професор. Заслужений працівник освіти України, Відмінник освіти України, Почесний автотранспортник України. Автор понад ста наукових та навчально-методичних праць, десяти монографій та навчальних посібників.

 

Кафедру засновано у 1949 році. Засновником кафедри був декан автомобільного факультету, кандидат технічних наук, доцент Леонід Павлович Рева, який у важкий післявоєнний час зумів сформувати колектив висококваліфікованих викладачів і встановити у лабораторії кафедри необхідне обладнання. Із 2005 року кафедру очолює кандидат технічних наук, професор Сергій Іванович Андрусенко.

На кафедрі працює двадцять шість співробітників, з яких двадцять три  викладачів, у тому числі три професора (два професора за сумісництвом), тринадцять доцентів, два старший викладача та п’ять асистентів.

Викладачі кафедри:

Андрусенко Сергій Іванович – професор, кандидат технічних наук, завідувач кафедри, Заслужений працівник освіти України.

Гутаревич Сергій Юрійович – професор кафедри за сумісництвом, кандидат технічних наук, доцент.

Пустовойтенко Сергій Валерійович – професор кафедри за сумісництвом, кандидат технічних наук, доцент.

Березняцький Вячеслав Васильович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

Білецький Володимир Олександрович – доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Бугайчук Олександр Сергійович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Будниченко Валерій Борисович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Годованюк Петро Дмитрович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Кошарний Микола Миколайович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Лобода Андрій Вікторович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Марков Олег Давидович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Павловський Максим Вікторович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Савін Юрій Хомич – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Савостін-Косяк Данило Олександрович – доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Січко Олександр Євгенійович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Ященко Микола Михайлович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Іванушко Олександр Миколайович – старший викладач кафедри.

Чуб Анатолій Миколайович – старший викладач кафедри, профорг кафедри.

Гордієнко Микола Максимович – асистент кафедри.

Гризлов Олександр Олександрович – асистент кафедри.

Пархоменко Олександр Олександрович – асистент кафедри.

Подпіснов Владислав Сергійович – асистент кафедри.

Хаврук Володимир Олександрович – асистент кафедри.

Кафедра ТЕААС є випускаючою за спеціальністю «Автомобільний транспорт» – освітні програми: «Автомобільний транспорт» (бакалаври), «Автомобілі та інфраструктура автомобільного транспорту» , «Інженерія систем автосервісу» (магістри).

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

  1. Андрусенко С.І. Технології підвищення ефективності виробничо-технічної бази підприємств автомобільного транспорту: навчальний посібник./ С. І. Андрусенко, О. С. Бугайчук. – К. : Медінформ, 2017. –212 с.:іл.
  2. Андрусенко С.І. Лабораторний практикум з діагностування та технічного обслуговування автомобілів Scania/ С.І.Андрусенко, Ю.М.Клименко, А.Ю.Далакян, О.Ю.Тицький, В.Л.Кривонос –К.:НТУ, 2016. -112 с.
  3. Марков О. Д. Обслуговування клієнтів автосервісу : навчальний посібник / О. Д. Марков, Н. В. Веретельникова. – К. : Видавництво Каравела , 2015. – 263 с.
  4. Андрусенко С. І. Моделювання бізнес-процесів підприємства автосервісу : монографія / С. І. Андрусенко, О. С. Бугайчук. – К. : Кафедра, 2014. – 328 с.

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри:

  • підвищення ефективності роботи підприємств автомобільного транспорту шляхом удосконалення виробничих процесів, систем технічного обслуговування та покращення експлуатаційних характеристик дорожніх транспортних засобів;
  • підвищення ефективності експлуатації міського транспорту.

Підготовка наукових кадрів.  В аспірантурі два аспіранти.


Адреса: 01010 Україна, м. Київ,вул. Омеляновича-Павленка 1, к. 406, 410, 410а, 413, 111, 124

Телефон:  +38 (044) 280-56-21, +38 (044) 280-97-38

Електронна адреса: teaas@ukr.net

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО