logo

Ковальов Михайло Францевич — виконуючий обов’язки завідувача кафедри виробництва, ремонту та матеріалознавства, кандидат технічних наук, професор, автор понад 90 наукових та навчально-методичних праць.

Кафедру виробництва, ремонту та матеріалознавства (до 2000 р. – кафедра ремонтного виробництва та матеріалознавства – РВМ) було створено у 1982 році після об’єднання двох кафедр: матеріалознавства (початкова назва – кафедра технології металів) та виробництва і ремонту автомобілів та дорожніх машин (ВРАДМ). Ці базові кафедри були засновані в часи створення Київського автомобільно-дорожнього інституту. У 1952–1980 р.р. кафедрою ВРАДМ керував доцент (з 1970 р. – професор) Іващенко Микола Ілліч, у 1980–1982 р.р. – доцент Ревенко Олександр Дмитрович, який і очолив об’єднану кафедру РВМ у 1982р. На момент об’єднання кафедр доктор технічних наук професор Бобро Юрій Георгійович очолював кафедру матеріалознавства. З 1984 року по січень 2003 року кафедрою керував доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки України, Лауреат Державної премії України Канарчук Вадим Євгенович. З лютого по серпень 2003 року обов’язки завідувача кафедри ВРМ виконував професор Посвятенко Едуард Карпович. З вересня 2003 кафедру ВРМ очолював професор Дмитриченко Микола Федорович.

На кафедрі працює тридцять співробітників, з яких 25 викладачів, у тому числі: шість професорів, серед яких три доктори технічних наук; сім доцентів, з них шість кандидати технічних наук.

vur-rem-mater

Викладачі кафедри:

Ковальов Михайло Францевич – професор кафедри, кандидат технічних наук, професор, Відмінник освіти України, автор понад 90 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 3 навчальних посібники, 1 авторське свідоцтво на винахід, викладає дисципліни: «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання», «Стандартизація та якість продукції» та «Технологія ремонту машин».

Дмитриченко Микола Федорович – професор кафедри, доктор технічних наук, професор, ректор Національного транспортного університету, Заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент Академії педагогічних наук України, Президент Транспортної Академії України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, нагороджений орденом «За заслуги» І, ІІ та ІІІ ступенів, автор понад 380 наукових праць в галузі триботехніки та машинознавства, в тому числі 25 моногорафій, підручників і посібників, викладає триботехніку і основи надійності машин.

Посвятенко Едуард Карпович – професор кафедри, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, автор 340 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 3 монографії, 2 навчальних посібники і понад 50 авторських свідоцтв та патентів на винаходи; нагороджений Орденом «Знак пошани»; викладає дисципліни: «Основи інженерії поверхні деталей машин і механізмів», «Інструменти та пристрої для обробки матеріалів», «Теорія процесів зварювання», «Газотермічна обробка металів», «Методологія наукових досліджень».

Шапошніков Борис Вікторович – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, автор понад 180 наукових та навчально-методичних праць, з яких понад 120 авторські свідоцтва і патенти на винаходи, 12 навчальних посібників, 1 підручник, викладає дисципліни: «Фізико-хімічні і металургійні основи виробництва металів», «Зварювання тиском», «Технологія машинобудування».

Токін Олександр Павлович – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент, Відмінник освіти України, нагороджений вищою відзнакою МОН України – нагрудним знаком «Петро Могила», автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць, викладає дисципліни: «Технологія конструкційних матеріалів», «Контроль якості покриттів», «Комплексна механізація технологічних процесів».

Лодяков Сергій Іванович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент, автор 32 наукових та навчально-методичних праць, викладає дисципліни: «Технологія ремонту машин», «Технологія та устаткування для зварювання наплавленням», «Основи проектування дільниць і цехів», «Відновлення і зміцнення деталей машин».

Римаренко Іван Костянтинович – доцент кафедри, Відмінник освіти України, Почесний автотранспортник України, автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць, викладає дисципліни: «Технологія ремонту автомобілів і дорожніх машин», «Основи технології виробництва та ремонту автомобілів», «Технологія складання і випробування відновлених вузлів та агрегатів», «Розробка технологічних процесів ремонту транспортних засобів».

Міланенко Олександр Анатолійович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, автор 56 наукових та навчально-методичних праць, з них 2 монографії, 11 авторських свідоцтва та 6 патентів на винахід, викладає дисципліни: «Триботехніка», «Поверхневі фізико-хімічні процеси» і «Історія науки і техніки».

Дулеба Андрій Дмитрович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент, автор 32 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 1 патент на винахід, 2 навчальних посібники, викладає дисципліни: «Технологія ремонту автомобілів і тракторів», «Технологічні процеси і комплекси зміцнення та відновлення», «Технологія та обладнання для створення зносостійких поверхонь із заданими триботехнічними характеристиками», «Вступ до фаху», «Електрозварювальні установки».

Савчук Анатолій Миколайович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент, автор 62 наукових праць та навчально-методичних праць, з них 15 авторських свідоцтв викладає дисципліни: «Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство», «Технологія ремонту машин», «Основи технології виробництва та ремонту автомобілів».

Кущ Олексій Іванович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, автор 21 наукової та навчально-методичної праці, одного патенту на винахід, голова профкому студентів та аспірантів НТУ, викладає дисципліни:  «Основи надійності»», «Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство», «Технологія та обладнання для підготовки деталей машин до відновлення», «Триботехніка».

Туриця Юлія Олександрівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент, автор 51 наукової та навчально-методичної праці, з них 6 авторських свідоцтв та 1 патенту на винахід; викладає дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання», «Основи інженерно-педагогічної діяльності», «Триботехніка», «Метрологія, стандартизація та управління якістю».

Педан Олег Лаврентійович – старший викладач кафедри, Відмінник освіти України, автор 29 навчально-методичних праць, викладає дисципліни: «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання», «Технологія конструкційних матеріалів», «Стандартизація та якість продукції».

Сопоцько Юрій Олександрович – старший викладач кафедри, автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць, викладає дисципліни: «Технологія ремонту автомобілів», «Ремонт і відновлення деталей машин і апаратів», «Охорона навколишнього середовища при виробництві та ремонті транспортних засобів».

Богданова Ольга Іванівна – старший викладач кафедри, автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць, викладає дисципліни: «Основи надійності і довговічності транспортних машин», «Триботехніка», «Триботехніка і основи надійності машин», «Економічні основи ремонтного виробництва».

Кошелєв Володимир Георгійович – старший викладач кафедри, автор 14 навчально-методичних праць, з них 6 навчальних посібників, викладає дисципліну «Технологічні основи машинобудування».

Мельник Ольга Вікторівна – старший викладач кафедри, автор 25 наукових та навчально-методичних праць, з яких 3 навчальних посібника, викладає дисципліни: «Технологія металів та матеріалознавство», «Зносостійкі матеріали».

Глухонець Оксана Олександрівна – асистент кафедри, автор 26 наукових та навчально-методичних праць, викладає дисципліни: «Триботехніка», «Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство», «Матеріалознавство та матеріали в машинобудуванні», «Основи надійності і довговічності транспортних машин», «Прогнозування надійності», «Економічні основи ремонтного виробництва».

Кондратенко Роман Віталійович – асистент кафедри, автор 6 наукових праць, викладає дисципліни: «Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство», «Технологія ремонту машин», «Відновлення деталей»,«Автоматичне керування зварюванням».

Амуров Володимир Іванович – асистент кафедри, автор 16 наукових та навчально-методичних праць, викладає дисципліни: «Відновлення деталей», «Напилення та наплавлення», «Теорія процесів зварювання».

Руденко Олег Володимирович – асистент кафедри, автор 8 наукових та навчально-методичних праць, викладає дисципліни: «Технологія ремонту автомобілів і тракторів», «Триботехніка»,«Зварювальні джерела живлення», «Математичне моделювання», «Напруження та деформації», «Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавства».

Нікітін Валентин Георгійович – асистент кафедри, автор 6 навчально-методичних праць та 3 навчальних посібників, викладає дисципліни: «Технологія ремонту автомобілів і тракторів», «Технологія конструкційних матеріалів», «Фізико-хімічні і металургійні основи виробництва металів», «Газотермічна обробка металів», «Фізичні методи вивчення властивостей металів», «Матеріалознавство та матеріали в машинобудуванні», «Навчальний практикум».

Дементєєв Олександр Вікторович – асистент кафедри, автор понад 8 наукових та навчально-методичних праць, викладає дисципліни: «Відновлення деталей», «Ремонт та відновлення деталей машин та апаратів».

Мороз Надія Миколаївна – асистент кафедри, автор 5 наукових та навчально-методичних праць, керівник першої технологічної практики, секретар Екзаменаційної комісії бакалаврів спеціальності «Прикладна механіка», викладає дисципліну «Триботехніка».

Кафедра є випускною зі спеціальностей «Прикладна механіка», «Метрологія та інформаційно-вимірювална техніка» та «Матеріалознавство» і має право на ведення освітньо-професійної діяльності підготовки бакалаврів і магістрів за четвертим рівнем акредитації при ліцензійному обсязі в кількості 60 осіб.

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

  1. Зварювання плавленням: навчальний посібник: / [М.Ф. Дмитриченко, О.П. Левківський, Б.В. Шапошніков, О.П. Токін, В.Г. Кошелев, О.В. Мельник] – К: НТУ, 2016. – 180 с.
  2. Ротаційне зварювання тертям в автомобілебудуванні: навч. посіб. для студ. вищ. техн. навч. закл. / М. Ф. Дмитриченко, Б. В. Шапошніков, В. Г. Кошелев, О. О. Шевченко, О. І. Кущ. – К. : НТУ, 2015. – 200 с.
  3. Автомобілебудування. Матеріали та технологія виготовлення деталей: навч. посіб. / М. Ф. Дмитриченко, В. Г. Кошелев [та ін.]. – К. : НТУ, 2014. – 224 с.
  4. Порошкові матеріали. Фізико-хімічні процеси і діаграми стану: навчальний посібник. / М. Ф. Дмитриченко, Б. В. Шапошніков, В. Г. Нікітін, В. Г. Кошелев. – К. : НТУ, 2013. – 188 с.
  5. Фізико-хімічні основи металургії: навч. підруч. для студ. вищ. техн. закл. / М. Ф. Дмитриченко, Б. В. Шапошніков, О. І. Богданова, В. Г. Нікітін, В. В. Волосовський. – К. : НТУ, 2012. – 504 с.
  6. Ультразвукове зварювання в автомобілебудуванні: навч. посіб. / М. Ф. Дмитриченко, Б. В. Шапошніков, В. Г. Кошелев, О. В. Мельник, О. П. Токін [та ін.] – К. : НТУ, 2011. – 136 с.

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри виробництва, ремонту та матеріалознавства

Науково-дослідна та навчально-методична діяльність кафедри виробництва, ремонту та матеріалознавства відповідає профілю підготовки фахівців і здійснюється за такими основними науковими напрямками:

  • виробництво та ремонт засобів транспорту;
  • відновлення та підвищення зносостійкості деталей машин;
  • поліпшення триботехнічних характеристик контактуючих між собою деталей у певному мастильному середовищі;
  • поліпшення експлуатаційних властивостей конструкційних матеріалів.

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри сім аспірантів.


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, Суворова 1, к. 102.
Телефон: +38 (044) 280-98-05

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО