logo

Завідувач кафедри – Мельниченко Олександр Іванович, кандидат технічних наук, професор, член-кореспондент Транспортної академії України, Відмінник освіти України, нагороджений нагрудним знаком «За наукові та освітні досягнення».

Кафедру виробництва, ремонту та матеріалознавства (до 2000 р. – кафедра ремонтного виробництва та матеріалознавства – РВМ) було створено у 1982 році після об’єднання двох кафедр: матеріалознавства (початкова назва – кафедра технології металів) та виробництва і ремонту автомобілів та дорожніх машин (ВРАДМ). Ці базові кафедри були засновані в часи створення Київського автомобільно-дорожнього інституту. У 1952–1980 р.р. кафедрою ВРАДМ керував доцент (з 1970 р. – професор) Іващенко Микола Ілліч, у 1980–1982 р.р. – доцент Ревенко Олександр Дмитрович, який і очолив об’єднану кафедру РВМ у 1982 р. На момент об’єднання кафедр доктор технічних наук професор Бобро Юрій Георгійович очолював кафедру матеріалознавства. З 1984 року по січень 2003 року кафедрою керував доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки України, Лауреат Державної премії України Канарчук Вадим Євгенович. З лютого по серпень 2003 року обов’язки завідувача кафедри ВРМ виконував професор Посвятенко Едуард Карпович. З вересня 2003 року по квітень 2015 року кафедру ВРМ очолював професор Дмитриченко Микола Федорович. З квітня 2015 по липень 2017 року очолював кафедру професор Левківський Олександр Петрович. З липня по жовтень 2017 року обов’язки завідувача кафедри ВРМ виконував професор Ковальов Михайло Францевич. З листопада 2017 року завідувач кафедри професор Мельниченко Олександр Іванович.

На кафедрі працюють 29 співробітників, з яких 26 викладачів, у тому числі: 7 професорів, серед яких 3 доктори технічних наук; 7 доцентів, із яких 6 кандидати технічних наук; 5 старших викладачів; 7 асистентів. 2 професори – Заслужені діячі науки і техніки України; 2 викладачів є Лауреатами Державної премії України; 5 нагороджені знаком «Відмінник освіти України».

vur-rem-mater

Викладачі кафедри:

Мельниченко Олександр Іванович – кандидат технічних наук, професор, член-кореспондент Транспортної академії України, нагороджений нагрудними знаками МОН України «Відмінник освіти України» і «За наукові та освітні досягнення», Подякою Кийвського міського голови за активну участь у щорічному конкурсі наукових робіт «Інтелектуальний потенціал молодих вчених – місту Києву», медаллю МВС України «За особливі досягнення в роботі» І, ІІ ступеня.

Дмитриченко Микола Федорович – професор кафедри, доктор технічних наук, професор, ректор Національного транспортного університету, Заслужений діяч науки і техніки України, Академік Національної Академії педагогічних наук України, Президент Транспортної Академії України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, нагороджений орденом «За заслуги» І, ІІ та ІІІ ступенів.

Посвятенко Едуард Карпович – професор кафедри, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, нагороджений Орденом «Знак пошани».

Ковальов Михайло Францевич – професор кафедри, кандидат технічних наук, професор, Відмінник освіти України.

Зубрецька Наталія Анатоліївна – професор кафедри, доктор технічних наук, професор.

Шапошніков Борис Вікторович – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Токін Олександр Павлович – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент, Відмінник освіти України, нагороджений вищою відзнакою МОН України – нагрудним знаком «Петро Могила».

Лодяков Сергій Іванович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Римаренко Іван Костянтинович – доцент кафедри, доцент, Відмінник освіти України, Почесний автотранспортник України.

Міланенко Олександр Анатолійович – доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Дулеба Андрій Дмитрович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Савчук Анатолій Миколайович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Кущ Олексій Іванович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Туриця Юлія Олександрівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Педан Олег Лаврентійович – старший викладач кафедри, Відмінник освіти України.

Сопоцько Юрій Олександрович – старший викладач кафедри.

Богданова Ольга Іванівна – старший викладач кафедри.

Кошелєв Володимир Георгійович – старший викладач кафедри.

Мельник Ольга Вікторівна – старший викладач кафедри.

Глухонець Оксана Олександрівна – асистент кафедри.

Кондратенко Роман Віталійович – асистент кафедри.

Нікітін Валентин Георгійович – асистент кафедри.

Дементєєв Олександр Вікторович – асистент кафедри.

Мороз Надія Миколаївна – асистент кафедри.

Шевченко Олександр Олексійович – асистент кафедри.

Волосовський Василь Володимирович – асистент кафедри.

Кафедра є випусковою з підготовки фахівців  за спеціальностями «Прикладна механіка», «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» та «Матеріалознавство», а також однією з випускових для спеціальностей «Автомобільний транспорт» та «Професійна освіта (транспорт)».

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

 1. Зварювання плавленням: навчальний посібник / М.Ф. Дмитриченко, О.П. Левківський, Б.В. Шапошніков та ін. – К: НТУ, 2016. – 180 с.
 2. Триботехнічні характеристики мастильних матеріалів в умовах експлуатації машин і механізмів: монографія /М.Ф.Дмитриченко, О.М.Білякович, О.А.Міланенко та ін. – К.: НТУ, 2016. – 124 с.
 3. Ротаційне зварювання тертям в автомобілебудуванні: навчальний посібник для студ. вищ. техн. навч. закл. / М. Ф. Дмитриченко, Б. В. Шапошніков, В. Г. Кошелєв та ін. – К. : НТУ, 2015. – 200 с.
 4. Контактне зварювання в автомобілебудуванні: навчальний посібник / М.Ф. Дмитриченко, Б.В. Шапошніков, В.Г. Кошелев та ін. – К.: НТУ, 2015. – 168 с.
 5. Автомобілебудування. Матеріали та технологія виготовлення деталей: навч. посіб. / М. Ф. Дмитриченко, В. Г. Кошелев та ін. – К. : НТУ, 2014. – 224 с.
 6. Основи процесів різання металів та металообробні верстати: навчальний посібник / М.Ф.Дмитриченко, В.М.Ткачук, А.М.Савчук та ін. – К.: НТУ, 2014. – 252 с.
 7. Порошкові матеріали. Фізико-хімічні процеси і діаграми стану: навчальний посібник / М. Ф. Дмитриченко, Б. В. Шапошніков, В. Г. Нікітін та ін. – К. : НТУ, 2013. – 188 с.
 8. Фізико-хімічні основи металургії: навч. підруч. для студ. вищ. техн. закл. / М. Ф. Дмитриченко, Б. В. Шапошніков, О. І. Богданова та ін. – К. : НТУ, 2012. – 504 с.
 9. Ультразвукове зварювання в автомобілебудуванні: навч. посіб. / М. Ф. Дмитриченко, Б. В. Шапошніков, В. Г. Кошелев та ін. – К. : НТУ, 2011. – 136 с.

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри виробництва, ремонту та матеріалознавства

Науково-дослідна діяльність кафедри виробництва, ремонту та матеріалознавства відповідає профілю підготовки фахівців і здійснюється за такими основними науковими напрямками:

 • виробництво,  ремонт і відновлення засобів транспорту;
 • триботехніка та надійність машин;
 • поліпшення триботехнічних характеристик контактуючих між собою деталей у певному мастильному середовищі;
 • матеріалознавство.

Результати наукових досліджень співробітників кафедри використовуються у навчальному процесі шляхом введення в дисципліни, публікуються в журналах, збірниках, інших наукових фахових виданнях України та зарубіжжя, зокрема в журналах «TRIBOLOGY INTERNATIONAL», «Трение и износ», «Управління проектами, системний аналіз і логістика», «Автошляховик України», «Вісник Національного транспортного університету» та ін. За науково-дослідною тематикою кафедри виконуються дисертаційні роботи. При кафедрі функціонує докторантура та аспірантура.

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри шість аспірантів.


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, вул М. Омеляновича-Павленка, 1, кімн. 102.

Телефон: +38 (044) 280-98-05

E-mail: NTUVRM@ukr.net

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО