logo

Ципко Вікторія ВіталіївнаЦипко Вікторія Віталіївна – завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор кафедри, доцент, старший науковий співробітник, авторка і співавторка понад 100 наукових і навчально-методичних праць. Сфера наукових інтересів – модернізація вищої туристичної освіти України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору

Кафедра «Туризм» була створена 1 вересня 2014 року наказом НТУ № 342 від 07.08.14 р. в результаті реорганізації кафедри «Менеджмент і туризм».

Викладачі кафедри:

Ципко Вікторія Віталіївна – завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор кафедри, доцент, старший науковий співробітник, авторка і співавторка  понад 100 наукових і навчально-методичних праць. Сфера наукових інтересів – модернізація вищої туристичної освіти України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору.

Грищук Олександр Казимирович – проректор з навчальної роботи Національного транспортного університету, кандидат технічних наук, професор, академік Транспортної академії України, Відмінник освіти України, нагороджений Почесним знаком Міністерства освіти і науки України «Петро Могила». Сфера наукових інтересів – дослідження проблематики підвищення ефективності транспортного забезпечення туристичної галузі.

Іванчук Світлана Іванівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент. Сфера наукових інтересів – стратегія перспективи розвитку сучасних туристичних підприємств в умовах глобалізації.

Івасишина Наталія Володимирівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент. Сфера наукових інтересів – розвиток комунікативного менеджменту в туристичній галузі України.

Кузьменко Ольга Андріївна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент. Сфера наукових інтересів – інноваційні заходи функціонування готельно-ресторанного господарства.

Софійчук Катерина Костянтинівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук. Сфера наукових інтересів – управління страховими ризиками в туристичній галузі.

Темник Інга Олександрівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук. Сфера наукових інтересів – дослідження маркетингової діяльності підприємств сфери туризму.

Щербакова Надія Олександрівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук. Сфера наукових інтересів – проблеми розвитку туристичної індустрії в Україні.

Бондаренко Владислава Анатоліївна – старший викладач кафедри. Сфера наукових інтересів – дослідження використання проектів державно-приватного партнерства в умовах розбудови туристичної галузі України.

Василенко Олена Віталіївна – старший викладач кафедри. Сфера наукових інтересів – підвищення ефективності системи стимулювання персоналу  в туристичній індустрії України.

Єнакієва Вікторія Вікторівна – старший викладач кафедри. Сфера наукових інтересів – особливості взаємодії суб’єктів туристичного ринку України.

Мороз Ксенія Олександрівна – асистент кафедри. Сфера наукових інтересів –дослідження потенціалу туристичного ринку в сучасних умовах.

Сєдая Анна Владиславівна – асистент кафедри. Сфера наукових інтересів – дослідження інноваційних систем і технологій в туризмі.

Тищенко Аліна Миколаївна – асистент кафедри. Сфера наукових інтересів – дослідження інноваційних інфраструктурних інструментів у сфері міжнародного туризму.

Кафедра є випускаючою за напрямом підготовки 6.140103 «Туризм» освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр», за спеціальністю «Туризмознавство» (7.14010301, 8.14010301), «Магістр» на денній та заочній формах навчання.

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри туризму:

 • Дослідження економічного розвитку сфери туристичних послуг
 • Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку туристичної галузі

 

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

 • Ципко В. В. Принципи розвитку сучасної вищої технічної освіти в Україні. // Нові технології навчання. Наук.-метод. зб. – К.: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, 2016. – Вип. 88. – С. 132-136.
 • Ципко В.В., Грищук О.К. Педагогічний аспект підготовки майбутніх фахівців туристичної галузі. //Економіка та управління на транспорті. – К.: НТУ, 2016. – Вип. 3. – С. 118-123.
 • Іванчук С.І. Розвиток туристських підприємств в умовах конкуренції // Економіка та управління на транспорті: науковий журнал – К. : НТУ, 2016. – Вип. 2.
 • Івасишина Н.В. Обгрунтування маршруту перевезень вантажів автомобільними дорогами. Івасишина Н.В., Додух К.М., Пальчик А.Д. // Збірник НТУ. Автомобільні дороги і дорожнє будівництво – К.: НТУ, 2017 – Вип.101.-С.
 • Темник І. O. Проблеми та перспективи розвитку пригодницького туризму в Україні // Економіка та управління на транспорті. – К. : НТУ, 2016 – Вип.2. С. 225-230.
 • Темник І. O., Щербакова Н.О. Тенденції розвитку пригодницького туризму в світі // Економіка. Управління. Інновації. Серія : Економічні науки. – 2016. – № 4.
 • Софійчук К.К. Сучасний стан рівня страхового захисту вітчизняних туристів в Україні та за її межами // Вісник НТУ – 2017. – Вип. 38. – c. 73- 80
 • Софійчук К.К. Підвищення туристичної привабливості України // Економіка та держава. – 2017. – Вип. № 10. – С. 110-119.
 • Бондаренко В.А. Фактори впливу на конфліктні ситуації в туризмі / Компанець К.А., Бондаренко В.А., Мороз К.О.// Збірник наукових праць “Економічний аналіз”.– Тернопіль, 2016. – Том 24. –Ч.2
 • Сєдая А.В. Використання нейронних мереж для моделювання та прогнозування фінансової діяльності транспортного підприємства// Економіка та управління на транспорті. – К. : НТУ, 2016 – Вип.2. С. 115-120.

Адреса: 01010 Україна, м. Київ, М. Омеляновича-Павленка, 1, к. 251, 232а.

Телефон: +38 (044) 280-90-55

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО