logo

Ципко Вікторія Віталіївна

Завідувач кафедри – Ципко Вікторія Віталіївна доктор педагогічних наук, професор, нагороджена Грамотою та Подякою Міністерства освіти і науки України,  Подякою від туристичної компанії Calypso tour, авторка і співавторка понад 150 наукових і навчально-методичних праць.

Кафедра «Туризм» була створена 1 вересня 2014 року наказом НТУ № 342 від 07.08.14 р. В результаті реорганізації кафедри «Менеджмент і туризм».

Місія кафедри –  забезпечення ефективного вирішення освітніх, організаційно-методичних, науково-дослідних задач з підготовки компетентних кваліфікованих фахівців, здатних до системного аналізу світових соціально-економічних процесів у сфері  сучасного туризму.

Викладачі кафедри:

Ципко Вікторія Віталіївна – завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор, нагороджена Грамотою та Подякою Міністерства освіти і науки України, Подякою від туристичної компанії Calypso tour, член Федерації  спортивного  туризму  України, член Центру українсько-європейського наукового співробітництва, авторка і співавторка понад 170 наукових і навчально-методичних праць – професор кафедри туризму;

Грищук Олександр Казимирович – проректор з навчальної роботи Національного транспортного університету, кандидат технічних наук, академік Транспортної академії України, Відмінник освіти України, нагороджений Почесним знаком Міністерства освіти і науки України «Петро Могила» –  професор кафедри туризму;

Щербакова Надія Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент –  доцент кафедри туризму;

Іванчук Світлана Іванівна – кандидат економічних наук, доцент – доцент кафедри туризму;

Івасишина Наталія Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент – доцент кафедри туризму;

Горячко Катерина Костянтинівна – кандидат економічних наук, доцент – доцент кафедри туризму;

Рябоштан Людмила Григорівна – начальник планово-фінансового відділу Національного транспортного університету – старший викладач кафедри туризму;

Бондаренко Владислава Анатоліївна – старший викладач кафедри туризму;

Єнакієва Вікторія Вікторівна – старший викладач кафедри туризму;

Пильченко Аліна Олександрівна – асистент кафедри туризму.

Викладачі-сумісники:

Васильчук Володимир Миколайович – доктор історичних наук, професор, професор кафедри психології та туризму факультету «Туризму, бізнесу і психології» Київського національного лінгвістичного університету – професор кафедри туризму НТУ;

Парубець Олег Валентинович – кандидат економічних наук, доцент, декан факультету «Туризму, готельного та ресторанного бізнесу» Київського університету туризму, економіки і права – доцент кафедри туризму НТУ;

Діденко Катерина Дмитрівна – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри «Теорії та практики туризму і готельного господарства» Київського університету туризму, економіки і права – доцент кафедри туризму НТУ;

Рудєв Ігор Миколайович – почесний працівник туризму України, президент Київської міської Федерації спортивного туризму, керівник клубу «Время не ждет», спортивний суддя І категорії, майстер спорту зі спортивного туризму, доцент Київського університету туризму, економіки і права  – старший викладач кафедри туризм НТУ;

Мамонтова Оксана Михайлівна – фахівець з туристичного обслуговування ПП «Туристичної компанії «Світ-ЮА» м. Київ – асистент кафедри туризму НТУ;

Соломка Яна Михайлівна –  фахівець з туристичного обслуговування, співробітник туристичної компанії «TUI» Україна –  асистент кафедри туризму НТУ.

Кафедра є випусковою з підготовки фахівців галузі знань 24 «Сфера обслуговування»  за спеціальністю 242 «Туризм», відповідно Освітніх програм: «Туризм» і «Міжнародний туризм» (за першим бакалаврським рівнем вищої освіти) та Освітньої програми «Туризм»  (за другим магістерським рівнем вищої освіти).

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри:

 • Дослідження економічного розвитку сфери туристичних послуг
 • Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку туристичної галузі
 • Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку туристичної галузі

Науково-методичні  праці  викладачів  кафедри:

 1. Інновації в туристичному бізнесі: Навчальний посібник (за заг. ред. Ципко В. В.) – К.:НТУ, 2021. – 251 с.
 2. Trends in the development of international tourism in the current context of globalization. Editors: Jadwiga Ratajczak, Victoriia Tsypko. Collective Scientific Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020; 215.
 3. Сучасні тенденції та напрями інноваційного розвитку індустрії туризму: Навчально-методичний посібник. / Ципко В. В., Васильчук В. М., Горячко К. К., Івасишина Н. В., Іванчук С. І. – К.: НТУ , 2020. – 232 с.
 4. Victoria Tsypko, Volodymyr Vasylchuk, Kateryna Alieksieieva, Maksim Gedin, Sergey Yekimov. Theoretical and methodological fundamentals of application of information and communication technologies in the process of teaching tourism disciplines. E3S Web Conf. Volume 282, 2021. International Conference «Ensuring Food Security in the Context of the COVID-19 Pandemic» (EFSC2021) Article Number 08003 Number of page(s) 7.
 5. Victoria Tsypko, Vladyslava Liubarets, Каteryna Levadna, Nataliia Rodinova. HOSPITALITY ETHICS – THE MAIN IMAGE CRITERION OF THE TOURISM INDUSTRY MANAGERS. E3S Web Conf. Revista Turismo: Estudos & Práticas (RTEP). Volume 10, number 2 (2021) of the Academic Journal of Tourism Studies and Practices. (Brazil).
 6. Грищук О. К., Іванчук С. І. Сільський зелений туризмі. Інновації в туристичному бізнесі: Навчальний посібник (за заг. ред. Ципко В. В.) – К.:НТУ, 2021. –  С. 221-238.
 7. Nataliia Ivasyshyna Development of communication management in tourism Contemporary Issues of Digital Economy and Society/ Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts, Katowice School of Technology Monograph 36, Katowice, 2020. – p.p. 46-53.
 8. Horiachko К. (2021) Evaluation of Touristic Risks While Visiting Ukraine and the Risk Perception by Travelers. Journal of Environmental Management and Tourism, [S.l.], v. 12, n. 1, p. 134 – 145, feb. 2021. ISSN 2068-7729.
 9. Horiachko, K. (2021) Ukraine is a popular and safe destination for travelers. Baltic RIM ECONOMIES. / К. К. Horiachko //
 10. Shcherbakova Nadiia, Mamontova Oksana. The impact of Covid-19 on the tourism industry: Collective Scientific. Monograph //Trends in the development of internstional tourism in the current context of globalization Editors.  Jadwiga Ratajczak, Victoriia Tsypko. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020; PP. 84-90.
 11. Vlada Bondarenko Effect of emerging technology on enhancing the environmental condition of urban areas: A case of Ukraine / Ilchenko, V., Koroliova, O., Petrovska, S., Kumar, R.// International Journal of Advanced (IJRT).-2020.- 29(6 Special Issue)-P.1101-1108.
 12. Vlada Bondarenko An analysis of digital technology impact on improving the environmental status //V.Ilchenko, V., Koroliova, O., Petrovska, S.//International Journal of Advanced Science and Technology(IJRT).-2020(2020) -29(6 Special Issue)-P. 1087-1093.
 13. Alina Pylchenko, Natalia Ivasyshyna Factors of influence on quality of business communications in modern enterprises and methods of overcoming information noise / Improving the Life Quality: View of Scientists. Volume of Scientific Papers. The Academy of Management and Administration in Opole, 2019; ISBN 978-83- 946765-3-7 (electronic edition); pp. 390-396.

Адреса: 01010 Україна, м. Київ, М. Омеляновича-Павленка, 1, к. 251, 232а.
Телефон: +38(044)280-90-55,
E-mail: ntu.kafedra.turizm@gmail.com
Веб-сайт: https://sites.google.com/ntu.edu.ua/tourism

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО