logo

Ципко Вікторія Віталіївна

Завідувач кафедри – Ципко Вікторія Віталіївна доктор педагогічних наук, професор, нагороджена Грамотою та Подякою Міністерства освіти і науки України,  Подякою від туристичної компанії Calypso tour, авторка і співавторка понад 150 наукових і навчально-методичних праць.

 

Кафедра «Туризм» була створена 1 вересня 2014 року наказом НТУ № 342 від 07.08.14 р. В результаті реорганізації кафедри «Менеджмент і туризм».

Місія кафедри –  забезпечення ефективного вирішення освітніх, організаційно-методичних, науково-дослідних задач з підготовки компетентних кваліфікованих фахівців, здатних до системного аналізу світових соціально-економічних процесів у сфері  сучасного туризму.

Викладачі кафедри:

Ципко Вікторія Віталіївна – завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор,  нагороджена Грамотою та Подякою Міністерства освіти і науки України,  Подякою від туристичної компанії Calypso tour, авторка і співавторка понад 150 наукових і навчально-методичних праць.

Грищук Олександр Казимирович – проректор з навчальної роботи Національного транспортного університету, кандидат технічних наук, професор, академік Транспортної академії України, Відмінник освіти України, нагороджений Почесним знаком Міністерства освіти і науки України «Петро Могила».

Васильчук Володимир Миколайович – професор кафедри, доктор історичних наук, професор.

Басюк Дарія Іванівна – професор кафедри, доктор економічних наук, професор.

Іванчук Світлана Іванівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Івасишина Наталія Володимирівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Горячко Катерина Костянтинівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Щербакова Надія Олександрівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Апостолака Інга Олександрівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Діденко Катерина Дмитрівна – доцент кафедри, кандидат географічних наук, доцент.

Самонова Тетяна Брониславівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Парубець Олег Валентинович – старший викладач кафедри, кандидат економічних наук.

Рудев Ігор Миколайович – старший викладач кафедри.

Бондаренко Владислава Анатоліївна – старший викладач кафедри.

Єнакієва Вікторія Вікторівна – старший викладач кафедри.

Пильченко Аліна Олександрівна – асистент кафедри.

Мамонтова Оксана Михайлівна – асистент кафедри.

Соломка Яна Миколаївна – асистент кафедри.

Кафедра туризму є випускаючою кафедрою,що  здійснює підготовку фахівців галузі знань 24 «Сфера обслуговування» з напрямів підготовки першого (бакалаврського) рівня освіти «Туризм» та  «Міжнародний туризм»; другого (магістерського) рівня освіти  «Туризм».

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри:

 • Дослідження економічного розвитку сфери туристичних послуг
 • Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку туристичної галузі.
 • Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку туристичної галузі.

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

 1. Tsypko Victoria Tourist-educational aspect of using innovative moderation in the process of training students of the specialty of tourism // EDUCATION FOR ACHIEVING SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology. Monograph 35. – Katowice. Copyright by Katowice School of Technology. – Katowice.: Poland, 2020. – 315-322pp. ISBN 978-83-955125-9-9
 2. Trends in the development of international tourism in the current context of globalization. Editors: Jadwiga Ratajczak, Victoriia Tsypko. Collective Scientific Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020.
 3. Bondarenko V., Ilchenko V.Conceptual aspects management of competitiveness the economic entities: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, I. Britchenko, in 2 Vol. / Higher School of Social and Economic/ – Przeworsk: WSSG, 2019. – Vol. 1. – 276 p. Competitiveness management of company operating at the travel services market, p. 173-185.
 4. Василенко О.В. Problems and perspectives of reengineering business processes /Проблеми та перспективи використання реінжинірингу бізнес-процесів//Modern Technologies in Economy and Management. Collective Scientific. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2019; ISBN 978-83-946765-4-4; pp. 493, illus., tabs., bibls. (Сучасні технології в економіці та управлінні. Колективна наукова Монографія. Opole: Академія управління та адміністрації в Ополе, 2019; ISBN 978-83-946765-4-4; 493, іл., табл., bibls.) С. 260-271
 5. Nataliia Ivasyshyna Development of communication management in tourism Contemporary Issues of Digital Economy and Society/ Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts, Katowice School of Technology Monograph 36, Katowice, 2020. – p.p. 46-53.
 6. Bondarenko Effect of emerging technology on enhancing the environmental condition of urban areas: A case of Ukraine / Ilchenko, V.,Bjndarenko V, Koroliova, O., Petrovska, S., Kumar, R.// International Journal of Advanced (IJRT).-2020.- 29(6 Special Issue)-P.1101-1108  Sсopus
 7. Bondarenko An analysis of digital technology impact on improving the environmental status //V.Ilchenko, V., Bondarenko, V., Koroliova, O., Petrovska, S.//International Journal of Advanced Science and Technology(IJRT).-2020(2020) -29(6 Special Issue)-P. 1087-1093  Sсopus
 8. Tsypko Victoria, Denis USHAKO, Vadym O. OREHOWSKYI, Volodymyr M. VASYLCHUK, KAN Den Sik Contemporary Conditions for Tourism Sector Transnationalization// Journal of Environmental Management and Tourism, Volume XI, Issue 4(44) Summer 2020: р. 844 – 853. OI:10.14505/jemt.v11.4(44).08
 9. Alina Pylchenko, Natalia Ivasyshyna Factors of influence on quality of business communications in modern enterprises and methods of overcoming information noise / Improving the Life Quality: View of Scientists. Volume of Scientific Papers. The Academy of Management and Administration in Opole, 2019; ISBN 978-83- 946765-3-7 (electronic edition); pp. 390-396.
 10. Ципко В. В. Індустрія ділового туризму. Сучасні тенденції та напрями інноваційного розвитку індустрії туризму: Навчально-методичний посібник./ За загальною редакцією Ципко В. В. – К.: НТУ, 2020. – С. 46-102.
 11. Сучасні тенденції та напрями інноваційного розвитку індустрії туризму: Навчально-методичний посібник. / Ципко В. В., Васильчук В. М., Горячко К. К., Івасишина Н. В., Іванчук С. І. – К.: НТУ , 2020. – 232 с.

Адреса: 01010 Україна, м. Київ, М. Омеляновича-Павленка, 1, к. 251, 232а.

Телефон: +38(044)280-90-55,

E-mail: ntu.kafedra.turizm@gmail.com

Веб-сайт: https://sites.google.com/ntu.edu.ua/tourism

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО