logo

Ципко Вікторія Віталіївна

Завідувач кафедри – Ципко Вікторія Віталіївна доктор педагогічних наук, професор, нагороджена Грамотою та Подякою Міністерства освіти і науки України,  Подякою від туристичної компанії Calypso tour, авторка і співавторка понад 150 наукових і навчально-методичних праць.

Кафедра «Туризм» була створена 1 вересня 2014 року наказом НТУ № 342 від 07.08.14 р. В результаті реорганізації кафедри «Менеджмент і туризм».

Місія кафедри – забезпечення ефективного вирішення освітніх, організаційно-методичних, науково-дослідних задач з підготовки компетентних кваліфікованих фахівців, здатних до системного аналізу світових соціально-економічних процесів у сфері  сучасного туризму.

Викладачі кафедри:

Ципко Вікторія Віталіївна – завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор, нагороджена Грамотою та Подякою Міністерства освіти і науки України, Подякою від туристичної компанії Calypso tour, членкиня Федерації  спортивного  туризму  України, членкиня «Міжнародної фундації науковців та освітян»  ІESF,  авторка і співавторка понад 190 наукових і навчально-методичних праць – професор кафедри туризму;

Грищук Олександр Казимирович – перший проректор Національного транспортного університету, кандидат технічних наук, Заслужений працівник освіти України, Відмінник освіти України, академік Транспортної академії України, нагороджений Почесним знаком Міністерства освіти і науки України «Петро Могила», подякою Прем’єр-міністра України, медаллю «За особливі досягнення в роботі І ступеня» МВС України –  професор кафедри туризму;

Щербакова Надія Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент –  доцент кафедри туризму, членкиня «Міжнародної фундації науковців та освітян»  ІESF;

Іванчук Світлана Іванівна – кандидат економічних наук, доцент – доцент кафедри туризму, членкиня «Міжнародної фундації науковців та освітян»  ІESF;

Івасишина Наталія Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент – доцент кафедри туризму, членкиня «Міжнародної фундації науковців та освітян»  ІESF;

Рябоштан Людмила Григорівна – начальник планово-фінансового відділу Національного транспортного університету – старший викладач кафедри туризму, членкиня «Міжнародної фундації науковців та освітян»  ІESF;

Бондаренко Владислава Анатоліївна – старший викладач кафедри туризму, членкиня «Міжнародної фундації науковців та освітян»  ІESF;

Пильченко Аліна Олександрівна – старший викладач кафедри туризму, членкиня «Міжнародної фундації науковців та освітян»  ІESF.

Подпіснов Денис Сергійович – асистент кафедри туризму, член «Міжнародної фундації науковців та освітян»  ІESF.

Викладачі-сумісники:

Васильчук Володимир Миколайович – доктор історичних наук, професор, професор кафедри психології та туризму факультету «Туризму, бізнесу і психології» Київського національного лінгвістичного університету – професор кафедри туризму НТУ;

Парубець Олег Валентинович  – кандидат економічних наук, доцент, декан факультету «Туризму, готельного та ресторанного бізнесу» Київського університету туризму, економіки і права – доцент кафедри туризму НТУ;

Доділова Катерина Дмитрівна  – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри «Теорії та практики туризму і готельного господарства» Київського університету туризму, економіки і права – доцент кафедри туризму НТУ;

Рудєв Ігор Миколайович  – почесний працівник туризму України, президент Київської міської Федерації спортивного туризму віце-президент Федерації спортивного туризму України,, керівник клубу «Время не ждет», спортивний суддя І категорії, майстер спорту зі спортивного туризму, доцент Київського університету туризму, економіки і права  – старший викладач кафедри туризм НТУ;

Мамонтова Оксана Михайлівна – фахівець з туристичного обслуговування ПП «Туристичної компанії «Світ-ЮА» м. Київ – асистент кафедри туризму НТУ;

Соломка Яна Михайлівна –  фахівець з туристичного обслуговування, співробітник туристичної компанії «TUI» Україна –  асистент кафедри туризму НТУ.

Кафедра є випусковою з підготовки фахівців галузі знань 24 «Сфера обслуговування»  за спеціальністю 242 «Туризм і рекреація», відповідно Освітніх програм: «Туризм» і «Міжнародний туризм» (за першим бакалаврським рівнем вищої освіти) та Освітньої програми «Туризм»  (за другим магістерським рівнем вищої освіти).

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри:

 • Дослідження економічного розвитку сфери туристичних послуг
 • Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку туристичної галузі
 • Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку туристичної галузі
 • Особливості розвитку туризму у воєнний період

Науково-методичні  праці  викладачів  кафедри:

 1. International tourism as a socio-cultural and economic phenomenon. Collective Scientific Monograph. Edited by Victoriia Tsypko. Silesian Academy. Katowice, Poland, 2023. p. 256. DOI: 10.54264/M028
 2. Tsypko V. Potential for the development of automobile tourism in the mind of globalization. Ensuring Standards of Quality of Life in a Turbulent World. Monograph. Scientific editors: Tadeusz Pokusa and Tetyana Nestorenko. Opole: The Academy of Applied. Sciences – Academy of Management and Administration in Opole, 2022; pp. 222-233.
 3. Tsypko V. Development of the French tourism industry in the conditions of globalization. Modern Tourism: Global Challenges and Civilizational Values. Collective Scientific Monograph. Faculty of Arhitecture, Civil Engineering and Applied Arts. University of Tehnology. Katowice. Monograph 52., 2022., рр.6-30.
 4. Tsypko V., Ivasyshyna N., Vasylchuk V., Datskiv I., Orehowskyi V. History, Theory and Prospects of Tourism Development in the Context of Globalisation. Review of Economics and Finance, 2022, Vol. 20, No. 1 305  Financial Crisis Impact on Tourism Sector (Pages 300-305).
 5. Global Challenges and Civilizational Values. Editors: Jadwiga Ratajczak, Victoriia Tsypko. Collective Scientific Monograph. Faculty of Arhitecture, Civil Engineering and Applied Arts. University of Tehnology. Katowice. Monograph 52., 2022., 328.
 6. Інновації в туристичному бізнесі: Навчальний посібник (за заг. ред. Ципко В. В.) – К.:НТУ, 2021. 251 с.
 7. Victoria Tsypko, Volodymyr Vasylchuk, Kateryna Alieksieieva, Maksim Gedin, Sergey Yekimov. Theoretical and methodological fundamentals of application of information and communication technologies in the process of teaching tourism disciplines. E3S Web Conf. Volume 282, 2021. International Conference «Ensuring Food Security in the Context of the COVID-19 Pandemic» (EFSC2021) Article Number 08003 Number of page(s) 7.
 8. Victoria Tsypko, Vladyslava Liubarets, Каteryna Levadna, Nataliia Rodinova. HOSPITALITY ETHICS – THE MAIN IMAGE CRITERION OF THE TOURISM INDUSTRY MANAGERS. E3S Web Conf. Revista Turismo: Estudos & Práticas (RTEP). Volume 10, number 2 (2021) of the Academic Journal of Tourism Studies and Practices. (Brazil).
 9. Грищук О. К., Іванчук С. І. Сільський зелений туризмі. Інновації в туристичному бізнесі: Навчальний посібник (за заг. ред. Ципко В. В.).  К.:НТУ, 2021. С. 221-238.
 10. Ivasyshyna N., Tsypko V., Vasylchuk V., Datskiv I., Orehowskyi V. History, Theory and Prospects of Tourism Development in the Context of Globalisation. Review of Economics and Finance, 2022, Vol. 20, No. 1 305  Financial Crisis Impact on Tourism Sector (Pages 300-305).
 11. Horiachko, K., Mendez, A., Forcadell, F.J. Russia–Ukraine crisis: China’s Belt Road Initiative at the crossroads Asian Business and Management , 2022, 21(4), pp. 488–496.
 12. Horiachko, K. Theoretical principles of consumer value of recreational services. Bulletin of the National Transport University. Series “Economic Sciences”. Scientific journal. – K.: NTU, 2022. – Issue 2 (52). Horiachko К. (2021) Evaluation of Touristic Risks While Visiting Ukraine and the Risk Perception by Travelers. Journal of Environmental Management and Tourism, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 134 – 145, feb. 2021. Horiachko, K. (2021) Ukraine is a popular and safe destination for travelers. Baltic RIM ECONOMIES. / К. К. Horiachko //
 13. Щербакова Н.О. Оцінювання рівня конкурентоспроможності туристичної галузі країн світу / Н.О. Щербакова // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Історія, економіка, філософія. 2021. № 26.
 14. Щербакова Н.О. «Особливості організації світового круїзного туризму» / Н. О. Щербакова, Д.С. Козадаєва // Вісник НТУ, серія «Економічні науки». – 2022. – № 52. –  С.315-322
 15. Щербакова Н.О. Стан туристичної галузі України та процес її відтворення в післявоєнний період. Економіка та суспільство. 2022. № 39.
 16. Shcherbakova Nadiia, Mamontova Oksana. The impact of Covid-19 on the tourism industry: Collective Scientific. Monograph  //Trends in the development of internstional tourism in the current context of globalization Editors.  Jadwiga Ratajczak, Victoriia Tsypko.. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020; pp. 84-90.
 17. Іванчук С. І., Компанець К. А., Бондаренко В. А. Особливості формування інноваційних трендів в туристичній сфері на основі сучасних потреб споживачів/ Іванчук С. І., Компанець К. А., Бондаренко В. А.// Вісник НТУ, серія «Економічні науки». 2022. № 52. С. 172-180
 18. Bondarenko V., Ilchenko, V., Koroliova, O., Petrovska, S., Kumar, R Effect of emerging technology on enhancing the environmental condition of urban areas: A case of Ukraine / Ilchenko, V., Koroliova, O., Petrovska, S., Kumar, R.// International Journal of Advanced (IJRT). 2020.№ 29(6 Special Issue). рр. 1101-1108.
 19. Пильченко А. О. Світовий досвід міського туризму та перспективи для України / А. О. Пильченко // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Історія, економіка, філософія. 2021. № 26.

Адреса: 01010 Україна, м. Київ, М. Омеляновича-Павленка, 1, к. 251, 232а.
Телефон: +38(044)280-90-55,
E-mail: ntu.kafedra.turizm@gmail.com
Веб-сайт

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО