logo

Автушенко Ірина Борисівна – в.о. завідувача кафедри, доктор історичних наук, професор, автор понад 140 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 5 навчальних посібників, 2 з яких мають гриф МОН України. Коло наукових інтересів: культурна сфера УРСР 20-40-х рр. ХХ ст., історія Збройних cил України, соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей.

Як самостійний підрозділ кафедра функціонує із 1964 року, хоча початки її діяльності сягають часів заснування Київського автомобільно-дорожнього інституту (1944 рік). У процесі проведення реорганізації структурних підрозділів університету кафедра неодноразово змінювала свою назву, професорсько-викладацький склад, перелік навчальних дисциплін і напрями роботи.

На сьогоднішній день кафедра має назву «Теорії та історії держави і права». Цю назву вона отримала у 2003 році при розділі кафедри українознавства та філософії на два окремих структурних підрозділи. До вересня 2021 року кафедру очолював доктор історичних наук, професор ХОРОШУН Борис Іванович, а з вересня 2021 року – виконувачем обов’язки завідувача кафедри призначено доктора історичних наук, професора АВТУШЕНКО Ірину Борисівну.

На кафедрі викладаються курси: «Історія України та української культури», «Теорія та історія держави і права», «Українська мова за професійним спрямуванням», «Культурологія та історія мистецтв», «Історія зарубіжної літератури», «Історія світової культури», «Сучасна українська мова і українська література новітніх часів (культура і практична стилістика)

Науково-педагогічний та допоміжний склад кафедри:

АВТУШЕНКО Ірина Борисівна – в. о. завідувача кафедри, доктор історичних наук, професор;

ГЕРЖОД Галина Іванівна – доцент кафедри, кандидат історичних наук, доцент, заступник декана факультету транспортних та інформаційних технологій, нагороджена Нагрудним знаком «Відмінник освіти України»;

ВОЛОШЕНКО Вікторія Олександрівна – доцент кафедри, кандидат історичних наук, доцент;

ГЛУШЕНОК Наталія Миколаївна – доцент кафедри, кандидат історичних наук, доцент;

ЛЕВЕНЕЦЬ Олександр Миколайович – доцент кафедри, доктор філософії в галузі історії;

МАЛІНСЬКА Ганна Дмитрівна – доцент кафедри;

ОСТАПКО Олександр Миколайович – старший викладач кафедри;

ШКОДА Антоніна Володимирівна – старший викладач кафедри;

ГОРБАНЬ Галина Михайлівна – асистент кафедри;

ОСАДЧА Оксана Володимирівна – старший лаборант кафедри.

 

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

  1. Автушенко І. Б. Державна політика України щодо соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей (1991 – 2014 рр.). К.: Фірма «ІНКОС», 2019. 415 с.
  2. Історія України та української культури: плани семінарських занять та методичні рекомендації до самостійної роботи [Електронний ресурс] : для студентів денної форми здобуття вищої освіти спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». / Укл.: Автушенко І. Б., Волошенко В. О. К.: НТУ, 2021. 108 с.
  3. Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять і виконання самостійної роботи з дисципліни «Історія України та української культури» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 242 Туризм, освітньою програмою «Туризм». / Укл.: Автушенко І. Б., Волошенко В. О. Київ: НТУ, 2022. 97 с.
  4. Українська мова за професійним спрямуванням. Вправи ти завдання для самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальностей: 132 «Матеріалознавство», 152 «Метрологія та інформаційно вимірювальна техніка» / Укл. Малінська Г. Д. К.: НТУ, 2020. 56 с.
  5. Історія зарубіжної літератури ХХ ст. Тестові завдання для контролю знань та питання для самостійного опрацювання курсу для студентів ІІ курсу денної форми навчання за спеціальністю: 035 «Філологія». / Укл. Шкода А. В. К.: НТУ, 2019. 21 с.
  6. Теорія та історія мистецтв. Плани семінарських занять та методичні матеріали до організації самостійної роботи для студентів спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» за професійною кваліфікацією «Фахівець з документознавства та інформаційної діяльності» денної форми навчання / Укл. Н. М. Глушенок. К.: НТУ, 2018. 70 с.
  7. Українська мова. Науковий стиль мовлення. (Географія). Методичні розробки для студентів-іноземців 1 курсу всіх спеціальностей денної та заочної форм навчання. – / Укл.: Остапко О. М., Савенко Т. Д. К.: НТУ. 2019. 48 с

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри теорії та історії держави і права:

Історія української державності: суспільно-політичний, соціально-економічний, військовий, культурний, мовний та загальноєвропейський контексти.

З метою покращення якості освітнього процесу, розвитку пізнавальної діяльності студентів, колектив кафедри впроваджує сучасні методи активізації їх навчальної діяльності, використовуючи інтерактивні методи та сучасні інформаційні технології.

Викладачі кафедри організовують та проводять зі студентами різноманітні культурно-масові та виховні заходи: День української писемності та мови, Міжнародний день рідної мови, День Соборності України, День пам’яті Голодомору та політичних репресій, заходи з нагоди відзначення Шевченківських днів та багато інших. Організовують екскурсії до культурно-мистецьких та історичних музеїв м. Києва.


Адреса: 01103 Україна, м. Київ, вул. Михайла Бойчука, 42, к. 314, 316.
Телефон: +38 (044) 284-68-07
E-mail: history@ntu.edu.ua

Веб-сайт

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО