logo

horoshun-b-i

Хорошун Борис Іванович — завідувач кафедри теорії та історії держави і права, доктор історичних наук, професор, автор понад 130 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 6 навчальних посібників, член редколегії наукового збірника „Соціальна історія” (Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка), нагороджений орденом „За заслуги” III ступеня, Грамотою Кабінету Міністрів України, знаками Міністерства освіти і науки України „Відмінник освіти України”, „Петро Могила”. Сфера наукових інтересів – політична та соціально-економічна історія України 20-30-х років ХХ ст. Читає курс „Історія України та української культури”.

У 1964 р. у Київському автомобільно-дорожньому інституті внаслідок реорганізації кафедри марксизму-ленінізму, яка існувала з 1944 р., був створений новий самостійний підрозділ — кафедра історії КПРС. У 1991 р. у зв’язку з розпадом Радянського Союзу та проголошенням незалежності України змінено напрям роботи та назву цієї кафедри — її перейменовано у кафедру історії. В 1993 р. через збільшення кількості українознавчих дисциплін, які викладали на кафедрі, вона одержала назву «Кафедра українознавства». В 1997 р. вона була об’єднана з кафедрою філософії.  Першим завідувачем цього підрозділу був канд. іст. наук, доцент П. Г. Снітко (1919–1972). В 1972 р. йому було присвоєно науковий ступінь доктора історичних наук. Після П. Г. Снітка з 1973 р. обов’язки завідувача виконував доцент О. П. Донцов (1910–1985).  Упродовж 1974–1984 рр. кафедрою керував канд. іст. наук, доцент В. І. Білоусов (1921–2003), а протягом 1985–1992 рр. — д-р іст. наук, професор Б. П. Ковалевський (1922–1993). У 1993 р. кафедру українознавства КАДІ очолював д-р техн. наук, професор Я.В. Хом’як, потім обов’язки завідувача виконував к. і. н., доцент Б. І. Хорошун. З 1997 р. після об’єднання кафедр українознавства та філософії новоствореним підрозділом керував д-р філос. наук, професор В. Ф. Передерій.  У червні 2003 р. на базі кафедри українознавства та філософії відкрито дві — теорії та історії держави і права та філософії. Першу з них очолив д-р іст. наук, професор Б. І. Хорошун.

istor

Викладачі кафедри:

Автушенко Ірина Борисівна – доцент кафедри, кандидат історичних наук, доцент.

Гержод Галина Іванівна – доцент кафедри, кандидат історичних наук, доцент, заступник декана факультету транспортних та інформаційних технологій, нагороджена знаком МОН України „Відмінник освіти України”.

Ковальська Олена Михайлівна – доцент кафедри, кандидат історичних наук, доцент, нагороджена знаком МОН України „Відмінник освіти України”.

Глушенок Наталія Миколаївна – доцент кафедри, кандидат історичних наук, доцент.

Малінська Ганна Дмитрівна – доцент кафедри.

Волошенко Вікторія Олександрівна – доцент, кандидат історичних наук, доцент.

Георгієва Марія Дмитрівна – доцент, кандидат історичних наук.

Волошина Тетяна Миколаївна – старший викладач кафедри.

Шкода Антоніна Володимирівна – старший викладач кафедри.

Остапко Олександр Миколайович – старший викладач кафедри.

Демʼяненко Марʼяна Володимирівна – асистент кафедри.

Горбань Галина Михайлівна – асистент кафедри.

Кудін Сергій Володимирович – доцент  кафедри, кандидат юридичних наук, доцент (працює на 0,5 ставки доцента за сумісництвом).

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

  • Вища освіта і Болонський процес : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Ф. Дмитриченко, Б. І. Хорошун, О. М. Язвінська, В. Д. Данчук. – К., 2006.
  • Хорошун Б. І. Історія України : навч. посіб. / Б. І. Хорошун. – К., 2006.
  • Українська та зарубіжна культура : навч. посіб. / Б. І. Хорошун, Г. І. Гержод, О. М. Язвінська, Л. Г. Котик. – К., 2006.
  • Хорошун Б.І. Українська та зарубіжна культура : навч. посіб. В 2-х т. / Б. І. Хорошун,О. М. Язвінська. – К., 2007.
  • Фундаменталізація професійної підготовки у вимірі європейського освітнього простору : зб. наук. праць / Ред. Колегія : М. Ф. Дмитриченко, Б. І. Хорошун, О. М. Язвінська, Н. М. Глушенок, М. О. Хмелевський. – К. : НТУ, 2010.
  • Історія автомобільного транспорту в Україні / М. Ф. Дмитриченко, О. М. Язвінська, Б. І. Хорошун, О. М. Ковальська. –  К. : НТУ, 2011.

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри теорії та історії держави і права:

  • Сучасні концепції цивілізаційного поступу українського державотворення.

Адреса: 01103 Україна, м. Київ, вул. Михайла Бойчука,42, к. 314, 316.
Телефон: +38 (044) 284-68-07
E-mail: history@ntu.edu.ua

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО