logo

kuzminec-m-p

Кафедра комп’ютерної, інженерної графіки та дизайну

Кафедра комп’ютерної, інженерної графіки та дизайну бере початок з 1944 р. під назвою «Нарисна геометрія та креслення» на чолі із першим завідувачем – кандидатом технічних наук, доцентом Віткупом Є. Б.

За період існування кафедра неодноразово перейменовувалася, об’єднувалася з іншими кафедрами та змінювалися завідувачі: к.т.н., доценти: Віткуп Є. Б., Кролівець М. С., Гвоздєв Ю. В.; професори: Попов В. М., Дехтяр А.С.

У 2009 році кафедра стає випусковою, здійснює підготовку фахівців за сучасною та затребуваною спеціальністю «Дизайн», готує фахівців, що займаються  художньо-технічною діяльністю в галузі промислового дизайну.

З 2014 р. завідувачем кафедри комп’ютерної, інженерної графіки та дизайну затверджено доктора технічних наук Кузьмінця Миколу Петровича, академіка Академії будівництва України та Підйомно-транспортної академії України, лауреата премії ім. М.С. Буднікова в галузі будівництва.

Викладачі кафедри:

Тименко Володимир Петрович – доктор педагогічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України. Сфера наукових інтересів – педагогічне проектування у підготовці фахівців транспортних технологій та систем. Концептуальні засади професійного розвитку особистості в умовах євроінтеграційних процесів. Викладає дисципліни: «Методика викладання мистецьких дисциплін», «Синтез мистецтв», «Психолого-педагогічні основи викладацької діяльності».

Буртовий Анатолій Миколайович – Заслужений художник України, доцент кафедри. Сфера науково-мистецьких інтересів – дослідно-творча робота «Україна – колиска цивілізації». Організатор та учасник багатьох мистецьких виставок та акцій. Викладає дисципліни: «Рисунок», «Академічний живопис».

Степаненко Тетяна Степанівна – доцент кафедри. Сфера наукових інтересів – геометричне моделювання задач транспортного будівництва і машинобудування. Автор підручника та  навчально-методичних праць. Викладає дисципліну «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка».

Пристайло Микола Олексійович – кандидат технічних наук, доцент. Сфера наукових інтересів – моделювання напружено-деформованого стану в зоні контакту «робоче обладнання – середовище». Автор 20 наукових і навчально-методичних праць та 10 патентів. Викладає дисципліни: «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка».

Мартинюк Іван Юрійович – кандидат технічних наук, доцент кафедри. Сфера наукових інтересів – обстеження та проектування будівель та споруд. Співавтор монографії та 10 наукових публікацій, має 2 патенти на корисну модель України. Викладає дисципліни «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка», «Проектування», «Ергономіка».

Дубовенко  Юрій Іванович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри. Сфера наукових інтересів – обернені задачі гравіметрії, моделювання потенціальних полів, проблеми цифрової картографії. Автор понад 50 наукових статей. Викладає дисципліну «Основи ландшафтного дизайну».

Недбайло Олександр Миколайович – кандидат технічних наук, старший викладач, старший науковий співробітник відділу теплофізичних основ енергоощадних технологій  Інституту технічної теплофізики НАНУ. Напрям наукової діяльності – відновлювальні джерела енергії та енергоощадні технології. Автор 5 патентів України на корисну модель. Викладає дисципліну «Проектування».

Чорноус Микола Михайлович – доцент кафедри. Сфера науково-мистецьких інтересів – дизайн-освіта, як формування професійних якостей майбутніх дизайнерів. Член Спілки дизайнерів України. Автор 15 патентів та 2 методичних настанов. Викладає дисципліни: «Рисунок», «Академічний живопис», «Кольорознавство».

Лампека Микола Геронтійович – старший викладач кафедри. Сфера науково-мистецьких інтересів – декоративно-прикладне мистецтво, скульптура. Член Спілки дизайнерів України, Національної спілки художників України, бюро декоративно-прикладної секції КОНСХУ. Нагороджений знаком «Відмінник освіти України», орденом  «Іллі Муромця II ступеня», премією ім. Катерини Білокур. Викладає дисципліни: «Пластична анатомія», «Скульптура».

Піскун Михайло Іванович – старший викладач кафедри. Сфера наукових інтересів – особливості сприйняття геометричних елементів дороги в повздовжньому і поперечному профілях. Автор 5 навчально-методичних настанов. Викладає дисципліни: «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка», «Інженерна графіка».

Городецький Олександр Антонович – старший викладач кафедри. Сфера науково-мистецьких інтересів – розробка високоефективних енергетичних установок. Член Спілки дизайнерів України.  Автор 6 свідоцтв та 5 патентів на винаходи. Викладає дисципліни: «Макетування», «Патентознавство», «Робота в матеріалах».

Верхградський Евген Павлович – старший викладач кафедри. Сфера науково-мистецьких інтересів – образотворче мистецтво, як засіб комунікативного зв’язку. Викладає дисципліни: «Рисунок», «Академічний живопис».

Стрілець Валерій Федорович – старший викладач кафедри. Сфера науково-мистецьких інтересів – еволюційні тенденції в дизайні меблів. Викладає дисципліни: «Етнодизайн», «Дизайн автомобіля», «Комплексне проектування».

Сливко Лариса Гаврилівна – старший викладач кафедри. Сфера науково-мистецьких інтересів – поєднання ландшафтного, промислового, предметного дизайну та архітектури у проектуванні. Член Національної спілки художників України.  Викладає дисципліну «Проектування».

Черненко Анатолій Дмитрович – старший викладач кафедри. Напрям наукової діяльності – дослідження науково-технічних основ енергоефективності будівель, інжиніринг та дизайн. Член Спілки дизайнерів України. Викладає дисципліни: «Проектування», «Основи САПР», «Введення до комп’ютерних технологій», «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка».

Кудренок Микола Романович – асистент кафедри. Напрям науково-мистецької  діяльності – архітектура та дизайн. Працює над дослідно-творчою роботою «Формування сезонного рекреаційного житла». Автор багатьох наукових праць та проектів в галузі архітектури. Член Спілки дизайнерів України. Викладає дисципліни: «Основи композиції та проектної графіки», «Основи формоутворення», «Робота в матеріалах».

Долгіх Володимир Олексійович – асистент кафедри. Автор 2 навчально-методичних  настанов. Сфера науково-мистецьких інтересів  – естетичне виховання студентів засобами мистецтва. Працює над дисертаційним дослідженням – «Естетика формоутворення в дизайні швидких транспортних засобів». Член Київської спілки художників-новаторів «Творчість». Викладає дисципліни: «Академічний живопис», «Пластична анатомія».

Павленчик Катерина Миколаївна – асистент кафедри.  Працює над дисертаційним дослідженням. Автор 2 навчально-методичних настанов. Викладає дисципліни: «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка», «Інженерна графіка»,  «Комп’ютерна графіка», «Машинна графіка і комп’ютерні технології».

Гореленко Олександр Олегович – асистент кафедри. Напрям наукової діяльності – дослідження і проектування промислових об’єктів. Викладає дисципліни: «Архітектура і дизайн виробничого середовища», «Введення до комп’ютерних технологій», «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка».

Крикун Ольга Миколаївна – асистент кафедри. Автор 3 навчально-методичних  настанов. Сфера наукових інтересів – оптимальне розміщення геометричних об’єктів. Викладає дисципліни: «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка», «Інженерна графіка».

Саєнко Наталія Петрівна – асистент кафедри. Сфера науково-мистецьких інтересів – нові тенденції формоутворення та проектної графіки. Викладає дисципліни: «Основи композиції і проектної графіки», «Основи формоутворення».

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

  1. Кузьмінець М. П., Пристайло М. О. Основи систем автоматизованого проектування : Методичні вказівки. – К. : НТУ, 2016. – 22 с.
  2. Веремчук В. С., Долгіх В. О. Основи пластичної анатомії : Навчальний посібник. – К. : Видавництво «Правильна школа», 2017. – 230 с.
  3. Кузьмінець М. П., Пристайло М. О., Рашківський В. П., Степаненко Т. С. Інженерна графіка: Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи. – К. : НТУ, 2016. – 30 с.
  4. 4. Кузьмінець М. П., Пристайло М. О., Рашківський В. П., Дубовенко Ю. І. Комп’ютерна графіка: Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи. – К. : НТУ, 2016. – 18 с.
  5. Кузьмінець М. П., Пристайло М. О., Мартинюк І. Ю. Введення до інформаційних технологій: Методичні вказівки. – К. : НТУ, 2016. – 79 с.

Основні напрями науково-дослідної роботи:

  • геометричне, чисельне та фізичне моделювання складного просторового навантаження від дії рухомого транспорту автодорожніх мостів України;
  • геометричне, математичне та фізичне моделювання взаємодії робочого обладнання машин з середовищем в умовах виконання робіт поруч з небезпечними об’єктами;
  • розробка концептуальних дизайн-проектів автомобілів з урахуванням їх аеродинамічних характеристик та удосконалення екстер’єру та інтер’єру спеціальних транспортних машин;
  • розробка футуристичних дизайн-проектів транспортних засобів, інфраструктури та об’єктів транспортної галузі.

 

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри вісім аспірантів.


Адреса: 01103, м. Київ,  вул. М. Бойчука, буд. 42, (7 поверх), каб. 704

Телефон: (044) 284–97–13

E-mail: grafika_ntu@ukr.net

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО