logo

kuzminec-m-p

Кафедра комп’ютерної, інженерної графіки та дизайну бере початок з 1944 р. під назвою «Нарисна геометрія та креслення» на чолі із першим завідувачем – кандидатом технічних наук, доцентом Віткупом Є. Б.

 

 

 

 

У 2009 році кафедра стає випусковою, здійснює підготовку фахівців за сучасною та затребуваною спеціальністю «Дизайн», готує  фахівців, що займаються  художньо-технічною діяльністю в галузі промислового дизайну.

З 2014 року завідувачем кафедри комп’ютерної, інженерної графіки та дизайну обрано доктора технічних наук Кузьмінця Миколу Петровича, академіка Академії будівництва України та Підйомно-транспортної академії України, лауреата премії ім. М. С. Буднікова в галузі будівництва.

Впродовж останніх років на кафедрі набувають розвитку сучасні напрями геометричного, математичного та фізичного моделювання транспортних об’єктів та споруд, розробляються концептуальні дизайн-проекти транспортних засобів і футуристичних дизайн-проектів інфраструктур та об’єктів транспортної галузі.

Викладачі кафедри:

Сівко Володимир Йосипович – доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Тименко Володимир Петрович – доктор педагогічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України.

Буртовий Анатолій Миколайович – доцент кафедри, Заслужений художник України.

Степаненко Тетяна Степанівна  – доцент кафедри.

Пристайло Микола Олексійович – кандидат технічних наук, доцент.

Мартинюк Іван Юрійович – кандидат технічних наук, доцент кафедри.

Дубовенко  Юрій Іванович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри.

Чорноус Микола Михайлович – доцент кафедри, член Спілки дизайнерів України.

Лампека Микола Геронтійович  – старший викладач кафедри, член Спілки дизайнерів України, Національної спілки художників України. Відмінник освіти України.

Піскун Михайло Іванович – старший викладач кафедри.

Городецький Олександр Антонович – старший викладач кафедри, член Спілки дизайнерів України.

Стрілець Валерій Федорович – старший викладач кафедри.

Черненко Анатолій Дмитрович  – старший викладач кафедри, член Спілки дизайнерів України.

Кудренок Микола Романович – асистент кафедри, член Спілки дизайнерів України.

Верхградський Євген Павлович  – асистент кафедри.

Долгіх Володимир Олексійович – асистент кафедри

Павленчик Катерина Миколаївна – асистент кафедри.

Крикун Ольга Миколаївна – асистент кафедри.

Гордійчук Олександр Миколайович – асистент кафедри.

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

 1. Кузьмінець М. П., Пристайло М. О. Основи систем автоматизованого проектування : Методичні вказівки. – К. : НТУ, 2016. – 22 с.
 2. Веремчук В. С., Долгіх В. О. Основи пластичної анатомії : Навчальний посібник. – К. : Видавництво «Правильна школа», 2017. – 230 с.
 3. Кузьмінець М. П., Пристайло М. О., Рашківський В. П., Степаненко Т. С. Інженерна графіка: Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи. – К. : НТУ, 2016. – 30 с.
 4. Кузьмінець М. П., Пристайло М. О., Рашківський В. П., Дубовенко Ю. І. Комп’ютерна графіка: Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи. – К. : НТУ, 2016. – 18 с.
 5. Кузьмінець М. П., Пристайло М. О., Мартинюк І. Ю. Введення до інформаційних технологій: Методичні вказівки. – К. : НТУ, 2016. – 79 с.
 6. Степаненко Т. С., Піскун М. І., Павленчик К. М. Збірник задач для вивчення завдань з дисципліни «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка» для студентів «Автомеханічного факультету». Видання друге, переклад. – К. : НТУ, 2018 – 16 с.
 7. Назаренко І. І., Кузьмінець М. П., Онищенко А. М., Гаркуша М. В. Механізація процесів будівництва доріг з цементобетонним покриттям / Книга 1 / Цементобетон, технологія та механізація його виготовлення і транспортування / – К. : 2017. – 360 с.
 8. Піскун М. І., Павленчик К. М. Збірник задач до вивчення завдань з розділу «Проекції з числовими позначками» з дисципліни «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка» для студентів факультету «Транспортне будівництво». Видання друге, переклад. – К. : НТУ, 2018 – 16 с.

Основні напрями науково-дослідної роботи:

 • геометричне, чисельне та фізичне моделювання складного просторового навантаження від дії рухомого транспорту автодорожніх мостів України;
 • геометричне, математичне та фізичне моделювання взаємодії робочого обладнання машин з середовищем в умовах виконання робіт поруч з небезпечними об’єктами;
 • розробка концептуальних дизайн-проектів автомобілів з урахуванням їх аеродинамічних характеристик та удосконалення екстер’єру та інтер’єру спеціальних транспортних машин;
 • розробка футуристичних дизайн-проектів транспортних засобів, інфраструктури та об’єктів транспортної галузі.

Підготовка наукових кадрів: на кафедрі працюють 5 здобувачів


Адреса: 01103, м. Київ,  вул. М. Бойчука, буд. 42 (7 поверх), каб. 704

Телефон: (044) 284–97–13

E-mail: grafika_ntu@ukr.net

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО