logo

kuzminec-m-p

Завідувач кафедри – Кузьмінець Микола Петрович, доктор технічних наук, академік Транспортної академії України та Академії будівництва України, лауреат премії ім. М.С. Буднікова в галузі будівництва, переможець конкурсів «Кращий винахід року», автор близько 200 науково-методичних робіт.

Кафедра комп’ютерної, інженерної графіки та дизайну бере початок з 1944 р. під назвою «Нарисна геометрія та креслення» на чолі із першим завідувачем – к.т.н., доцентом Є. Б. Віткупом. Значний внесок у розвиток та становлення кафедри вніс к.т.н., доцент Ю. В. Гвоздєв, який першим в країні впровадив використання в навчальному процесі сучасних для того періоду методів навчання на базі комплексу технічних засобів.

У 2009 році кафедра стає випусковою та здійснює підготовку фахівців за сучасною та затребуваною спеціальністю «Дизайн», готує  фахівців, що займаються  художньо-технічною діяльністю в галузі промислового дизайну.

З 2014 року завідувачем кафедри комп’ютерної, інженерної графіки та дизайну обрано доктора технічних наук Кузьмінця Миколу Петровича, під керівництвом якого набувають розвитку сучасні напрями геометричного, математичного та фізичного моделювання транспортних об’єктів та споруд, розробляються концептуальні дизайн-проекти транспортних засобів і футуристичних дизайн-проектів інфраструктур та об’єктів транспортної галузі.

На кафедрі працюють 20 співробітників, з яких 18 викладачів, у тому числі: 4 професори, серед яких 2 доктори наук; 6 доцентів, 5 кандидатів; 5 старших викладачів; 4 асистенти. На кафедрі працює Заслужений діяч науки і техніки України, Заслужений художник України, Заслужений працівник народної освіти України.

Викладачі кафедри:

Кузьмінець Микола Петрович – доктор технічних наук, академік Транспортної Академії України та Академії будівництва України, член Спілки дизайнерів України.

Тименко Володимир Петрович – доктор педагогічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України.

Татіївський Петро Михайлович – кандидат технічних наук зі спеціальності «Технічна естетика», професор кафедри, Заслужений працівник народної освіти України.

Пушкар Василь Васильович – кандидат сільськогосподарських наук зі спеціальності «Ландшафтна архітектура», професор кафедри.

Буртовий Анатолій Миколайович – доцент кафедри, Заслужений художник України.

Степаненко Тетяна Степанівна  – доцент кафедри.

Пристайло Микола Олексійович – кандидат технічних наук, доцент.

Мартинюк Іван Юрійович – кандидат технічних наук, доцент кафедри.

Дубовенко Юрій Іванович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри.

Чорноус Микола Михайлович – доцент кафедри, член Спілки дизайнерів України.

Лампека Микола Геронтійович  – старший викладач кафедри, член Спілки дизайнерів України, Національної спілки художників України. Відмінник освіти України.

Піскун Михайло Іванович – старший викладач кафедри.

Городецький Олександр Антонович – старший викладач кафедри, член Спілки дизайнерів України.

Черненко Анатолій Дмитрович  – старший викладач кафедри, член Спілки дизайнерів України.

Верхградський Євген Павлович  – старший викладач кафедри, член Спілки дизайнерів України.

Кудренок Микола Романович – асистент кафедри, член Спілки дизайнерів України.

Долгіх Володимир Олексійович – асистент кафедри, член Спілки дизайнерів України.

Павленчик Катерина Миколаївна – асистент кафедри.

Крикун Ольга Миколаївна – асистент кафедри.

 Науково-методичні праці викладачів кафедри:

 1. Кузьмінець М. П., Татіївський П. М., Тименко В. П. Практична обдарованість майбутніх магістрів промислового дизайну : монографія . – Київ : Леся, 2019. – 120 с.
 2. Кузьмінець М. П., Сімонік А. С., Тименко В. П. Комплексне проектування : підручник – Київ : Леся, 2019. – 103 с.
 3. Веремчук В. С., Долгіх В. О. Основи пластичної анатомії : навч. посіб. – Київ : «Правильна шк.», 2017. – 230 с.
 4. Назаренко І. І., Кузьмінець М. П. Основи наукових  досліджень :  навч. посіб. – Київ : НТУ, 2019. – 100 с.
 5. Кузьмінець М.П., Дубовенко Ю.І. Ландшафтний дизайн міст : навч. посіб. – Київ : НТУ, 2019. – 100 с.
 6. Кузьмінець М. П., Сімонік А. С., Тименко В. П. Макетування : навч. посіб. – Київ : Леся, 2019. – 100 с.
 7. Кузьмінець М. П., Мадзігон В. М., Тименко В. П. Методологія наукових досліджень і психологія творчого мислення : навч. посіб. – Київ : Леся, – 2018. – 141 с.

Основні напрями науково-дослідної роботи:

 • розробка концептуальних дизайн-проектів автомобілів з урахуванням їх аеродинамічних характеристик та удосконалення екстер’єру та інтер’єру спеціальних транспортних машин;
 • геометричне, математичне та фізичне моделювання взаємодії робочого обладнання машин з середовищем в умовах виконання робіт поруч з небезпечними об’єктами;
 • геометричне, чисельне та фізичне моделювання складного просторового навантаження від дії рухомого транспорту автодорожніх мостів України;
 • розробка футуристичних дизайн-проектів транспортних засобів, інфраструктури та об’єктів транспортної галузі.

Підготовка наукових кадрів: на кафедрі працюють 3 здобувачі наукового ступеня.


Положення про кафедру комп’ютерної, інженерної графіки та дизайну

Стратегія розвитку кафедри комп’ютерної, інженерної графіки та дизайну

Електронна бібліотека Кафедри комп’ютерної, інженерної графіки та дизайну

Презентація Кафедри комп’ютерної, інженерної графіки та дизайну

Оголошення про попередній захист магістерських робіт


Адреса: 01103, м. Київ,  вул. М. Бойчука, буд. 42 (7 поверх), каб. 704

Телефон: (044) 284–97–13

E-mail: grafika_ntu@ukr.net

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО