logo

Завідувач кафедри — Мусійко Володимир Данилович, доктор технічних наук, професор, академік Транспортної та Підйомно-транспортної Академій України; переможець Всеукраїнських конкурсів «Винахід року»: 2005 та 2014 роки – І місце, 2011 рік – ІІІ місце; нагороджений Почесною Грамотою Верховної Ради України, знаком МОН України «За наукові досягнення».

 

 

 

Кафедра інженерії машин транспортного будівництва (до 2022 року – кафедра дорожніх машин) як випускова кафедра з підготовки фахівців за спеціальністю «Галузеве машинобудування», створена в 1967 р. у результаті реформування кафедри організації і механізації дорожнього будівництва. Першим її завідувачем був кандидат технічних наук, доцент І.К. Даценко (1918-1999). Протягом 1975 – 1979 рр. обов’язки завідувача виконував доктор технічних наук, професор О.Г. Маєвський. З 1979 по 2014 рік кафедру очолював Заслужений працівник народної освіти України, професор М.О. Білякович.

Кафедра є випусковою з підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальністю «Галузеве машинобудування» (освітні програми «Будівельні та дорожні машини і устаткування», «Експлуатація, випробування та сервіс машин») і докторів філософії за спеціальністю «Галузеве машинобудування».

Викладачі кафедри:

Мусійко Володимир Данилович – доктор технічних наук, професор, академік Транспортної та Підйомно-транспортної Академії України.

Білякович Микола Олексійович – професор кафедри, кандидат технічних наук, професор; Заслужений працівник народної освіти України, академік Транспортної Академії України.

Ковбасенко Сергій Володимирович – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент, декан факультету заочного, дистанційного навчання та підготовки іноземних громадян; нагороджений знаком МОН України «Відмінник освіти України».

Високович Євген Вадимович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Коваль Андрій Борисович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, член-кореспондент Підйомно-транспортної Академії України, переможець Всеукраїнського конкурсу «Винахід року» – 2005 р.

Мороз Валентин Валентинович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Ніколаєнко Володимир Анатолійович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Посвятенко Наталія Іванівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Сімоненко Віталій Васильович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент, заступник декана факультету заочного, дистанційного навчання та підготовки іноземних громадян.

Варфоломєєв Юрій Михайлович – доцент кафедри; нагороджений знаком МОН України «Відмінник освіти України».

Левківський Сергій Анатолійович – старший викладач кафедри.

Горковенко Олег Володимирович – старший викладач кафедри.

Куликівський Олександр Владиславович – асистент кафедри.

 

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

 1. Одноківшеві гідравлічні екскаватори: навч. посібник / Мусійко В.Д., Хмара Л.А., Коваль А.Б., Високович Є.В., Голубченко О.І. – Київ: “Видавництво Людмила”, ­– 189 с.
 2. Методологічні основи наукових досліджень: підручник для студентів технічних спеціальностей / Посвятенко Н.І., Тверитникова О.С., Посвятенко Е.К., Демідова Ю.Є.. Харків : «Факт», 2022. – 320  с.
 3. Лабораторний практикум з дисциплін «Конструювання і випробування гідроприводів» та «Експлуатація і випробування дорожніх машин» для студ. спец. 133 «Галузеве машинобудування» : навч. посіб. / за заг. ред. Мусійко В.Д. – К.: НТУ, 2022. – 132 с.
 4. Технічна механіка: підручник для студентів вищих навч.закл. / Дмитриченко М.Ф., Гончар М.О., Ніколаєнко В.А. – Київ: НТУ, 2018 – 364 с.
 5. Теорія та створення землерийних машин безперервної дії: монографія. Видання друге, доповнене. / Мусійко В.Д., Коваль А.Б. – Київ: «Видавництво Людмила», 2018. – 280 с.
 6. Дорожні машини: Асфальтобетонні заводи та асфальтозмішувальні установки :навч. посібник / Хмара Л.А., Шипілов О.С., Мусійко В.Д., Кузьмінець М.П.. – Київ-Дніпропетровськ: НТУ. 2015, – 248 с.
 7. Дорожні машини. Машини для будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг : навч. посібник / Хмара Л.А., Шипілов О.С., Мусійко В.Д., Кузьмінець М. П.. – Київ-Дніпропетровськ: НТУ, 2013. – 399 с.
 8. Проектування приводів машин : навч. посібник / Клюс В.П., Білякович М.О., Кудря С.О. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 421 с.

Основні напрямки науково-дослідної роботи:

 • розробка та наукове обґрунтування конструкцій землерийних машин безперервної дії для швидкісного безпідйомного капітального ремонту трубопроводів;
 • вибір та обґрунтування технічних рішень по визначенню раціональних типів, основних параметрів, можливостей уніфікації робочих органів землерийних машин безперервної дії для фортифікаційного обладнання позицій військ та укрить для бойової техніки;
 • створення змінного робочого обладнання до одноківшових гідравлічних екскаваторів для підкопування ґрунту під трубопроводами при виконанні їх ремонту та для ущільнення ґрунту під ними;
 • підвищення ефективності використання та експлуатаційних властивостей дорожніх машин, поліпшення показників роботи двигунів дорожніх транспортних засобів в умовах експлуатації вдосконаленням їх конструкції та застосуванням альтернативних джерел енергії;
 • створення екологічно безпечної технології пошарової розробки ґрунтів та проекту спеціальної землерийної машини для її реалізації.

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри навчається 6 аспірантів.


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, Омеляновича-Павленка 1, к. 226.
Телефон: +38 (044) 280-97-73
Email: dormashkaf@ntu.edu.ua
Веб-сайт

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО