logo

Завідувач кафедри — Мусійко Володимир Данилович, доктор технічних наук, професор, академік Транспортної та Підйомно-транспортної Академій України; переможець Всеукраїнських конкурсів «Винахід року»: 2005 та 2014 роки – І місце, 2011 рік – ІІІ місце; нагороджений Почесною Грамотою Верховної Ради України, знаком МОН України «За наукові досягнення».

 

 

 

Кафедра інженерії машин транспортного будівництва (до 2022 року – кафедра дорожніх машин) як випускова кафедра з підготовки фахівців за спеціальністю «Галузеве машинобудування», створена в 1967 р. у результаті реформування кафедри організації і механізації дорожнього будівництва. Першим її завідувачем був кандидат технічних наук, доцент І.К. Даценко (1918-1999) – фронтовик, захисник блокадного Ленінграда. Протягом 1975 – 1979 рр. обов’язки завідувача виконував доктор технічних наук, професор О.Г. Маєвський. З 1979 по 2014 рік кафедру очолював Заслужений працівник народної освіти України, професор М.О. Білякович.

Кафедра є випусковою з підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальністю «Галузеве машинобудування» (освітні програми «Будівельні та дорожні машини і устаткування», «Експлуатація, випробування та сервіс машин»).

Викладачі кафедри:

Мусійко Володимир Данилович – доктор технічних наук, професор, академік Транспортної та Підйомно-транспортної Академії України.

Білякович Микола Олексійович – професор кафедри, кандидат технічних наук, професор; Заслужений працівник народної освіти України, академік Транспортної Академії України.

Ковбасенко Сергій Володимирович – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент, декан факультету заочного, дистанційного навчання та підготовки іноземних громадян; нагороджений знаком МОН України «Відмінник освіти України».

Високович Євген Вадимович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Коваль Андрій Борисович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, переможець Всеукраїнського конкурсу «Винахід року» – 2005 р.

Мороз Валентин Валентинович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Ніколаєнко Володимир Анатолійович – доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Посвятенко Наталія Іванівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Сімоненко Віталій Васильович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент, заступник декана факультету заочного, дистанційного навчання та підготовки іноземних громадян.

Варфоломєєв Юрій Михайлович – доцент кафедри; нагороджений знаком МОН України «Відмінник освіти України».

Левківський Сергій Анатолійович – старший викладач кафедри.

Горковенко Олег Володимирович – старший викладач кафедри.

Куликівський Олександр Владиславович – асистент кафедри.

Опришко Володимир Володимирович – асистент кафедри.

 

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

 1. Мусійко В.Д., Хмара Л.А., Коваль А.Б., Високович Є.В., Голубченко О.І. Одноківшеві гідравлічні екскаватори: навчальний посібник. – К.: “Видавництво Людмила”, – 189 с.
 2. Методологічні основи наукових досліджень: підручник для студентів технічних спеціальностей / Н.І.Посвятенко, О.С.Тверитникова, Е.К.Посвятенко, Ю.Є.Демідова. Харків : «Факт», 2022. 320  с.
 3. Лабораторний практикум з дисциплін «Конструювання і випробування гідроприводів» та «Експлуатація і випробування дорожніх машин» для студ. спец. 133 «Галузеве машинобудування» : навч. посіб. / за заг. ред. Мусійко В.Д. – К.: НТУ, 2021.
 4. Мусійко В.Д., Коваль А.Б. Теорія та створення землерийних машин безперервної дії: монографія. Видання друге, доповнене. Київ: «Видавництво Людмила», 2018. 280 с., іл. 86.
 5. Дорожні машини. Машини для будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг : навч. посібник. Ч. ІІ / Л.А. Хмара, О.С. Шипілов, В.Д. Мусійко, М. П. Кузьмінець. – Київ-Дніпропетровськ: НТУ, 2013.
 6. Клюс В.П. Проектування приводів машин : навч. посібник / В.П. Клюс, М.О. Білякович, С.О. Кудря. – К.: Центр учбової літератури, 2011.

Основні напрямки науково-дослідної роботи:

 • вибір та обґрунтування технічних рішень по визначенню раціональних типів, основних параметрів, можливостей уніфікації робочих органів траншейних машин для фортифікаційного обладнання позицій військ та укрить для бойової техніки;
 • розробка та наукове обґрунтування конструкцій землерийних машин безперервної дії для швидкісного безпідйомного капітального ремонту трубопроводів;
 • створення змінного робочого обладнання до одноківшових гідравлічних екскаваторів для підкопування ґрунту під трубопроводами при виконанні їх ремонту та для ущільнення ґрунту під ними;
 • підвищення ефективності використання та експлуатаційних властивостей дорожніх машин, поліпшення показників роботи двигунів дорожніх транспортних засобів в умовах експлуатації вдосконаленням їх конструкції та застосуванням альтернативних джерел енергії;
 • створення екологічно безпечної технології пошарової розробки ґрунтів та проекту спеціальної землерийної машини для її реалізації.

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри навчається 4 аспіранти.


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, Омеляновича-Павленка 1, к. 226.
Телефон: +38 (044) 280-97-73
Email: dormashkaf@ntu.edu.ua
Веб-сайт

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО