logo

gololobov-u-p

Завідувач кафедри – Гололобов Юрій Павлович, доктор фізико-математичних наук, професор.

Кафедра заснована  у 1944 році.

Її першим завідувачем з 1944 по 1946 рр. був доктор фізико-математичних наук, професор Герцрікен Соломон Давидович. Наукові дослідження Герцрікена С.Д. були переважно в галузі рентгенівських досліджень дифузії в металах, сплавах, рідинах.

З 1946 по 1960 рр. завідувачем кафедри фізик був доктор наук, професор Даниленко А.І. Тема, дослідженню якої було присвячено все життя Даниленко А.І. – “Природна активність рослин, тварин і людини”. Методикою Даниленка визначення радіоактивності в біологічних об’єктах користуються і в даний час.

з 1961 по 1978 рр. кафедру фізики очолював кандидат фізико-математичних наук Біленко Іван Іванович. Біленко І.І. був чудовим методистом, членом методичної ради Міністерства вищої та середньої освіти УРСР, склав “Фізичний словник”, який був перевидано останній раз у 1993 році. В той час кафедра вела наукові дослідження по трьом напрямкам: “Молекулярне розсіювання світла в рідинах”, “Фізичні властивості напівпровідників” та “Удосконалення викладання фізики у вузі”.

З 1978 по 1983 рр. кафедри фізики очолювала кандидат фізико-математичних наук Є.В.Турчанінова. Вона спрямувала увагу на зміцнення творчого колективу кафедри, поповнення його кваліфікованими спеціалістами – випускниками Київського держуніверситету:

З 1983 по 1987 рр. на чолі кафедри фіики перебував кандидат фізико-математичних наук Ю.Б.Єрмолович, який багато зробив для впровадження в учбовий процес мікропроцесорної техніки.

З 1987 по 1997 рр.  кафедру фізики очолював доктор фізико-математичних наук, професор Ю.П. Цященко – відомий фахівець у галузі коливальної спектроскопії суцільних середовищ. Професор Ю.П.Цященко зробив значний внесок в розвиток наукової роботи кафедри: очолив основні напрямки наукової роботи.

В 1997 р. кафедра фізики була об’єднана спочатку з кафедрою дорожньо-будівельних матеріалів та хімії, а в 1997 р. – з кафедрою теоретичної механіки. З жовтня 2000 р. кафедру було відновлено як структурну одиницю.

З 2000 р. кафедру фізики очолює доктор фізико-математичних наук, професор Гололобов Юрій Павлович.

fizika

Викладачі кафедри:

Боровий Микола Олександрович –  професор кафедри фізики,  доктор фізико-математичних наук, доцент.

Малиш Микола Іванович – доцент кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Іщенко Руслан Миколайович – доцент кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Ісаєнко Галина Леонідівна – доцент кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Охрименко Юрій Aврамович – асистент кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук.

Науково-методичні праці викладачів:

 • Дмитриченко М.Ф., Гололобов Ю.П., Зачек І.Р., Габа В.М., Мороз І.Є. Фізика і транспорт. Навчальний посібник. – Львів: Українська академія друкарства, 2014. – 328 с.
 • Іщенко Р.М., Шатній Т.Д., Ісаєнко Г.Л. Збірник задач з фізики: навчальний посібник для студентів вищих педагогічних та інженерно-технічних навчальних закладів. Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-171 від 20.01.2010 р.). – К.: НТУ, 2010. – 188 с.
 • Ищенко Р.Н., Манько Д.Ю. Физика. Конспект лекций: учебное пособие для студентов-иностранцев, обучающихся по направлению подготовки 6.070101 «Транспортные технологии». – К.: НТУ, 2015. – 140 с.
 • Канарчук В.Є., Гололобов Ю.П. Основи концепцій сучасного природознавства. Навчальний посібник. Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 14/18.2-1048 від 05.07.2001 р.) – К.: НТУ, 2001. – 162 с.

Основні напрямки науково-дослідної роботи:

 • нерівноважні процеси у сегнетоелектричних кристалах з неспівмірними фазами,
 • нелінійна оптика напівпровідників,
 • рентгенівська емісійна спектроскопія кратно-іонізованих атомів твердих тіл,
 • тензоефекти в напівпровідниках, утвердження норм української мови в термінологічному забезпеченні методики викладання фізики.
 • теорія та методика навчання фізики у вищій школі.
  • структурні фазові переходи у напівпровідниках,

Адреса: 01103 м. Київ, вул. М. Бойчука, 42, к. 410.

Телефон:  +38(044)-284-67-09.

Еmail: gololobov@ntu.edu.ua

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО