logo

bazulyk-a-vБазилюк Антоніна Василівна — завідувач кафедри фінанси, облік і аудит, доктор економічних наук, професор, відмінник освіти.

Кафедра створена у 2006 році за наказом ректора НТУ № 74 від 09.03.06 «Про зміни в структурі університету» на базі кафедри «Менеджмент та підприємництво» і є структурним підрозділом факультету «Економіка, менеджмент і право». Очолила новостворений підрозділ д-р екон. наук, професор Антоніна Василівна Базилюк.

finans

Викладачі кафедри:

Базилюк Антоніна Василівнапрофесор кафедри, доктор економічних наук, професор.

Концева Валентина Володимирівна – професор кафедри, кандидат економічних наук; Почесний автотранспортник України, відмінник освіти.

Масалітіна Вікторія Володимирівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Бабич Людмила Миколаївна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Карлова Ірина Олександрівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Теслюк Наталія Петрівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Турпак Тетяна Грирогівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Гошовська Валентина Василівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Жулин Ольга Володимирівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Корольова Оксана Іванівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук.

Назаренко Ярослава Ярославівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Безуглий Артем Олександрович – доцент кафедри, кандидат економічних наук.

Антоненко Надія Василівна – старший викладач кафедри.

Бойко Наталія Віталіївна – старший викладач кафедри.

Наконечна Світлана Анатоліївна – старший викладач кафедр.

Горобінська Ірина Владиславівна – старший викладач кафедри.

Левковець Наталія Петрівна – старший викладач кафедри.

Гуцалюк Олена Ігорівна – асистент кафедри.

Ткачук Тетяна Ігорівна – асистент кафедри.

Рижанкова Галина Миколаївна – асистент кафедри.

Кафедра забезпечує підготовку: бакалаврів з напрямів підготовки «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування»; магістрів за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування».

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

 1. Фінанси. Навчальний посібник // за редакцією Базилюк А.В. – К. : 2014.
 2. Впровадження та розвиток автодорожніх концесій в Україні: монографія // Базилюк А.В – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 218 с.
 3. Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та автоперевезень // Базилюк А.В.– Навчальний посібник – Центр навчальної літератури, К. : 2011.– 228 с.
 4. Тарифоутворення у сфері пасажирських перевезень: Монографія // Базилюк А.В., Назаренко Я.Я. – К. : НТУ, 2010. – 197 с.
 5. Фінанси. Навчальний посібник / Бабич Л.М. – К. : НАУ, 2003. – с. 49.
 6. Засади формування бюджетної політики держави: Монографія. // Бабич Л.М. – К. : НАУ, 2003. – с.320.
 7. Бюджетна система: навчально-методичний посібник. / Бабич Л.М. – К. : НАУ 2006. – с. 2009.
 8. Бухгалтерський облік: навч. посіб. / (в співавторстві) Масалітіна В.В. – К. : Київ. нац. торг. екон. ун-т, 2009. – 397 с.
 9. Чеснакова Л.С., Бойко В.В., Масалітіна В.В., Попін М.М. Управління обортними коштами в умовах невизначеності: Монографія / за заг. ред. В.В. Бойко. – К. : ЦУЛ, 2010. – 248 с.;
 10. Міжнародний менеджмент: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М. В. Вихор, В.В. Гошовська [та ін.]. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 487 с.
 11. Бюджетна система: навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання / С.В.Бойко, В.В. Гошовська та ін. – Біла Церква, 2011. – 202 с.
 12. Економічна сутність стандартів якості життя та інституціально-монетарні фактори формування їх в Україні: монографія / П.І.Юхименко, А.В. Базилюк, В.В. Гошовська / за ред. проф. А.В.Базилюк. – К. : Університет “Україна”, 2012. – 319 с.
 13. Фінансово-економічний словник : навчальний посібник / С.В. Бойко, В.В. Гошовська та ін. / за заг. ред. П.І. Юхименко. – Біла Церква, «Освіта», 2012. – 368 с.

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри фінансів, обліку і аудиту:

 • Організаційно-економічний механізм забезпечення розвитку підприємств автотранспортного та дорожньо-будівельного комплексу
 • Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення розвитку підприємств автотранспорту та дорожнього господарства

Підготовка наукових кадрів.  В аспірантурі кафедри вісім аспірантів.


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, Суворова 1, к. 424.
Телефон: +38 (044) 280-99-37
E-mail: fin2006@ukr.net

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО