logo

bazulyk-a-v

Завідувач кафедри – Базилюк Антоніна Василівна, доктор  економічних наук, професор, відмінник освіти.

 

Кафедра «Фінанси, облік і аудит» створена у 2006 році за наказом ректора НТУ № 74 від 09.03.06 «Про зміни в структурі університету» на базі кафедри «Менеджмент та підприємництво» і є структурним підрозділом факультету «Менеджмент, логістика та туризм».

Викладачі кафедри:

Базилюк Антоніна Василівна – професор кафедри, доктор економічних наук, професор.

Концева Валентина Володимирівна – професор кафедри, кандидат економічних наук, доцент; Почесний автотранспортник України, відмінник освіти.

Кучерук Галина Юріївна – професор кафедри, доктор економічних наук, професор.

Масалітіна Вікторія Володимирівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Бабич Людмила Миколаївна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Карлова Ірина Олександрівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Теслюк Наталія Петрівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Турпак Тетяна Григорівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Гошовська Валентина Василівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Жулин Ольга Володимирівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Корольова Оксана Іванівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук.

Назаренко Ярослава Ярославівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Безуглий Артем Олександрович – доцент кафедри, кандидат економічних наук.

Антоненко Надія Василівна – старший викладач кафедри.

Бойко Наталія Віталіївна – старший викладач кафедри

Наконечна Світлана Анатоліївна – старший викладач кафедри.

Горобінська Ірина Владиславівна – старший викладач кафедри.

Левковець Наталія Петрівна – старший викладач кафедри.

Гуцалюк Олена Ігорівна – асистент кафедри.

Ткачук Тетяна Ігорівна – асистент кафедри.

Бойко Альона Анатоліївна – асистент кафедри.

Кафедра забезпечує підготовку: бакалаврів з напрямів підготовки «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування»; магістрів за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування».

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

  • Digital-технології обліку та фінансово-аналітичних процесів на транспортних підприємствах. Навч.метод. посіб. / За ред. проф. Базилюк А.В., доц.Гошовської В.В. та ін.- К.:, 2019. – 263с.
  • Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення підприємств дорожньо-транспортного комплексу. – Монографія за ред. проф. А.В. Базилюк. – К.: Кондор-Видавництво, 2016.- 238 с.
  • Тимощук О.М., Кучерук Г.Ю., Вовк О.М., Мельник О.В. Логістичне управління якістю транспортних послуг: інвестиційний аспект. Монографія. – Київ, 2020. – 214с.
  • Фінанси. Навчальний посібник // за редакцією Базилюк А.В. – К. : 2014.
  • Впровадження та розвиток автодорожніх концесій в Україні: монографія //Базилюк А.В – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 218 с.

Основні напрями науково-дослідної роботи

  1. Організаційно-економічний механізм забезпечення розвитку підприємств автотранспортного та дорожньо-будівельного комплексу
  2. Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення розвитку підприємств автотранспорту та дорожнього господарства

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри 6 аспірантів.


Контакти

м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, кім. 424

тел. +38(044) 280-99-37

E-mail: fin2006@ukr.net

Веб-сайт: https://sites.google.com/ntu.edu.ua/finance

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО