logo

bazulyk-a-vЗавідувач кафедри – Базилюк Антоніна Василівна, доктор економічних наук, професор, відмінник освіти.

Кафедра «Фінанси, облік і аудит» створена у 2006 році за наказом ректора НТУ № 74 від 09.03.06 «Про зміни в структурі університету» на базі кафедри «Менеджмент та підприємництво» і є структурним підрозділом факультету «Менеджмент, логістика та туризм».

finans

Викладачі кафедри:

Базилюк Антоніна Василівна – професор кафедри, доктор економічних наук, професор;

Концева Валентина Володимирівна – професор кафедри, кандидат економічних наук, доцент; Почесний автотранспортник України, відмінник освіти;

Кучерук Галина Юріївна – професор кафедри, доктор економічних наук, професор;

Масалітіна Вікторія Володимирівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент;

Бабич Людмила Миколаївна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент;

Карлова Ірина Олександрівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент;

Теслюк Наталія Петрівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент;

Турпак Тетяна Грирогівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент;

Гошовська Валентина Василівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент;

Жулин Ольга Володимирівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент;

Корольова Оксана Іванівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук;

Назаренко Ярослава Ярославівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент;

Безуглий Артем Олександрович – доцент кафедри, кандидат економічних наук;

Антоненко Надія Василівна – старший викладач кафедри;

Бойко Наталія Віталіївна – старший викладач кафедри;

Наконечна Світлана Анатоліївна – старший викладач кафедри;

Горобінська Ірина Владиславівна – старший викладач кафедри;

Левковець Наталія Петрівна – старший викладач кафедри;

Гуцалюк Олена Ігорівна – асистент кафедри ;

Ткачук Тетяна Ігорівна – асистент кафедри;

Рижанкова Галина Миколаївна – асистент кафедри.

 

Кафедра забезпечує підготовку: бакалаврів з напрямів підготовки «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування»; магістрів за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування».

 

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

 • Фінанси. Навчальний посібник // за редакцією Базилюк А.В. – К. : 2014.
 • Впровадження та розвиток автодорожніх концесій в Україні: монографія //
 • Базилюк А.В – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 218 с.
 • Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та автоперевезень //
 • Базилюк А.В.– Навчальний посібник – Центр навчальної літератури, К. : 2011.– 228 с.
 • Міжнародний менеджмент: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М. В. Вихор, В.В. Гошовська [та ін.]. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 487 с.
 • Бюджетна система: навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання / С.В.Бойко, В.В. Гошовська та ін. – Біла Церква, 2011. – 202 с.
 • Економічна сутність стандартів якості життя та інституціально-монетарні фактори формування їх в Україні: монографія / П.І. Юхименко, А.В. Базилюк, В.В. Гошовська / за ред. проф. А.В. Базилюк. – К. : Університет “Україна”, 2012. – 319 с.
 • Фінансово-економічний словник : навчальний посібник / С.В. Бойко,
  В.В. Гошовська та ін. / за заг. ред. П.І. Юхименко. – Біла Церква, «Освіта», 2012. – 368 с.

 

Основні напрями науково-дослідної роботи кафедри:

 • Організаційно-економічний механізм забезпечення розвитку підприємств автотранспортного та дорожньо-будівельного комплексу
 • Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення розвитку підприємств автотранспорту та дорожнього господарства

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри вісім аспірантів.


Адреса: 01010 м.Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, кім. 424

Телефон: +38 (044) 280-99-37

Email: fin2006@ukr.net

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО