logo

bazulyk-a-v

Завідувач кафедри – Базилюк Антоніна Василівна, доктор  економічних наук, професор, відмінник освіти.

Кафедра «Фінанси, облік і аудит» створена у 2006 році за наказом ректора НТУ № 74 від 09.03.06 «Про зміни в структурі університету» на базі кафедри «Менеджмент та підприємництво» і є структурним підрозділом факультету «Менеджмент, логістика та туризм».

Викладачі кафедри:

Базилюк Антоніна Василівна – професор кафедри, доктор економічних наук, професор.

Кучерук Галина Юріївна – професор кафедри, доктор економічних наук, професор.

Масалітіна Вікторія Володимирівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Бабич Людмила Миколаївна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Карлова Ірина Олександрівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Теслюк Наталія Петрівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Турпак Тетяна Грирогівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Гошовська Валентина Василівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Корольова Оксана Іванівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Назаренко Ярослава Ярославівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Безуглий Артем Олександрович – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Антоненко Надія Василівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Левковець Наталія Петрівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Горобінська Ірина Владиславівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Бойко Наталія Віталіївна – старший викладач кафедри.

Наконечна Світлана Анатоліївна – старший викладач кафедри.

Бойко Альона Анатоліївна – старший викладач кафедри.

Гуцалюк Олена Ігорівна – асистент кафедри.

Ткачук Тетяна Ігорівна – асистент кафедри.

 

Кафедра забезпечує підготовку:

 • бакалаврів за спеціальностями: «Облік і оподаткування», освітні програми «Облік і оподаткування» та «Цифрові технології обліку», «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування»;
 • магістрів за спеціальностями: «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», «Облік і оподаткування».

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

 1. Цифрові технології в обліку, аудиті і оподаткуванні. Навч.-метод. посіб. / за ред.. проф. Базилюк А.В., доц. Гошовська В.В. – К.: НТУ, 2022. – 270 с.
 2. Volynets, L., Gorobinska, I., Nakonechna, S., Petunin, A., Romanyuk, S., Khomenko, I., Zachosova, N. (2022) Principle of the assessment of the readiness of motor transport enterprises for economic development based on a two-component methodological approach. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4 (13 (118)), 12–21. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.263041 Scopus
 3. Levkovets, N., Ilchenko, V., Boiko, S., Masalitina, V., Tesliuk, N. (2023).  Risk-Oriented Approach to Financial Security of Motor Transport Enterprises. In: Alareeni, B., Hamdan, A. (eds) Explore Business, Technology Opportunities and Challenges ‎After the Covid-19 Pandemic. ICBT 2022. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 495. Springer, (Scopus)
 4. Antonenko, N., Bazyliuk, A., Ilchenko, V., Nadiia, R. (2022). Methodological Tools of Verbal Evaluation of Efficiency Enterprise’s Personnel Payment Systems in the Context of Corporate Social Responsibility. In: Alareeni, B., Hamdan, A. (eds) Financial Technology (FinTech), Entrepreneurship, and Business Development. ICBT 2021. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 486. Springer, Cham.
 5. Практикум з дисципліни «Фінанси, гроші і кредит» (укладачі: д.е.н., проф. А.В. Базилюк, к.е.н., доц. О.В. Жулин, к.е.н., доц. Теслюк Н.П., ст.викл. Горобінська І.В., ст.викл. Левковець Н.П.) для студентів першого (освітньо-наукового) рівня спеціальності 073 «Менеджмент». – К.: НТУ, 2020. -124 с.
 6. DIGITAL-технології облікових та фінансово-аналітичних процесів на транспортних підприємствах. Навч.-метод. посіб. / за ред.. проф. Базилюк А.В., доц. Гошовська В.В. – К.: НТУ, 2019. – 268 с.

Основні напрями науково-дослідної роботи кафедри фінансів, обліку і аудиту:

 1. Фінансові інновації як інструмент досягнення стратегічної мети діяльності підприємств дорожньо-транспортного комплексу
 2. Організаційно-економічний механізм забезпечення розвитку підприємств автотранспортного та дорожньо-будівельного комплексу
 3. Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення розвитку підприємств автотранспорту та дорожнього господарства

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри чотири аспіранти.


Адреса: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, кім. 424

Телефон: +38(044) 280-99-37

E-mail: fin2006@ukr.net

Веб-сайт

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО