logo

Аль-Амморі Алі Нурддинович — завідуючий кафедри електроніки та обчислювальної техніки, доктор технічних наук.

Кафедра заснована наказом Мінвузу УРСР №24 від 17 січня 1962 р., за яким в Київському автомобільно-дорожньому інституті було створено кафедру «Електроніки і автоматики». Очолив її кандидат технічних наук, доцент А.А. Рухлядєв. Пізніше кафедрою керували кандидат технічних наук, доцент П.М. Мельник (1965-1975 рр.), доктор технічних наук, професор Б.М. Четверухін (1975-1980 рр.), доктор технічних наук, професор, академік Міжнародної академії інформатизації Г.В. Карандаков (1980-1982 рр.), кандидат технічних наук, доцент В. І. Сорокін (1982-1986 рр.), знову Г.В. Карандаков (1986 – 2002 рр.).У 1986 р. кафедра після реорганізації отримала назву «Електроніки та обчислювальної техніки». З 2002р. по 2015р. кафедру очолював доктор фізико-математичних наук, професор, член Академії будівництва України, академік Транспортної Академії України, нагороджений нагрудним знаком «Петро Могила» В.Д. Данчук. З 2015р.по 2017р. на посаді в.о завідуючого кафедри був Кривенко Віктор Іванович. Починаючи з вересня 2017 року на посаду завідуючого кафедри призначено Аль-Амморі Алі Нурддиновича.

Викладачі кафедри:

Аль-Амморі Алі Нурддинович – завідуючий кафедри, доктор технічних наук;

Кривенко Віктор Іванович – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент;

Данчук Віктор Дмитрович – професор кафедри, доктор фізико-математичних наук, професор;

Червякова Тетяна Іванівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент;

Лясковський Віктор Петрович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент, Відмінник освіти України;

Наумова Наталія Михайлівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент;

Осіпа Людмила Володимирівна доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент;

Осіпа Руслан Адольфович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент;

Садовенко Володимир Сергійович доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент;

Сердюк Анатолій Анатолійович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент;

Лемешко Юрій Сергійович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент;

Зозуля Наталія Юріївна – доцент кафедри, кандидат філологічних наук, доцент

Кравчук Анатолій Пилипович – старший викладач кафедри;

Булига Олена Анатоліївна – старший викладач кафедри;

Прокудіна Ірина Іванівна – старший викладач кафедри;

Суботіна Валентина Константинівна –  старший викладач кафедри;

Алєксєєнко Катерина Михайлівна – старший викладач кафедри;

Махмудов Ельдар Юсифович – старший викладач кафедри;

Тимченко Олена Петрівна – асистент кафедри;

Дехтяр Марина Михайлівна – асистент кафедри;

Полєва Наталія Миколаївна –  асистент кафедри;

Пальчик Олег Петрович – асистент кафедри.

 

Науково-методичні праці викладачі:

 1. Аль-Амморі Алі. Елементи теорії надійності комп’ютеризованих систем / Навчальний посібник з розвязанням задач у Mathcad – К.: НТУ, 2016. – 238 с.
 2. Danchuk V., Kravchuk A., Puchkovska G. Self-Organization of Molecular Systems. From molecules and clusters to Nanotubes and Proteins.- Dordrecht, The Netherland.- Published by Springer, NATO Public Diplomacy Division. – 2009. – 401 p.
 3. Данчук В.Д. Інформаційні системи та технології. (Частина 1) для студентів денної форми навчання напряму «Менеджмент» / В.Д. Данчук, Н.М. Наумова, Н.О. Дорожко. – К. : НТУ, 2012. – 196 с.
 4. Наумова Н. М. Інформаційні системи та технології. (Частина 2) : навчальний посібник для студентів денної форми навчання напряму «Менеджмент». / Н.М. Наумова. – К. : НТУ, 2013. – 149 с.
 5. Данчук В.Д. Інформатика та системологія : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (гриф МОН України) / В.Д. Данчук, В.С. Садовенко. – К. : НТУ, 2012. – 164 с.
 6. Карандаков Г.В. Електротехніка та електроніка : навчальний посібник з електротехнічних дисциплін для студентів Національного транспортного університету : в 3-х ч. / Г. В. Карандаков, В. І. Кривенко. – К. : НТУ, 2012. – Ч.1. – 284 с.
 7. Карандаков Г.В. Електротехніка та електроніка : навчальний посібник з електротехнічних дисциплін для студентів Національного транспортного університету : в 3-х ч. / Г.В. Карандаков, В.І. Кривенко. – К. : НТУ, 2012. – Ч.2. – 280 с.
 8. Наумова Н.М. Комп’ютерна техніка та програмування : навчальний посібник. Частина 1 / Н.М. Наумова. – К. : НТУ, 2011. – 213 с. – Бібліогр. : 44
 9. Данчук В.Д. MathCad. Лабораторний практикум з дисципліни «Інформатика» для студентів денної форми навчання напрямів «Автомобільний транспорт» / В.Д. Данчук, А.П. Кравчук, К.М. Алексєєнко. – К. : НТУ, 2010. – 162 с.
 10. Данчук В.Д., Лемешко Ю С. Застосування телекомунікаційних технологій управління в логістичних системах на транспорті. В кн.: Мережева розробка курсів тренінгу з менеджменту у сфері транспорту і логістики : монографія ; Ун-т Падерборн (Німеччина) [та ін.] / [укл. О. Бакуліч, Я. Лудченко]. – К. : НТУ, 2008. – 450 с.

Основні напрямки науково-дослідної роботи:

 • загальна теорія систем, теорія соціально-економічних систем, математичне моделювання систем розвитку;
 • розробка фундаментальних основ комп’ютерної інженерії дорожньо-будівельних матеріалів із заданими властивостями;
 • розробка квазіінтелектуальних мережевих інформаційних систем;
 • моделювання задач оптимізації і математичного програмування та створення на їх основі технічних засобів;
 • дослідження систем регулювання тягових приводів для електромобілів великої вантажопідйомності;
 • математичне моделювання і розрахунки структурно-динамічних характеристик та механізмів взаємодії в неупорядкованих і квазіупорядкованих конденсованих середовищах (рідини, рідкі та ротаційні кристали, композитні матеріали, наноструктурні сполуки);
 • розробка моделей та визначення механізмів білково-нуклеїнового впізнавання, тонкого поліморфізму в біполімерних середовищах, резонансного відгуку біооб’єктів на низько енергетичне опромінювання.

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри 10 аспірантів.


Адреса: 01103 Україна, м. Київ, вул. М. Бойчука 42, к. 202.
Телефон: +38 (044) 284–64–39

 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО