logo

Аль-Амморі Алі Нурддинович — завідуючий кафедри електроніки та обчислювальної техніки, доктор технічних наук.

Кафедра заснована наказом Мінвузу УРСР №24 від 17 січня 1962 р., за яким в Київському автомобільно-дорожньому інституті було створено кафедру “Електроніки і автоматики”. Очолив її кандидат технічних наук, доцент А. А. Рухлядєв. Пізніше кафедрою керували кандидат технічних наук, доцент П. М. Мельник (1965-1975 рр.), доктор технічних наук, професор Б. М. Четверухін (1975-1980 рр.), доктор технічних наук, професор, академік Міжнародної академії інформатизації Г. В. Карандаков (1980-1982 рр.), кандидат технічних наук, доцент В. І. Сорокін (1982-1986 рр.), знову Г. В. Карандаков (1986 – 2002 рр.).У 1986 р. кафедра після реорганізації отримала назву “Електроніки та обчислювальної техніки”. З 2002р. по 2015р. кафедру очолював доктор фізико-математичних наук, професор, член Академії будівництва України, академік Транспортної Академії України, нагороджений нагрудним знаком «Петро Могила» В. Д. Данчук. З 2015р. на посаду в.о завідуючого кафедри призначено Кривенка Віктора Івановича.

electron

Викладачі кафедри:

Аль-Амморі Алі Нурддинович –  завідуючий кафедри, доктор технічних наук;

Кривенко Віктор Іванович  – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент;

Данчук Віктор Дмитрович – професор кафедри, доктор фізико-математичних наук, професор;

Червякова Тетяна Іванівна  – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент;

Лясковський Віктор Петрович  – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент, Відмінник освіти України;

Наумова Наталія Михайлівна  – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент;

Осіпа Людмила Володимирівна доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент;

Осіпа Руслан Адольфович  – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент;

Садовенко Володимир Сергійович доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент;

Сердюк Анатолій Анатолійович  – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент;

Лемешко Юрій Сергійович  – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент;

Кравчук Анатолій Пилипович  –  старший викладач кафедри; 

Булига Олена Анатоліївна  –  старший викладач кафедри;

Прокудіна Ірина Іванівна  –  старший викладач кафедри;

Суботіна Валентина Константинівна  –   старший викладач кафедри; 

Алєксєєнко Катерина Михайлівна  –  старший викладач кафедри;

Махмудов Ельдар Юсифович  –  старший викладач кафедри;

Тимченко Олена Петрівна  –  асистент кафедри; 

Дехтяр Марина Михайлівна  –  асистент кафедри; 

Полєва Наталія Миколаївна  –   асистент кафедри; 

Пальчик Олег Петрович  –  асистент кафедри.

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

 1. Danchuk V., Kravchuk A., Puchkovska G. Self-Organization of Molecular Systems. From molecules and clusters to Nanotubes and Proteins.- Dordrecht, The Netherland.- Published by Springer, NATO Public Diplomacy Division. – 2009. – 401 p.
 2. Данчук В. Д. Інформаційні системи та технології. (Частина 1) для студентів денної форми навчання напряму «Менеджмент» / В. Д. Данчук, Н. М. Наумова, Н. О. Дорожко. – К. : НТУ, 2012. – 196 с.
 3. Наумова Н. М. Інформаційні системи та технології. (Частина 2) : навчальний посібник для студентів денної форми навчання напряму «Менеджмент». / Н. М. Наумова. – К. : НТУ, 2013. – 149 с.
 4. Данчук В.Д. Інформатика та системологія : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (гриф МОН України) / В. Д.  Данчук, В. С. Садовенко. – К. : НТУ, 2012. – 164 с.
 5. Карандаков Г.В. Електротехніка та електроніка : навчальний посібник з електротехнічних дисциплін для студентів Національного транспортного університету : в 3-х ч. / Г. В. Карандаков, В. І. Кривенко. – К. : НТУ, 2012. – Ч.1. – 284 с.
 6. Карандаков Г.В. Електротехніка та електроніка : навчальний посібник з електротехнічних дисциплін для студентів Національного транспортного університету : в 3-х ч. / Г. В. Карандаков, В. І. Кривенко. – К. : НТУ, 2012. – Ч.2. – 280 с.
 7. Наумова Н.М. Комп’ютерна техніка та програмування : навчальний посібник. Частина 1 / Н. М. Наумова.  – К. : НТУ, 2011. – 213 с. – Бібліогр. : 44
 8. Данчук В. Д. MathCad. Лабораторний практикум з дисципліни «Інформатика» для студентів денної форми навчання напрямів «Автомобільний транспорт» / В. Д. Данчук, А. П. Кравчук, К. М. Алексєєнко. – К. : НТУ, 2010. – 162 с.
 9. Данчук В. Д., Лемешко Ю .С. Застосування телекомунікаційних технологій управління в логістичних системах на транспорті. В кн.: Мережева розробка курсів тренінгу з менеджменту у сфері транспорту і логістики : монографія ; Ун-т Падерборн (Німеччина) [та ін.] / [укл. О. Бакуліч, Я. Лудченко]. – К. : НТУ, 2008. – 450 с.

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри електроніки та обчислювальної техніки:

 • загальна теорія систем, теорія соціально-економічних систем, математичне моделювання систем розвитку;
 • розробка фундаментальних основ комп’ютерної інженерії дорожньо-будівельних матеріалів із заданими властивостями;
 • розробка квазіінтелектуальних мережевих інформаційних систем;
 • моделювання задач оптимізації і математичного програмування та створення на їх основі технічних засобів;
 • дослідження систем регулювання тягових приводів для електромобілів великої вантажопідйомності;
 • математичне моделювання і розрахунки структурно-динамічних характеристик та механізмів взаємодії в неупорядкованих і квазіупорядкованих конденсованих середовищах (рідини, рідкі та ротаційні кристали, композитні матеріали, наноструктурні сполуки);
 • розробка моделей та визначення механізмів білково-нуклеїнового впізнавання, тонкого поліморфізму в біполімерних середовищах, резонансного відгуку біооб’єктів на низько енергетичне опромінювання.

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри 10 аспірантів.


Адреса: 01103 Україна, м. Київ, вул. Кіквідзе 42, к. 202.
Телефон: +38 (044) 284–64–39

 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО