logo

Завідувач кафедри – Хрутьба Вікторія Олександрівна доктор технічних наук, професор; член науково-методичної ради МОН України за спеціальністю 101 «Екологія»; експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти України, член-кореспондент Транспортної Академії України, академік Міжнародної академії безпеки життєдіяльності та віце-президент Міжнародної академії культури безпеки, екології і здоров’я; нагороджена нагрудними знаками Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти», «Софія Русова». Має загалом 320 публікацій, з них наукових робіт за профілем кафедри 146 наукових, у т.ч. 13 документів авторського права, 63 наукові праці,  опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, одна одноосібна монографія та розділи у 14 колективних монографіях. Прийняла участь загалом у 83 міжнародних та вітчизняних конференціях.

 

Кафедра заснована у 2006 році. Першим в.о.завідувача кафедри був Скорченко Віктор Федорович – доктор технічних наук, професор, автор та співавтор понад 150 наукових праць, серед яких навчальні посібники з грифом МОН України: «Основи транспортної екології» (В. Ф. Скорченко, 1998); «Економіка довкілля» (Б. М. Пунько, В. Ф. Скорченко).

З 2007 р. по 2015 р. кафедру очолював проф. Матейчик Василь Петрович – доктор технічних наук, декан автомеханічного факультету, член експертної ради з транспорту Міністерства освіти і науки України, заступник голови спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук.

Основним завданням кафедри є забезпечення екологічної підготовки фахівців для транспортно-дорожнього комплексу України.

Кафедра забезпечує підготовку першого (бакалаврського) рівня та другого (магістерського) рівня зі спеціальностей 101 «Екологія» за освітньою програмою «Екологія» та першого (бакалаврського) рівня 183 «Технології захисту навколишнього середовища» за освітньою  програмою «Екологічна інженерія автотранспортної діяльності».

Кафедра екології та безпеки життєдіяльності запровадила і сертифікувала в НТУ систему екологічного менеджменту (СЕМ) відповідно до вимог стандарту ДСТУ ISO 14001:2010, яка поширюється на навчальний процес, що забезпечує екологічну підготовку студентів і співробітників.

Системою екологічної сертифікації та маркування продукції видано сертифікат реєстраційний № UA.08.002.447 який підтверджує, що кафедра екології та безпеки життєдіяльності автомеханічного факультету НТУ (аудиторії 312, 357а, 357б, 404, 408, 412) відповідає вимогам СОУ ОЕМ 08.002.37.078:2013 Освітні послуги («зелений клас»). Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу, що розроблені у відповідності до стандарту ДСТУ ISO 14024:2002 (ISO 14024:1999, IDT).

Викладачі кафедри:

Хрутьба Вікторія Олександрівна – професор кафедри, доктор технічних наук, професор;

Матейчик Василь Петрович – професор кафедри, доктор технічних наук, професор, Відмінник освіти України, нагороджений нагрудними знаками МОН України «За наукові досягнення», подякою Київського міського голови за вагомий внесок у поліпшення екологічного стану міста;

Барабаш Олена Василівна – доцент кафедри, кандидат біологічних наук, доцент, експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти України;

Зюзюн Вадим Ігорович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент,  академічний радник Транспортної академії України, директор Центру міжнародної освіти Національного транспортного університету;

Кобзиста Оксана Петрівна – доцент кафедри, кандидат біологічних наук, доцент;

Коломієць Сергій Валерійович – доцент кафедри, кандидат технічних наук;

Крюковська Леся Іванівна –  доцент кафедри, кандидат технічних наук;

Лук’янова Віталіна Віталіївна – доцент кафедри, кандидат хімічних наук, доцент, член Галузевої експертної ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти України;

Морозова Тетяна Василівна – доцент кафедри, кандидат біологічних наук, доцент, експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти України;

Нікітченко Юлія Станіславівна – доцент кафедри (за сумісництвом), кандидат технічних наук, експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти України, доцент Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка;

Петрович Олеся Зіновіївна – доцент кафедри (за сумісництвом), кандидат біологічних наук, доцент; головний спеціаліст відділу координації еколого-освітньої та рекреаційної діяльності, Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів України;

Симоненко Роман Вікторович – доцент кафедри (за сумісництвом), кандидат технічних наук, доцент, завідувач лабораторії дослідження використання палив та екології, ДП “ДержавтотрансНДІпроект”;

Сусло Степан Титович – доцент кафедри, доцент, академік Міжнародної академії безпеки життєдіяльності;

Чуваєв Петро Іванович – доцент кафедри;

Кухтик Наталія Олександрівна – старший викладач кафедри;

Хорькова Галина Василівна – старший викладач кафедри;

Глухонець Андрій Олексійович – асистент кафедри;

Лисак Роксолана Станіславівна – асистент кафедри;

Самойленко Іван Вікторович – асистент кафедри;

Цюман Євгенія Сергіївна – асистент кафедри;

Спасіченко Оксана Вікторівна – завідувач навчальної лабораторії, асистент кафедри (за сумісництвом);

Бондар Олена Олексіївна – завідувач навчальної лабораторії, асистент кафедри (за сумісництвом)/

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

 • Khrutba V., Morozova T., Kotsiuba I., Shamrai V. (2021) Simulation Modeling for Predicting the Formation of Municipal Waste. In: Shkarlet S., Morozov A., Palagin A. (eds) Mathematical Modeling and Simulation of Systems (MODS’2020). MODS 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1265. Springer, Cham. https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-58124-4 (Scopus)
 • Kofanov, O., Vasylkevych, O., Kofanova, O., Zozul’ov, O., Kholkovsky, Khrutba, V., Borysov, O., & Bobryshov, O. (2020). Mitigation of the environmental risks resulting from diesel vehicle operation at the mining industry enterprises. Mining of Mineral Deposits14(2), 110-118. http://mining.in.ua/2020vol14_2.html (Scopus)
 • Rudnichenko, N., Vychuzhanin, V., Polyvianchuk, A., Mateichyk, V. (2020). Complex technical system condition diagnostics and prediction computerization. CEUR Workshop Proceedings Volume 2608, 2020, Pages 42-56. 3rd International Workshop on Computer Modeling and Intelligent Systems, CMIS 2020; National University “Zaporizhzhia Polytechnic”Zaporizhzhia; Ukraine; 27 April 2020 through 1 May 2020; Code 159940 (Scopus)
 • Mykola P. Tsiuman, Vasyl Mateichyk, Miroslaw Smieszek, Ivan Sadovnyk, Roman Artemenko, Yevheniia Tsiuman, Igor Gritsuk, Andrii Koval. (2020). The System for Adding Hydrogen-containing Gas to the Air Charge of the Spark Ignition Engine Using a Thermoelectric Generator. SAE Technical Paper 2020-01-2142, 2020, https://doi.org/10.4271/2020-01-2142. (Scopus)
 • Gutarevych, Y., Mateichyk, V., Matijošius, J., Rimkus, A., Gritsuk, I., Syrota, O., Shuba, Y. (2020). Improving fuel economy of spark ignition engines applying the combined method of power regulation. Energies 2020, 13(5), 1076; https://doi.org/10.3390/en13051076 (Scopus)
 • Mateichyk, V., Saga, M., Smieszek, M., Tsiuman, M., Goridko, N., Gritsuk, I., Symonenko, R. (2020). Information and analytical system to monitor operating processes and environmental performance of vehicle propulsion systems. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering Volume 776, Issue 1, 1 April 2020, Article number 012064 (Scopus)
 • Volodymyr Sakhno, Vasyl Mateichyk, Volodymyr Kaskiv, Volodymyr Fedorov. (2020). To the question regarding certification of the noise protection buildings. A Scientific and Industrial Journal the Avtoshliakhovyk Ukrayiny ARTICLE 1 # 2’2020 DOI:10.33868/0365-8392
 • Kuric, I., Gorobchenko, O., Litikova, O., Gritsuk, I., Mateichyk, V., Bulgakov, M., Klackova, I. (2020). Research of vehicle control informative functioning capacity. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering Volume 776, Issue 1, 1 April 2020, Article number 012036 (Scopus)
 • Igor Gritsuk, Dmytro Pohorletskyi, Vasyl Mateichyk, Roman Symonenko, Mykola Tsiuman, Mykyta Volodarets, Nickolay Bulgakov, Vladimir Volkov, Vladimir Vychuzhanin, Yuriy Grytsuk, Maksym Ahieiev, Ivan Sadovnyk. (2020). Improving the Processes of Thermal Preparation of an Automobile Engine with Petrol and Gas Supply Systems (Vehicle Engine with Petrol and LPG Supplying Systems). SAE Technical Paper 2020-01-2031, 2020, https://doi.org/10.4271/2020-01-2031. (Scopus)
 • Liudmyla Tarandushka, Vasil Mateichyk, Nataliia Kostian, Ivan Tarandushka, Maksym Rud. (2020). Assessing the quality level of technological processes at car service enterprises. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 2(3 (104)):58-75 April 2020 DOI: 10.15587/1729-4061.2020.200332 (Scopus)
 • Vitalina Lukianova, Oleksandr Trofymchuk Yevheniia Anpilova // Environmental Safety of Motor Transport Enterprises within the Urban Areas / Journal of Ecological Engineering 2020; 21(4):231–236 Scopus; IndexCopernicus http://www.jeeng.net/Environmental-Safety-of-Motor-Transport-Enterprises-within-Urban-Areas,119799,0,2.html
 • Olena Barabash,,Ganna Weigang (2020). Mathematical Modeling of the Summarizing Index for the Biosystems Status as a Tool to Control the Functioning of the Environmental Management System at Business Entities. Mathematical modeling and simulacion of systems Mods’2020. (Scopus)
 • Vitalina Lukianova, Oleksandr Trofymchuk Yevheniia Anpilova // Environmental Safety of Motor Transport Enterprises within the Urban Areas / Journal of Ecological Engineering 2020; 21(4):231–236 SCOPUS; IndexCopernicus http://www.jeeng.net/Environmental-Safety-of-Motor-Transport-Enterprises-within-Urban-Areas,119799,0,2.html

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри:

 • Удосконалення та розробка методів екологічної безпеки та безпеки життєдіяльності
 • Обґрунтування застосування сучасних інноваційних підходів при розробці методів та способів підвищення рівня екологічної безпеки та безпеки людини
 • Моделювання і прогнозування рівня забруднення навколишнього середовища транспортними потоками
 • Розробка моделей та методів управління природною та техногенною безпекою об’єктів критичної інфраструктури транспорту
 • Підвищення ефективності реалізації проектів програми сталого розвитку транспорту
 • Підвищення рівня екологічної безпеки автотранспортних підприємств
 • Розробка інформаційно-аналітичної системи аналізу та прогнозування інгредієнтного і параметричного забруднення придорожнього середовища транспортними потоками
 • Розвиток науково-методичних основ технологій розроблення та застосування екологічно дієвої системи екологічного управління
 • Розробка методів та критеріїв оцінки впливу на довкілля при будівництві та реконструкції транспортних споруд
 • Розробка моделей та методів управління екологічними проектами та програмами
 • Технології сучасного біомониторингу; фундаментальні питання популяційної екології та екосистелогії
 • Розроблення і впровадження методів екологічного моніторингу та систем біоіндикації, моніторингові дослідження стану довкілля й біоти екосистем
 • Розвиток природно-заповідного фонду України
 • Наукові засади процесів водопідготовки та водоочистки
 • Вивчення сучасних методів та процесів управління поводженням з відходами

Підвищення якості вищої освіти

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри навчаються 9 аспірантів.


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 1, к. 312.

Телефон: +38 (044) 288-51-00

E-mail:  kafedra_ecology_ntu@ukr.net

Сайт кафедри https://sites.google.com/ntu.edu.ua/ecology/

Сторінка кафедри в соцмережі facebook https://www.facebook.com/ecokafedrantu/


МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО