logo

khrutba-v-o

Хрутьба Вікторія Олександрівна – завідувач кафедри екології та безпеки життєдіяльності, доктор технічних наук, доцент, член науково-методичної комісії зі спеціальності 101 «Екологія» МОН України, член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук зі спеціальності 05.13.22 «Управління проектами і програмами»; член-кореспондент Транспортної Академії України, академік Міжнародної академії безпеки життєдіяльності та віце-президент Міжнародної академії культури безпеки, екології і здоров’я; нагороджена нагрудним знаком «Софія Русова»; автор та співавтор понад 200 наукових та навчально-методичних робіт, в тому числі одноосібної монографії, розділів у 7 колективних монографіях, понад 12 авторських свідоцтв та інших документів авторського права.

Кафедра заснована у 2006 році. Першим в.о. завідувача кафедри був Скорченко Віктор Федорович – доктор технічних наук, професор, автор та співавтор понад 150 наукових праць. З 2007 р. по 2015 р. кафедру очолював проф. Матейчик Василь Петрович – доктор технічних наук, декан автомеханічного факультету, Особливістю кафедри є забезпечення екологічної підготовки фахівців для транспортно-дорожнього комплексу України.

На кафедрі працюють вісімнадцять штатних викладачів, у тому числі два професори та сім доцентів.

Викладачі кафедри:

Хрутьба Вікторія Олександрівна – професор кафедри, доктор технічних наук, доцент. Викладає дисципліни «Управління екологічними проектами», «Екологічна логістика», «Еколого-економічні основи управління транспортом міста», «Методи наукових досліджень», «Організація та управління природоохоронною діяльністю».

Матейчик Василь Петрович – професор кафедри, доктор технічних наук, професор, Відмінник освіти України, нагороджений нагрудними знаками МОН України «За наукові досягнення», подякою Київського міського голови за вагомий внесок у поліпшення екологічного стану міста. Автор та співавтор понад 260 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 2 одноосібні монографії, розділи у 8 колективних монографіях, понад 30 авторських свідоцтв та патентів на винаходи, викладає дисципліни «Методи системного аналізу» (англійською мовою) та «Новітні технології в галузі».

Барабаш Олена Василівна – доцент кафедри, кандидат біологічних наук, доцент. Автор понад 70 наукових та навчально-методичних праць. Викладає дисципліни «Біологія», «Екологія рослин і тварин», «Біоіндикація», «Екологічний менеджмент», «Екологічний аудит на підприємстві».

Вайганг Ганна Олександрівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук. Автор та співавтор понад 40 наукових та навчально-методичних праць, є співавтором понад 7 авторських свідоцтв та інших документів авторського права. Викладає дисципліни «Екологічна інформатика», «Екологічна безпека». Адміністратор освітнього порталу кафедри.

Кобзиста Оксана Петрівна – доцент кафедри, кандидат біологічних наук, доцент. Автор та співавтор понад 25 наукових та навчально-методичних праць. Викладає дисципліни «Загальна екологія», «Моніторинг довкілля», «Екологічна стандартизація та сертифікація», «Управління поводженням з відходами», «Екологія людини».

Лук’янова Віталіна Віталіївна – доцент кафедри, канд. хімічних наук. Автор 60 наукових та навчально-методичних праць. Викладає дисципліни «Якість води та методи її покращення», «Управління поводженням з відходами», «Заповідна справа», «Вступ до фаху», «Нормування антропогенного навантаження на природне середовище».

Нікітченко Юлія Станіславівна – доцент кафедри (за сумісництвом), кандидат технічних наук. Автор та співавтор понад 35 наукових та навчально-методичних праць. Викладає дисципліни «Економіка природокористування та охорони довкілля», «Екологічна економіка» (англійською мовою), «Еколого-економічний аналіз діяльності підприємства».

Половко Микола Васильович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент; Відмінник освіти України, нагороджений Почесною грамотою МОН України. Автор та співавтор численних науково-методичних розробок та посібників, 7 з яких з грифом МОН України. Сертифікований викладач дисципліни «Основи охорони праці та безпека людини».

Сусло Степан Титович – доцент кафедри, доцент, академік Міжнародної академії життєдіяльності. Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць, 11 з яких підручники (з них 7 з грифом МОН України). Викладає дисципліни «Основи охорони праці та безпека людини», «Основи охорони праці», «Цивільний захист», «Екологія», «Техноекологія».

Чуваєв Петро Іванович – доцент кафедри. Автор та співавтор понад 28 наукових та навчально-методичних праць. Викладає дисципліни «Основи охорони праці та безпека людини», «Основи охорони праці», «Цивільний захист», «Екологія».

Зюзюн Вадим Ігорович – старший викладач кафедри, кандидат технічних наук, академічний радник Транспортної академії України, автор понад 32 наукових та навчально-методичних праць, є співавтором 2 авторських свідоцтв та інших документів авторського права. Викладає дисципліни: “Екологія”, “Урбоекологія”, “Управління екологічними проектами”.

Крюковська Леся Іванівна – старший викладач кафедри, є автором та співавтором понад 20 наукових та навчально-методичних праць. Викладає дисципліни «Економіка природокористування», «Екологія», «Природоохоронне законодавство», «Екологічна експертиза».

Кухтик Наталія Олександрівна – старший викладач кафедри, автор понад 68 наукових та навчально-методичних праць. Є співавтором двох документів авторського права. Викладає дисципліни «Екологія», «Стратегія сталого розвитку».

Хорькова Галина Василівна – старший викладач кафедри, автор понад 28 наукових та навчально-методичних праць. Викладає дисципліни «Основи охорони праці та безпека людини», «Основи охорони праці», «Екологія».

Глухонець Андрій Олексійович – асистент кафедри, автор понад 25 наукових та навчально-методичних праць. Викладає дисципліни «Екологія», «Стратегія сталого розвитку».

Коломієць Сергій Валерійович – асистент кафедри, автор понад 25 наукових та навчально-методичних праць, є співавтором 7 авторських свідоцтв та інших документів авторського права. Викладає дисципліни «Екологія», «Екологічно чисті виробництва і технології», «Еколого-економічні основи управління транспортом міста», «Новітні технології в галузі».

Лисак Роксолана Станіславівна – асистент кафедри, автор понад 15 наукових та навчально-методичних праць. Викладає дисципліни «Основи охорони праці та безпека людини», «Екологія», «Моніторинг довкілля».

Парасочка Аліна Павлівна – асистент кафедри, автор 28 наукових та навчально-методичних праць. Викладає дисципліни «Загальна екологія», «Нормування антропогенного навантаження на природне середовище», «Управління екологічними проектами».

Самойленко Іван Вікторович – асистент кафедри, автор понад 15 наукових та навчально-методичних праць. Викладає дисципліни: «Екологія», «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці».

Спасіченко Оксана Вікторівна – асистент кафедри (за сумісництвом), автор понад 15 наукових та навчально-методичних праць. Викладає дисципліни «Основи охорони праці та безпека людини», «Екологія», «Природоохоронне законодавство», «Екологічна експертиза».

Кафедра забезпечує підготовку першого (бакалаврського) рівня та другого (магістерського) рівня зі спеціальностей 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища». Займається підготовкою бакалаврів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища».

 

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри:

 • Удосконалення та розробка методів екологічної безпеки та безпеки життєдіяльності.
 • Розробка моделей та методів управління екологічними проектами та програмами.
 • Підвищення ефективності реалізації проектів програми сталого розвитку транспорту.
 • Моделювання і прогнозування рівня забруднення навколишнього середовища транспортними потоками.
 • Розробка інформаційно-аналітичної системи аналізу та прогнозування інгредієнтного і параметричного забруднення придорожнього середовища транспортними потоками.
 • Створення екологічно безпечної технології пошарової розробки ґрунтів та проекту спеціальної землерийної машини для її реалізації.
 • Обґрунтування застосування сучасних інноваційних підходів при розробці методів та способів підвищення рівня екологічної безпеки та безпеки людини

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

 • Матейчик В. П. Основи охорони праці. Ч.1: Правові та організаційні основи охорони праці : навч. посіб. / В. П. Матейчик, М. В. Половко, І. В. Самойленко. – К. – 296 с.
 • Хрутьба В. О. Основи управління проектами і програмами поводження з відходами в транспортно-дорожньому комплексі : монографія / В. О. Хрутьба – К. : НТУ, 2013. – 192 c.
 • Особливості управління екологічними проектами та програмами / В. В. Морозов, Є. Д. Кузнецов, О. Б. Данченко, В. О. Хрутьба [та ін.] // Управління проектами, програмами та проектно-орієнтованим бізнесом: Колективна монографія. Том 3. – К. : ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2013. – 238 с.
 • Хрутьба В. О. Формування екологічного механізму управління проектами і програмами поводження з відходами транспортно-дорожнього комплексу: розділ монографії «Научно-методические и прикладные аспекты экологизации» : монографія / под общ. ред. И. Ю. Швец. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2013. – 367 с.
 • Інформаційні технології в технічній експлуатації автомобілів : навчальний посібник / В. П. Матейчик, В. П. Волков, М. Смешек, П. Б. Комов, Є. О. Комов, І. В. Грицук, Т. В. Волкова; Харківський національний автомобільно-дорожній університет. – Донецьк : Вид-во «Ноулідж» (донецьке відділення), 2014. – 324с.
 • Методи системного аналізу властивостей автомобільної техніки : навчальний посібник / М. Ф. Дмитриченко, О. К. Грищук, В. П. Матейчик, М. П. Цюман. – К. : НТУ, 2014. – 168с.
 • Матейчик В.П., Хрутьба В.О. Науково-методичні підходи до підвищення рівня екологічної підготовки фахівців для сталого розвитку транспорту // В кн. : Вища освіта України: ризики, сподівання, успіхи: монограф. / редкол.: М. Б. Євтух, Л. Г. Горяна, Н. О. Терентьєва / В. П. Матейчик, В. О. Хрутьба. – К. : Інтерсервіс, 2015. – 420 с. – С.233-31.
 • Практикум з дисципліни «Екологія людини» для студентів денної та заочної форми навчання за напрямом 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» (перелік 2006) та спеціальністю 101 «Екологія» / Г.Ф. Гусєв, А.П. Парасочка – К: НТУ, 2016. – 126 с.
 • Хрутьба В. А., Вайганг А. А., Рутковская И. А. Концептуальные основы проектирования дистанционных курсов повышения экологической компетентности научно-педагогических работников и студентов высших учебных заведений Украины // В кн. Дайджест курсов повышения экологической компетентности педагогических работников, учащихся и студентов. – Павлоград: ИМА-пресс, 2016 г. – 150 с
 • Основы охраны труда и безопасность человека: учеб. пособие для студентов Центра международного образования дневной и заочной форм обучения / Г.В. Хорькова. – К: НТУ, 2017. – 156 с.
 • Практикум з навчальної дисциплін «Цивільний захист» для студентів вищих навчальних закладів денної та заочної форм навчання Укл. П.І. Чуваєв, С.Т. Сусло. – К.: НТУ, 2017. – 197 с.
 • Практикум з навчальної дисциплін «Основи безпеки людини» для студентів усіх форм навчання за всіма спеціальностями / Укл. В.О. Хрутьба, П.І. Чуваєв, М.В. Половко, С.Т. Сусло, Г.В. Хорькова, О.В. Спасіченко. – К.: НТУ, 2017. – 208 с.

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри навчаються 8 аспірантів.


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 1, к. 312.
Телефон: +38 (044) 288-51-00
E-mail: kafedra.ecology.ntu@gmail.com
Освітній портал кафедри екології та БЖД: http://eco-ntu.org/
Сторінка кафедри в соцмережі facebook https://www.facebook.com/ecokafedrantu/


МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО