logo

Завідувач кафедри — Мусійко Володимир Данилович, доктор технічних наук, професор, академік Транспортної та Підйомно-транспортної Академій України, переможець Всеукраїнських конкурсів «Винахід року»: 2005 та 2014 роки – І місце, 2011 рік – ІІІ місце, нагороджений Почесною Грамотою Верховної Ради України, знаком МОН України «За наукові досягнення».

 

 

 

Кафедру дорожніх машин створено у 1967 році в результаті реформування кафедри організації і механізації дорожнього будівництва. Першим її завідувачем був кандидат технічних наук, доцент І.К. Даценко (1918-1999) – учасник Великої Вітчизняної війни, захисник блокадного Ленінграда. Протягом 1975 – 1979 рр. обов’язки завідувача виконував доктор технічних наук, професор О.Г. Маєвський. З 1979 по 2014 рік кафедру очолював Заслужений працівник народної освіти України, професор М.О. Білякович.

Кафедра є випусковою з підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальністю «Галузеве машинобудування» (освітні програми «Будівельні та дорожні машини і устаткування», «Експлуатація, випробування та сервіс машин»).

Викладачі кафедри:

Мусійко Володимир Данилович – доктор технічних наук, професор, академік Транспортної та Підйомно-транспортної Академії України.

Білякович Микола Олексійович – професор кафедри, кандидат технічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України, академік Транспортної Академії України, перший проректор університету.

Дем’янюк Володимир Андрійович – професор кафедри, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент Транспортної Академії України.

Високович Євген Вадимович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Ковбасенко Сергій Володимирович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент, директор Центру заочного та дистанційного навчання НТУ.

Посвятенко Наталія Іванівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Мороз Валентин Валентинович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Коваль Андрій Борисович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, переможець Всеукраїнського конкурсу «Винахід року» – 2005 р.

Сімоненко Віталій Васильович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, заступник директора Центру заочного та дистанційного навчання НТУ.

Варфоломєєв Юрій Михайлович – доцент кафедри, нагороджений знаком МОН України «Відмінник освіти України».

Тютін Віктор Миколайович – старший викладач кафедри, нагороджений знаком МОН України «Відмінник освіти України».

Левківський Сергій Анатолійович – старший викладач кафедри.

Бережнюк Володимир Іванович – старший викладач кафедри.

Кучер Олександр Петрович – асистент кафедри.

Горковенко Олег Володимирович – асистент кафедри.

Опришко Володимир Володимирович – асистент кафедри.

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

 1. Мусійко В.Д., Коваль А.Б. Теорія та створення землерийних машин безперервної дії: монографія. Видання друге, доповнене. Київ: «Видавництво Людмила», 2018. 280 с., іл. 86.
 2. Дорожні машини. Машини для будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг : навч. посібник. Ч. ІІ / Л.А. Хмара, О.С. Шипілов, В.Д. Мусійко, М. П. Кузьмінець. – Київ-Дніпропетровськ: НТУ, 2013.
 3. Клюс В.П. Проектування приводів машин : навч. посібник / В.П. Клюс, М.О. Білякович, С.О. Кудря. – К.: Центр учбової літератури, 2011.
 4. Полянський С.К. Технічна експлуатація будівельно-дорожніх машин та автомобілів : підручник. Ч.ІІІ / С.К. Полянський, М.О. Білякович. – К. : НТУ, 2013.
 5. Мусійко В.Д. Екскаватори поздовжнього копання. : навч. посібник. – К.: Вид-во «Віпол» – 2008.
 6. Дем’янюк В.А. Аналіз робочих процесів та оптимізація гальмівних систем автобусів: Монографія / Дем’янюк В.А. – К.: НТУ, 2013. – 484 с.

Основні напрямки науково-дослідної роботи:

 • вибір та обґрунтування технічних рішень по визначенню раціональних типів, основних параметрів, можливостей уніфікації робочих органів траншейних машин для фортифікаційного обладнання позицій військ та укрить для бойової техніки;
 • розробка та наукове обґрунтування конструкцій землерийних машин безперервної дії для швидкісного безпідйомного капітального ремонту трубопроводів;
 • створення змінного робочого обладнання до одноківшових гідравлічних екскаваторів для підкопування ґрунту під трубопроводами при виконанні їх ремонту та для ущільнення ґрунту під ними;
 • підвищення ефективності використання та експлуатаційних властивостей дорожніх машин, поліпшення показників роботи двигунів дорожніх транспортних засобів в умовах експлуатації вдосконаленням їх конструкції та застосуванням альтернативних джерел енергії;
 • створення екологічно безпечної технології пошарової розробки ґрунтів та проекту спеціальної землерийної машини для її реалізації.

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри навчається 4 аспіранти.


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, Омеляновича-Павленка 1, к. 226.
Телефон: +38 (044) 280-97-73
Email: dormashkaf@ntu.edu.ua
Веб-сайт: http://skdm.ntu.edu.ua

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО