logo

musijko-v-dМусійко Володимир Данилович — завідувач кафедри дорожніх машин, кандидат технічних наук, професор, член-кореспондент Транспортної Академії України, переможець Всеукраїнських конкурсів «Винахід року»: 2005 та 2014 роки – І місце, 2011 рік – ­ ІІІ місце, нагороджений знаком МОН України «За наукові досягнення».

Кафедра дорожніх машин створена в 1967 році у результаті реформування кафедри організації і механізації дорожнього будівництва. Засновником та завідувачем цього підрозділу був канд. техн. наук, доцент І.К. Даценко (1918-1999) – учасник Великої Вітчизняної війни, захисник блокадного Ленінграда. Протягом 1975 – 1979 рр. обов’язки завідувача виконував доктор технічних наук, професор О.Г. Маєвський. Із 1979 р. на посаді завідувача працює професор М.О. Білякович. Кафедрою дорожніх машин з 2014 року завідує В.Д. Мусійко.

dorozh-mash

Викладачі кафедри:

Мусійко Володимир Данилович – професор кафедри, кандидат технічних наук, професор, наукова спрямованість – створення та модернізація землерийних машин безперервної дії для швидкісного безпідйомного ремонту трубопроводів та землерийних машин інженерного озброєння.

Білякович Микола Олексійович – професор кафедри, кандидат технічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України, академік Транспортної Академії України, перший проректор університету

Дем’янюк Володимир Андрійович – професор кафедри, доктор технічних наук, професор.

Високович Євген Вадимович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Ковбасенко Сергій Володимирович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент, заступник декана автомеханічного факультету.

Макій Юрій Анатолійович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Посвятенко Наталія Іванівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Мороз Валентин Валентинович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Коваль Андрій Борисович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, переможець Всеукраїнського конкурсу «Винахід року» – 2005 р.

Варфоломєєв Юрій Михайлович – доцент кафедри.

Тютін Віктор Миколайович – старший викладач кафедри, нагороджений знаком МОН України «Відмінник освіти України».

Левківський Сергій Анатолійович – старший викладач кафедри.

Сімоненко Віталій Васильович – асистент кафедри.

Бережнюк Володимир Іванович – асистент кафедри.

Кучер Олександр Петрович – асистент кафедри.

Горковенко Олег Володимирович – асистент кафедри.

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

  1. Дорожні машини: Асфальтобетонні заводи та асфальтозмішувальні установки (загальні відомості, конструкції, вибір, технічні характеристики) : навч. посіб. Ч. III/ Л. А. Хмара, О. С. Шипілов, В. Д. Мусійко, М. П. Кузьмінець. – Київ-Дніпропетровськ : НТУ, 2015.
  2. Дорожні машини. Машини для будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг : навч. посібник. Ч. ІІ / Л. А. Хмара, О. С. Шипілов, В. Д. Мусійко, М. П. Кузьмінець. – Київ-Дніпропетровськ : НТУ, 2013.
  3. Полянський С. К. Технічна експлуатація будівельно-дорожніх машин та автомобілів : підручник. Ч.ІІІ / С. К. Полянський, М. О. Білякович. – К. : НТУ, 2013.
  4. Автомобільні дороги: будівництво, ремонт, машини та механізми для виконання робіт : навч. посібник / Л. А. Хмара, О. С. Шипілов, В. Д. Мусійко, М. П. Кузьмінець.  – Київ-Дніпропетровськ : НТУ, 2011.
  5. Клюс В.П. Проектування приводів машин : навч. посібник / В. П. Клюс, М. О. Білякович, С. О. Кудря. – К. : Центр учбової літератури, 2011.

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри дорожніх машин:

  • підвищення довговічності та ефективності використання дорожніх машин. фундаментальні дослідження гусеничного та рейко-крокуючого ходового обладнання важких землерийних машин;
  • розробка та наукове обґрунтування конструкцій землерийних машин безперервної дії для швидкісного безпідйомного капітального ремонту трубопроводів; – створення змінного робочого обладнання до одноківшових гідравлічних екскаваторів для підкопування ґрунту під трубопроводами при виконанні їх ремонту та для ущільнення ґрунту під ними;
  • вибір та обґрунтування технічних рішень по визначенню раціональних типів, основних параметрів, можливостей уніфікації робочих органів траншейних машин для фортифікаційного обладнання позицій військ та укрить для бойової техніки.

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри чотири аспіранти та один докторант.


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, Суворова 1, к. 226.
Телефон: +38 (044) 280-97-73
Веб-сайт: http://kdm.ntu.edu.ua

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО