logo

Завідувач кафедри – Сахно Володимир Прохорович, доктор технічних наук, професор, академік Транспортної академії України, Відмінник освіти України, Почесний працівник транспорту України, Заслужений працівник освіти України.

Кафедру створено 15 лютого 1945 р. Від заснування вона мала назву «Автомобілі і трактори», але незабаром в результаті об’єднання зі створеною 01 лютого 1945 р. кафедрою «Автотракторні двигуни» отримала назву «Автомобілі і двигуни». У 1962 р. з її складу виокремилась кафедра термодинаміки і двигунів, і кафедрі повернули початкову назву – «Автомобілі і трактори». Від 1976 р. кафедра називалась «Автомобілі». У 1987 р. кафедри автомобілів та термодинаміки і двигунів об’єднали під назвою «Автомобілі і двигуни». У 1991 р. кафедра автомобілів знову стала окремим навчально-науковим структурним підрозділом НТУ, її очолив д-р техн. наук, професор В.П. Сахно.

Викладачі кафедри

Сахно Володимир Прохорович ‒ доктор технічних наук, професор, академік Транспортної академії України, Відмінник освіти України, Почесний працівник транспорту України, Заслужений працівник освіти України.

Поляков Віктор Михайлович – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент, академік Транспортної академії України, нагороджений Почесною грамотою МОН України.

Сирота Вадим Ігорович – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент, професор НТУ, нагороджений нагрудними знаками МОН України «Відмінник освіти України» і «Петро Могила», Міністерства транспорту та зв’язку України «Почесний автотранспортник України».

Філіпова Галина Андріївна – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент, професор НТУ, член-кореспондент Транспортної академії України, нагороджена нагрудним знаком МОН України «Відмінник освіти України», Подякою і Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, нагрудним знаком Міністерства транспорту та зв’язку України «Почесний автотранспортник України», ювілейною медаллю «За вірність заповітам Кобзаря», Почесною грамотою Верхової Ради України, орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

Тімков Олексій Миколайович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Федоров Володимир Вікторович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Яновський Василь Васильович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Корпач Олексій Анатолійович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Ященко Дмитро Миколайович – доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Горпинюк Андрій Васильович – доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Григорашенко Олексій Вікторович – доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Босенко Володимир Миколайович – асистент кафедри.

Разбойніков Олександр Олександрович – асистент кафедри.

Кафедра є випусковою з підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальністю «Галузеве машинобудування» (освітня програма «Автомобільні транспортні засоби»), а також однією із випускових для спеціальності «Автомобільний транспорт».

Підручники і навчальні посібники викладачів кафедри

 1. Сертифікація та методи випробувань на автомобільному транспорті / В.В. Рудзінський, О.М. Тімков, О.В. Рудзінська // К. : Видавництво НТУ, 2013. – 160 с.
 2. Підручник водія / О.Я. Фоменко, В.П. Сахно, Г.О.Ковальчук та ін. ; за загальною редакцією О.Я. Фоменка. – К. : Літера ЛТД, 2013. – 240 с. : іл.
 3. Автомобілі. Всеколісне керування : монографія / В.П. Сахно, О.В. Григорашенко, А.В. Вакуліч та ін. – К. : НТУ, 2013. – 180 с.
 4. Поляков В.М., Сахно В.П. Триланкові автопоїзди: маневреність : монографія / В.М. Поляков, В.П. Сахно. – Вид-во «Ноулідж», 2014. – 206 с.
 5. Сахно В.П. та ін. Експлуатаційні властивості автотранспортних засобів. В 3 ч. Ч. 1. Динамічність та паливна економічність автотранспортних засобів : [навчальний посібник] / В.П. Сахно, А.П. Костенко, М.І. Загороднов та ін. – Вид-во «Ноулідж», 2014. – 444 с.
 6. Сахно В.П. та ін. Експлуатаційні властивості автотранспортних засобів. В 3 ч. Ч. 2. Плавність ходу та прохідність автотранспортних засобів : [навчальний посібник] / В.П. Сахно, В.М. Поляков, А.В. Костенко та ін. – Вид-во «Ноулідж», 2014. – 354 с.
 7. Сахно В.П. та ін. Експлуатаційні властивості автотранспортних засобів. В 3 ч. Ч 3. Маневреність. Керованість. Стійкість : [навчальний посібник] / В.П. Сахно, В.М. Поляков, А.В. Костенко та ін. – ЛАНДОН-ХХІ, 2015. – 400 с.
 8. Прикладна теорія руху автопоїзда : навчальний посібник / В.П. Сахно, В.М. Поляков, С.М. Шарай, В.М. Босенко. – К. : НТУ, 2016. – 232 с.
 9. Автомобілі. Теорія : навчальний посібник / В.П. Сахно, В.І. Сирота, В.М. Поляков [та ін.] – Одеса : Військова академія, 2017. – 414 с.

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри автомобілів

 • Удосконалення тягово-швидкісних властивостей, продуктивності, паливної економічності та екологічної безпеки автомобілів (зокрема гібридних та електромобілів) і автопоїздів
 • Розвиток теорії керованості та стійкості автомобілів і автопоїздів
 • Розробка методів оцінки та поліпшення прохідності транспортних засобів
 • Ефективність використання альтернативних палив на автомобільному транспорті

Підготовка наукових кадрів: в аспірантурі кафедри 13 аспірантів.


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, вул М. Омеляновича-Павленка, 1, кімн. 306.

Телефон: +38 (044) 280-42-52

E-mail: sakhno@ntu.edu.ua

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО