logo

sahno-v-p

Сахно Володимир Прохорович — завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор, академік Транспортної академії України, Академії транспорту Росії, Відмінник освіти України, Почесний працівник транспорту України, Заслужений працівник освіти України.

Кафедру створено 15 лютого 1945 р. Із моменту заснування і до 1976 р. вона мала назву «Автомобілі і трактори», а з 1976 р. – «Автомобілі». У 1962 з її складу виокремилася кафедра термодинаміки і двигунів. З 1987 р. кафедри автомобілів та термодинаміки і двигунів об’єднали під назвою «Автомобілі і двигуни». У 1991 р. кафедра автомобілів знову стала окремим навчально-науковим структурним підрозділом НТУ, її очолив д-р. техн. наук, професор В. П. Сахно.

На кафедрі працюють тринадцять викладачів, у тому числі п’ять професорів та сім доцентів.

avtomobili

Викладачі кафедри:

Сахно Володимир Прохорович ‒ доктор технічних наук, професор, академік Транспортної академії України, Академії транспорту Росії, Відмінник освіти України, Почесний працівник транспорту України, Заслужений працівник освіти України.

Поляков Віктор Михайлович – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент, академік Транспортної академії України, нагороджений Почесною грамотою МОН України.

Сирота Вадим Ігорович – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент, професор НТУ, нагороджений нагрудними знаками МОН України «Відмінник освіти України» і «Петро Могила», Міністерства транспорту та зв’язку України, «Почесний автотранспортник України».

Філіпова Галина Андріївна – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент, професор НТУ, член-кореспондент Транспортної академії України, нагороджена нагрудним знаком МОН України «Відмінник освіти України», Подякою і Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, цінним подарунком Голови Верховної Ради України для працівників вищих навчальних закладів, нагрудним знаком Міністерства транспорту та зв’язку України «Почесний автотранспортник України», ювілейною медаллю «За вірність заповітам Кобзаря».

Рудзінський Володимир Васильович – професор кафедри, доктор технічних наук, професор, академік Транспортної академії України, нагороджений почесним знаком Транспортної академії України «Заслужений діяч Транспортної академії України».

Тімков Олексій Миколайович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Федоров Володимир Вікторович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Яновський Василь Васильович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Корпач Олексій Анатолійович – доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Ященко Дмитро Миколайович – доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Горпинюк Андрій Васильович – доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Григорашенко Олексій Вікторович – доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Босенко Володимир Миколайович – асистент кафедри.

Кафедра є випусковою з підготовки фахівців за спеціальностями «Колісні та гусеничні транспортні засоби» та «Галузеве машинобудування», а також однією із випускових для спеціальностей «Автомобілі та автомобільне господарство», «Автомобільний транспорт» та «Професійна освіта (транспорт)».

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

 1. Сахно В. П., Сирота В. І. Автомобілі. Основи конструкції, теорія : навч. посібник. – К. : Арістей, 2011. – 288 с.;
 2. Рудзінський В. В. Інтелектуальні транспортні системи автомобільного транспорту (функціональні основи) : навч. посібник. – Житомир : ЖДТУ, 2012. – 98 с.;
 3. Сертифікація та методи випробувань на автомобільному транспорті / В. В. Рудзінський, О. М. Тімков, О. В. Рудзінська // К. : Видавництво НТУ, 2013. – 160 с.;
 4. Сахно В. П. та ін. Експлуатаційні властивості автотранспортних засобів. В 3 ч. Ч 1. Динамічність та паливна економічність автотранспортних засобів : [навчальний посібник] / В. П. Сахно, А. П. Костенко, М. І. Загороднов та ін. – Вид-во «Ноулідж», 2014. – 444 с.;
 5. Сахно В. П. та ін. Експлуатаційні властивості автотранспортних засобів. В 3 ч. Ч 2. Плавність ходу та прохідність автотранспортних засобів : [навчальний посібник] / В. П. Сахно, В. М. Поляков, А. В. Костенко та ін. – Вид-во «Ноулідж», 2014. – 354 с.;
 6. Сахно В. П. та ін. Експлуатаційні властивості автотранспортних засобів. В 3 ч. Ч 3. Маневреність. Керованість. Стійкість : [навчальний посібник] / В. П. Сахно, В. М. Поляков, А. В. Костенко та ін. – ЛАНДОН-ХХІ, 2015. – 400 с.;
 7. Автомобили. Устойчивость : монография / В. Г. Вербицкий, В. П. Сахно, А. П. Кравченко, А. В. Костенко, А. Э. Даниленко. – Изд-во «Ноулидж», 2013. – 176 с.;
 8. Автомобілі. Всеколісне керування : монографія / В. П. Сахно, О. В. Григорашенко, А. В. Вакуліч, О. М. Тімков, Д. М. Ященко // К. : НТУ, 2013. – 180 с.: іл.
 9. Поляков В. М., Сахно В. П. Триланкові автопоїзди. Маневреність : монографія / В. М. Поляков, В. П. Сахно. – Вид-во «Ноулідж», 2014. – 206 с.

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри автомобілів:

 • удосконалення тягово-швидкісних властивостей, продуктивності та паливної економічності автомобілів (зокрема гібридних та електромобілів) і автопоїздів;
 • розвиток теорії керованості та стійкості автомобілів і автопоїздів;
 • розробка методів оцінки та поліпшення прохідності транспортних засобів;
 • ефективність транспортного обслуговування аграрного сектору за рахунок використання автомобілів і автопоїздів з оптимальними конструктивними параметрами та їх раціонального типажу;
 • створення науково обґрунтованих нормативних документів стосовно сертифікації дорожніх транспортних засобів;
 • ефективність використання альтернативних палив на автомобільному транспорті;
 • зменшення шумового забруднення довкілля автомобільним транспортом.

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри сім аспірантів.


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, Суворова 1, к. 306.
Телефон: +38 (044) 280-42-52
E-mail: sakhno@ntu.edu.ua

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО