logo

Завідувач кафедри – Сахно Володимир Прохорович, доктор технічних наук, професор, академік Транспортної академії України, Відмінник освіти України, Почесний працівник транспорту

Кафедру створено 15 лютого 1945 р. Від заснування і до 1976 р. вона мала назву «Автомобілі і трактори», а з 1976 р. – «Автомобілі». У 1962 з її складу виокремилася кафедра термодинаміки і двигунів. З 1987 р. кафедри автомобілів та термодинаміки і двигунів об’єднали під назвою «Автомобілі і двигуни». У 1991 р. кафедра автомобілів знову стала окремим навчально-науковим структурним підрозділом НТУ, її очолив д-р техн. наук, професор В.П. Сахно.

Викладачі кафедри:

Сахно Володимир Прохорович ‒ доктор технічних наук, професор, академік Транспортної академії України, Відмінник освіти України, Почесний працівник транспорту України, Заслужений працівник освіти України.

Поляков Віктор Михайлович – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент, академік Транспортної академії України, нагороджений Почесною грамотою МОН України.

Сирота Вадим Ігорович – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент, професор НТУ, нагороджений нагрудними знаками МОН України «Відмінник освіти України» і «Петро Могила», Міністерства транспорту та зв’язку України «Почесний автотранспортник України».

Філіпова Галина Андріївна – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент, професор НТУ, член-кореспондент Транспортної академії України, нагороджена нагрудним знаком МОН України «Відмінник освіти України», Подякою і Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, цінним подарунком Голови Верховної Ради України для працівників вищих навчальних закладів, нагрудним знаком Міністерства транспорту та зв’язку України «Почесний автотранспортник України», ювілейною медаллю «За вірність заповітам Кобзаря», Почесною грамотою Верхової Ради України.

Тімков Олексій Миколайович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Федоров Володимир Вікторович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Яновський Василь Васильович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Корпач Олексій Анатолійович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Ященко Дмитро Миколайович – доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Горбаха Микола Миколайович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Горпинюк Андрій Васильович – доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Григорашенко Олексій Вікторович – доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Босенко Володимир Миколайович – асистент кафедри.

Разбойніков Олександр Олександрович – асистент кафедри.

 

Кафедра є випусковою з підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальністю «Галузеве машинобудування» (освітня програма «Автомобільні транспортні засоби»), а також однією із випускових для спеціальностей «Автомобільний транспорт» та «Професійна освіта (транспорт)».

Підручники і навчальні посібники викладачів кафедри

 1. Сертифікація та методи випробувань на автомобільному транспорті / В.В. Рудзінський, О.М. Тімков, О.В. Рудзінська // К. : Видавництво НТУ, 2013. – 160 с.
 2. Підручник водія / О.Я. Фоменко, В.П. Сахно, Г.О.Ковальчук та ін. ; за загальною редакцією О.Я. Фоменка. – К. : Літера ЛТД, 2013. – 240 с. : іл.
 3. Автомобілі. Всеколісне керування : монографія / В.П. Сахно, О.В. Григорашенко, А.В. Вакуліч та ін. – К. : НТУ, 2013. – 180 с.
 4. Сахно В.П. та ін. Експлуатаційні властивості автотранспортних засобів. В 3 ч. Ч. 1. Динамічність та паливна економічність автотранспортних засобів : [навчальний посібник] / В.П. Сахно, А.П. Костенко, М.І. Загороднов та ін. – Вид-во «Ноулідж», 2014. – 444 с.
 5. Сахно В.П. та ін. Експлуатаційні властивості автотранспортних засобів. В 3 ч. Ч. 2. Плавність ходу та прохідність автотранспортних засобів : [навчальний посібник] / В.П. Сахно, В.М. Поляков, А.В. Костенко та ін. – Вид-во «Ноулідж», 2014. – 354 с.
 6. Сахно В.П. та ін. Експлуатаційні властивості автотранспортних засобів. В 3 ч. Ч 3. Маневреність. Керованість. Стійкість : [навчальний посібник] / В.П. Сахно, В.М. Поляков, А.В. Костенко та ін. – ЛАНДОН-ХХІ, 2015. – 400 с.

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри автомобілів

 • Удосконалення тягово-швидкісних властивостей, продуктивності та паливної економічності автомобілів (зокрема гібридних та електромобілів) і автопоїздів
 • Розвиток теорії керованості та стійкості автомобілів і автопоїздів
 • Розробка методів оцінки та поліпшення прохідності транспортних засобів
 • Створення науково обґрунтованих нормативних документів стосовно сертифікації дорожніх транспортних засобів
 • Ефективність використання альтернативних палив на автомобільному транспорті
 • Зменшення шумового забруднення довкілля автомобільним транспортом

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри 11 аспірантів, у докторантурі 1 докторант.


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, вул М. Омеляновича-Павленка, 1, кімн. 306.

Телефон: +38 (044) 280-42-52

E-mail: sakhno@ntu.edu.ua

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО