logo

Завідувач кафедри – Сахно Володимир Прохорович, доктор технічних наук, професор, академік Транспортної академії України, Заслужений працівник освіти України, Відмінник освіти України, Почесний працівник транспорту України; нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України, має Подяку Прем’єр-міністра України та Почесну відзнаку АсМАП України.

Кафедру створено 15 лютого 1945 р. Від заснування вона мала назву «Автомобілі і трактори», але незабаром в результаті об’єднання зі створеною 01 лютого 1945 р. кафедрою «Автотракторні двигуни» отримала назву «Автомобілі і двигуни». У 1962 р. з її складу виокремилась кафедра термодинаміки і двигунів, і кафедрі повернули початкову назву – «Автомобілі і трактори». Від 1976 р. кафедра називалась «Автомобілі». У 1987 р. кафедри автомобілів та термодинаміки і двигунів об’єднали під назвою «Автомобілі і двигуни». У 1991 р. кафедра автомобілів знову стала окремим навчально-науковим структурним підрозділом НТУ, її очолив д-р техн. наук, професор В.П. Сахно.

Викладачі кафедри

Сахно Володимир Прохорович ‒ доктор технічних наук, професор, академік Транспортної академії України; має почесне звання «Заслужений працівник освіти України»; нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України, Подякою Прем’єр-міністра України, нагрудними знаками Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України», Міністерства транспорту та зв’язку України «Почесний працівник транспорту України», Почесною відзнакою АсМАП України.

Поляков Віктор Михайлович – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент, академік Транспортної академії України; нагороджений нагрудним знаком МОН України «Відмінник освіти України», Почесною грамотою МОН України.

Сирота Вадим Ігорович – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент, професор НТУ; нагороджений нагрудними знаками МОН України «Відмінник освіти України», «Петро Могила» і «За наукові та освітні досягнення», Міністерства транспорту та зв’язку України «Почесний автотранспортник України».

Філіпова Галина Андріївна – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент, професор НТУ, член-кореспондент Транспортної академії України; нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня, Почесною грамотою Верхової Ради України, Подякою і Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, нагрудними знаками МОН України «Відмінник освіти України», Міністерства транспорту та зв’язку України «Почесний автотранспортник України», ювілейною медаллю «За вірність заповітам Кобзаря».

Тімков Олексій Миколайович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Федоров Володимир Вікторович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Яновський Василь Васильович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Корпач Олексій Анатолійович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Ященко Дмитро Миколайович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Босенко Володимир Миколайович – старший викладач кафедри, кандидат технічних наук; заступник директора Центру заочного та дистанційного навчання.

Разбойніков Олександр Олександрович – асистент кафедри, кандидат технічних наук.

Кафедра є випусковою з підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальністю «Галузеве машинобудування» (освітня програма «Автомобільні транспортні засоби»), а також однією із випускових для спеціальності «Автомобільний транспорт».

Підручники і навчальні посібники викладачів кафедри

 1. Сертифікація та методи випробувань на автомобільному транспорті / В.В. Рудзінський, О.М. Тімков, О.В. Рудзінська // К. : Видавництво НТУ, 2013. – 160 с.
 2. Підручник водія / О.Я. Фоменко, В.П. Сахно, Г.О.Ковальчук та ін. ; за загальною редакцією О.Я. Фоменка. – К. : Літера ЛТД, 2013. – 240 с. : іл.
 3. Автомобілі. Всеколісне керування : монографія / В.П. Сахно, О.В. Григорашенко, А.В. Вакуліч та ін. – К. : НТУ, 2013. – 180 с.
 1. Поляков В.М., Сахно В.П. Триланкові автопоїзди: маневреність : монографія / В.М. Поляков, В.П. Сахно. – Вид-во «Ноулідж», 2014. – 206 с.
 2. Сахно В.П. та ін. Експлуатаційні властивості автотранспортних засобів. В 3 ч. Ч. 1. Динамічність та паливна економічність автотранспортних засобів : [навчальний посібник] / В.П. Сахно, А.П. Костенко, М.І. Загороднов та ін. – Вид-во «Ноулідж», 2014. – 444 с.
 3. Сахно В.П. та ін. Експлуатаційні властивості автотранспортних засобів. В 3 ч. Ч. 2. Плавність ходу та прохідність автотранспортних засобів : [навчальний посібник] / В.П. Сахно, В.М. Поляков, А.В. Костенко та ін. – Вид-во «Ноулідж», 2014. – 354 с.
 4. Сахно В.П. та ін. Експлуатаційні властивості автотранспортних засобів. В 3 ч. Ч 3. Маневреність. Керованість. Стійкість : [навчальний посібник] / В.П. Сахно, В.М. Поляков, А.В. Костенко та ін. – ЛАНДОН-ХХІ, 2015. – 400 с.
 5. Прикладна теорія руху автопоїзда : навчальний посібник / В.П. Сахно, В.М. Поляков, С.М. Шарай, В.М. Босенко. – К. : НТУ, 2016. – 232 с.
 6. Автомобілі. Теорія : навчальний посібник / В.П. Сахно, В.І. Сирота, В.М. Поляков [та ін.] – Одеса : Військова академія, 2017. – 414 с.
 7. Шарнірно-зчленовані автобуси. Маневреність та стійкість : монографія / В.П. Сахно, В.М. Поляков, С.М. Шарай, І.С. Мурований, О.Є. Омельницькій. – Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2021. – 288 с.

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри автомобілів

 • Удосконалення тягово-швидкісних властивостей, продуктивності, паливної економічності та екологічної безпеки автомобілів (зокрема гібридних та електромобілів), автопоїздів і метробусів
 • Розвиток теорії керованості та стійкості автомобілів, автопоїздів і метробусів
 • Розробка методів оцінки та поліпшення прохідності транспортних засобів
 • Ефективність використання альтернативних палив на автомобільному транспорті

Підготовка наукових кадрів: в аспірантурі кафедри 9 аспірантів.


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, вул М. Омеляновича-Павленка, 1, кімн. 306.

Телефон: +38 (044) 280-42-52

E-mail: sakhno@ntu.edu.ua

Сайт кафедри: https://sites.google.com/ntu.edu.ua/automobile/

Сторінка кафедри в соцмережі Facebook: https://www.facebook.com/auto.kaf.ntu

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО