logo

gamelyak-i-p

Завідувач кафедри – Гамеляк Ігор Павлович  доктор технічних наук, професор, автор понад 300 наукових робіт, Академік Транспортної Академії України, член Наукової  Ради  Укравтодору з вирішення питань виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, член науково-технічної ради ДержшляхНДІ по розгляду закінчених науково-дослідних робіт: член секції Наукової ради МОН за фаховим напрямком «Технології будівництва, дизайн, архітектура», член Галузевої експертної ради 19 Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

 

Кафедра заснована у червні 2002 року. Її першим завідувачем був призначений доктор технічних наук, професор М.М. Дмитрієв.

Кафедра аеропортів стала першим підрозділом Національного транспортного університету, основним завданням якого була підготовка і випуск дипломованих спеціалістів у сфері проектування, будівництва, реконструкції та експлуатації аеродромів і аеропортів цивільної авіації України.

Гамеляк Ігор Павлович ‒ доктор технічних наук, професор, академік Транспортної Академії України.

Петрашевський Олег Львович – доктор технічних наук, професор, академік Транспортної Академії України, академік Академії Транспорту Росії, академік Міжнародної Академії Інформації.

Оксєнь Євген Іванович – доктор технічних наук, професор.

Рутковська Інесса Анатоліївна ‒ кандидат технічних наук, професор, академік Транспортної Академії України, відмінник освіти України, завідуюча аспірантурою та докторантурою НТУ.

Вакарчук Ігор Миколайович – кандидат технічних наук, доцент.

Островерхий Олег Григорович – кандидат технічних наук, доцент

Попелиш Іван Іванович – кандидат технічних наук, доцент.

Даценко Володимир Михайлович – кандидат технічних наук, доцент.

Райковський Віталій Францевич – кандидат технічних наук, асистент.

Герасименко Алла Володимирівна – старший викладач кафедри, член-кореспондент Транспортної Академії України.

Корітчук Сергій Олександрович – асистент кафедри, завідуючий лабораторією.

Кафедра забезпечує підготовку бакалаврів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» – освітня програма «Аеропорти, аеродромні конструкції та споруди», та магістрів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» – освітньо-професійна та освітньо-наукова програми «Аеропорти, аеродромні конструкції та споруди», а також бакалаврів за спеціальністю 124 «Системний аналіз» – освітня програма «Системний аналіз в транспортній інфраструктурі».

Основні напрямки науково-дослідної роботи:

  • забезпечення надійності та довговічності аеродромних і дорожніх конструкцій та споруд;
  • оцінка несної здатності природних та штучних основ аеродромних та дорожніх покриттів по тепловому випромінюванню;
  • застосування теоретичних основ неруйнівного контролю пружнов`язких систем для розробки прогресивних методик ресурсозбереження технічних об`єктів;
  • теоретичні основи енергозберігаючих технологій на підприємствах дорожньої галузі;
  • розробка принципів та теоретичних положень управління енергоресурсною ефективністю рухомого складу автотранспорту.
  • проектування та будівництво цементобетонних жорстких аеродромних та дорожніх покриттів.

 

Науково-методичні праці викладачів:

Гамеляк І.П., Рутковська І.А., Герасименко А.В., Філіщук М.М  Перспективи використання проникного  цементобетону при будівництві об’єктів транспортної інфраструктури. Науково-технічний збірник «Автомобільні дороги і дорожнє будівництва». Випуск 110, 2021. С. 69 – 84. http://publications.ntu.edu.ua/avtodorogi_i_stroitelstvo/110/69.pdf

Гамеляк І.П., Вакарчук І.М., Іванова О.О. Парадокс та парадигма освітньої, наукової й прикладної діяльності в умовах невизначеності (частина 2). Науково-технічний збірник «Автомобільні дороги і дорожнє будівництва». Випуск 110, 2021. С. 115 – 135.

http://publications.ntu.edu.ua/avtodorogi_i_stroitelstvo/110/115.pdf

Гусєв О.В., Рутковська І.А., Герасименко А.В. Розробка  математичної моделі дорожньо-транспортних подій  з використанням теорії системного аналізу. Науково-технічний збірник «Автомобільні дороги і дорожнє будівництва». Випуск 110, 2021. С. 136 – 143. http://publications.ntu.edu.ua/avtodorogi_i_stroitelstvo/110/136.pdf

Новікова А.М., Сабанська О.В., Герасименко А.В. Нові вимоги ЄС щодо розвитку інфраструктури автомобільних доріг. Науково-технічний збірник «Автомобільні дороги і дорожнє будівництва». Випуск 109, 2021. С. 221 – 227. http://publications.ntu.edu.ua/avtodorogi_i_stroitelstvo/109/UKR.htm

Гамеляк І.П., Шургая А.Г., Якименко Я.М., Місько А.В., Гужевський О.І., Караманчук В.Л. Дренуючий цементобетон для гідротехнічного, дорожнього та аеродромного будівництва. Науково-технічний збірник «Автомобільні дороги і дорожнє будівництва». Випуск 109, 2021. С. 88 – 102.

http://publications.ntu.edu.ua/avtodorogi_i_stroitelstvo/109/88.pdf

Гамеляк І.П., Вакарчук І.М., Іванова О.О. Парадокс та парадигма освітньої, наукової й прикладної діяльності в умовах невизначеності (частина 1). Науково-технічний збірник «Автомобільні дороги і дорожнє будівництва». Випуск 109, 2021. С. 129 – 146.

http://publications.ntu.edu.ua/avtodorogi_i_stroitelstvo/109/129.pdf

Матус С., Морозов А., Морозова Т., Рутковська І., Хрутьба В. Особливості інтеграції екодуків в дорожню мережу України для збереження біорізноманіття // Дороги та мости. -2020. – Вип. 21. – С.  86-94. http://dorogimosti.org.ua/files/upload/86-94.pdf

Гамеляк І.П., Палєшев О.С., Ренейська С.В. Ефективність використання модифікаторів бітуму та  асфальтобетону при ремонті магістральних автомобільних доріг. Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. Науково-технічний збірник. Вип. 108. 2020. С. 12 – 21.

http://publications.ntu.edu.ua/avtodorogi_i_stroitelstvo/108/12.pdf

Дмитрієв М.М.,  Гамеляк І.П., Островерхий О.Г., Дмитриченко А.М. Використання  відходів виробництва в дорожньому будівництві України. Вісник Національного транспортного університету. Серія «Технічні науки». Науково-технічний збірник. Випуск 1 (48), 2021. С. 143 – 156.

http://publications.ntu.edu.ua/visnyk/48/143-156.pdf

Гамеляк І.П., Дмитрієв М.М., Попелиш І.І., Корітчук С.О., Семенченко О.В. Ефективність застосування антиожеледних хімреагентів при зимовому утриманні автомобільних доріг та аеродромів. Вісник Національного транспортного університету. Серія «Технічні науки». Науково-технічний збірник. Випуск 1 (46), 2020. С. 63 – 72. http://publications.ntu.edu.ua/visnyk/46/063.pdf

Гамеляк І.П., Дмитриченко А.М., Нагайчук В.М., Райковський В. Ф., Биковець М.М. Особливості технології підсилення дорожніх покриттів шарами цементобетону. Збірник наукових праць «ДОРОГИ І МОСТИ». 2020. Вип. 22.  С. 63-78. DOI: https://doi.org/10.36100/dorogimosti2020.22.063.

Гамеляк І.П., Дмитренко Л.А., Бернацький І.І. Визначення властивостей жорстких ґраток для армування шарів основи дорожнього одягу із зернистих матеріалів. Збірник наукових праць «ДОРОГИ І МОСТИ». 2020. Вип. 21. С. 154-167. DOI: https://doi.org/10.36100/dorogimosti2020.21.154

Експлуатація аеродромів: підручник для студентів вищих закладів освіти / М.Ф. Дмитриченко, М.М. Дмитрієв, І.П. Гамеляк, І.А. Рутковська, І.І. Попелиш, С.О. Корітчук. К.: НТУ, 2018. 420 с.

Системні аспекти будівництва, ремонту та реконструкції автомобільних доріг та аеродромів. Технологічні карти: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / (М.М. Дмитрієв, І.П. Гамеляк, А.М. Дмитриченко, Д.Л. Журавський. К.: НТУ, 2017. 244 с.

Авіаційне будівельне матеріалознавство: навч. посіб. / М.М. Дмитрієв, І.П. Гамеляк, А.М. Дмитриченко, Л.М. Карафізі. К.: НТУ, 2016. 260 с.

Пасажирські перевезення: тренінг та практикум : навч. посібн. / за ред. Марунича В.С., Харути В.С., Вакарчука І.М. – К.: НТУ, 2018. Ч. 1. 188 с.

Організація та управління пасажирськими перевезеннями: підручник/ за ред. В.С. Марунича, Л.Г. Шморгуна, І.М. Вакарчука. К.: Мілініум, 2017. 500 с.

Інноваційна діяльність та трансфер технологій: навч. посіб. / М.Ф. Дмитриченко, М.М. Дмитрієв, С.О. Корітчук, Д.І. Дятчик, Т.В. Покшевницька. К.: НТУ, 2016. 100 с.

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри 4 аспіранти.


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка 1, к.344.

Телефон: +38 (044) 280-70-73

E-mail: gip65n@gmail.com

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО