logo

gamelyak-i-p

Завідувач кафедри – Гамеляк Ігор Павлович  доктор технічних наук, професор, автор понад 300 наукових робіт, Академік Транспортної Академії України, член Наукової  Ради  Укравтодору з вирішення питань виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, член науково-технічної ради ДержшляхНДІ по розгляду закінчених науково-дослідних робіт: член секції Наукової ради МОН за фаховим напрямком «Технології будівництва, дизайн, архітектура», член Галузевої експертної ради 19 Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

 

Кафедра заснована у червні 2002 року. Її першим завідувачем був призначений доктор технічних наук, професор М.М. Дмитрієв.

Кафедра аеропортів стала першим підрозділом Національного транспортного університету, основним завданням якого була підготовка і випуск дипломованих спеціалістів у сфері проектування, будівництва, реконструкції та експлуатації аеродромів і аеропортів цивільної авіації України.

Гамеляк Ігор Павлович ‒ доктор технічних наук, професор, академік Транспортної Академії України.

Дмитрієв Микола Миколайович ‒ доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений працівник народної освіти України, академік Транспортної академії України,  нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеню.

Петрашевський Олег Львович – доктор технічних наук, професор, академік Транспортної Академії України, академік Академії Транспорту Росії, академік Міжнародної Академії Інформації.

Оксєнь Євген Іванович – доктор технічних наук, професор.

Рутковська Інесса Анатоліївна ‒ кандидат технічних наук, професор, академік Транспортної Академії України, відмінник освіти України, завідуюча аспірантурою та докторантурою НТУ.

Вакарчук Ігор Миколайович – кандидат технічних наук, доцент.

Островерхий Олег Григорович – кандидат технічних наук, доцент

Попелиш Іван Іванович – кандидат технічних наук, доцент.

Герасименко Алла Володимирівна – старший викладач кафедри, член-кореспондент Транспортної Академії України.

Корітчук Сергій Олександрович – асистент кафедри, завідуючий лабораторією.

Кафедра забезпечує підготовку бакалаврів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» – освітня програма «Аеропорти, аеродромні конструкції та споруди», та магістрів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» – освітньо-професійна та освітньо-наукова програми «Аеропорти, аеродромні конструкції та споруди», а також бакалаврів за спеціальністю 124 «Системний аналіз» – освітня програма «Системний аналіз в транспортній інфраструктурі».

Основні напрямки науково-дослідної роботи:

 • забезпечення надійності та довговічності аеродромних і дорожніх конструкцій та споруд;
 • оцінка несної здатності природних та штучних основ аеродромних та дорожніх покриттів по тепловому випромінюванню;
 • застосування теоретичних основ неруйнівного контролю пружнов`язких систем для розробки прогресивних методик ресурсозбереження технічних об`єктів;
 • теоретичні основи енергозберігаючих технологій на підприємствах дорожньої галузі;
 • розробка принципів та теоретичних положень управління енергоресурсною ефективністю рухомого складу автотранспорту.
 • проектування та будівництво цементобетонних жорстких аеродромних та дорожніх покриттів.

 

Науково-методичні праці викладачів:

 Експлуатація аеродромів: підручник для студентів вищих закладів освіти / М.Ф. Дмитриченко, М.М. Дмитрієв, І.П. Гамеляк, І.А. Рутковська, І.І. Попелиш, С.О. Корітчук. – К.: НТУ, 2018. – 420 с.

 1. Системні аспекти будівництва, ремонту та реконструкції автомобільних доріг та аеродромів. Технологічні карти: навчальний посібник для студентів вищіх закладів / (М.М. Дмитрієв, І.П. Гамеляк, А.М. Дмитриченко, Д.Л. Журавський. – К.: НТУ, 2017. – 244 с.
 2. Авіаційне будівельне матеріалознавство: навч. посіб. / М.М. Дмитрієв, І.П. Гамеляк, А.М. Дмитриченко, Л.М. Карафізі. – К.: НТУ, 2016. – 260 с.
 3. Пасажирські перевезення: тренінг та практикум : навч. посібн. / за ред. Марунича В.С., Харути В.С., Вакарчука І.М. – К.: НТУ, 2018. Ч. 1. – 188 с.
 4. Організація та управління пасажирськими перевезеннями: підручник/ за ред. В.С. Марунича, Л.Г. Шморгуна, І.М. Вакарчука – К.: Мілініум, 2017. – 500 с.
 5. Інноваційна діяльність та трансфер технологій: навч. посіб. / М.Ф. Дмитриченко, М.М. Дмитрієв, С.О. Корітчук, Д.І. Дятчик, Т.В. Покшевницька. – К.: НТУ, 2016. – 100 с.
 6. Трансфер технологій – інноваційна складова розвитку науки: навч. посіб. / Дмитриченко М.Ф., Дмитрієв М.М. [та ін.]. – К.: НТУ, 2015. – 140 с.
 7. Трансфер технологій як засіб інноваційного розвитку дорожньо-транспортного комплексу України: монографія / М.Ф. Дмитриченко, М.М. Дмитрієв [та ін.]. – К.: НТУ, 2015. – 104 с.
 8. Зарубежная транспортная география. Учебн. пособие. / Сост.: Петрашевський О.Л., Мороз Н.Н., Попелыш И.И., Цымбал Н.Н., Бойко Ю.А., Алексеенко А.В., Коритчук С.А. – К.: НТУ, 2015. – 96 с.
 9. Зарубіжна транспортна географія. Навч. посіб. / Укл. Петрашевський О.Л., Мороз М.М., Попелиш І.І., Цимбал Н.М., Бойко Ю.О., Алєксєєнко О.В., Корітчук С.О. – К.: НТУ, 2015. – 88 с.
 10. Правові основи професійної діяльності. Навч. посіб. / Укл.: Н.В. Щербатюк, Н.М. Цимбал, С.О. Корітчук, О.В. Денисюк. – К.: НТУ, 2015. – 108 с.
 11. Авіаційна безпека. Навч. посіб. / Укл.: М.Ф. Дмитриченко, М.М. Дмитрієв, Петрашевський О.Л., Попелиш І.І., Корітчук С.О. – К.: НТУ, 2013. – 104 с.

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри 3 аспіранти.


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка 1, к.344.

Телефон: +38 (044) 280-70-73

E-mail: gip65n@gmail.com

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО