logo

gamelyak-i-pГамеляк Ігор Павлович — завідувач кафедри аеропортів, доктор технічних наук, професор, автор 300 наукових робіт, Академік Транспортної Академії України, член Наукової  Ради  Укравтодору з вирішення питань виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, член науково-технічної ради ДержшляхНДІ по розгляду закінчених науково-дослідних робіт: член секції Наукової ради МОН за фаховим напрямком “Технології будівництва, дизайн, архітектура”.

Кафедра заснована у червні 2002 року. Її завідувачем був призначений доктор технічних наук, професор М. М. Дмитрієв.

Кафедра аеропортів стала першим підрозділом Національного транспортного університету, основним завданням якого була підготовка і випуск дипломованих спеціалістів у сфері проектування, будівництва, реконструкції та експлуатації аеродромів і аеропортів цивільної авіації України.

На кафедрі працюють чотирнадцять штатних викладачів, у тому числі чотири професори та чотири доценти.

aeroportu

Гамеляк Ігор Павлович ‒ професор кафедри, доктор технічних наук, Академік Транспортної Академії України. Займається проблемами надійності та довговічності дорожніх та аеродромних покриттів. Викладає наступні дисципліни: «Аеродромні покриття», «Надійність дорожніх споруд», «Надійність аеродромних конструкцій і споруд», «Сучасні матеріали та вироби для аеродромів», «Сучасні аеродромні одяги».

Дмитрієв Микола Миколайович ‒ доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений працівник народної освіти України, академік Транспортної академії України, академік Академії транспорту Російської федерації, Почесний професор МАДІ, нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеню. Автор понад 180 наукових робіт в галузі надійності машин і споруд, в тому числі 8 монографій, підручників і посібників. Викладає дисципліну «Методи наукових досліджень, інноваційна діяльність та трансфер технолія».

Петрашевський Олег Львович – професор кафедри, доктор технічних наук, Академік Транспортної Академії України, академік Академії Транспорту Росії, академік Міжнародної Академії Інформації. Займається проблемами систем дослідження питань безпеки на транспорті, автор понад 180 наукових робіт. Викладає дисципліни: «Зарубіжна транспортна географія», «Службово-технічна територія аеропорту», «Радіосвітлотехнічне обладнання аеропортів», «Сертифікація аеродромів і аеродромів».

Рутковська Інесса Анатоліївна ‒ професор кафедри, кандидат технічних наук. Займається проблемами руху рідини у відкритих потоках. Відмінник освіти України, завідуюча аспірантурою та докторантурою НТУ. Викладає дисципліни: «Наукові дослідження», «Водовідвідні та дренажні системи аеродромів», «Методи наукових досліджень», «Технологія будівництва аеродромних доріг», «Інженерні мережі аеродромів».

Гусєв Олександр Володимирович – доцент кафедри, кандидат технічних наук. Займається питаннями забезпечення безпеки на транспорті, зокрема безпеки дорожнього руху, безпеки праці водія (оператора), питаннями збору водієм (оператором) зорової інформації, безпеки транспортних засобів, безпеки перевезення небезпечних вантажів (в тому числі міжнародних перевезень) тощо. Викладає дисципліни: «Вантажознавство», «Інфраструктура транспорту», «Прикладні задачі аеропортобудування».

Попелиш Іван Іванович – доцент кафедри, кандидат технічних наук. Займається проблемами діагностування аеродромних покриттів. Викладає дисципліни: «Механізація і автоматизація виробничих процесів аеропортів», «Сучасні технології в експлуатації аеродромів», «Надійність дорожніх споруд», «Стандартизація та управління якістю в аеропортобудуванні», «Технологія ремонтно-відновальних робіт аеродромів».

Закревський Анатолій Іванович ‒ доцент кафедри, кандидат технічних наук. Займається розробкою методів удосконалення проектування аеродромів. Викладає дисципліни: «Відновлення аеродромів в особливих умовах», «Вертикальне планування аеродромів», «Експлуатація аеродромів», «Вступ до будівельної справи».

Вакарчук Ігор Миколайович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент. Має технічну освіту. Сфера наукових інтересів: удосконалення транспортних систем та логістичних напрямів пасажирських перевезень, нормативно-правової та технологічної бази транспортного законодавства; управління проектами та програмами побудови систем пасажирських перевезень. Викладає дисципліни «Пасажирські перевезення», «Авіаційна безпека», «Організація пасажирських автомобільних перевезень».

Герасименко Алла Володимирівна – старший викладач кафедри. Займається проблемами систем дослідження питань безпеки на транспорті. Викладає дисципліни: «Технологічні процеси транспортного будівництва», «Архітектура будівель та споруд», «Проектування аеродромних доріг», «Вишукування та проектування аеропортів» , «Вступ до будівельної справи».

Алєксєєнко Олександр Валерійович – старший викладач кафедри, заступник декана факультету транспортного будівництва. Займається удосконаленням інформаційного забезпечення моніторингу автотранспортних систем.. Викладає дисципліни: «Зарубіжна транспортна географія», «Комп’ютерна графіка в генеральному плануванні аеропортів», «Транспортна географія», «Комп’ютерні технології в будівництві та експлуатації доріг та аеродромів».

Каськів Світлана Василівна – асистент кафедри, науковий секретар кафедри. Займається удосконаленням методу проектування підтоплених укосів насипів автомобільних доріг. Викладає дисципліни: «Експлуатація аеродромів», «Метрологія і стандартизація», «Проектування аеродромних доріг».

Корітчук Сергій Олександрович – асистент кафедри. Завідуючий лабораторією. Викладає дисципліни: «Авіаційна безпека,  «Організація пасажирських автомобільних перевезень», «Пасажирські перевезення».

Парасюк Людмила Володимирівна – асистент кафедри. Викладає дисципліни: «Інженерні мережі аеродромів», «Прикладні задачі аеропортобудування», «Екологія аеропортів», «Технологія будівництва  аеродромних доріг».

Волощук Денис Вікторович – асистент кафедри. Викладає дисципліни: «Сучасні матеріали та вироби для автомобільних доріг», «Відновлення аеродромів в особливих умовах», «Аеродромні покриття».

Ткаченко Аліна Юріївна – асистент кафедри. Викладає дисципліни: «Компютерна графіка в генеральному плануванні аеропортів», «Службово-технічна територія аеропорту».

Маковська Юлія Анатоліївна – асистент кафедри. Викладає дисципліни: «Проектування аеродромних доріг», «Вишукування та проектування аеропортів».

Дятчик Данило Ігорович – асистент кафедри. Викладає дисципліни: «Сучасні технології в експлуатації аеродромів», «Методи наук. досліджень, інноваційна діяльність та трансфер технологія», «Сучасні аеродромні одяги».

Кафедра забезпечує підготовку (бакалаврів, магістрів) за фахом 7.06010105 «Автомобільні дороги і аеродроми»

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

 1. Проектування аеропортів: підручник / М.Ф. Дмитриченко, М.М. Дмитрієв, О.М. Папченко, Д.О. Павлюк, І.А. Рутковська. – К.: НТУ, 2010. – 248 с.
 2. Екологічний менеджмент: навч. посіб. / М.Ф. Дмитриченко, М.М. Дмитрієв, І.А. Рутковська, В.П. Матейчик [та ін.]; за ред. М.Ф. Дмитриченка. – К.: НТУ, 2010. – 224 с.
 3. Дмитриченко М.Ф. Теплова діагностика (основи теорії та практичні застосування): Монографія. Дмитриченко М.Ф., Дмитрієв М.М., Деркачов О.Б. – К.: НТУ, 2012. – 168 с.
 4. Надійність конструкцій дорожнього одягу: навч. посіб. / М.Ф. Дмитриченко, М.М. Дмитрієв, І.П. Гамеляк [та ін.]. – К.: НТУ, 2012. – 216 с.
 5. Авіаційна безпека. Навч. посіб. / Укл.: М.Ф. Дмитриченко, М.М. Дмитрієв, Петрашевський О.Л., Попелиш І.І., Корітчук С.О. – К.: НТУ, 2013. – 104 с.
 6. Конспект лекцій «Вступ до будівельної справи», спеціальність «Автомобільні дороги і аеродроми» спеціалізація «Будівництво та експлуатація аеродромів», М.М. Дмитрієв, І.А. Рутковська, С.О. Корітчук. – К.: НТУ, 2013. – 66 с.
 7. Конспект лекцій з дисципліни «Інтелектуальна власність» / Укл. М.М. Дмитрієв, І.І. Попелиш, С.О. Корітчук. – К.: НТУ, 2014. – 100 с.
 8. Правові основи професійної діяльності. Навч. посіб. / Укл.: Н.В. Щербатюк, Н.М. Цимбал, С.О. Корітчук, О.В. Денисюк. – К.: НТУ, 2015. – 108 с.
 9. Зарубіжна транспортна географія. Навч. посіб. / Укл. Петрашевський О.Л., Мороз М.М., Попелиш І.І., Цимбал Н.М., Бойко Ю.О., Алєксєєнко О.В., Корітчук С.О. – К.: НТУ, 2015. – 88 с.
 10. Зарубежная транспортная география. Учебн. пособие. / Сост.: Петрашевський О.Л., Мороз Н.Н., Попелыш И.И., Цымбал Н.Н., Бойко Ю.А., Алексеенко А.В., Коритчук С.А. – К.: НТУ, 2015. – 96 с.
 11. Трансфер технологій як засіб інноваційного розвитку дорожньо-транспортного комплексу України: монографія / М.Ф. Дмитриченко, М.М. Дмитрієв [та ін.]. – К.: НТУ, 2015. – 104 с.
 12. Трансфер технологій – інноваційна складова розвитку науки: навч. посіб. / Дмитриченко М.Ф., Дмитрієв М.М. [та ін.]. – К.: НТУ, 2015. – 140 с.
 13. Інноваційна діяльність та трансфер технологій: навч. посіб. / М.Ф. Дмитриченко, М.М. Дмитрієв, С.О. Корітчук, Д.І. Дятчик, Т.В. Покшевницька. – К.: НТУ, 2016. – 100 с.
 14. Авіаційне будівельне матеріалознавство: навч. посіб. / М.М. Дмитрієв, І.П. Гамеляк, А.М. Дмитриченко, Л.М. Карафізі. – К.: НТУ, 2016. – 260 с.

Тематика дипломного проектування

Тематика дипломного проектування охоплює питання з технології та організації робіт по будівництву та реконструкції, експлуатації штучних злітно-посадкових смуг аеродромів. Частина дипломних проектів виконується у формі дипломних робіт, в яких використовуються результати наукових досліджень студента за період навчання в університеті.

Результати наукових досліджень та навчально-методичних розробок, які виконані на кафедрі, публікуються в наукових журналах.

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри аеропортів:

 • забезпечення надійності та довговічності аеродромних конструкцій та споруд;
 • оцінка несучої здатності природних та штучних основ аеродромних та дорожніх покриттів по тепловому випромінюванню;
 • застосування теоретичних основ неруйнівного контролю пружнов`язких систем для розробки прогресивних методик ресурсозбереження технічних об`єктів;
 • теоретичні основи енергозберігаючих технологій на підприємствах дорожньої галузі;
 • розробка принципів та теоретичних положень управління енергоресурсною ефективністю рухомого складу автотранспорту.

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри шість аспірантів.


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, вул. Суворова 1, к.344.
Телефон: +38 (044) 280-70-73
E-mail: gip65n@gmail.com

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО