logo

gamelyak-i-p

Гамеляк Ігор Павлович — завідувач кафедри аеропортів, доктор технічних наук, професор, автор 300 наукових робіт, Академік Транспортної Академії України, член Наукової  Ради  Укравтодору з вирішення питань виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, член науково-технічної ради ДержшляхНДІ по розгляду закінчених науково-дослідних робіт: член секції Наукової ради МОН за фаховим напрямком «Технології будівництва, дизайн, архітектура».

Кафедра заснована у червні 2002 року. Її завідувачем був призначений доктор технічних наук, професор М. М. Дмитрієв.

Кафедра аеропортів стала першим підрозділом Національного транспортного університету, основним завданням якого була підготовка і випуск дипломованих спеціалістів у сфері проектування, будівництва, реконструкції та експлуатації аеродромів і аеропортів цивільної авіації України.

На кафедрі працюють чотирнадцять штатних викладачів, у тому числі чотири професори та чотири доценти.

aeroportu

Гамеляк Ігор Павлович ‒ доктор технічних наук, професор, Академік Транспортної Академії України. Займається проблемами надійності та довговічності дорожніх та аеродромних покриттів. Викладає наступні дисципліни: «Аеродромні покриття», «Надійність дорожніх споруд», «Сучасні матеріали та вироби для аеродромів», «Сучасні аеродромні одяги».

Дмитрієв Микола Миколайович ‒ доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений працівник народної освіти України, академік Транспортної академії України,  нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеню. Автор понад 180 наукових робіт в галузі надійності машин і споруд, в тому числі 8 монографій, підручників і посібників. Викладає дисципліну «Методи наукових досліджень, інноваційна діяльність та трансфер технологій».

Петрашевський Олег Львович – доктор технічних наук, професор, Академік Транспортної Академії України, академік Академії Транспорту Росії, академік Міжнародної Академії Інформації. Займається проблемами систем дослідження питань безпеки на транспорті, автор понад 182 наукових робіт. Викладає дисципліни: «Авіаційна безпека», «Зарубіжна транспортна географія», «Службово-технічна територія аеропорту», «Радіосвітлотехнічне обладнання аеропортів».

Рутковська Інесса Анатоліївна ‒ кандидат технічних наук, професор. Займається проблемами руху рідини у відкритих потоках. Відмінник освіти України, завідуюча аспірантурою та докторантурою НТУ. Викладає дисципліни: «Наукові дослідження», «Водовідвідні та дренажні системи аеродромів», «Методи наукових досліджень», «Інженерні мережі аеродромів», «Будівництво та експлуатація інженерних мереж аеродромів».

Гусєв Олександр Володимирович – кандидат технічних наук, доцент. Займається питаннями забезпечення безпеки на транспорті, зокрема безпеки дорожнього руху, безпеки праці водія (оператора), питаннями збору водієм (оператором) зорової інформації, безпеки транспортних засобів, безпеки перевезення небезпечних вантажів (в тому числі міжнародних перевезень) тощо. Викладає дисципліни: «Вантажознавство», «Інфраструктура транспорту», «Технологія будівництва аеродромів».

Попелиш Іван Іванович – кандидат технічних наук, доцент. Займається проблемами діагностування аеродромних покриттів. Викладає дисципліни: «Механізація і автоматизація виробничих процесів аеропортів», «Сучасні технології в експлуатації аеродромів», «Стандартизація та управління якістю в аеропортобудуванні», «Технологія ремонтно-відновувальних робіт аеродромів».

Закревський Анатолій Іванович ‒ кандидат технічних наук, доцент. Займається розробкою методів удосконалення проектування аеродромів. Викладає дисципліни: «Вступ до будівельної справи та розвиток науки та техніки», «Експлуатація аеродромів».

Вакарчук Ігор Миколайович – кафедри, кандидат технічних наук, доцент. Має технічну освіту. Сфера наукових інтересів: удосконалення транспортних систем та логістичних напрямів пасажирських перевезень, нормативно-правової та технологічної бази транспортного законодавства; управління проектами та програмами побудови систем пасажирських перевезень. Викладає дисципліни «Пасажирські перевезення», «Організація пасажирських перевезень».

Герасименко Алла Володимирівна – старший викладач кафедри. Займається проблемами систем дослідження питань безпеки на транспорті. Викладає дисципліни: «Технології будівництва аеродромів та аеропортових доріг», «Безпека на авіаційному транспорті», «Вишукування та проектування аеропортів», «Вступ до будівельної справи та розвиток науки та техніки».

Алєксєєнко Олександр Валерійович – старший викладач кафедри, заступник декана факультету транспортного будівництва. Займається удосконаленням інформаційного забезпечення моніторингу автотранспортних систем.. Викладає дисципліни: «Відновлення аеродромів в особливих умовах», «Матеріали для будівництва та ремонту аеродромів», «Нормативно-правове забезпечення в будівництві аеропортів», «Комп’ютерні технології в будівництві та експлуатації доріг та аеродромів».

Каськів Світлана Василівна – асистент кафедри, науковий секретар кафедри. Займається удосконаленням методу проектування підтоплених укосів насипів автомобільних доріг. Викладає дисципліни: «Експлуатація аеродромів», «Метрологія і стандартизація І основи наукових досліджень».

Корітчук Сергій Олександрович – асистент кафедри. Завідуючий лабораторією. Викладає дисципліни: «Організація пасажирських автомобільних перевезень», «Пасажирські перевезення».

Парасюк Людмила Володимирівна – асистент кафедри. Викладає дисципліни: «Інженерні мережі аеродромів», «Будівництво та експлуатація інженерних мереж аеродромів», «Технологія будівництва аеродромних доріг», «Водовідвідні та дренажні системи аеродромів».

Маковська Юлія Анатоліївна – асистент кафедри. Викладає дисципліни: «Вишукування та проектування аеропортів».

Дятчик Данило Ігорович – асистент кафедри. Викладає дисципліни: «Сучасні технології в експлуатації аеродромів», «Методи наукових досліджень, інноваційна діяльність та трансфер технологій», «Сучасні аеродромні одяги».

Кафедра забезпечує підготовку бакалаврів за напрямом 6.06010101 «Будівництво та цивільна інженерія» та магістрів за спеціальністю «Аеропорти, аеродромні конструкції та споруди»

 

Тематика дипломного проектування:

Тематика дипломного проектування охоплює питання з технології та організації робіт по будівництву та реконструкції, експлуатації штучних злітно-посадкових смуг аеродромів. Частина дипломних проектів виконується у формі дипломних робіт, в яких використовуються результати наукових досліджень студента за період навчання в університеті.

Результати наукових досліджень та навчально-методичних розробок, які виконані на кафедрі, є основою магістерських науково-дослідницьких робіт та публікуються в наукових журналах.

Основні напрямки науково-дослідної роботи:

 • забезпечення надійності та довговічності аеродромних конструкцій та споруд;
 • оцінка несної здатності природних та штучних основ аеродромних та дорожніх покриттів по тепловому випромінюванню;
 • застосування теоретичних основ неруйнівного контролю пружнов`язких систем для розробки прогресивних методик ресурсозбереження технічних об`єктів;
 • теоретичні основи енергозберігаючих технологій на підприємствах дорожньої галузі;
 • розробка принципів та теоретичних положень управління енергоресурсною ефективністю рухомого складу автотранспорту.

Науково-методичні праці викладачів:

 1. Проектування аеропортів: підручник / М.Ф. Дмитриченко, М.М. Дмитрієв, О.М. Папченко, Д.О. Павлюк, І.А. Рутковська. – К.: НТУ, 2010. – 248 с.
 2. Авіаційна безпека. Навч. посіб. / Укл.: М.Ф. Дмитриченко, М.М. Дмитрієв, Петрашевський О.Л., Попелиш І.І., Корітчук С.О. – К.: НТУ, 2013. – 104 с.
 3. Правові основи професійної діяльності. Навч. посіб. / Укл.: Н.В. Щербатюк, Н.М. Цимбал, С.О. Корітчук, О.В. Денисюк. – К.: НТУ, 2015. – 108 с.
 4. Зарубіжна транспортна географія. Навч. посіб. / Укл. Петрашевський О.Л., Мороз М.М., Попелиш І.І., Цимбал Н.М., Бойко Ю.О., Алєксєєнко О.В., Корітчук С.О. – К.: НТУ, 2015. – 88 с.
 5. Зарубежная транспортная география. Учебн. пособие. / Сост.: Петрашевський О.Л., Мороз Н.Н., Попелыш И.И., Цымбал Н.Н., Бойко Ю.А., Алексеенко А.В., Коритчук С.А. – К.: НТУ, 2015. – 96 с.
 6. Трансфер технологій як засіб інноваційного розвитку дорожньо-транспортного комплексу України: монографія / М.Ф. Дмитриченко, М.М. Дмитрієв [та ін.]. – К.: НТУ, 2015. – 104 с.
 7. Трансфер технологій – інноваційна складова розвитку науки: навч. посіб. / Дмитриченко М.Ф., Дмитрієв М.М. [та ін.]. – К.: НТУ, 2015. – 140 с.
 8. Інноваційна діяльність та трансфер технологій: навч. посіб. / М.Ф. Дмитриченко, М.М. Дмитрієв, С.О. Корітчук, Д.І. Дятчик, Т.В. Покшевницька. – К.: НТУ, 2016. – 100 с.
 9. Авіаційне будівельне матеріалознавство: навч. посіб. / М.М. Дмитрієв, І.П. Гамеляк, А.М. Дмитриченко, Л.М. Карафізі. – К.: НТУ, 2016. – 260 с.

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри чотири аспіранти.


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка 1, к.344.
Телефон: +38 (044) 280-70-73
E-mail: gip65n@gmail.com

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО